Pravilnik o avtorskih pravicah

Podjetje Ancestry.com Operations Inc. in njegova povezana podjetja ("Ancestry", "mi", "nas" ali "naše") si lastijo in upravljajo domene Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com in Genealogy.com. Za obliko, vsebino, grafične prikaze na teh spletnih mestih in vse druge elemente, ki smo jih ustvarili mi ali podjetja v naši skupini (kot je ustrezno) ali najete tretje osebe oz. kjer so bile avtorske pravice  dodeljene z naše strani ali s strani naših podružnic, veljajo avtorske pravice z vsemi pridržanimi pravicami.

Če želite pridobiti dovoljenje za uporabo katerega koli dela teh elementov, zaščitenih z avtorskimi pravicami, za katere lahko dovoljenje podamo ali zavrnemo po lastni presoji, svojo prošnjo pošljite na spodnji naslov s polnim opisom elementa, ki ga želite uporabiti, navesti pa morate tudi namen, kraj in obseg načrtovane uporabe ter popolne kontaktne podatke, ki morajo vključevati ime, poštni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov. Prošnjo pošljite na: 

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-poštni naslov: [email protected]

 

Vsebine, ki so jih za javne dele spletnih mest podjetja Ancestry prispevali uporabniki, ostajajo v lasti pošiljateljev ali izvornih ustvarjalcev, mi pa smo licencirani distributer takšnih vsebin. Včasih lahko oseba meni, da za vsebino, ki jo je posredoval drug uporabnik, veljajo avtorske pravice, ki si jih lasti sama oz. si jih lasti druga oseba in ne pošiljatelj, pri čemer posredovana vsebina krši te avtorske pravice. Ne pozabite, da smo zgolj distributer uporabniških vsebin, pri čemer avtorske pravice krši uporabnik in ne podjetje Ancestry. Ne glede na to se bomo odzvali na vse utemeljene zahtevke glede kršitev.

V skladu z ameriškim zakonom o digitalnih avtorskih pravicah (DMCA) podjetje Ancestry izvaja postopke obveščanja in odstranjevanja vsebin, ki kršijo ameriške avtorske pravice. Podjetje Ancestry lahko v določenih okoliščinah in po lastni presoji ukine račune uporabnikov, ki večkrat kršijo pravice intelektualne lastnine drugih uporabnikov, kar vključuje tudi avtorske pravice. Če ste lastnik avtorske pravice ali pooblaščeni zastopnik lastnika avtorske pravice in menite, da material na spletnih mestih podjetja Ancestry krši vaše avtorske pravice, nam lahko pošljete dopis z zahtevo za odstranitev materiala. Ta dopis lahko pripravite in pošljete prek spleta.

Dopis z zahtevo za odstranitev materiala nam lahko pošljete tudi po pošti:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-poštni naslov: [email protected]

 

V dopisu morate navesti naslednje podatke:

  • Delo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, za katerega trdite, da krši avtorske pravice, ter razlog za zahtevek.
  • Material, za katerega trdite, da krši avtorske pravice, vključno s spletno povezavo na spletno mesto podjetja Ancestry, na katerem je material objavljen.
  • Izjavo, da vlagatelj pritožbe v dobri veri meni, da uporaba materiala na izpodbijani način ni bila dovoljena s strani lastnika avtorske pravice, njegovega zastopnika ali zakona.
  • Izjavo, da so posredovani podatki točni, in izjavo pod kazensko odgovornostjo, da je vlagatelj pritožbe lastnik ali pooblaščena oseba, ki lahko deluje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
  • Popolne kontaktne podatke vlagatelja pritožbe, vključno z imenom, poštnim naslovom, telefonsko številko in e-poštnim naslovom.
  • Fizični ali elektronski podpis vlagatelja pritožbe.

Posodobljeno 14. avgusta 2023