Polityka praw autorskich

Ancestry.com Operations Inc. i jej jednostki stowarzyszone ("Ancestry", "my", "nas" lub "nasz") posiadają i obsługują domeny Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com i Genealogy.com. Projekt, treści i grafiki tych witryn i wszystkie inne elementy stworzone przez nas albo spółki należące do naszej grupy (w zależności od przypadku) albo przez podmioty zewnętrzne na zlecenie albo do których prawa autorskie zostały przeniesione na nas albo jedną z naszych jednostek stowarzyszonych podlegają ochronie prawem autorskim i wszystkie prawa do nich są zastrzeżone.

Aby uzyskać zgodę na wykorzystywanie jakichkolwiek z tych elementów chronionych prawem autorskim, która może zostać udzielona bądź nie według naszego uznania, należy wysłać pismo na adres podany poniżej, zamieszczając w nim pełen opis żądanego elementu, cel, miejsce i zakres jego wykorzystywania oraz pełne dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail:

Copyright Permissions (Dział ds. zezwoleń na korzystanie z praw autorskich)
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
STANY ZJEDNOCZONE
Adres e-mail: [email protected]

 

Treści zawarte na ogólnodostępnych obszarach witryn Ancestry pozostają własnością osoby przekazującej te treści albo ich oryginalnego twórcy, a my jesteśmy licencjonowanym dystrybutorem takich treści. Użytkownik może czasami uznać, że treści przekazane przez innego użytkownika są objęte prawem autorskim, którego jest on właścicielem, albo którego właścicielem jest osoba inna niż ta przekazująca treści, a zamieszczenie ich stanowi naruszenie tych praw autorskich. Należy pamiętać, że jesteśmy jedynie dystrybutorem treści zamieszczanych przez użytkowników i to osoba je zamieszczająca, a nie Ancestry, dokonała potencjalnego naruszenia praw autorskich. Jednakże podejmiemy działania w przypadku uzasadnionych zgłoszeń naruszeń.

Zgodnie z amerykańską ustawą o technologiach cyfrowych (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), Ancestry wdraża procedury zgłaszania i usuwania treści w przypadku treści zgłoszonych i usuwanych ze względu na naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących praw autorskich. W odpowiednich okolicznościach oraz według naszego uznania Ancestry może usunąć konta użytkowników, co do których stwierdzono, że wielokrotnie naruszali jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie. Jeżeli jesteś właścicielem praw autorskich albo upoważnionym przedstawicielem właściciela takich praw i masz powody, aby podejrzewać, że materiał na witrynach Ancestry narusza Twoje prawa autorskie, możesz powiadomić nas o tym i zażądać usunięcia takich materiałów. Takie powiadomienie można sporządzić i wysłać online.

Możesz również wysłać nam powiadomienie z żądaniem usunięcia materiałów na następujący adres e-mail:

Attention: Ancestry Designated Agent (Wyznaczony przedstawiciel Ancestry)
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
STANY ZJEDNOCZONE
Adres e-mail: [email protected]

 

W przesyłanym powiadomieniu należy zawrzeć wszystkie poniższe informacje:

  • określenie dzieła, którego dotyczy rzekome naruszenie praw autorskich, oraz uzasadnienie roszczenia;
  • określenie materiału, którego dotyczy rzekome naruszenie praw autorskich, w tym adres URL strony w witrynie Ancestry, na której znajduje się materiał;
  • oświadczenie, że osoba powiadamiająca uważa w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem powiadomienia nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa;
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że osoby zgłaszająca naruszenie jest właścicielem praw autorskich albo została upoważniona do działania w imieniu wyłącznego właściciela praw autorskich, które rzekomo naruszono;
  • pełne informacje kontaktowe osoby powiadamiającej, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • odręczny lub elektroniczny podpis osoby powiadamiającej.

Zaktualizowano 14 sierpnia 2023 r