Zásady autorských práv

Spoločnosť Ancestry.com Operations Inc. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len "Ancestry", "my", "nás" alebo "naše" vo všetkých gramatických tvaroch) vlastnia a prevádzkujú domény Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com a Genealogy.com. Dizajn, obsah a grafika týchto stránok a všetky ostatné prvky vytvorené nami alebo spoločnosťami našej skupiny (podľa potreby) alebo tretími stranami ako dielo na prenájom alebo tam, kde boli autorské práva postúpené nám alebo jednej z našich dcérskych spoločností, podlieha ochrane autorských práv so všetkými vyhradenými právami.

Ak chcete získať povolenie na použitie ktoréhokoľvek z týchto prvkov chránených autorskými právami, pričom toto povolenie môže byť udelené alebo odmietnuté podľa nášho vlastného uváženia, napíšte na nižšie uvedenú adresu s úplným popisom prvku, ktorý chcete použiť, účelu, miesta a rozsahu použitia, a zamýšľané a úplné kontaktné informácie vrátane mena, poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy na:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Obsah, ktorý používatelia pridali do verejných oblastí stránok Ancestry, zostáva majetkom odosielateľa alebo pôvodného tvorcu a my sme licencovaným distribútorom takéhoto obsahu. Občas môže mať niekto pocit, že na obsah odoslaný iným používateľom sa vzťahujú autorské práva, ktoré vlastní, alebo autorské práva niekoho iného ako odosielateľa, a odoslaný obsah tieto autorské práva porušuje. Pamätajte, že sme iba distribútorom obsahu dodaného používateľom a zadávateľ, nie Ancestry, je ten, kto porušil autorské práva, ak k takémuto porušeniu došlo. Budeme však reagovať na opodstatnené tvrdenia o porušení.

V súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act) spoločnosť Ancestry zavádza postupy oznamovania a zastavenia šírenia, ktoré sa vzťahujú na obsah nahlásený a odstránený z dôvodu porušenia autorských práv USA. Ancestry môže za vhodných okolností a podľa vlastného uváženia zrušiť účty používateľov, ktorí boli identifikovaní ako opakovaní porušovatelia práv duševného vlastníctva iných osôb, vrátane autorských práv. Ak ste vlastníkom autorských práv alebo oprávneným zástupcom vlastníka autorských práv a máte dôvod domnievať sa, že materiál na stránkach Ancestry porušuje vaše autorské práva, môžete nám poslať oznámenie so žiadosťou o odstránenie materiálu. Toto oznámenie možno pripraviť a podať on-line.

Môžete nám tiež poslať oznámenie so žiadosťou o odstránenie materiálu poštou na adresu:

Do rúk: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Pri podávaní oznámenia musia byť zahrnuté všetky nasledujúce položky:

  • Identifikácia diela chráneného autorskými právami, ktorého autorské práva boli údajne porušené, a základ tohto tvrdenia.
  • Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že mu boli porušené autorské práva, vrátane adresy URL stránky Ancestry, na ktorej sa materiál nachádza.
  • Vyhlásenie, že sťažujúca sa strana je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.
  • Vyhlásenie, že poskytnuté informácie sú presné a potvrdenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že sťažujúca sa strana je vlastníkom alebo je oprávnená konať v mene vlastníka výhradných práv, ktoré sú údajne porušené.
  • Úplné kontaktné informácie sťažujúcej sa strany vrátane mena, poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.
  • Fyzický alebo elektronický podpis sťažujúcej sa strany.

Aktualizované 14. augusta 2023