Směrnice o autorských právech

Společnost Ancestry.com Operations Inc. a její přidružené společnosti („Ancestry“, „my“, „nás“ nebo „naše“) vlastní a provozují domény Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com a Genealogy.com. Vzhled, obsah a grafika těchto stránek a všechny další prvky vytvořené námi nebo společnostmi naší skupiny (podle toho, co je relevantní) nebo třetími stranami jako dílo na základě objednávky nebo pokud byla autorská práva postoupena nám nebo jedné z našich dceřiných společností, podléhají ochraně autorských práv se všemi vyhrazenými právy .

Chcete-li získat povolení k použití kteréhokoli z těchto prvků chráněných autorským právem, které může být uděleno nebo zamítnuto podle našeho vlastního uvážení, napište prosím na níže uvedenou adresu s úplným popisem prvku, který si přejete použít, účelu, místa a rozsahu zamýšleného použití a úplné kontaktní údaje včetně jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy na:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Obsah, který uživatelé přidali do veřejných oblastí stránek Ancestry, zůstává majetkem odesílatele nebo původního tvůrce a my jsme licencovaným distributorem takového obsahu. Občas může mít někdo pocit, že obsah odeslaný jiným uživatelem je chráněn autorským právem, které vlastní, nebo autorským právem někoho jiného než odesílatele, a zaslaný obsah tato autorská práva porušuje. Mějte prosím na paměti, že jsme pouze distributorem obsahu dodaného uživatelem a pokud k takovému porušení došlo, porušil autorská práva předkladatel – nikoli společnost Ancestry. Nicméně, na podložená tvrzení o porušení  odpovíme.

V souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) společnost Ancestry zavádí postupy oznámení a zastavení šíření, které se vztahují na obsah nahlášený a odstraněný z důvodu porušení amerických autorských práv. Společnost Ancestry může za příslušných okolností a na základě našeho vlastního uvážení zrušit účty uživatelů, kteří byli identifikováni jako opakovaní porušovatelé práv duševního vlastnictví jiných osob, včetně autorských práv. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněným zástupcem vlastníka autorských práv a máte důvod se domnívat, že materiál na stránkách společnosti Ancestry porušuje vaše autorská práva, můžete nám zaslat oznámení s žádostí o odstranění materiálu. Toto oznámení můžete vypracovat a odeslat online.

Můžete nám také zaslat oznámení s žádostí o odstranění materiálu poštou na adresu:

K rukám: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mail: [email protected]

 

Všechny následující položky: musí být zahrnuty do předloženého oznámení: 

  • Identifikace díla chráněného autorským právem, k němuž byla práva údajně porušena, a základ nároku.
  • Identifikace materiálu, k němuž byla práva údajně porušena, včetně adresy URL webu společnosti Ancestry, kde se materiál nachází.
  • Prohlášení, že stěžovatel se čestně domnívá, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  • Prohlášení, že poskytnuté informace jsou správné a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že stěžovatel je vlastníkem výhradního práva, které je údajně porušeno, nebo je oprávněna jednat jménem tohoto vlastníka.
  • Úplné kontaktní údaje stěžovatele, včetně jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.
  • Fyzický nebo elektronický podpis stěžovatele.

Aktualizováno 14. srpna 2023