Tekijänoikeuskäytäntö

Ancestry.com Operations Inc. ja sen konserni- ja kumppanuusyhtiöt (Ancestry tai me) omistavat ja ylläpitävät verkkotunnuksia Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry. de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com ja Genealogy.com. Näiden sivustojen ulkoasu, sisältö ja grafiikka sekä kaikki muut elementit, jotka me tai konserniyhtiömme (soveltuvin osin) tai kolmannet osapuolet ovat luoneet vuokratyönä tai joiden tekijänoikeudet on siirretty meille tai jollekin konserni- tai kumppanuusyhtiöllemme, ovat tekijänoikeussuojan alaisia, ja kaikki niihin liittyvät oikeudet pidätetään.

Saadaksesi luvan käyttää mitä tahansa näistä tekijänoikeudella suojatuista elementeistä, ja tällainen lupa voidaan myöntää tai evätä oman harkintamme mukaan, lähetä alla olevaan osoitteeseen täysi kuvaus elementistä, jota haluat käyttää, aiotusta käyttötarkoituksesta, käyttöpaikasta ja käytön laajuudesta sekä täydet yhteystiedot, mukaan lukien nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Sähköposti: [email protected]

 

Käyttäjien Ancestry-sivustojen julkisille alueille toimittama sisältö pysyy lähettäjän tai alkuperäisen tekijän omaisuutena, ja me olemme tällaisen sisällön lisensoitu jakelija. Toisinaan henkilö saattaa kokea, että toisen käyttäjän lähettämä sisältö kuuluu hänen omistamansa tekijänoikeuden tai jonkun muun kuin lähettäjän tekijänoikeuden piiriin, ja että lähetetty sisältö loukkaa kyseistä tekijänoikeutta. Muistathan, että me olemme vain käyttäjien toimittaman sisällön jakelija, ja jos tekijänoikeuksia on rikottu, rikkoja on lähettäjä, ei Ancestry, jos tällainen rikkomus on tapahtunut. Vastaamme kuitenkin perusteltuihin väitteisiin rikkomuksista.

Digitaalisen vuosituhannen vaihteen tekijänoikeuslain (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) mukaisesti Ancestry soveltaa ilmoitus- ja poistamismenettelyjä, joita sovelletaan sisältöön, josta ilmoitetaan ja joka poistetaan Yhdysvaltojen tekijänoikeuksien loukkaamisen vuoksi. Ancestry voi asianmukaisissa olosuhteissa ja oman harkintansa mukaan sulkea sellaisten käyttäjien tilit, joiden on todettu toistuvasti loukkaavan muiden immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia. Jos olet tekijänoikeuden omistaja tai tekijänoikeuden omistajan valtuutettu edustaja ja sinulla on syytä uskoa, että Ancestryn sivustoilla oleva materiaali loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit lähettää meille ilmoituksen, jossa pyydät materiaalin poistamista. Voit laatia ja lähettää tämän ilmoituksen verkossa.

Voit lähettää meille ilmoituksen, jossa pyydät aineiston poistamista, myös postitse osoitteeseen:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Sähköposti: [email protected]

 

Ilmoitukseen on sisällytettävä kaikki seuraavat asiat:

  • Tekijänoikeudella suojatun teoksen, jonka tekijänoikeuksia väitetään loukatun, yksilöinti ja tunnistaminen sekä vaatimuksen peruste.
  • Sen materiaalin tai aineiston yksilöinti ja tunnistaminen, jonka tekijänoikeuksia väitetään loukatun, mukaan lukien sen Ancestry-sivuston URL-osoite, jossa aineisto sijaitsee.
  • Selvitys siitä, että valituksen tekijä uskoo vilpittömässä mielessä, että aineiston käyttö valituksen kohteena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain sallimaa.
  • Lausunto siitä, että annetut tiedot ovat oikeita, ja että valittaja on väärästä valasta rangaistuksen uhalla väitetysti loukatun yksinoikeuden omistaja, tai että hänellä on valtuudet toimia sen omistajan puolesta.
  • Valituksen tekijän täydet yhteystiedot, mukaan lukien nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Valituksen tekijän fyysinen/manuaalinen tai sähköinen allekirjoitus.

Päivitetty 14. elokuuta 2023