Autoriõiguse kaitse eeskiri

Ancestry.com Operations Inc. ja tema sidusettevõtjad ("Ancestry", "me", "meid" või "meie") omavad ja haldavad järgmisi domeene: Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com, ja Genealogy.com. Autoriõiguste kaitse koos kõigi õigustega hõlmab meie või meie kontserni ettevõtete (kui kohaldub) või kolmandate poolte tööhõive poolt loodud saitide kujundeid, sisu, graafikat ja elemente, kui autoriõiguse kaitse on omistatud meile või meie tütarettevõtjale.

Kirjutage palun allesitatud aadressil autoriõigusega kaitstud sisu kasutamisloa saamiseks. Võime loa anda või sellest keelduda oma äranägemise järgi. Edastage soovitatavalt kasutatava sisu täielik kirjeldus, eesmärk,  sihtotstarbelise kasutuse koht ja ulatus ning kontaktandmed - nimi, postiaadress, telefoninumber ja meilaadress järgmisel aadressil:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84 043
USA
Email: [email protected]

 

Ancestry saitide avalikes osades postitatud sisu jääb algsisu looja või esitaja omandiks. Oleme sellise sisu litsentsitud levitaja. Kasutaja võib mõnikord arvata, et kellegi teise poolt edastatud sisu on kasutaja või esitaja autoriõigusega kaitstud ning et see sisu rikub autoriõigust. Palun pidage meeles, et oleme kasutaja poolt esitatud sisu levitaja ja esitaja ning mitte Ancestry autoriõiguse rikkuja, kui selline rikkumine toimus. Me reageerime põhjendatud õigusnõuete rikkumisest teatamise korral.

Ancestry järgib USA autoriõiguse kaitse seaduse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) nõudeid ning rakendab teatamis- ja kõrvaldamismenetlusi, mis kohalduvad teavitatud sisule ja eemaldati seoses USA autoriõiguse rikkumisega. Ancestry võib teatavatel asjaoludel ja oma äranägemisel tühistada kasutajakontod, kui kasutajad on tuvastatud intellektuaalse omandi õiguste, k.a autoriõiguste korduvate rikkujatena. Kui te olete autoriõiguse valdaja või tema volitatud esindaja ja teil on põhjust arvata, et Ancestry saitidel esitatav teave rikub teie autoriõigusi, edastage meile sisu eemaldamist nõudev teade. Võite koostada ja edastada teate interneti teel.

Samuti võite saata sellekohase teate posti teel aadressil:

Attention: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Email: [email protected]

 

Esitage teate edastamisel järgmised andmed.

  • Teade autoriõigust käsitleva sisu kohta, mida on eeldatavalt rikutud ja põhjendatuse alus.
  • Teade sisu kohta, mida on eeldatavalt rikutud, k.a Ancestry saidi URL-aadress, kus see sisu oli esitatud.
  • Teade selle kohta, et kaebuse esitaja arvab heauskselt, et kaebuses nimetatud sisu ei ole kasutatud viisil lubatud autoriõiguse valdaja, tema esindaja ega seaduse alusel.
  • Teade selle kohta, et esitatud teave on täpne, kusjuures valeteabe esitamine on karistatav ning kaebuse esitaja valdab või on volitatud tegutsema eksklusiivse õiguse valdaja nimel, kelle õigust on väidetavalt rikutud.
  • Kaebuse esitaja peab lisama oma täielikud kontaktandmed, sh nimi, postiaadress, telefoninumber ja meiliaadress.
  • Teade tuleb allkirjastada kas füüsiliselt või elektrooniliselt.

Uuendatud 14. augustil 2023