Politica privind drepturile de autor

Ancestry.com Operations Inc. și companiile sale afiliate („Ancestry”, „noi” sau „nostru/noastră/noștri/noastre”) deținem și administrăm domeniile Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com și Genealogy.com. Designul, conținutul și grafica acestor site-uri și toate elementele create de noi sau de grupul nostru de companii (după caz) sau de către terțe părți în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor (work for hire) sau atunci când drepturile de autor ne-au fost atribuite nouă sau uneia dintre filialele noastre sunt supuse protecției drepturilor de autor cu toate drepturile rezervate.

Pentru a obține permisiunea în vederea utilizării oricăruia dintre aceste elemente protejate de drepturi de autor, permisiune ce poate fi acordată sau refuzată la discreția noastră exclusivă, vă rugăm să scrieți la adresa de mai jos, prezentând o descriere completă a elementului pe care doriți să îl utilizați, scopul, locul și amploarea utilizării avută în vedere, împreună cu informații de contact complete, incluzând numele, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail la:

Copyright Permissions (Permisiuni privind drepturile de autor)
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
SUA
E-mail: [email protected]

 

Conținutul cu care au contribuit utilizatorii în zonele publice ale site-urilor Ancestry rămâne proprietatea persoanei care l-a transmis sau a autorului inițial, iar noi suntem un distribuitor autorizat al conținutului respectiv. Ocazional, o persoană poate considera că acel conținut care a fost transmis de un alt utilizator face obiectul unui drept de autor pe care îl deține aceasta sau unui drept de autor al unei alte persoane decât persoana care l-a transmis, iar conținutul transmis încalcă acel drept de autor. Vă rugăm să rețineți că noi suntem doar distribuitorul conținutului furnizat de utilizatori, iar persoana care îl transmite —și nu Ancestry— este cea care a încălcat dreptul de autor dacă a avut loc o astfel de încălcare. Cu toate acesta, vom răspunde pretențiilor justificate privind încălcarea.

În conformitate cu Legea privind dreptul de autor în era digitală (DMCA - Digital Millennium Copyright Act), Ancestry instituie proceduri de notificare și retragere aplicabile conținutului raportat și înlăturat pentru încălcarea drepturilor de autor în S.U.A. În circumstanțe adecvate și la discreția noastră exclusivă, Ancestry poate rezilia conturile utilizatorilor care au fost identificați drept autori repetați ai încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală aparținând altor persoane, incluzând drepturile de autor. Dacă sunteți proprietarul unui drept de autor sau agentul autorizat al proprietarului dreptului de autor și aveți motiv să considerați că există materiale pe site-urile Ancestry care vă încalcă dreptul de autor, ne puteți trimite o notificare solicitând înlăturarea materialelor respective. Puteți redacta și trimite această notificare online.

De asemenea, ne puteți trimite o notificare solicitând înlăturarea materialelor prin poștă la:

În atenția: Ancestry Designated Agent (Agentul Ancestry desemnat)
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
SUA
E-mail: [email protected]

 

La transmiterea unei notificări, trebuie incluse toate elementele următoare:

  • Identificarea lucrării protejate de drepturi de autor despre care se pretinde a fi încălcate și temeiul pretenției.
  • Identificarea materialelor pretinse a fi încălcate, incluzând adresa URL a site-ului Ancestry pe care se află materialele.
  • O declarație potrivit căreia partea reclamantă consideră cu bună-credință că utilizarea materialelor în maniera reclamată nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau potrivit legii.
  • O declarație potrivit căreia informațiile furnizate sunt exacte și, având cunoștință de pedepsele prevăzute de lege pentru sperjur, partea reclamantă este proprietarul sau este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune a fi încălcat.
  • Informațiile de contact complete ale părții reclamante, incluzând numele, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail.
  • O semnătură olografă sau electronică a părții reclamante.

Actualizată în 14 august 2023