Politika tad-Drittijiet tal-Awtur

Ancestry.com Operations Inc. u l-kumpaniji affiljati tagħha ("Ancestry", "aħna", "lilna", jew "tagħna") għandhom u joperaw id-dominji Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry .fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com, u Genealogy.com. Id-disinn, il-kontenut, u l-grafika ta’ dawk is-siti u l-elementi l-oħra kollha maħluqa minna jew mill-kumpaniji tal-grupp tagħna (kif applikabbli), jew minn partijiet terzi bħala xogħol għall-kiri, jew fejn id-drittijiet tal-awtur ġew assenjati lilna jew lil waħda mis-sussidjarji tagħna, hija soġġetta għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur bid-drittijiet kollha riżervati.

Biex tikseb permess biex tuża kwalunkwe minn dawn l-elementi bid-drittijiet tal-awtur, liema permess jista' jingħata jew jiġi rrifjutat fid-diskrezzjoni unika tagħna, jekk jogħġbok ikteb fl-indirizz hawn taħt b'deskrizzjoni sħiħa tal-element li tixtieq tuża, l-iskop, il-post u l-firxa tal-użu intenzjonat u informazzjoni sħiħa ta' kuntatt, inkluż l-isem, l-indirizz postali, in-numru tat-telefon, u l-indirizz elettroniku lil:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Email: [email protected]

 

Il-kontenut li ġie kkontribwit għal żoni pubbliċi ta’ siti ta’ Ancestry mill-utenti jibqa’ l-proprjetà ta’ min jibgħat jew tal-kreatur oriġinali, u aħna distributur liċenzjat ta’ tali kontenut. Kultant, persuna tista' tħoss li l-kontenut sottomess minn utent ieħor huwa kopert minn drittijiet tal-awtur li hija proprjetarja jew minn drittijiet tal-awtur ta' xi ħadd ieħor għajr min jissottometti, u l-kontenut sottomess jikser dak id-dritt tal-awtur. Jekk jogħġbok ftakar li aħna biss id-distributur tal-kontenut fornut mill-utent, u min jibgħat,—mhux Ancestry—, huwa dak li kiser id-drittijiet tal-awtur jekk ikun seħħ ksur bħal dan. Madankollu, aħna nirrispondu għal talbiet sostanzjati ta' vjolazzjoni.

F'konformità mad-Digital Millennium Copyright Act (DMCA), Ancestry timplimenta proċeduri ta' avviż u ta’ tneħħija li japplikaw għal kontenut rappurtat u mneħħi minħabba ksur tad-drittijiet tal-awtur tal-Istati Uniti. Ancestry, f'ċirkostanzi xierqa u fid-diskrezzjoni unika tagħna, tista' tittermina l-kontijiet ta' utenti li ġew identifikati bi ksur ripetut ta' kwalunkwe drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' oħrajn, inkluż id-drittijiet tal-awtur. Jekk inti sid ta’ awtur jew l-aġent awtorizzat tas-sid tad-drittijiet tal-awtur u għandek raġuni biex temmen li materjal fuq is-siti ta’ Ancestry jikser id-drittijiet tal-awtur tiegħek, tista’ tibgħatilna avviż fejn titlob li l-materjal jitneħħa. Tista' tipprepara u tissottometti dan l-avviż online.

Tista' wkoll tibgħatilna avviż fejn titlob bil-posta li l-materjal jitneħħa lil:

Attenzjoni: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
Email: [email protected]

 

Meta tissottometti avviż, dan kollu li ġej għandu jkun inkluż:

  • Identifikazzjoni ddikjarata tax-xogħol bid-drittijiet tal-awtur li ġie miksur, u l-bażi tat-talba.
  • Identifikazzjoni tal-materjal li huwa ddikjarat li ġie miksur, inkluż l-URL tas-sit Ancestry fejn jinsab il-materjal.
  • Dikjarazzjoni li l-parti li qed tressaq l-ilment temmen in bona fede li l-użu tal-materjal bil-mod dwaru lmentat mhuwiex awtorizzat mis-sid tad-drittijiet tal-awtur, mill-aġent tagħha, jew bil-liġi.
  • Dikjarazzjoni, li l-informazzjoni pprovduta hija preċiża u, taħt piena ta’ ġurament falz, li l-parti li qed tagħmel l-ilment hija s-sid jew hija awtorizzata li taġixxi f’isem is-sid ta’ dritt esklussiv li allegatament ikun inkiser.
  • Informazzjoni sħiħa ta' kuntatt tal-parti li qed tagħmel l-ilment, inkluż l-isem, l-indirizz postali, in-numru tat-telefon, u l-indirizz elettroniku.
  • Firma fiżika jew elettronika tal-parti li qed tilmenta.

Aġġornata l-14 ta' Awwissu 2023