Retningslinjer for opphavsrett

Ancestry.com Operations Inc. og deres tilknyttede selskaper ("Ancestry", "vi", "oss" eller "vår/vårt/våre") eier og driver domenene Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com og Genealogy.com. Utformingen, innholdet og grafikken på disse nettstedene og alle andre elementer opprettet av oss eller våre konsernselskaper (som aktuelt), eller av tredjeparter som er ansatt for jobber, eller der opphavsretten har blitt tildelt oss eller ett av våre datterselskaper, er underlagt opphavsrettsbeskyttelse med alle rettigheter forbeholdt.

For å få tillatelse til å bruke noen av disse opphavsrettsbeskyttede elementene, en tillatelse som kan innvilges eller avslås etter vårt eget skjønn, må du skrive til adressen nedenfor med en fullstendig beskrivelse av elementet du ønsker å bruke, formålet, stedet og omfanget av den tiltenkte bruken, samt fullstendig kontaktinformasjon, inkludert navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, til:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-post: [email protected]

 

Innhold som brukere har bidratt med til offentlige områder på Ancestry-nettsteder, forblir innsenderens eller den opprinnelige opphavspersonens eiendom, og vi er en lisensiert distributør av slikt innhold. Innimellom kan det hende at en person mener at innhold som er sendt inn av en annen bruker, er omfattet av en opphavsrett som vedkommende selv eller en annen person enn innsenderen har, og at det innsendte innholdet krenker denne opphavsretten. Husk at vi kun er distributør av innhold som er levert av brukerne, og at det er innsenderen – ikke Ancestry – som har brutt opphavsretten hvis et slikt brudd har funnet sted. Vi vil imidlertid besvare begrunnede krav om brudd.

I samsvar med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) implementerer Ancestry varslings- og fjerningsprosedyrer som gjelder for innhold som rapporteres og fjernes for brudd på amerikanske opphavsrettigheter. Ancestry, i passende omstendigheter og etter vårt eget skjønn, kan avslutte kontoene til brukere som har blitt identifisert som gjentatte krenkere av andres immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du er eier av en opphavsrett eller den autoriserte agenten til opphavsrettseieren og har grunn til å tro at materiell på Ancestry-nettsteder krenker din opphavsrett, kan du sende oss et varsel med forespørsel om at materiellet fjernes. Du kan klargjøre og sende inn dette varselet på nett.

Du kan også sende oss et varsel med forespørsel om at materiellet fjernes via post til:

Attn: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-post: [email protected]

 

Ved innsendelse av et varsel må alt det følgende være inkludert:

  • Identifisering av det opphavsrettsbeskyttede verket som påstås å ha blitt krenket, og grunnlaget for kravet.
  • Identifisering av materialet som hevdes å ha blitt krenket, inkludert nettadressen til Ancestry-nettstedet der materialet befinner seg.
  • En erklæring om at den klagende parten i god tro mener at bruken av materialet på den måten det klages over, ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent eller loven.
  • En erklæring om at informasjonen oppgitt er nøyaktig og, under ed, at den klagende parten er eieren av, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av, en eksklusiv rett som angivelig er krenket.
  • Fullstendig kontaktinformasjon for den klagende parten, inkludert navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • En fysisk eller elektronisk signatur fra den klagende parten.

Oppdatert 14. august 2023