Copyrightbeleid

Ancestry.com Operations Inc. en haar gelieerde bedrijven ("Ancestry", "wij", "ons", of "onze") bezitten en beheren de domeinen Ancestry.com, Ancestry.ca, Ancestry.co.uk, Ancestry.com.au, Ancestry.de, Ancestry.fr, Ancestry.it, Ancestry.mx, Ancestry.se, Archives.com, FindaGrave.com, Fold3.com, Newspapers.com, WeRemember.com, AncestryAcademy.com, MyFamily.com, RootsWeb.com en Genealogy.com. Het ontwerp, de inhoud en afbeeldingen van deze sites en alle andere elementen die door ons of onze groepsmaatschappijen (indien van toepassing) zijn gemaakt, of door derden als werk in opdracht, of waarbij het auteursrecht is overgedragen aan ons of een van onze dochterondernemingen, vallen onder de bescherming van het auteursrecht met alle voorbehouden rechten.

Om toestemming te krijgen voor het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde elementen, waarbij wij naar eigen goeddunken een dergelijke toestemming kunnen verlenen of weigeren, kunt u schrijven naar het onderstaande adres met een volledige beschrijving van het element dat u wilt gebruiken, het doel, de plaats en de omvang van het beoogde gebruik en volledige contactgegevens, waaronder naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, aan:

Copyright Permissions
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mailadres: [email protected]

 

Inhoud die door gebruikers is toegevoegd aan publieke delen van Ancestry-sites blijft eigendom van de indiener of de oorspronkelijke maker, en wij zijn een gelicentieerde distributeur van dergelijke inhoud. Incidenteel kan iemand van mening zijn dat inhoud die door een andere gebruiker is ingediend, valt onder een auteursrecht waarvan hij de eigenaar is of onder een auteursrecht van iemand anders dan de indiener, en dat de ingediende inhoud inbreuk maakt op dat auteursrecht. Gelieve op te merken dat wij slechts de distributeur zijn van door gebruikers aangeleverde inhoud en dat de indiener, niet Ancestry, degene is die het auteursrecht heeft geschonden als een dergelijke schending heeft plaatsgevonden. We zullen echter reageren op onderbouwde klachten inzake overtredingen.

Conform de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), implementeert Ancestry procedures inzake kennisgeving en verwijdering die van toepassing zijn op inhoud die is gemeld en die werd verwijderd wegens schending van Amerikaanse auteursrechten. Ancestry kan, in voorkomende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt op intellectueeleigendomsrechten van anderen, waaronder auteursrechten. Als u de eigenaar bent van een auteursrecht of de gemachtigde agent van de eigenaar van het auteursrecht en reden hebt om aan te nemen dat materiaal op sites van Ancestry inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u ons een kennisgeving sturen met het verzoek dit materiaal te verwijderen. U kunt deze kennisgeving online opstellen en indienen.

U kunt ons ook per post een verzoek sturen om dit materiaal te verwijderen:

Ter attentie van: Ancestry Designated Agent
Ancestry.com Operations Inc.
1300 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA
E-mailadres: [email protected]

 

Bij het indienen van een kennisgeving moeten de volgende zaken worden vermeld:

  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is en de grondslag van de claim.
  • Identificatie van het materiaal waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, inclusief de URL van de site van Ancestry waar het materiaal zich bevindt.
  • Een verklaring dat de klager te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal waartegen de klacht gericht is, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  • Een verklaring dat de verstrekte informatie juist is en, op straffe van meineed, dat de klager de eigenaar is of bevoegd is om namens de eigenaar op te treden van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.
  • Volledige contactgegevens van de klager, inclusief naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de klager.

Bijgewerkt op 14 augustus 2023