Общи условия на Ancestry

Дата на влизане в сила:  17 януари 2024 г.

 

Обобщение на промените

Това обобщение има за цел да Ви помогне да разберете по-добре последните промени в общите условия на Ancestry и как те могат да Ви засегнат. Насърчаваме Ви да прегледате изцяло общите условия и декларацията за поверителност.

Последните промени:

 • Добавихме текст, за да обясним по-добре как се използва каченото от Вас съдържание за Услугите на Ancestry® и отговорностите Ви за такова съдържание, за да запазим платформата ни в безопасност.
 • Добавихме текст по отношение на нови функции в услугата за съвпадения в AncestryDNA® и функции или услуги AncestryDNA®, които може да бъдат предоставени в бъдеще.
 • Добавихме текст, поясняващ условията относно използването на Услугите от Ваша страна.
 • Добавихме текст, за да опишем как използваме системите за препоръки.

Добре дошли в Ancestry®, най-големият в света онлайн ресурс за семейна история за изграждане на родословно дърво, намиране на нови предци и споделяне на открития със семейството. Моля, прочетете внимателно следните общи условия, тъй като уреждат използването на продукти и услуги, предлагани от Ancestry и нашите свързани дружества. За да Ви помогнем да прочетете тези общи условия, ние сме ги разделили на следните раздели:

 

1.   Представяне на услугите
2.   Съдържание на Ancestry
3.   Вашето съдържание
4.   Подновявания и прекратявания на услугите на Ancestry
5.   Закриване или временно преустановяване на Вашия акаунт
6.   Без гаранции или обезпечения
7.   Ограничена отговорност на Ancestry
8.   Вашето обезщетение
9.   Услуги, предоставяни от други компании
10.   Разрешаване на спорове, арбитраж и оттегляне от групов иск
11.   Разни

1.  Представяне и услуги:

С използването на който и да е от уебсайтовете, услугите и мобилните приложения на Ancestry, които са свързани с тези условия – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® и WeRemember®, както и други свързани марки („Услугите"“), Вие се съгласявате с тези Общи условия („Условията“). Всички нови функции, включени в услугите в бъдеще, също ще бъдат предмет на настоящите условия.

Вие приемате тези условия с конкретно юридическо лице на Ancestry в зависимост от това каква услуга използвате и къде се намирате. Моля, вижте списъка на юридическите лица на Ancestry по Услуга и географско местоположение тук. Всички позовавания на „Ancestry“, „нас“, „ние“ или „наш“ в тези условия се отнасят до съответното юридическо лице на Ancestry в този списък. Ние си запазваме правото да променим по всяко време юридическото лице на Ancestry, което е страна по тези Условия по всяко време.

Моля, имайте предвид, че тези Условия включват чрез препратка допълнителни политики и указания, включително Правила в общността, Политика за бисквитките, Политика за авторското право, Условия за подновяване и отмяна, както и нашата Декларация за поверителност, която обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно всички тези документи, за да разберете вашите права и отговорности, когато използвате услугите. Ако не сте съгласни с тези Условия, не трябва да използвате нашите Услуги.

Може да се прилагат допълнителни условия, когато се регистрирате за нова услуга или се възползвате от промоция или специална оферта. Тези условия ще Ви бъдат разкрити предварително и ще станат част от Вашето споразумение с нас. Ако допълнителни условия са в противоречие с настоящите условия, тези допълнителни условия ще имат предимство.

Ако имате някакви въпроси относно тези условия или нашите услуги, моля, свържете се с нас.

1.1 Неочаквани резултати

Възможно е да откриете неочаквани факти за себе си или за семейството си, когато използвате нашите Услуги. Може също така да попаднете на съдържание, което намирате за обидно, неточно или по друг начин неприемливо. Въпреки че може да имате силна емоционална реакция, както и другите, с които споделяте тези открития, Вие изрично се съгласявате да поемете всички рискове, свързани с използването на услугите от Ваша страна, и да не държите Ancestry отговорен за никакви социални, емоционални или правни последици от такива открития или срещи. За повече информация относно ограничената отговорност на Ancestry, моля, прегледайте Раздел 7 от тези Условия.

1.2 Право за използване на услугите

Всеки, който използва Услугите, независимо дали е нерегистриран гост, безплатен регистриран гост, платен абонат или купувач, или активира комплект AncestryDNA, е „Потребител“. Може да се наложи потребителите да регистрират акаунт, за да използват определени Услуги, и вие се съгласявате да предоставите точна, пълна и актуална информация при регистрацията.

Услугите са предназначени за лица, навършили възрастта за даване на съгласие в държавата, където се предлагат. Ако сте на възраст между 13 години и възрастта за даване на съгласие в държавата, в която пребивавате, можете да използвате услугите (с изключение на услугите, изискващи ДНК тест) с разрешението на Вашия родител или настойник. Не е разрешено да създават акаунти деца под 13-годишна възраст, но могат да използват AncestryClassroom чрез тяхното училище (ако е налично) и с разрешението на техния родител или настойник.

1.3  Използване на Услугите

В замяна на достъпа до услугите, Вие се съгласявате, че:

 • Ще спазвате  Правилата на общността на Ancestry, Политиката за бисквиткиПолитиката за авторско право и Условията за подновяване и прекратяване;
 • Ще спазвате всички приложими закони;
 • Ще носите отговорност за цялата употреба и дейност в Услугите, свързана с Вашия акаунт или с Вашата информация за вход;
 • Ще се свържете с нас , ако подозирате, че акаунтът Ви е бил използван без Ваше разрешение или считате, че потребителското Ви име и парола са били откраднати;
 • Няма да препродавате услугите или да препродавате, възпроизвеждате или публикувате каквото и да е съдържание или информация, намерена в услугите, освен в случаите, изрично описани в настоящите условия;
 • Да не заобикаляте, деактивирате или да се намесвате по друг начин в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително като позволявате на неупълномощени трети страни да имат достъп до Услугите, използвайки Вашите идентификационни данни;
 • Да не споделяте, да не осъществявате достъп до и да не събирате данни от каквито и да е Услуги групово или да правите опити за достъп до данни без разрешение – независимо дали ръчно или чрез автоматизирани средства. Това включва, но не се ограничава до изкуствен интелект, ботове, роботи, паяци, копачи на данни или скрепери; и
 • Да не използвате Услугите във връзка със съдебно производство.

1.4 Допълнителни условия, приложими към използването на Услугите за ДНК

Целта на Услугите за ДНК е да предоставят генетични и генеалогични резултати и свързаните с тях доклади за Ваша информационна, развлекателна, образователна и изследователска употреба. Както са използвани в настоящите Условия, „Услуги за ДНК“ се отнася до използването на тестов комплект AncestryDNA, обработката и третирането на Вашите ДНК данни, обработването и генетичното тестване на Вашата проба, съхраняването на пробата Ви и на всякаква извлечена ДНК (според приложимото), както и нашите уеб или мобилни инструменти, базирани на приложения, които Ви предоставят данни за етническа принадлежност и други генетично свързани резултати и свързани услуги.

1.4.1 Право за използване на услугите за ДНК

Услугите за ДНК тест са предназначени за лица, които са достигнали възрастта за даване на съгласие, когато се предлагат Услугите за ДНК тест, и Вие трябва да сте поне на тази възраст, за да закупите или регистрирате тестов комплект AncestryDNA или да качите Вашите ДНК данни. За да ни помогнете да гарантираме целостта и качеството на нашата база данни и да защитим Вашата поверителност, всяко пълнолетно лице, което дава проба за ДНК тест, трябва да създаде свой собствен акаунт и да активира своя собствен тест. По време на регистрацията трябва изрично да се съгласите с обработването на чувствителна лична информация. Като родител или законен настойник можете да ни предоставите Лична информация за собственото си непълнолетно дете и можете да приемете Услуги за ДНК тест от името на собственото си непълнолетно дете, използвайки Вашия акаунт. Чрез регистриране на ДНК тест за или изпращане на Лична информация за непълнолетно лице, Вие декларирате, че сте негов родител или законен настойник. Вие се съгласявате също, че сте обсъдили ДНК теста с непълнолетното лице и той/тя се е съгласил/а със събирането и обработката на неговата/нейната слюнка.

1.4.2 Вашето използване на ДНК Услуги

В допълнение към изискванията в Раздел 1.3 по-горе, Вие се съгласявате също:

 • Да не препродавате комплекти за AncestryDNA тест;
 • Всяка проба, която предоставяте, е Ваша собствена проба или проба на лице, чийто родител или законен настойник сте;
 • Всички ДНК данни, които качвате, са Ваши;
 • Да не изпращате проба до нас в нарушение на забрана за експортиране или друг закон;
 • Предоставяйки ни проба от слюнка, Вие не придобивате никакви права върху изследвания или търговски продукти, разработени от нас или нашите сътрудници/партньори, и няма да получите компенсация, свързана с такова изследване или разработване на продукти; и
 • Няма да използвате информацията, получена от Услугите за ДНК (включително всички изтеглени Данни за ДНК), изцяло, частично и/или в комбинация с друга база данни, за медицински, диагностични или тестови цели за установяване на бащинство, в рамките на съдебно производство или за дискриминационни цели или незаконна дейност.

1.4.3 Предоставяне на Услуги за ДНК от страна на Ancestry

Съгласявате се също, че можем да предоставяме услугите за ДНК пряко или чрез други дружества, които ни помагат да ги предоставяме:

 • Да предоставяме Вашата проба на други компании, които ни помагат да предоставяме Услугите за ДНК, като например нашите партньори лаборатории или биобанки;
 • Да извличаме ДНК от Вашата слюнка;
 • Да извършваме генетични тестове в Съединените щати (или в бъдеще в други държави) на получената ДНК, като се използват налични или допълнително разработени методи за тестване;
 • Да сравняваме Вашите ДНК Данни с други ДНК данни на Потребители, за да предоставяме Услугите за ДНК, включително да Ви съпоставяме с други лица от нашата база данни, с които имате обща ДНК (Вие контролирате дали да виждате и да бъдете виждани от хората със съвпадения с Вашата ДНК);
 • Да разкриваме пред Вас и пред други лица, които сте упълномощили, резултатите от извършените тестове;
 • Съхранявайте Вашите ДНК данни;
 • Съхранявайте Вашата проба и всяка извлечена ДНК в биобанка, разположена в Съединените щати, или унищожете всяка останала проба и извлечена ДНК, след като Вашата проба бъде обработена; след като ни бъде изпратена, Вашата проба, включително всяка извлечена ДНК, не може да Ви бъде върната. Можете да поискате да унищожим Вашата проба и всяко извлечено ДНК. В определени случаи можем да унищожим проби и/или извлечена ДНК, за да поддържаме нивата на качество на биобанката;
 • Да позволяваме на някои от нашите лабораторни партньори да използват част от пробите от активирана или инактивирана слюнка за калибриране или валидиране на инструменти, оборудване или лабораторни методи, използвани при предоставянето на Услуги за ДНК; и
 • Да използваме Вашагенетична информация и друга лична информация, както е описано в тези условия и в декларацията за поверителност.

1.4.4 Изтегляне на Вашите ДНК данни

Ние защитаваме Вашата информация, както е описано в нашата декларация за поверителност. Ако решите да изтеглите копие на Вашите ДНК данни, това копие не е защитено от нашите мерки за сигурност и Вие носите пълната отговорност за съхраняването, подсигуряването и защитата на изтеглените данни. Ancestry не носи никаква отговорност, ако решите да споделите или прехвърлите изтеглените си ДНК данни с други лица, умишлено или по невнимание. Вашите ДНК данни са предназначени само за лична употреба.

1.4.5 Забележка за Потребители, които са получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки

Ако сте получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки, пробата от Вас може да съдържа клетки с Вашата ДНК, както и клетки с ДНК на Вашия донор. ДНК за генетичния тест се извлича от клетките и комбинацията от източници на ДНК може да доведе до неуспешен тест или до тест, който дава резултати въз основа на ДНК на Вашия донор. Затова препоръчваме на лицата, които са получили трансплантация на костен мозък или стволови клетки, да не правят теста AncestryDNA. Ако вече сте направили теста, моля, свържете се с нас за допълнително съдействие.

2. Съдържание на Ancestry

Услугите съдържат снимки, видеоклипове, документи, записи, индекси на съдържание и друго съдържание, предоставено на Вас от Ancestry („Съдържание на Ancestry“), което може да варира според Вашия абонамент и местоположение. С изключение на записите WebSearch, които се уреждат от условията на третите страни, които хостват записите, цялото съдържание на Ancestry може да се използва само в съответствие с тези Условия, включително съдържание на Ancestry, което може да е обществено достояние („Съдържание в публичното пространство“).

2.1 Права на интелектуална собственост относно съдържание на Ancestry

Всички елементи на услугите, които са създадени от нас или под наше ръководство, или когато авторските права са преотстъпени или лицензирани на нас, са обект на специфични за всяка държава защита на авторските права по света и международни конвенции. За допълнителна информация относно нашата политика за авторски права, кликнете тук. Услугите включват също търговски марки, които са наша собственост и са защитени съгласно специфичните за държавата и региона закони и договори за търговски марки. Всички употреби на нашите търговски марки и произтичащата от тях репутация ще бъдат в наша полза. Услугите и продуктите, свързани с нашите услуги, също са защитени с патенти в САЩ и други страни по света. За повече информация относно нашите патенти кликнете тук. Ние и нашите лицензодатели запазваме собствеността и всички права при използване на услугите и техните съставни части.

2.2 Вашето използване на съдържание на Ancestry

Когато осъществявате достъп до съдържание на Ancestry, Вие се съгласявате:

 • Да използвате съдържанието на Ancestry само във връзка с личното Ви използване на услугите или за професионалните Ви изследвания на семейната история;
 • Да изтегляте Съдържанието на Ancestry само във връзка с Вашето изследване на семейната история или когато това е разрешено изрично от Ancestry;
 • Да не премахвате бележки за авторски права или други права на собственост върху Съдържание на Ancestry;
 • Да не използвате значителни части от Съдържанието на Ancestry извън Услугите или по начин, несъвместим с Вашия абонамент; и
 • Да се  свържете с нас, за да получите нашето писмено разрешение, ако искате да използвате повече от малък брой снимки и документи, които са обществено достояние.

2.3 Системи за препоръки

Ancestry работи с определени системи за препоръки, включително Съвети на Ancestry, Търсене в Ancestry и My Ancestry Feed. Нашите системи за препоръки филтрират съдържание на Ancestry и потребителско съдържание, за да подобрят потребителския Ви опит и да предложат съдържание, което може да е подходящо за Вас. Ancestry Hints предлага на потребителя записи, които може да се отнасят до лица, включени от него в родословното дърво в Ancestry и му позволява опцията да запише този запис в родословното си дърво. Търсенето в Ancestry позволява на потребителя да търси записи в набора от записи на Ancestry. My Ancestry Feed помага на потребителите да бъдат информирани за последните събития, свързани с техните родословни дървета и семейни групи. Някои от нашите Услуги Ви предоставят персонализирано рекламиране и други препоръки въз основа на данните, които събираме, както е обяснено в нашата Декларация за поверителност.

3. Вашето съдържание

Определени Услуги може да Ви позволят да допринесете със съдържание, включително, но не само: (i) родословни дървета; (ii) семейни спомени, като снимки, аудио/видео записи и истории; (iii) пояснения към записи, коментари, съобщения; и (iv) обратна връзка, предоставена на Ancestry относно Услугите („Вашето съдържание“). Вашето съдържание, което съдържа лична информация, ще бъде третирано в съответствие с нашата декларация за поверителност.

3.1 Вие контролирате Вашето съдържание

Ancestry не претендира за права на собственост върху Вашето съдържание, не контролира как избирате да споделяте Вашето съдържание в рамките на услугите и не ограничава начина, по който споделяте Вашето съдържание извън услугите на Ancestry. Можете да изтриете Вашето съдържание като следвате инструкциите, предоставени в рамките на услугите, или като влезете в настройките на акаунта си и го изтриете. Въпреки това, ако изпратите обратна връзка, запишете пояснения или предложения относно Ancestry или нашите услуги, Вие потвърждавате, че това се счита за неповерителна и несобствена информация и ние можем да използваме Вашите отзиви, записани бележки или предложения за всякаква цел без задължение или дължима компенсация за Вас.

3.2 Използване на Вашето съдържание

С изпращането на Вашето съдържание Вие ​​предоставяте на Ancestry неизключителен, подлежащ на подлицензиране, световен, безплатен лиценз за хостване, съхраняване, индексиране, копиране, публикуване, разпространение, предоставяне на достъп до, създаване на производни произведения от и друго използване на Вашето съдържание за предоставяне, насърчаване или подобряване на услугите в съответствие с Вашите настройки за поверителност и споделяне. Можете да прекратите лиценза на Ancestry, като изтриете Вашето съдържание, освен в случаите, когато сте споделили Вашето съдържание с други лица и те са го използвали. Вие също така се съгласявате, че Ancestry притежава всички индекси, които включват Вашето Съдържание и може да ги използва след неговото изтриване.

3.3 Вашите отговорности за Вашето съдържание

Вие носите отговорност за решението да създавате, качвате, публикувате или споделяте Вашето съдържание. Като допринасяте за или осъществявате достъп до Вашето съдържание, Вие се съгласявате, че:

 • Имате всички необходими законни права, за да качвате, публикувате или споделяте Вашето съдържание;
 • Вашето съдържание не нарушава никакви приложими закони.
 • Вашето съдържание, което споделяте публично, няма да включва Лична информация, както е определено в нашата Декларация за поверителност за жив човек без неговото/нейното съгласие. В случай на живи непълнолетни, ще получите съгласие от техния родител или настойник;
 • Цялото Ваше съдържание ще съответства на Правилата на Общността;
 • Ако споделяте Вашето съдържание публично, други потребители могат да имат достъп до и да използват Вашето съдържание като част от или във връзка с услугите. От нас не се изисква да премахваме каквато и да е част от Вашето съдържание, след като е било споделено публично.
 • Вие ще използвате съдържанието на други потребители само в рамките на услугите на Ancestry и в съответствие с тези условия и другите политики, включени чрез препратка;
 • Ancestry си запазва правото да преглежда Вашето Съдържание и да го проверява за незаконно съдържание или други нарушения на тези Условия, включително Правилата на общността, както и да премахне или деактивира достъпа до незаконно съдържание или до Вашето Съдържание, което смятаме, че нарушава тези Условия. Също така ще премахнем Вашето съдържание в отговор на валидна съдебна заповед или както се изисква от приложимото законодателство; и
 • Сериозни или многократни нарушения или престъпления ще доведат до преустановяване или прекратяване на акаунта, в съответствие с правилата за модериране на съдържание на Ancestry. Процедурата на Ancestry за оценка и премахване на съдържание е изложена тук.

3.4 Съобщаване за нарушения на тези условия

Ancestry ще уведоми всеки потребител, който ни е съобщил за съдържание, което нарушава нашите Общи условия, за решението на Ancestry да предприеме действия срещу съдържанието и, когато е уместно, ще уведоми потребителя, който е предоставил съдържанието, за решение за премахване или ограничаване на достъпа до съдържание. Всяко лице, засегнато от решението на Ancestry относно съдържанието, може да се свърже с Ancestry тук, за да обжалва или да поиска обезщетение във връзка с решението, ако сте потребител, установен в ЕС.

Ако имате притеснения, че определено съдържание нарушава Правилата на Общността, Вашите права, съдържа незаконен материал или нарушава по друг начин тези Условия, моля, свържете се с нас или подайте доклад онлайн. Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица. За жалби относно нарушаване на авторски права или за изпращане на известие за нарушаване на авторски права и искане за премахване, включително нарушения, направени съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ (U.S. Digital Millennium Copyright Act), кликнете тук.

4. Подновявания и прекратявания на услугите на Ancestry

Вашата(ите) покупка(и) и абонамент(и) за някоя от услугите подлежат на условията за подновяване и прекратяване.

5. Закриване или временно преустановяване на Вашия акаунт

Ние си запазваме правото да ограничим, прекратим или спрем достъпа Ви до Услугите, ако нарушите или действате в противоречие с тези Условия, включително Правилата на общността. Ако упражним тези права, ще Ви предоставим причината за нашето решение. Ако решението се основава на незаконността на Вашето Съдържание, ние също така ще обясним защо смятаме, че е незаконно. Ако приложимите закони, където живеете, изискват допълнително известие или процес, ние ще Ви предоставим такова известие и процес. Освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство, ние няма да възстановим таксите за абонамент или покупната цена на комплект за ДНК тест, когато загубите достъп до Услугите поради нарушение на Условията, включително Правилата на общността.

Ако имате абонамент и го прекратите поради нарушение от наша страна на тези Условия, след като ни предоставите 30-дневен период за отстраняване на нарушението, през който не сме в състояние да отстраним нарушението, ще Ви възстановим всички предварително платени такси на пропорционална основа.

6. Без гаранции или обезпечения

Съгласно Раздел 10.2.1 ние Ви предоставяме Услугите и Съдържанието на Ancestry на основата „каквито са“, което означава без каквато и да е гаранция или обезпечение. В максималната степен, позволена от закона, ние отхвърляме всички изрични или подразбиращи се гаранции, включително подразбиращите се гаранции за ненарушаване на права, продаваемост и пригодност за определена цел. Не поемаме никакви ангажименти относно (а) Съдържанието на Ancestry, (б) Вашето Съдържание, (в) конкретната функционалност на Услугите, (г) качеството, точността, надеждността или наличността на Съдържанието на Ancestry или Услугите, или (д) че Услугите няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

Ние непрекъснато работим за подобряване на нашите услуги. Ancestry често провежда експерименти и тества нови функции, които може да не са достъпни за всички. Ancestry не дава обещания, че експериментите или новите функции ще останат налични или ще бъдат разширени. Ancestry може да добавя или премахва функции или функции от Услугите, или да коригира какви услуги са налични въз основа на типа на Вашия акаунт. За повече информация относно Вашите права, моля, прегледайте Раздел 10 и Условията за подновяване и анулиране.

7. Ограничена отговорност на Ancestry

С използването на услугите Вие ​​се съгласявате, че отговорността на Ancestry е ограничена в максималната разрешена от закона степен. Няма да носим отговорност за непреднамерени щети, за действителни, случайни или последващи щети, както и за загуби или претенции от каквото и да е естество. Ако живеете в юрисдикция, която не ни позволява да ограничаваме широко нашата отговорност, някои от тези ограничения може да не се отнасят за Вас.

Ако не сте удовлетворени от определена част от услугите или от което и да е твърдение в настоящите условия, единственото Ви правно средство е да спрете използването на услугите и, ако използвате някоя от нашите абонаментни услуги, да прекратите абонамента си, както е описано тук. Общата ни отговорност по всякакви въпроси, свързани с услугите или настоящите условия, е ограничена до общата сума, която сте ни платили през 12-месечния период, предхождащ събитието, пораждащо отговорността. Това ограничение на отговорността се прилага изцяло за жителите на Ню Джърси.

8. Вашето обезщетение

Вие се съгласявате, че ще обезщетите и освобождавате от отговорност Ancestry и нейните филиали и дъщерни дружества, техните съответни длъжностни лица, директори, служители, представители, правоприемници и пълномощници („Страни на Ancestry“) относно всякакви искове, щети или други разходи (включително адвокатски хонорари), които са резултат от използването на услугите от Ваша страна и (а) от нарушаването на настоящите условия, други документи или политики, включени в тях чрез препратка; (б) нарушаване от Ваша страна на правата на друго лице; или (в) всеки иск, свързан с Вашето съдържание, включително иск, че Вашето съдържание е причинило щета на друго лице. Това задължение за обезщетяване ще продължи и след като спрете да използвате услугите. Освен това, Вие освобождавате страните на Ancestry от всякакви претенции, искания, дела или искове във връзка с Вашето съдържание, включително всякаква отговорност, свързана с използването или неизползването от наша страна на Вашето съдържание, претенции за клевета, нарушаване на неприкосновеността на личния живот, право на публичност, емоционален дистрес или икономическа загуба.

9. Услуги, предоставяни от други компании

Нашите услуги може да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, но това не представлява спонсорство, поръчителство, одобрение или отговорност. Ancestry не предлага никакви гаранции и не прави обезпечения относно сайтове на трети страни, тяхното съдържание, продукти или услуги. Моля, прочетете внимателно условията за ползване и документацията за поверителност на всички сайтове на трети страни, тъй като може да се различават значително от тези на Ancestry.

10. Разрешаване на спорове, арбитраж и оттегляне от групов иск

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕ ТОЗИ РАЗДЕЛ ВНИМАТЕЛНО. ТОЙ ЗАСЯГА ЗАКОННИТЕ Ви ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО Ви ДА ЗАВЕДЕТЕ ИСК В СЪДА.

Работим усилено, за да бъдат доволни клиентите ни. Ако възникне спор между Вас и Ancestry, нашата цел е да осигурим рентабилни средства за бързо разрешаване на спора. Ако имате притеснение или спор относно услугите, Вие се съгласявате да се опитате първо да разрешите спора неформално, като се свържете с нас.

10.1 За клиенти в Съединените американски щати

Вие и Ancestry се съгласявате, че тези условия засягат междущатската търговия и че Федералният закон за арбитража урежда тълкуването и прилагането на тези арбитражни клаузи.

Както се използва в това споразумение, терминът „спор“ е предназначен да бъде толкова широк, колкото е законно допустимо и включва, но не се ограничава до всички спорове между Вас и всяко друго лице, от чието име сте взаимодействали с Ancestry, от една страна, и компанията Ancestry, включително нейни компании-майки, дъщерни дружества, предшественици, правоприемници, пълномощници или свързани лица, от друга страна, които произтичат от или са свързани по какъвто и да е начин с условията, това арбитражно споразумение или Вашите взаимодействия или взаимоотношения с Ancestry. Освен това, ако сте използвали или ще използвате услугите на Ancestry или взаимодействате по друг начин с Ancestry от името на непълнолетно или друго лице, на което сте родител или законен настойник, Вие се съгласявате от името на непълнолетното или друго лице, че всеки спор, произтичащ от или свързан с такова използване на услугите на Ancestry или друго взаимодействие с Ancestry, ще подлежи на арбитраж, както е посочено в настоящото, и на другите споразумения, посочени тук (включително, но не само, отказ от групов иск); Вие декларирате също, че имате правомощието да сключите такова споразумение от името на непълнолетното или друго лице. Всеки спор между нас ще бъде разрешен чрез окончателен и обвързващ арбитраж в съответствие с условията на това споразумение, със следните три изключения:

 • Всяка страна по това споразумение ще има възможност да разреши всеки спор, ако отговаря на условията, в съда за дребни искове с юрисдикция във Вашето място на пребиваване. Ако даден спор включва искове, както за (1) парични щети или обезщетение, така и за (2) обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана, до степента, в която съдът за дребни искове с юрисдикция няма да разреши искове за обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана, всяка страна има възможност да разреши исковете за парично обезщетение или обезщетение в съда за дребни искове, и всеки иск за обезщетение по правото на справедливостта или съдебна забрана ще бъде решен чрез арбитраж съгласно това споразумение. Ако претенциите във всяко искане или заявка за арбитраж са могли да бъдат предявени в съд за дребни искове, тогава всяка страна може да избере исковете да бъдат изслушани в съд за дребни искове, а не чрез арбитраж, по всяко време преди назначаването на арбитър, като уведоми другата страна (или страни) за това предпочитание в писмена форма. Ако тази клауза или ограничението за предявяване на искове в съд за дребни искове бъде счетена за невалидна, тогава тази клауза ще бъде отделима и въпросът ще бъде разгледан чрез арбитраж; тази клауза няма да позволи по никакъв начин завеждането на иск на основата на групов иск, чрез представител или на обединена основа.
 • Всяка страна може да заведе дело в съда в щата Юта само за иск за нарушаване на патент или авторско право.
 • Ако случаят отговаря на условията, можете да предявите иск пред съответната федерална, щатска или местна агенция, която може да потърси обезщетение срещу нас от Ваше име.

10.1.1 Прилага се FAA

Това арбитражно споразумение и всяко противоречие или иск, произтичащи от или свързани с това арбитражно споразумение или нарушаването на която и да е негова разпоредба, се уреждат от материалните и процесуалните разпоредби на Федералния закон за арбитража (9 U.S.C. § 1 и следващите). Страните разбират и се съгласяват, че Федералният закон за арбитража урежда изключително тълкуването и изпълнението на това арбитражно споразумение и че материалните или процедурните разпоредби на друга юрисдикция няма да се прилагат към тълкуването или изпълнението на това арбитражно споразумение или всеки спор или противоречие, свързано към тълкуването или изпълнението на това арбитражно споразумение.

10.1.2 Предарбитражно разрешаване на спорове

Ако някоя от страните възнамерява да изисква арбитраж съгласно това споразумение, страната, която изисква арбитраж, трябва първо да уведоми писмено другата страна за спора най-малко 60 дни преди започване на арбитража. Всеки приложим период на ограничение се таксува през този 60-дневен период. Уведомлението до Ancestry трябва да се изпрати на Ancestry до Правния отдел на Ancestry (Ancestry Legal Department), 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Уведомление до Вас ще бъде предоставено, като се използва информацията за контакт, записана за Вас от Ancestry или чрез лично доставяне, ако такава информация не е налична или не е актуална. Уведомлението, предоставено от която и да е от страните, трябва да включва достатъчно информация, за да позволи на получаващата страна да идентифицира Вашия акаунт (включително името и имейл адреса, използвани за акаунта), както и да оцени и да се опита да разреши иска, включително описание на иска, конкретните подкрепящи факти за иска, претендираните щети и исканото обезщетение. Това изискване за уведомяване е предназначено да позволи на всяка от страните да направи справедливо, основано на факти предложение за споразумение, ако страната избере да го направи. Нито една от страните не може да започне арбитраж, освен ако страната не предостави първо тази информация. В случай на спор по отношение на достатъчността на това известие, този въпрос трябва да бъде решен от компетентен съд преди подаването на искане за арбитраж. Ако една от страните предостави тази информация и спорът не бъде разрешен в рамките на 60 дни, всяка от страните може да подаде искане за арбитраж.

10.1.3 Правила за арбитраж

Освен както е посочено в раздел 10.1.4 по-долу, арбитражът ще се проведе от JAMS в съответствие с Правилата за опростена арбитражна процедура на JAMS за искове, които не надвишават 250 000 щатски долара, и с Общите правила и процедури за арбитраж на JAMS за искове, надвишаващи 250 000 щатски долара, които са в сила към момента на започване на арбитража, с изключение на всякакви правила или процедури, които уреждат или разрешават групови искове. Всеки арбитраж, провеждан в JAMS, ще се провежда индивидуално пред един арбитър и няма да се консолидира с искове на други лица. Когато нито един разкрит иск или насрещен иск не надвишава 25 000 щатски долара (с изключение на иск за адвокатски хонорар), спорът се разрешава само чрез подаване на документи/арбитраж по документи, освен ако арбитърът намери основателна причина за изслушване на живо. Всяка страна може да подаде правно релевантни предложения в арбитраж, включително без ограничение предложение за отхвърляне и/или предложение за съкратено съдебно решение, като арбитърът ще приложи стандартите, уреждащи такива предложения съгласно Федералните правила за гражданска процедура. Арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителното право да разрешава всички спорове, произтичащи от или свързани с тълкуването, приложимостта, изпълнимостта или съставянето на това арбитражно споразумение, Условията или Декларацията за поверителност, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от Условията или Декларацията за поверителност са невалидни или отменими, независимо дали даден иск подлежи на арбитраж или е въпрос на отказ от водене на съдебно дело. Арбитърът е оправомощен да предоставя всички средства за защита, които биха били на разположение в съда по закон или по правото на справедливостта. Решението на арбитъра е писмено, обвързва страните и може да бъде вписано като съдебно решение във всеки компетентен съд.

За да започнете арбитраж съгласно този раздел 10.1.3, трябва да направите следното: (а) да подадете Искане за арбитраж, което включва описание на иска и размера на обезщетението, което искате да получите (можете да намерите копие на Искане за арбитраж на адрес www.jamsadr. com); (б) да изпратите три копия от Искането за арбитраж плюс съответната такса за подаване на искането до JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; и (в) да изпратите едно копие от искането за арбитраж до Ancestry на адрес: Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Арбитражът може да се проведе в окръга, в който живеете към момента на подаване на искането. Освен това, Вие и Ancestry се съгласявате да се подчините на личната юрисдикция на всеки федерален или щатски съд в окръг Сан Франциско, Калифорния, за да започнете арбитраж, да спрете производството в очакване на арбитража или да потвърдите, промените, отмените или изразите становище по решението, взето от арбитъра.

Страните ще изберат арбитър по взаимно съгласие. Ако страните не могат да изберат арбитър по взаимно съгласие, арбитърът се избира, както следва: JAMS ще даде на всяка страна списък от девет (9) арбитри, избрани от нейния панел от арбитри. Всяка страна ще разполага с десет (10) календарни дни, за да заличи всички имена в списъка, които счита за неприемливи. Ако в списъците на всички страни остане само едно общо име, това лице ще бъде определено за арбитър. Ако в списъците на всички страни остане повече от едно общо име, страните ще зачеркват имена последователно от списъка с общи имена чрез телефонна конференция, администрирана от JAMS, като ищецът ще зачерква първи, докато остане само едно име. Ако в списъците на всички страни не остане общо име, JAMS ще предостави допълнителен списък от девет (9) арбитри, в който страните ще зачеркнат последователно чрез телефонна конференция, администрирана от JAMS, като ищецът ще зачерква първи, докато остане само едно име. Това лице ще бъде назначено като арбитър. Ако избраното лице не може да действа като арбитър, JAMS ще издаде друг списък от девет (9) арбитри и ще повтори процеса на избиране чрез последователно зачеркване.

От Вас ще се изисква да платите $250—или сумата, изисквана по друг начин съгласно приложимите към момента правила на JAMS—за да започнете арбитраж срещу нас. Ако арбитърът установи, че арбитражът не е неоснователен, Ancestry ще плати всички други такси, фактурирани от JAMS, включително таксите за подаване на документи и разходите за арбитър и изслушване. Вие носите отговорност за хонорарите на Вашия адвокат, освен ако арбитражните правила и/или приложимото законодателство не предвиждат друго.

10.1.4 Множество искове

Ако 25 или повече лица предоставят уведомления за спор с Ancestry с подобни искове, и адвокатът на лицата, които предявяват исковете, е един и същ или координиран за тези лица, когато исковете се разглеждат чрез арбитраж, те ще продължат в обединено съдопроизводство, те няма да процедират пред JAMS съгласно правилата на JAMS, а вместо това ще процедират пред Американската арбитражна асоциация („AAA“), както е посочено по-долу.

В първата фаза ще се проведат 12 арбитража съгласно Правилата за потребителски арбитраж на AAA, всеки пред един арбитър. Искове на други лица, които са повдигнали подобни искове и които са представлявани от същия или координиран адвокат, няма да се подават в AAA до приключването на тези първоначални водещи производства и глобалното посредничество, описано по-долу. Всички приложими срокове на давност се таксуват от датата на известието за спор, описано в раздел 10.1.2, до завършването на този водещ процес и глобалното посредничество, описано по-долу.

Адвокатът на Ancestry и адвокатът на лицата, завеждащи искове, ще изберат по 6 случая, които да продължат първи в арбитража в тези индивидуални водещи производства. Всеки от тези 12 арбитража се разглежда пред отделен арбитър. AAA ще предостави списък с предложени арбитри за всеки от тези 12 арбитража. Ако страните не могат да се споразумеят за арбитри от тези списъци, всяка страна разполага с 14 календарни дни от датата на изпращане на списъка, в които да заличи до две имена, срещу които има възражения, да номерира останалите имена по реда на предпочитание и да върне списъка на ААА. След това AAA ще назначи най-високопоставения, оставащ допустим арбитър от всеки списък, който да председателства всеки от 12-те арбитража.

След постановяване на окончателно писмено решение във всеки от тези 12 арбитража, Ancestry и всички лица, които са повдигнали подобни искове и които са представлявани от същия или координиран адвокат, ще участват в глобална медиация. Адвокатът по наследство и адвокатът на лицата, които са повдигнали подобни искове, взаимно избират медиатор. В случай че страните не успеят да се споразумеят за медиатор, адвокатът на Ancestry и адвокатът на лицата, които са повдигнали подобни искове, всеки ще предложи по 4 потенциални медиатора – тези предложения не трябва да включват лице, което е служило като арбитър в 12-те процедури на водещия. Адвокатът за Ancestry и адвокатът на лицата, които са повдигнали подобни искове, последователно заличават медиаторите от списъка от 8, започвайки с адвокатите на лицата, които са повдигнали подобни искове, докато остане един медиатор, който да служи като медиатор. На медиатора се предоставят разумно анонимизирани версии на писмените арбитражни решения, постановени във всеки от 12-те водещи арбитража. Ancestry заплаща таксата за посредничество. Страните разполагат с 90 дни, за да завършат медиацията, освен ако страните не се договорят взаимно да удължат този период.

В случай че медиацията не разреши всички искове, Ancestry или лицата, които са повдигнали подобни искове (и чиито искове не са били решени в първоначалното производство) могат да изберат или да продължат в съда, или в индивидуален арбитраж в AAA. Ако Ancestry избере да се обърне към съда, всички дела ще се разглеждат в съда. Ако Ancestry избере да продължи в процедур по арбитраж, всяко лице, което е повдигнало подобни искове (и чиито искове не са били решени в първоначалното производство), все още може да избере да продължи в съда вместо арбитраж. Доколкото коя да е от страните избере да продължи в съда, тези искове ще бъдат разгледани в съд с компетентна юрисдикция в щата Юта. Съгласно раздел 10.1.5 по-долу, всички подобни искове, които се разглеждат в съда, няма да се разглеждат като групови или представителни искове.

Съд с компетентна юрисдикция има правомощието да наложи прилагането на този раздел 10.1.4 и, ако е необходимо, да наложи масово подаване на арбитражни искания срещу Ancestry, доколкото някоя от страните не спазва процедурите, посочени в този раздел 10.1.4. В противен случай, арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителното право да разрешава всички спорове, произтичащи от или свързани с тълкуването, приложимостта, изпълнимостта или съставянето на това арбитражно споразумение, Условията или Декларацията за поверителност, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от Условията или Декларацията за поверителност са невалидни или отменими, независимо дали даден иск подлежи на арбитраж или е въпрос на отказ от водене на съдебно дело.

10.1.5 Без групови искове

Тази клауза ще бъде наречена „Отказ от групов иск“. Всяка от страните се съгласява, че всяка страна може да разрешава спорове с другата само на индивидуална основа и не може да предявява иск като ищец или член на група в групов или представителен иск. Освен както е изрично посочено в раздел 10.1.4 по-горе, споровете на нито едно физическо лице не могат да бъдат консолидирани със спорове на друго физическо лице. Тази клауза се прилага както за спорове, разрешени в арбитраж, така и за всякакви спорове, които са разрешени в съда, ако възникнат такива спорове. Ако даден съд или арбитър прецени, че отказът от групов иск, посочен в този параграф, е невалиден или неприложим по каквато и да е причина или че арбитражът може да продължи на базата на групов или представителен иск, тогава арбитражните клаузи, посочени по-горе, се считат за нищожни и недействителни в тяхната цялост и се счита, че страните не са дали съгласието си за решаване на спорове чрез арбитраж. В такива случаи спорът трябва да бъде разглеждан във федералния или щатския съд с компетентна юрисдикция, разположен в щата Юта, а не чрез арбитраж.

Арбитражното решение и решението, което го потвърждава, се прилагат само за този конкретен случай и не са обвързващи за никоя от страните в други случаи.

10.1.6 Делимост

Освен както е посочено в отказ от групов иск, ако някоя клауза на това арбитражно споразумение бъде определена като невалидна, неприложима, прекомерна, нищожна или отменима, изцяло или частично, такова решение няма да повлияе на валидността на останалата част от арбитражното споразумение. Всички останали клаузи остават валидни.

10.1.7 Промени в този Раздел

Ancestry ще предоставя тридесет (30) дневно предизвестие за всякакви промени, засягащи естеството на този раздел, като публикува известие за промени в условията в услугите, като Ви изпрати съобщение или по друг начин, когато се впишете в акаунта си. Измененията влизат в сила тридесет (30) дни след публикуването им в услугите или изпращането им до Вас.

В противен случай, промените в този раздел ще се прилагат перспективно само за искове, възникнали след тридесетия (30-ия) ден. Ако даден съд или арбитър реши, че този подраздел, озаглавен "Промени в този раздел", не е приложим или валиден, тогава този подраздел се отделя от раздела, озаглавен „Спорове, разрешаване, арбитраж и отказ от групов иск“, и съдът или арбитърът прилага първия раздел за арбитраж и отказ от групов иск, който е съществувал, след като сте започнали да използвате услугите.

10.1.8 Запазване на валидността

Този раздел за Разрешаване на спорове, Арбитраж и Отказ от групов иск остава в сила след закриване на Вашия акаунт или Услугите.

10.2 За клиенти извън Съединените американски щати

Ако сте клиент, който не е потребител, базиран в ЕС или пребивавате някъде другаде извън Съединените американски щати, Вие се съгласявате, че ирландските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове (договорни или извъндоговорни), свързани с това Споразумение.

10.2.1 Потребители в Европейския съюз и Обединеното кралство

Ако сте потребител в Европейския съюз или Обединеното кралство, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате и нищо в това Споразумение не засяга Вашите права като потребител да се основавате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство. Предоставяме Ви правна гаранция, че Услугата ще бъде в законово съответствие към момента на доставката и по време на срока на договора ни с Вас. Съгласно тази правна гаранция ние ще носим отговорност за всяка липса на съответствие на Услугата и може да имате право на правна защита съгласно местните закони. Ние ще Ви уведомим толкова дълго, колкото е разумно възможно, за всяко премахване, преустановяване или спиране на услуга или на която и да е функционалност или характеристики.

Ако сте потребител, базиран в Европейския съюз, имате право да заведете съдебно производство, свързано с това Споразумение, пред компетентния съд по местоживеене или пред компетентния съд по мястото на дейност на Ancestry в Ирландия. Ако сте потребител, базиран в Обединеното кралство, имате право да заведете съдебно производство, свързано с това Споразумение, пред компетентния съд на Англия и Уелс, Вие се съгласявате, че Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове (договорни или извъндоговорни), свързани с това споразумение. Ако Ancestry желае да изпълни някое от своите права срещу Вас като потребител, ние можем да направим това само в съдилищата на юрисдикцията, в която пребивавате. В съответствие с горепосоченото, нищо, съдържащо се в тази клауза, не ограничава нашите права да образуваме изпълнително производство в друга юрисдикция или да търсим временни, защитни или обезпечителни мерки в съдилищата на друга юрисдикция.

За информация за потребителите от Европейския съюз съгласно Регламент 524/2013: Европейската комисия предвижда, че ако сте потребител в Европейския съюз, имате право да отнесете спор към платформата на ЕС за онлайн разрешаване на спорове (ODR), налична на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Действащо законодателство

Ако осъществявате достъп до услугите на нашите уебсайтове в Съединените американски щати, настоящите условия и използването на услугите се уреждат от законите на щата Юта и, ако е приложимо, от законите на Съединените американски щати. Вие се съгласявате, че всички искове, които не са предмет на арбитраж и са заведени в Съединените американски щати, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата с компетентна юрисдикция, разположени в щата Юта. Съгласно 10.2.1, ако осъществявате достъп до услугите от друго място, различно от САЩ, настоящите условия се уреждат от законите на Ирландия.

11. Разни

11.1 Изменения

Ние можем да променяме тези условия по всяко време и се съгласяваме да Ви уведомяваме за всякакви съществени промени, като публикуваме информация чрез услугите или Ви изпращаме имейл. Съществените промени влизат в сила тридесет дни след публикуването им, с изключение на промените, отнасящи се до нови услуги или законови изисквания, които влизат в сила незабавно. По-нататъшното използване на услугите от Вас означава, че приемате променените условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете да използвате услугите и, ако е приложимо, да анулирате абонамента си.

11.2 Цялостно Споразумение

Настоящите условия и други документи, включени в тях чрез препратка, представляват цялостното споразумение между Вас и Ancestry по отношение на използването на услугите от Ваша страна и заменят всички предишни споразумения.

11.3 Прехвърляне на права и задължения

Запазваме си правото да преотстъпваме или прехвърляме нашите права и задължения по това Споразумение. Ако Ancestry или даден доставчик на услуги бъдат придобити от или прехвърлени на друго юридическо лице (изцяло или частично, включително във връзка с несъстоятелност или подобни процедури), Ancestry има право да сподели Вашата лична информация и Вашето съдържание с това юридическо лице. Вие нямате право да преотстъпвате или прехвърляте каквито и да било Ваши права и задължения по тези условия без писменото съгласие на Ancestry. Няма трети страни бенефициери според тези условия.

11.4 Отделимост

С изключение на предвиденото изрично в настоящото, неприложимостта на който и да е раздел или клауза в настоящите условия няма да засегне приложимостта на останалите условия.

11.5 Без Отказ

Неприлагането от наша страна на някоя от клаузите на настоящите условия не означава отказ от правата ни по тази клауза и ние запазваме всички права, които не са Ви предоставени изрично с настоящото.

11.6 Непълнолетни лица на и под тринадесет-годишна възраст

Ancestry не изисква и не записва съзнателно лична информация директно от лица под 13-годишна възраст и ще положи разумни усилия от комерсиална гледна точка да изтрие такива данни от нашата система.

11.7 Закон за справедливо кредитно отчитане

Ancestry не е агенция за изготвяне на потребителски доклади, както е определено в Закона за справедливо кредитно отчитане, („ЗСКО“), и информацията, до която имате достъп в услугите, не е събрана изцяло или частично с цел предоставяне на потребителски доклади, както е определено в ЗСКО. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА (1) УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДАДЕНО ЛИЦЕ НА ЛИЧЕН КРЕДИТ ИЛИ ЗАСТРАХОВКА ИЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, (2) ОЦЕНКА НА ДАДЕНО ЛИЦЕ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА, ПОВИШАВАНЕ, ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ ИЛИ ЗАПАЗВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАЕМАНЕ НА ДОМАШНИ РАБОТНИЦИ, КАТО ДЕТЕГЛЕДАЧКИ, ЧИСТАЧКИ, БАВАЧКИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА), ИЛИ (3) ВСЯКА ДРУГА ЛИЧНА БИЗНЕС СДЕЛКА С ДРУГО ЛИЦЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НАЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТ).

11.8 Политика за изпращане на непоискани идеи

Ancestry не приема, не преглежда и не взема предвид непоискани идеи или материали (включително, без ограничение, нови рекламни кампании, нови промоции, нови продукти или технологии, процеси, материали, маркетингови планове или имена на нови продукти), различни от тези, които Ancestry е поискала изрично. Моля, не изпращайте Вашите непоискани идеи или материали на Ancestry или на когото и да било в Ancestry. Ако ги изпратите, Вие разбирате и се съгласявате, че Ancestry ще счита изпратените от Вас непоискани идеи и материали за неповерителни и несобствени, и Ancestry ще има право на неограничено използване на тези идеи и материали, без задължения, договорни или други, и без никаква компенсация за Вас.

 

Тези общи условия са съставени чрез обединяването на отделни предишни версии. За предишни версии на условията, приложими към Услугите, кликнете тук.