Personvernerklæring for Ancestry

Ikrafttredelsesdato: 17. januar 2024

Sammendrag av endringer

Nedenfor er et sammendrag av de siste endringene til Ancestrys personvernerklæring og hvordan endringene kan påvirke deg.

 • Vi har lagt til ytterligere beskrivelser for å forklare hvordan innhold du laster opp brukes på Ancestry®-tjenestene og ditt ansvar for slikt innhold for å holde plattformen vår trygg.
 • Vi har lagt til språk for å ta høyde for funksjonalitet på AncestryDNA®-trefftjenesten og AncestryDNA®-funksjonaliteten eller tjenestene som kan lanseres fremover.
 • Vi har lagt til ordlyd som tydeliggjør vilkårene angående ditt bruk av tjenestene.
 • Vi har lagt til informasjon om kontobaserte valg for å velge bort målrettet annonsering.

Hos Ancestry er ditt personvern en topprioritet. Ancestry er forpliktet til å være en god forvalter av dine personlige opplysninger (definert nedenfor), og å håndtere dem på en ansvarlig måte og sikre dem med administrative, tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak.

Vi tror på å være ærlige, direkte og åpne når det kommer til dine opplysninger. I dette hensyn følger Ancestry tre veiledende prinsipper:

 • Åpenhet. Vi jobber hardt for å være åpne om de personlige opplysningene vi innhenter og behandler
 • Enkelthet. Vi forsøker å bruke språk som er enkelt å forstå for å beskrive vår personvernpraksis for å hjelpe deg å gjøre informerte valg, og
 • Kontroll. Vi gir deg kontroll over de personlige opplysningene du oppgir til oss, inkludert dine DNA-opplysninger (definert nedenfor), og hvordan de brukes, deles og oppbevares.

 

Når du bruker tjenestene våre

Du beholder eierskap til dine biologiske prøver og dine DNA-opplysninger og du kan administrere, slette eller ødelegge dem som beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan oppdage uventede fakta om deg selv eller familien din når du bruker tjenestene våre. Når oppdagelser er gjort, kan vi ikke omgjøre dem.

Denne personvernerklæringen dekker Ancestry-nettsidene, tjenestene og mobilapplikasjoner som lenker til denne Personvernerklæringen, inkludert Ancestry®; AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War Records™, og Find a Grave® I denne personvernerklæringen refererer vi til disse nettstedene, tjenestene og mobilappene som «Ancestry».

Kunder i USA. Ytterligere personvernerklæring for bosatte i USA inneholder ytterligere detaljer for USA-bosatte i California, Colorado, Connecticut, Utah og Virginia.

Kunder utenfor USA. Ancestry Ireland Unlimited Company er behandlingsansvarlig for dine personlige opplysninger og del 8 nedenfor inneholder informasjon om dine rettigheter.

 

Innholdsfortegnelse

 
1.   Introduksjon
2.   Opprettelse av konto og ditt engasjement med Ancestry-tjenester
3.   Hvilke personlige opplysninger innhenter Ancestry fra deg?
4.   Hvilken informasjon innhenter Ancestry gjennom din bruk av tjenestene?
5.   Informasjon vi innhenter fra andre kilder
6.   Hvordan bruker Ancestry dine personlige opplysninger?
7.   Hvilken informasjon deler vi, når deler vi den og hvem er mottakerne?
8.   Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger
9.   Hva er vår oppbevaringspraksis?
10.   Hvordan kan jeg slette mine personlige opplysninger?
11.   Sikkerhet
12.   Internasjonale dataoverføringer
13.   Endringer til denne erklæringen
14.   Juridisk grunnlag under EUs personvernforordning (GDPR) for behandling av personlige opplysninger for bosatte i EU
15.   Identitets- og kontaktdetaljer for databehandlingsansvarlig
16.   Ytterligere personvernerklæring for bosatte i USA (kun for kunder i California, Colorado, Connecticut, og Virginia)
17.   Australsk ytterligere personvernerklæring
18.   Brasiliansk ytterligere personvernerklæring

 

1.  Introduksjon

For å levere og forbedre nettstedene, mobilapplikasjonene og tjenestene (samlet «tjenestene»), innhenter, lagrer og på annen måte behandler vi «Personopplysninger», som er informasjon som kan identifisere deg direkte eller indirekte, som ytterligere beskrevet i del 3. Personopplysninger inkluderer navnet ditt, e-post, adresse eller enhver informasjon som rimelig kan kobles tilbake til deg, inkludert dine genetiske opplysninger. Informasjon om avdøde personer er ikke personlige opplysninger under denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis for innhenting, lagring og på annen måte behandling av dine personlige opplysninger og kontrollene vi gir deg for å administrere dem i våre tjenester, inkludert retten til å protestere mot visse typer behandling. Denne personvernerklæringen inkluderer våre retningslinjer for informasjonskapsler, som beskriver vår bruk av nettleserinformasjonskapsler og lignende sporingsteknologier.

 

2.  Opprettelse av konto og din bruk av Ancestry-tjenester

Når du oppretter en Ancestry-konto vil vi innhente, behandle og dele dine personlige opplysninger (inkludert dine genetiske opplysninger hvis du har tatt en AncestryDNA-test eller lastet opp dine DNA-data) som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

3.  Hvilke personlige opplysninger innhenter Ancestry fra deg?

Typene av personlige opplysninger vi mottar og innhenter fra deg avhenger av hvordan du bruker tjenestene og disse kategoriene av opplysninger er beskrevet under. Vi krever viss kontoinformasjon for å levere tjenestene i samsvar med våre Ancestry-vilkår og betingelser og uten denne vil vi ikke kunne levere tjenestene våre til deg.

Opplysningskategori Beskrivelse
Kontoinformasjon
 • Navnet ditt (påkrevd);
 • En e-postadresse (påkrevd);
 • Et passord du oppretter (påkrevd);
 • Visse Ancestry-merker kan støtte tredjeparts påloggingstjenester så som Facebook, Google og Apple. Disse tjenestene kan overføre personopplysninger som navnet ditt, e-postadresse og profilbilde til Ancestry, og
 • Du kan oppgi et telefonnummer slik at vi kan (i) varsle deg om AncestryDNA-testresultatstatus; (ii) hjelpe deg når du kontakter Ancestrys medlemstjenestermedlemstjenest»), (iii) la deg aktivere flerfaktorautentifisering.
Kredittkort-/Betalingsinformasjon

Betalings- og faktureringsinformasjon, så som ditt kredittkortnummer og din(e) fakturerings- og forsendelsesadresse(r) når du registrerer deg for en gratis prøveperiode eller gjør et kjøp, så som et Ancestry-abonnement eller et AncestryDNA-testsett.

Registreringsopplysninger for AncestryDNA-testsett Når du registrerer et AncestryDNA-testsett eller laster opp dine DNA-data, innhenter vi:
 • Registreringskoden tilknyttet AncestryDNA-testsettet ditt (hvis aktuelt),
 • Ditt tildelte kjønn ved fødselen; og
 • Fødselsdatoen din.
Profilinformasjon

Vi innhenter opplysningene du oppgir når du oppretter en brukerprofil. Disse opplysningene inkluderer profilbilde, navnet ditt, brukernavn, biografi, alder, sted og lenket brukernavn. Din Ancestery-brukerprofilinformasjon er synlig for andre brukere (definert i våre vilkår og betingelser) så vurder å begrense denne informasjonen og bruke et brukernavn som er annerledes enn ditt ekte navn for å beskytte personvernet ditt.

Ditt innhold

Vi innhenter personlige opplysninger fra innhold du frivillig bidrar med til tjenestene, inkludert (i) familietrær, (ii) familieminner som bilder, lyd-/videoopptak, og historier, (iii) registerbemerkninger, kommentarer, meldinger og (iv) tilbakemelding oppgitt til Ancestry.

Genetiske opplysninger Når du tar en AncestryDNA-test henter vi DNA fra din prøve fra våre partnerlaboratorier og konverterer den til maskinlesbare DNA-data («DNA-data»). Enhver fil som inneholder dine DNA-data lastet opp fra en annen DNA-testtjeneste er også DNA-data i henhold til denne Personvernerklæringen. Vi behandler dine DNA-data for å gi deg et estimat av din etniske opprinnelse og forslag til Genetic Communities®. Vi behandler også dine DNA-opplysninger for å levere deg informasjon gjennom portalen vår om din grad av slektskap til andre brukere i vår DNA-database og enkelte genetiske markører tilknyttet visse biologiske, fysiologiske eller atferdsmessige trekk, eller andre egenskaper så som hårtykkelse og øyenfarge eller trekk tilknyttet preferanser og velbefinnende. Som videre beskrevet i Artikkel 7 kan du velge å dele deler av denne informasjonen med andre Ancestry-brukere.

Dine DNA-opplysninger og annen informasjon utledet fra dem, så som etnisitetsestimater, forslag om Genetic Communities, trekk og matcher for genetiske slektninger, arvet DNA-informasjon og annen innsikt, er personlige opplysninger referert til som «genetiske opplysninger».

Din prøve og uthentede DNA. Hverken prøven du gir oss ved burk av et AncestryDNA-testsett eller DNA-et uthentet fra prøven din (samlet referert til som «biologiske prøver») er personlige opplysninger under denne personvernerklæringen. Du kan samtykke i å la dine biologiske prøver lagres i biobanken vår for fremtidig testing ved ditt valg. Fremtidig testing og forskning kan utføres hvis du godtar vårt informerte samtykke for forskning eller hvis du samtykker til annen testing av dine biologiske prøver. Hvis du ikke samtykker til oppbevaringen av dine biologiske prøver vil vi ødelegge dem. Deler 8 og 10 beskriver hvordan du kan kontrollere dine biologiske prøver. Du kan be om at Ancestry ødelegger dine biologiske prøver ved å kontakte medlemsservice eller ved å slette din Ancestry-konto. Vi kan ødelegge biologiske prøver som ikke oppfyller våre kvalitetssikringskrav etter vårt eget skjønn.

DNA-undersøkelser Hvis du samtykker i å ta DNA-undersøkelser vil vi innhente opplysninger fra spørsmål du besvarer og bruker svarene til kontinuerlig utvikling og forbedring av AncestryDNA-funksjonalitet, som trekk. Hvis du samtykker i vårt Informerte samtykke til forskning, vil besvarelsene dine også benyttes i forskning.
Helserelaterte opplysninger Ancestry er ikke en dekket enhet under loven for helseforsikringsportabilitet og ansvarlighet («HIPAA») og ingen opplysninger oppgitt av deg underlagt eller beskyttet av HIPAA.
Dine kommunikasjoner VI er vert for og opprettholder dine kommunikasjoner med andre brukere gjennom kommunikasjonsfunksjonene på plattformen vår. Vi innhenter også informasjonen din når du kommuniserer med Ancestrys medlemsservice og støtteteam for våre andre tjenester, inkludert gjennom audio og visuell informasjon (så som opptak av samtaler med Ancestrys medlemsservice eller informasjon frivillig delt ved deltakelse i forbrukerinnsiktsforskning).
Konkurranser og kampanjer Vi innhenter personlige opplysninger når du frivillig deltar i konkurranser og spesielle kampanjer vi driver eller sponser, hvis detaljer blir oppgitt ved registrering.
Find a Grave-bilder og foto-frivillige Gjennom Find a Grave innhenter vi metadata tilknyttet digitale fotografier lastet opp til Find a Grave-tjenesten, inkludert plassering, dato og tidspunkt bildet ble tatt. Hvis du velger å være en foto-frivillig for Find a Grave, oppgir du din plassering til oss, som du kan endre eller fjerne til enhver tid.
Beskyttede klassifiseringer og sensitive opplysninger Avhengig av hvordan du bruker tjenestene, innhenter vi informasjon relatert til visse beskyttede klassifiseringer så som kjønn eller rasemessig eller etnisk opprinnelse. Hvis du bruker AncestryDNA-tjenester bruker vi for eksempel dine DNA-data for å estimere etnisitet. Andre sensitive opplysninger kan utledes av innnholdet du frivillig bidrar med til tjenestene.

For informasjon om personlige opplysninger behandlet av Ancestry relatert til ikke-Ancestry-brukere, klikk her.

 

4.  Hvilken informasjon innhenter Ancestry gjennom din bruk av tjenestene?

Opplysningskategori Beskrivelse
Informasjon om datamaskin og mobilenhet

Ancestry innhenter informasjon om hvordan du får tilgang til tjenestene våre, inkludert nettstedet du besøkte før og etter Ancestrys nettside.

Vi innhenter også IP-adressen der datamaskinen din, mobilenheten eller proxy-serveren du bruker for å få tilgang til Internett, i tillegg til annen teknisk informasjon, så som:

 • Operativsystem på din datamaskin;
 • Nettleseren din;
 • Din mobilenhetsidentifikator oppgitt av din mobilenhets operativsystem og ditt mobiloperativsystem, og
 • Navnet på din tjenesteleverandør av Internett eller mobiloperatør.

Ancestry innhenter geolokasjonsinformasjon fra enheten din med din tillatelse.

Informasjon fra informasjonskapsler og lignende teknologier Ancestry bruker informasjonskapsler og lignende teknologier samt tekniske integrereringer med markedsførings- og annonseringspartnere som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som utgjør en del av denne personvernherklæringen. Referer til våre retningslinjer for informasjonskapsler for å finne ut om vår praksis og kontrollene vi gir deg.
Informasjon delt gjennom sosiale medier-funksjoner

Hvis du samhandler med sosiale medier gjennom tjenestene, for eksempel «Del»-, «Legg ut»-, «Tweet»-, «Fest»- eller «Følg oss»-koblinger til nettsteder som Facebook, Twitter, Pintrest, Instagram og YouTube, vil Ancestry innhente disse samhandlingene og den kontoinformasjonen disse tjenestene gjør tilgjengelig for oss avhengig av dine personverninnstillinger hos den tredjeparten.

Dine samhandlinger med disse funksjonene styres av personvernerklæringen til den gjeldende tredjeparten.

Du kan ha alternativet å logge inn på Ancestry-tjenester ved å bruke din konto for sosiale nettverk, så som en Google- eller Apple-konto. Når du gir aktuelle tillatelser vil vi motta informasjon om deg fra din konto for sosiale nettverk som Ancestry vil bruke til å opprette kontoen din og bygge profilen din, så som navnet ditt, e-postadressen og profilbildet.

Informasjon fra din bruk av tjenestene Vi innhenter informasjon om din bruk av tjenestene, så som når du søker i eller får tilgang til arkiver eller offentlige familietrær, hvilke sider du ser på, koblinger du klikker på eller når du legger til personer i treet ditt, osv., som vi bruker til å utlede detaljer som deg som en kunde og dine interesser for å levere en bedre opplevelse gjennom, for eksempel, søkeforslag.

 

5.  Informasjon vi innhenter fra andre kilder

Opplysningskategori Bruksbeskrivelse
Informasjon fra offentlige og historiske arkiver Ancestry innhenter oppføringer fra et utvalg kilder, vanligvis fra offentlige arkivkilder, inkludert aviser, samt fødsels-, dødsfall-, ekteskaps- og sensusarkiver, som kan inneholde personlige opplysninger relatert til deg. Offentlige og historiske arkiver kan også inneholde personlige opplysninger relatert til ikke-Ancestry-brukere. Disse arkivene gjøres vanligvis tilgjengelige for brukere som del av Anecstrys abonnementstjenester.
Informasjon fra tredjeparter

Vi mottar også informasjon om deg fra tredjeparter. Vi kan for eksempel til tider supplere opplysningene vi innhenter med informasjon lisensiert fra tredjeparter for å persontilpasse tjenestene og våre tilbud til deg.

Hvis du kjøper et gaveabonnement eller et AncestryDNA-sett som en gave, vil vi innhente personlige opplysninger, så som mottakeres navn, forsendelsesadresse, e-postadresse og den nødvendige kjøpsinformasjonen for å fullføre gaven og varsle mottakeren.

 

6.  Hvordan bruker Ancestry dine personlige opplysninger?

Opplysningskategori Bruksbeskrivelse
Personlige opplysninger generelt Vi bruker dine personlige opplysninger til å levere, persontilpasse, forbedre, oppdatere og utvide tjenestene våre. Dette inkluderer:
 • Autentisering av din tilgang til tjenestene og forbedring av Ancestrys informasjonssikkerhet;
 • Behandling av betalingene dine for abonnementer, AncestryDNA-tjenestene og andre produkter og funksjoner;
 • Bygging av nye og forbedring av eksisterende tjenester;
 • Klassifisering, som omfatter å lage bildemodeller av og indeksering av Innholdet ditt (som kan omfatte personopplysninger) for å organisere dine mediefiler, bidra til å holde plattformen vår trygg og identifisere dine forfedre, stedsinteresser og andre minner,
 • Kombinere Innholdet ditt med data i Ancestrys databaser for å gi innsikt som hjelper brukere å bygge sine slektstre,
 • Utstede undersøkelser og spørreskjemaer for bruk i tjenestene, samt tilrettelegge for produktutvikling og forskningsinitiativer;
 • Utføre vitenskapelig, statistisk og historisk forskning;
 • Oppdage og beskytte mot feil, bedrageri eller annen kriminell og ondsinnet aktivitet; og
 • Håndheve våre vilkår og betingelser.
Kommunikasjoner Vi bruker dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg om tjenestene, så som når vi:
 • Svarer på dine henvendelser til medlemsservice;
 • Varsler deg om potensielle genetiske slektninger identifisert av DNA-matching eller gjennom dine familiehistorikktjenester (for eksempel «Ancestry Hints®») om potensielle forfedre i våre databaser, eller oppdateringer til dine DNA-testresultater (for eksempel ditt etnisitetsestimat og Genetic Communities)
 • Varsler deg om oppføringer eller «hint» i våre databaser relatert til personer i ditt familietre eller som du kan være i slekt med;
 • Informerer deg om endringer til tjenestene eller nye tjenester;
 • Ber deg om å delta i Ancestry-medieproduksjoner, annonser, kundeinnsiktforskning eller vitnemål; og
 • Levere deg informasjon eller forespørre handling i svar på tekniske, sikkerhetsmessige og andre driftsproblemer.
Markedsprodukter og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere

Vi bruker enkelte personlige opplysninger (for eksempel demografisk informasjon tilgjengelig fra tredjeparts kilder eller fra deler av Ancestry (profil, trær, osv,.)) for å markedsføre produktene våre og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere. Denne markedsføringen inkluderer annonser basert på dine interesser.

Ancestry deler ikke dine genetiske opplysninger med tredjeparts markedsfører, forsikringsselskaper eller arbeidsgivere og vil vil ikke bruke dine genetiske opplysninger for markedsføring eller persontilpasset annonsering uten ditt separate, uttrykkelige samtykke.

For markedsføring du kan ha samtykket til å motta via e-post eller SMS, kan du kontrollere hvordan vi markedsfører til deg ved å bruke knappen for avmelding av abonnement i enhver markedsførings-e-post du mottar, ved å endre dine kommunikasjonspreferanser eller ved å følge instruksjonene i markedsføringskommunikasjoner som du mottar. Kontroller for Ancestrys relaterte merker er tilgjengelige gjennom deres innstillinger og er oppført her. For annonsering på tredjeparts plattformer, støtter vi oss på våre egne legitime interesser som det juridiske grunnlaget (se del 7), og du bør kontrollere markedsføringspreferansene dine direkte på de plattformene.

Genetiske opplysninger Ancestry bruker dine genetiske opplysninger for følgende formål:
 • Levere etnisitetsresultater, DNA-matcher (f.eks. nær familie, utvidet familie eller andre du kan være i slekt med) fra databasen vår og annen informasjon for å hjelpe deg og andre brukere finne ut mer om deg selv, hverandre, potensielle familiemedlemmer, og dine genetiske slektninger og familiegrupper;
 • Forbinde deg med og hjelpe deg å lære om dine genetiske slektninger i databasen vår gjennom funksjoner som DNA-matching eller andre produktfunksjoner;
 • Levere deg, gjennom portalen vår, annen innsikt i hva dine DNA-data kan avsløre om trekk og velbefinnende;
 • Levere relevante resultater for å assistere deg i å oppdage felles forfedre og andre detaljer om familiehistorien din, samt å hjelpe deg med å bygge familietreet ditt eller få kontakt med venner og familie.
 • Studere aggregerte genetiske opplysninger for å bedre forstå befolknings- og etnisitetsrelatert helse, velbefinnende, aldring og fysiske tilstander som du har samtykket i å delta i via vårt Informerte samtykke til forskning
 • Utføre vitenskapelig, statistisk og historisk forskning; og
 • Forbedre funksjoner og funksjonalitet i våre eksisterende DNA-relaterte produkter, forbedre kundeopplevelsen over alle Ancestry-tjenestene, forbedre kvaliteten av våre laboratorieprosesser og teknologi og bygge nye produkter og tjenester.

 

7.  Hvilken informasjon deler vi, når deler vi den og hvem er mottakerne?

Ancestry deler ikke dine individuelle personlige opplysninger (inkludert dine genetiske opplysninger) med tredjeparter unntatt som beskrevet i denne personvernerklæringen eller uten ditt ytterligere samtykke. Vi deler ikke frivillig informasjonen din med politimyndigheter. Vi vil heller ikke dele dine genetiske opplysninger med forsikringsselskaper, arbeidsgivere eller tredjeparts markedsførere uten ditt uttrykkelige samtykke.

Ancestrys spesifikke offentliggjøringer for USA kan finnes her. Omstendighetene beskrevet nedenfor forklarer når deling skjer.

 
De informasjonen din kan bli delt med / Omstendigheter der deling skjer Beskrivelse
Ancestry-selskaper

Vi deler informasjonen din internt i Ancestry-gruppen av selskaper, inkludert Ancestry.com Operations Inc og selskapene oppført herAncestry-selskapene») for å kunne levere og forbedre tjenestene våre.

Vi overfører dine personlige og genetiske opplysninger mellom Ancestrys Irland-baserte selskap og Ancestrys USA-baserte selskaper. For mer informasjon om dette, se del 12.

Andre brukere eller andre du kan velge å dele med

Som del av din bruk av tjenestene, har du alternativet å legge til eller dele informasjon med alle brukere av tjenesten eller, gjennom delingsfunksjoner, med spesifikke Ancestry-brukere og selv ikke-Ancestry-brukere. Ytterligere delingsalternativer ka være tilgjengelige i enkelte tjenester, for eksempel AncestryDNA (se nedenfor).

Informasjon i din(e) offentlige profil(er) vil bli sett av alle andre brukere, det samme vil offentlige familietredetaljer. Som standard er profiler til levende personer i treet ditt kun synlig for deg og personer du deler treet ditt med som «redaktør» eller som du autoriserer til å se de levende personene i treet ditt. Annen informasjon om levende personer kan være synlig hvis inkludert i et offentlig mediegalleri, eller hvis du velger å publisere informasjonen utenfor treet ditt.

Du kan dele aktiviteten din avhengig av hvordan du samhandler med Ancestry-oppføring eller en annen brukers innhold, for eksempel hvis du bidrar til en annen brukers familietre, eller kommenterer på en oppføring eller en annen brukers innhold. Hvis Nylige sett av-funksjonen er slått på i kontoinnstillingene dine, kan vi vise treeiere at du har besøkt treet deres. Hvis du velger å se og bli sett av dine DNA-treff kan du og din DNA-match se visse personopplysninger om hverandre som inkluderer:

 • Brukernavn
 • Hvordan du og en match kan være i slekt innenfor sine respektive slektstre
 • Når dere har lenket et slektstre til ditt DNA
 • Enten alle eller kun felles (valgbart) regioner og Genetic Communities, samt
 • Dine trekk (med mindre du velger å ikke dele dette).

Gjenstand for personvernvalgene dine beskrevet over. DNA-treff inkluderer både brukere som har tatt en AncestryDNA-test og brukere som har lastet opp DNA-data.

Hvis du deler detaljer om din familiehistorie eller DNA-erfaring utenfor tjenestene, gjør du det på egen risiko.

Tjenesteleverandører

Vi jobber med andre selskaper når vi leverer og markedsfører tjenestene. Som et resultat vil disse selskapene ha tilgang til eller på annen måte behandle noen av dine personlige opplysninger i sine systemer. Disse selskapene er underlagt kontraktsmessige forpliktelser som styrer personvern, datasikkerhet og konfidensialitet samsvarende med gjeldende lovgivning. Disse selskapene og de personlige opplysningene de kan ha tilgang til inkluderer våre:

 • Laboratoriepartnere (så som dine biologiske prøver);
 • AncestryDNA-testsettforsendelsesleverandører (så som navn, forsendelsesadresse og telefonnummer);
 • Betalingsbehandlere (så som betalingsinformasjon);
 • Leverandører av skytjenesteinfrastruktur (Ancestrys nett- og mobiltjenester er skybaserte tjenester; alle dine opplysninger bevares hos våre skytjenesteleverandører);
 • Leverandører som assisterer oss med markedsføringsanalyse og forbrukerforskning, forhindring av bedrageri og sikkerhet (så som e-postadresse);
 • Leverandører av kommunikasjonsinfrastruktur (så som navn og e-postadresse); og
 • Leverandører som hjelper oss med å levere enkelte medlemsservicefunksjoner, som telefonstøtte eller spørreundersøkelsesverktøy (så som kontoinformasjon eller navn eller e-postadresse).
Analyse- og annonseringspartnere Vi jobber med tredjeparts partnere for analyse- og annonseringsformål. Ved å innhente og dele visse personlige opplysninger, hjelper disse leverandørene oss å bedre persontilpasse annonser for å matche dine interesser. De hjelper oss også å måle effektiviteten av annonsekampanjer og brukes for å levere deg annonser som er mer relevante for deg.
Forskningspartnere og av-identifiserte opplysninger Vi deler av-identifiserte genetiske opplysninger med forskningspartnere kun når du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre dette gjennom vårt informert samtykke til forskning. Med mindre du samtykker til informert samtykke til forskning, vil dine opplysninger ikke bli inkludert i opplysningene delt med disse forskerne. Alle slike av-identifiserte genetiske opplysninger og fenotypiske opplysninger vi deler med tredjeparter for forsknngsformål gjøres i samsvar med Del 46 (som starter med Del 46.101) eller Tittel 45 i Code of Federal Regulations.

Forskningspartnere inkluderer kommersielle eller ideelle organisasjoner som utfører eller støtter vitenskapelig forskning, utviklingen av terapier, medisinske apparater eller relatert material for å behandle, diagnostisere eller forutsi helsetilstander. I enkelte omstendigheter kan en forskningspartner eller Ancestry ha en økonomisk interesse i forskningsarrangementet. En liste over våre forskningspartnere kan finnes her.

Politimyndigheter

Ancestry oppgir ikke frivillig opplysninger av noen form til myndighets- eller juridiske organer eller politimyndigheter. For å gi våre brukere den største beskyttelsen under lov, krever vi at alle myndighetsbyråer som søker tilgang til opplysninger fra Ancestrys kunder følger en gyldig juridisk prosess. Vi tillater ikke politimyndigheter å bruke tjenestene for å etterforske forbrytelser eller for å identifisere menneskelige levninger.

Hvis vil blir påtvunget å offentliggjøre dine personlige opplysninger til politimyndigheter, vil vi gjøre vårt beste for å varsle deg på forhånd, med mindre vi er forbudt under loven fra å gjøre dette. Ancestry produserer en åpenhetsrapport der vi lister opp antallet gyldige forespørsler fra politimyndigheter for brukeropplysninger på tvers av alle nettstedene våre.

Annen juridisk eller regulatorisk prosess Vi kan dele dine personlige opplysninger hvis vi mener at det er rimelig nødvendig for å:
 • Overholde gyldige juridiske prosesser (f.eks. stevninger, rettsordre);
 • Håndheve eller bruke våre vilkår og betingelser;
 • Beskytte sikkerheten eller integriteten til tjenestene; eller
 • Beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Ancestry, våre ansatte eller brukere.
Hvis Ancestry blir kjøpt opp Hvis Ancestry eller våre virksomheter blir kjøpt opp eller overført (inkludert i sammenheng med konkurs eller lignende prosedyrer), kan vi dele dine personlige opplysninger med den oppkjøpende eller mottakende enheten. Løftene i denne personvernerklæringen vil fortsette å gjelde for dine personlige opplysninger overført til den nye enheten.
Aggregerte opplysninger Ancestry offentliggjør brukerinformasjon i et aggregert, av-identifisert format som del av tjenestene eller vår markedsføring, eller i vitenskapelige publikasjoner publisert av oss eller våre forskningspartnere. Vi kan for eksempel bemerke på prosentantallet av immigranter i en delstat som er fra en spesifikk geografisk region eller et spesifikt land. Slik offentliggjøring vil aldri inkludere personlige opplysninger og vi vil ikke re-identifisere dem.

 

8.  Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger

Alle brukere (som definert i våre vilkår og betingelser) kan bruke våre onlineverktøy for å 1) be om en rapport om hvilke personlige opplysninger de har oppgitt til oss, 2) laste ned en kopi av sine DNA-opplysninger eller laste ned en kopi av sine familietrær og 3) slette sine familietrær, DNA-testresultater eller sin konto.

I tillegg gir enkelte personvernlover, så som EUEEAs GDPR, Storbritannias GDPR og Brasils LGPD personer spesifikke rettigheter angående deres personlige opplysninger. For eksempel:

Rett til tilgang / Til å vite. Du kan ha en rett til å be om tilgang til dine personlige opplysninger og å få oppgitt en kopi av viss informasjon angående kategoriene av dine personlige opplysninger vi innhenter og offentliggjør. For å be om en kopi, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av dine DNA-opplysninger, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av ditt familietre, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene.

Rett til retting/korrigering. Du kan ha rett til å be om at vi retter eller korrigerer unøyaktige personlige opplysninger om deg.

Rett til sletting. Du har rett til, i visse tilfeller, å be om at vi begrenser (stopper all aktiv behandling) eller sletter dine personlige opplysninger, gitt at det er gyldige grunner for å gjøre dette og underlagt gjeldende lov. Se del 10 for informasjon om hvordan du sletter dine personlige opplysninger.

Rett til å protestere. Du kan ha retten til å protestere mot behandlingsaktiviteter i våre legitime interesser der slike aktiviteter påvirker dine rettigheter og friheter som en enkeltperson. I tillegg, når du samtykker til behandling av dine personlige opplysninger for et spesifikt formål, kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst uten å påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før tilbaketrekkingen. Vi vil stoppe all ytterligere behandling av opplysningene dine for det formålet.

Rett til begrensning. Du har retten til å be om en begrensning på vår behandling av dine personlige opplysninger, for eksempel der du mener at behandlingen er basert på unøyaktige opplysninger eller ikke behandlet på en lovlig måte.

Rett til dataportabilitet. Du kan ha retten til å motta visse av dine personlige opplysninger i et format som kan overføres til en annen databehandlingsansvarlig.

Rett til å klage. Du har rett til å fremme en klage til Irish Data Protection Commission (Klagehåndtering, undersøkelse og håndhevelse for enkeltpersoner | Databeskyttelseskommisjonær) eller enhver annen kompetent tilsynsmyndighet i bostedslandet.


Du kan utøve disse rettighetene ved å bruke verktøyene beskrevet nedenfor eller ved å kontakte Ancestry. Detaljer og alternativer for å få tilgang til denne informasjonen er oppført i Del 15.

Type Valg
Ancestry Du kan få tilgang til og oppdatere de personlige opplysningene (slik som e-postadressen din, brukernavnet, profilinformasjon, osv.) du oppgir til Ancestry til enhver tid i følgende deler av personverninnstillingene: For å finne ut hvordan du administrerer personverninnstillingene for ethvert familietre du har opprettet på Ancestry kan du gå til dine Tre-innstillinger eller klikke her.
Relaterte merker Ancestry streber etter å gjøre det enkelt for deg å administrere ditt personvern på tvers av tjenestene. Du kan administrere personverninnstillingene for våre relaterte merker her.
Mobilapper Du kan også kontrollere informasjonen din ved å bruke innstillingene tilgjengelige i våre mobilapplikasjoner, så som Ancestry- og Find a Grave-appene.
Annonsering Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier og integrereringer med tredjeparts markedsførings- og annonseringspartnere for å innhente opplysninger om dine interesser eller din atferd for å levere deg målrettede annonser. Du kan endre innstillingene dine som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler. For informasjon om «Ikke spor», se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Nedlastning av familietreinformasjon Ancestry lar deg laste ned familietreinformasjonen din i standard GEDCOM familietrefilformat i dine Tre-innstillinger. Finn ut hvordan her.
Nedlastning av DNA-opplysninger Du kan laste ned en fil med DNA-opplysningene dine. Hvis du laster ned DNA-opplysningene dine gjør du dette på egen risiko. For å finne ut hvordan og for mer informasjon om hva som er inkludert i din nedlastning av DNA-opplysninger, gå hit.

 

9.  Hva er vår oppbevaringspraksis?

Ancestry-tjenester er fundamentalt betinget på oppfatningen om at den personlige reisen av selvoppdagelse ikke er en engangshendelse og fortsetter over lange tidsperioder – ofte et helt liv. I tillegg og med spesifikt hensyn til våre abonnenter og DNA-kunder som betaler gebyrer eller kjøper abonnementer, tilbyr den pågående styrkingen av samlingene våre av historiske arkiver og DNA-funksjoner fordeler og innsikt til våre brukere over tid. Som et resultat reflekterer oppbevaringspraksisen vår denne pågående verdien ved å oppbevare brukerkontoer på systemet vårt inntil våre brukere informerer oss om deres ønske om å slette opplysningene sine eller stenge kontoene sine.

Opplysningskategori Oppbevaringsperiode
Konto og profil Ancestry vil oppbevare de personlige opplysningene du oppgir når du oppretter kontoen din og profilen din inntil det tidspunktet du sletter kontoen din.
Familietre På grunn av den flergenerasjonelle vesentligheten til familietrær vil Ancestry oppbevare familietreet ditt for å gi det kontinuerlig tilgang, oppdaterte funksjoner og evnen til å forbedre familietreet ditt. Familietreet ditt beholdes til du sletter familietreet ditt eller kontoen din.
DNA

Ancestry oppbevarer dine DNA-opplysninger for å gi deg funksjonene og funksjonaliteten du kjøper (eller ble gitt i gave), inkludert kontinuerlig oppdaterte funksjoner, så som DNA-matcher, økende granulære etnisitetsestimater og forbedrede regioner og fellesskap, samt nye andre funksjoner basert på dine DNA-opplysninger. Dine DNA-opplysninger beholdes inntil du sletter dine DNA-testresultater eller din konto.

Hvis du var en kunde hos AncestryHealth, er våre AncestryHealth-laboratoriepartnere påkrevd å oppbevare dine DNA-opplysninger og testresultat for en periode på mins syv år, eller som påkrevd av delstatslovgivning og loven om klinisk laboratorieforbedringer (CLIA) og retningslinjene som gjelder for laboratorier sertifisert av College of American Pathologists (CAP).

Relaterte merker Enkelte av våre relaterte merker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Fina a Grave) har sine egne kontopålogginger og vil oppbevare de personlige opplysningene du oppgir når du oppretter kontoen din og profilen din etter behov for å gi deg kontinuerlige og oppdaterte tjenester inntil det tidspunktet du ber oss om å slette dem.
Bruksinformasjon Vi oppbevarer bruksinformasjon (f.eks. besøk på nettstedene) i et av-personalisert eller aggregert format. Når aggregert slutter denne informasjonen å være personlige opplysninger og vil ikke være underlagt brukerslettingsforespørsler.

 

10.  Hvordan kan jeg slette mine personlige opplysninger?

Du kan slette dine personlige opplysninger fra Ancestry til enhver tid.

Opplysningskategori Hvordan slette
Personlige opplysninger

Du kan slette dine personlige opplysninger fra Ancestry ved å følge disse instruksjonene.

Hvis du har delt informasjon med andre brukere (for eksempel ved å gjøre familietrærne dine offentlige eller ved å dele DNA-resultatene dine direkte med andre brukere) vil Ancestry ikke være i stand til å fjerne noen kopier av informasjon som andre brukere kan ha bevart, som kun kan bli slettet ved at du kontakter den andre brukeren og ber dem om å slette den.

Rett enhver forespørsel om å fjerne informasjon fra tilkoblede arkivoppføring til den ansvarlige arkivenheten.

Vi vil vurdere forespørsler for fjerning av personlige opplysninger fra de søkbare indeksene for oppføringene vi holder på et individuelt grunnlag i samsvar med lov.

For informasjon om personlige opplysninger behandlet av Ancestry relatert til ikke-Ancestry-brukere, klikk her.

Genetikk

Hvis du ber om at Ancestry sletter dine DNA-opplysninger vil vi slette alle genetiske opplysninger fra våre produksjons-, utviklings-, analyse- og forskingssystemer innen 30 dager.

For å be om ødeleggelsen av dine biologiske prøver må du kontakte medlemsservice. Hvis du har samtykket til vårt informert samtykke til forskning vil vi ikke være i stand til å fjerne dine anonymiserte genetiske opplysninger fra aktive eller fullførte forskningsprosjekter, men vi vil ikke bruke dem for nye forskningsprosjekter.

Generelt Det kan være noe latens i sletting av dine personlige opplysninger fra våre backup-systemer etter at de har blitt slettet fra våre produksjons-, utviklings-, analyse- og forskningssystemer. Våre laboratoriepartnere kan også oppbevare informasjon de mottar fra oss for å overholde lover eller forskrifter som krever oppbevaring av visse opplysninger, så som forskriftene for Clinical Laboratory Improvements Amendments administrert av U.S Food and Drug Administration. Ancestry oppbevarer også viss informasjon som rimelig nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (inkludert forespørsler fra politimyndigheter), løse tvister, opprettholde sikkerhet, forhindre bedrageri og misbruk, samt for å overholde samsvarskrav for skatter, betalingsindustri, verdipapirer og kliniske forskrifter.
Relaterte merker For å slette informasjon fra våre relaterte merker (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave) kan du kontakte oss på det relaterte merket og be om at dine personlige opplysninger blir slettet fra den tjenesten. Enkelte tjenester kan også ha et online-henvendelsesskjema tilgjengelig fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten og kan sees her.

 

11.  Sikkerhet

Ancestry opprettholder et omfattende informasjonssikkerhetsprogram designet for å beskytte våre kunders personlige opplysninger ved bruk av administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak.

De spesifikke sikkerhetstiltakene brukt er basert på sensitiviteten av de personlige opplysningene innhentet. Vi har tiltak på plass for å beskytte mot upassende tiltak, tap, misbruk eller endring av personlige opplysninger (inkludert genetiske opplysninger) under vår kontroll.

Ancestrys sikkerhetsteam gjennomgår regelmessig våre sikkerhets- og personvernpraksiser og forsterker dem som nødvendig for å bidra til å sikre integriteten til våre systemer og dine personlige opplysninger.

Vi bruker sikker serverprogramvare for å kryptere personlige opplysninger (inkludert genetiske opplysninger) og vi inngår kun partnerskap med sikkerhetsselskaper som oppfyller og forplikter seg til våre sikkerhetsstandarder. Selv om vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av opplysninger ikke vil skje, iverksetter vi egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre dette.

Det er også viktig for deg å beskytte deg mot uautorisert tilgang til dine personlige opplysninger ved å opprettholde sterke passord og beskytte mot uautorisert bruk av din egen datamaskin eller enhet.

 

12.  Internasjonale dataoverføringer

Vi er en global virksomhet og vil overføre dine personlige opplysninger til land andre enn ditt eget land, inkludert USA, Irland, Storbritannia og Frankrike. Disse landene som er utenfor EØS, Sveits eller Storbritannia vil kanskje ikke tilby samme nivå av databeskyttelse som i ditt hjemland. Når vi overfører dine personlige opplysninger (inkludert dine genetiske opplysninger) mellom Ancestrys selskap basert i Irland og Ancestrys selskaper basert i USA for behandling i USA, baserer vi oss på etablerte overføringsmekanismer så som standard kontraktsklausuler eller Data Privacy Framework. Ancestry forblir ansvarlig for alle dine personlige opplysninger som deles med tredjeparter for ekstern behandling på våre vegne under prinsippet for ansvar for videreoverføring i Data Privacy Framework.

Ancestry og deres datterselskaper (nemlig Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc. og iArchives Inc.) overholder EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension av EU-U.S. DPF, og Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) som fremsatt av det amerikanske handelsdepartementet. Ancestry har sertifisert til det amerikanske handelsdepartementet at selskapet overholder EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles), med hensyn til behandlingen av personopplysninger mottatt fra Den europeiske union ved å støtte seg på EU-U.S. DPF og fra Storbritannia (og Gibraltar) ved å støtte seg på UK Extension av EU-U.S. DPF. Ancestry har sertifisert til det amerikanske handelsdepartementet at selskapet overholder Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) med hensyn til behandlingen av personopplysninger mottatt fra Sveits ved å støtte seg på Swiss-U.S. DPF. Hvis det er noen motstrid mellom vilkårene i disse Retningslinjene for personvern og EU-U.S. DPF Principles og/eller Swiss-U.S. Principles, skal Principles ha forrang. For å finne ut mer om Data Privacy Framework-programmet (DPF), og for å vise sertifiseringen vår, gå til https://www.dataprivacyframework.gov.

I samsvar med EU-U.S. DPF, UK Extension av EU-U.S. DPF, og Swiss-U.S. DPF, forplikter Ancestry seg til å løse DPF Principles-relaterte klager om vår innhenting og bruk av dine personlige opplysninger. Enkeltpersoner i EU, Storbritannia og Sveits med forespørsler eller klager angående vår håndtering av personlige opplysninger mottatt ved å støtte seg på EU-U.S. DPF og UK Extension av EU-U.S. DPF og Swiss-U.S. DPF bør først kontakte Ancestry på [email protected]

I samsvar med EU-U.S. DPF, UK Extension av EU-U.S. DPF og Swiss-U.S. DPF forplikter Ancestry seg til å respektivt samarbeide med og overholde rådene fra panelet etablert av EUs datavernmyndigheter (DPA-er), UK Information Commissioner’s Office (ICO), Gibraltar Regulatory Authority (GRA), og Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) med hensyn til uløste klager angående vår håndtering av personopplysninger mottatt ved å støtte seg på EU-U.S. DPF, UK Extension av EU-U.S. DPF, og Swiss-U.S. DPF.

Som beskrevet i Vedlegg I av DPF Principles, har en enkeltperson, i visse omstendigheter, rett til å fremsette krav om bindende voldgift for å løse klager som ikke løses via andre metoder. Federal Trade Commission (Den føderale handelskommisjonen) har jurisidiksjon over Ancestrys overholdelse av EU-U.S. DPF, Storbritannias forlengelse av EU-U.S. DPF, og Swiss-U.S. DPF.

 

13.  Endringer til denne personvernerklæringen

Vi kan modifisere denne personvernerklæringen til enhver tid, men vi vil gi prominent forhåndsvarsel om vesentlige endringer til denne personvernerklæringen, så som ved å legge ut et varsel gjennom tjenestene, på nettstedene våre eller sende deg en e-post, for å gi deg muligheten til å gjennomgå endringene og velge hvorvidt du vil fortsette å bruke tjenestene.

Vi vil også varsle deg om ikke-vesentlige endringer til denne personvernerklæringen fra deres ikrafttredelsesdato ved å legge ut et varsel gjennom tjenestene, på nettstedene våre eller sende deg en e-post.

Hvis du ikke samtykker til noen av endringene, kan du slette kontoen din som beskrevet i del 10.

 

14.  Juridisk grunnlag under EUs personvernforordning (GDPR) for behandling av EU-beboeres personlige opplysninger.

Under lovgivning i EU/EØS og Storbritannia er vi påkrevd å spesifisere formålene vi behandler dine personlige opplysninger for og de juridiske grunnlagene vi støtter oss på for å gjøre dette. Ancestry støtter seg på et antall juridiske grunnlag for å innhente og behandle dine personlige opplysninger og genetiske opplysninger. Du kan se detaljene for våre juridiske grunnlag her.

 

15.  Identitets- og kontaktdetaljer for databehandlingsansvarlig

Kunder i USA

Hvis du bor i USA, er Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.Com Operations Inc og Ancestry.com DNA, LLC ansvarlige for bruken av dine opplysninger og for å svare på eventuelle henvendelser relatert til dine personlige opplysninger.

 

  E-post Postadresse
For brukere lokalisert i USA [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107, USA
Personvernforespørsler for amerikanske delstater [email protected] I/A
Autorisert agentstøtte [email protected] I/A

 

Kunder utenfor USA

Hvis du er bosatt utenfor USA, er Ancestry Ireland Unlimited Company din databehandlingsansvarlige.

Brukere utenfor USA kan kontakte Irish Data Protection Commission eller ditt lokale datatilsyn.

 

  E-post Postadresse
For brukere lokalisert utenfor USA [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Ireland

 

For Ancestry-kunder. For detaljer om hvordan du kontakter oss, kan du klikke her, eller du kan sende inn spørsmål via chat.

Forespørsler fra politimyndigheter. Forespørsler for informasjon fra politimyndigheter skal følge Ancestrys veiledning for politimyndigheter.

 

16.  Ytterligere personvernerklæring for bosatte i USA

Ancestry leverer denne ytterligere personvernerklæringen for bosatte i USA («erklæring for USA») som kun gjelder for bosatte i California, Colorado, Connecticut, Utah og Virginia, som et tillegg til vår personvernerklæring for å gi informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine under California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA»), Colorado Privacy Act («CPA»), Connecticut Data Privacy Act («CTDPA»), og Virginia Consumer Data Protection Act («VCDPA») og Utah Consumer Privacy Act (“UCPA”). Denne amerikanske erklæringen dekker alle Ancestry-nettsteder, tjenester og mobilapplikasjoner som lenker til denne amerikanske erklæringen som inkluderer Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, og Find a Grave (i det hele, samlet som aktuelt «Ancestry» «we» or «vår»). Den gjelder for de personlige opplysningene (definert ovenfor) vi innhenter fra din bruk av tjenestene og gjennom alle andre måter du engasjerer deg med oss på.

16.1  Kategorier av personlige opplysninger

Ancestry innhenter, og har innhentet i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, følgende kategorier av personlige opplysninger:

 • Identifikatorer, så som navn, brukernavn, postadresse, unik personlig identifikator, online-identifikator, IP-adresse, din mobilenhetsidentifikator, e-postadresse, kontonavn, førerkort,
 • Personlige opplysninger beskrevet i underdel (e) av Del 1798.80 ikke dekket av en eksisterende kategori (fysiske kjennetegn eller beskrivelser),
 • Egenskaper av beskyttede klassifiseringer under gjeldende statlig eller føderal lov, så som egentrapportert tildelt kjønn ved fødsel og fødselsdato. Dette inkluderer også ditt innhold (som definert i våre vilkår og betingelser) du velger p offentliggjøre hos oss og som er ansett som en juridisk beskyttet klasse under gjeldende statlig eller føderal lov,
 • Kommersielle opplysninger, så som produkter eller tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert eller andre kjøps- eller forbrukerhistorikker eller -tendenser,
 • Opplysninger om Internettbruk, så som din surfehistorikk, søkehistorikk og informasjon angående din samhandling med våre nettsteder og annonser,
 • Geolokasjonsdata, så som plassering av din enhet eller datamaskin og eventuelle metadata tilknyttet digitale fotografier lastet opp til Find a Grave, inkludert plasseringen, datoen og tidspunktet for når bildet ble tatt,
 • Sensoriske opplysninger, så som audio, elektronisk og visuell informasjon (f.eks. audio- eller videoopptak du laster opp, opptak av samtaler med Ancestrys medlemsservice eller informasjon du frivillig offentliggjør når du utfører forbrukerinnsiktsforsking med oss),
 • Slutninger utledet fra personlige opplysninger, så som for å foreslå familiære forhold og for å skape forbrukerprofiler for formålene for forskning, produktutvikling og markedsføring,
 • Sensitive personlige opplysninger, så som førerkort, informasjon for kontoinnlogging, rasemessig eller etnisk opprinnelse og genetiske opplysninger, avhengig av hvordan du bruker tjenestene. Vi bruker eller offentliggjør ikke sensitive personlige opplysninger for å utlede egenskaper om deg, annet enn de utledningene som er en innebygget del av Ancestry-tjenestene, så som ditt etnisitetsestimat, trekk og Genetic Communities.

Enkelte kategorier av informasjon innhentes kun hvis du bruker visse av tjenestene våre.

16.2  Forretningsformål

Ancestry bruker kategoriene av personlige opplysninger beskrevet i del 16.1 for følgende forretningsformål:

 • Levere, persontilpasse, forbedre, oppdatere og utvide Ancestrys tjenester;
 • Kommunisere med deg om tjenestene;
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet av tjenestene; og
 • Markedsføre nye produkter og tilbud fra oss eller våre forretningspartnere basert på dine interesser.

16.3  Kategorier av kilder for personlige opplysninger

Ancestry innhenter, og har innhentet i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, kategorier av personlige opplysninger beskrevet i Artikkel 16.1 fra følgende kategorier av kilder:

 • Deg, vår bruker/besøker – denne kilden for personlige opplysninger avhenger av din bruk av tjenestene, inkludert når du sender inn ditt innhold (som definert i våre vilkår og betingelser);
 • Ancestry-selskapene (definert i del 7);
 • Offentlige arkiver;
 • Historiske arkiver; og
 • Tredjeparter.

16.4  Offentliggjøring av personlige opplysninger for forretningsformål

Ancestry offentliggjør og har i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne amerikanske erklæringen, offentliggjort følgende kategorier av personopplysninger med korrelerende kategorier av tredjeparter for forretningsformål:

Kategorier av tredjeparter  Kategoriene av personlige opplysninger vi offentliggjør
Andre Ancestry-brukere (hvis du offentliggjorde dine personlige opplysninger på Ancestry)
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code; og
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov.
Ancestry-selskaper
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Maskinlesbare DNA-opplysninger (kun mellom Ancestry og AncestryDNA);
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Geolokasjonsopplysninger;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Tjenesteleverandører
 • Identifikatorer og kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code, så som e-postadresse og unike personlige identifikatorer generert av Ancestry (rørkode);
 • Biologiske prøver;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov (egenrapportert kjønn tildelt ved fødsel, fødselsdato) offentliggjøres til våre partnerlaboratorier;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Geolokasjonsopplysninger;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Forskningspartnere Referer til informert samtykke for forskning for informasjon om hva som offentliggjøres med forskningspartnere, som inkluderer:
 • Identifikatorer;
 • Kategorier av personlige opplysninger beskrevet i del 1798.80(e) av California Civil Code;
 • Egenskaper ved beskyttede klasser under gjeldende statlig eller føderal lov;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Maskinlesbare DNA-opplysninger;
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Sensoriske opplysninger; og
 • Slutninger.
Politimyndigheter eller Andre regulatoriske enheter Vi offentliggjør ikke frivillig dine personlige opplysninger til politimyndigheter eller regulatoriske enheter. Vi krever en gyldig juridisk prosess som beskrevet i Del 7 før vi ville oppgi noen opplysninger til politimyndigheter. For informasjon om hvilke opplysninger som er offentliggjort, se vår åpenhetsrapport som kommer ut to ganger i året.

16.5  Preferanser for offentliggjøring og annonsering

Ancestry deler og har delt i de 12 månedene før ikrafttredelsesdatoen for denne erklæringen for USA, med følgende kategorier av tredjeparter de korrelerende kategoriene av personlige opplysninger for målrettet annonsering:

Kategorier av tredjeparter  Kategoriene av personlige opplysninger vi offentliggjør
Markedsførings- og annonseringspartnere
 • Identifikatorer;
 • Kommersielle opplysninger;
 • Bruksinformasjon for Internett;
 • Slutninger.

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å offentliggjøre informasjon med våre tjenesteleverandører og tredjepartspartnere av et utvalg årsaker, inkludert for å måle, målrette og levere annonser som ytterligere beskrevet i denne personvernerklæringen.

Under lovene i visse amerikanske jurisdiksjoner har du retten til å velge bort vår deling av dine personlige opplysinger for nettbasert målrettet annonsering. Ancestry selger eller deler ikke dine personlige opplysninger for andre formål. Du kan finne ut mer om vår praksis og kontrollene vi gir deg eller melde deg av visse typer av slik deling ved å gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler. For å endre preferansene dine angående målrettet annonsering, gå til våre Ikke selg eller del mine personlige opplysninger / Meld meg av målrettet annonsering-side eller «Ikke selg eller del mine personlige opplysninger»-kobling i bunnteksten på enkelte av nettstedene våre.

For avloggede brukere er disse valgene nettleser- og enhetsspesifikke. Hvis du bruker flere enheter så som smarttelefonen din, den bærbare datamaskinen eller nettbrettet ditt når du engasjerer deg med Ancestry-tjenestene, må du spesifisere valgene dine for hver enhet. Hvis du tømmer informasjonskapsler fra cachen i nettleseren din, vil din «Ikke selg eller del»-preferanse bli slettet, og du må velge på nytt.

For påloggede brukere vil Ancestry lagre valgene dine både lokalt på enheten og sentralt i Ancestry-tjenestene via kontoen din. Vi oppdaterer ditt lokale samtykke fra det siste sentralisert lagrede samtykkevalg. Hvis du er logget av og deretter logger på igjen, blir valgene du gjorde mens du var avlogget lastet opp til Ancestry-tjenesten og gjelde på tvers av kontoen din. Dersom det er motstridende valg vil det siste valget ha forrang.

Enkelte nettlesere eller tillegg bruker en Golbal personvernkontroll (GPC) som du kan finne ut mer om på https://globalprivacycontrol.org. Hvis nettstedet vårt oppdager et GPC-signal fra enheten din, vil vi tolke det som en forespørsel om å melde deg av selging eller deling av dine personlige opplysinger og å melde deg av målrettet annonsering. Hvis du melder deg av målrettet annonsering via GPC-en eller avmeldingspreferansen på Ikke selg eller del mine personlige opplysninger / Meld meg av målrettet annonsering-siden, kan vi fortsatt levere annonsering til deg som ikke er skreddersydd basert på dine personlige opplysninger.

Ancestry selger eller deler ikke dine genetiske opplysninger med tredjeparts markedsfører, forsikringsselskaper eller arbeidsgivere og vil vil ikke bruke dine genetiske opplysninger for markedsføring eller persontilpasset annonsering uten ditt uttrykkelige samtykke.

16.6  Utøve dine rettigheter

16.6.1  Rett til å vite. Du kan ha retten til å be om at vi offentliggjør hvilke personlige opplysninger vi innhenter, bruker, offentliggjør eller deler. Dette inkluderer retten til å be om kategoriene av personlige opplysninger vi har innhentet om deg, kategoriene av kilder for personlige opplysninger, forretningsformålet personlige opplysninger innhentes, offentliggjøres eller deles for, kategoriene av tredjeparter vi offentliggjør eller deler kategorier av personlige opplysninger med og de spesifikke bitene av personlige opplysninger vi har innhentet om deg.

Hvis du sender inn en forespørsel om å vite på dine egne vegne, kan du sende en henvendelse på nett eller via e-post.

For å sende inn forespørselen din om å vite for Ancestry online, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene om hvordan du laster ned kontoopplysningene dine. Denne rapporten vil ikke inkludere en kopi av dine DNA-opplysninger eller familietrær. Hvis du ønsker en kopi av ditt familietre, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Hvis du ønsker en kopi av dine DNA-opplysninger, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene. Merk at hvis du laster ned DNA-opplysningene dine gjør du dette på egen risiko.

For å sende inn din forespørsel om å vite for våre relaterte merker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave), kan du alltid kontakte oss hos det relaterte merket og, for noen tjenester, kan de også ha et onlineforespørselsskjema tilgjengelige fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten (kontaktinformasjon og kobling til onlineforespørselsskjema, hvis tilgjengelig, er her).

For å sende en e-post med din forespørsel om å vite, send oss en e-post på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er påkrevd å verifisere identiteten din før vi gir deg en kopi av opplysningene dine. Vi vil kreve at du oppgir bevis på identitet og gjeldende adresse (dvs. du kan være påkrevd å oppgi en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Hvis du er en «autorisert agent» i samsvar med CCPA/CPRA og sender inn en forespørsel om å vite på vegne av én av våre brukere, se del 16.6.3.

16.6.2 Rett til å slette. Du kan ha retten til å be om at vi sletter dine personlige opplysninger

Du kan sende inn en forespørsel om å slette din egen informasjon enten på nett eller via e-post. For å slette dine personlige opplysninger må du slette kontoen din og, når en forespørsel om sletting av konto er fullført, kan denne prosessen ikke omgjøres. Din informasjon (inkludert familietrær, arkiver, bilder og DNA-opplysninger) vil bli slettet permanent.

For å sende inn forespørselen din om å slette for Ancestry online, følg disse trinn-for-trinn instruksjonene om hvordan du sletter kontoen din. For å sende inn din forespørsel om sletting fra våre relaterte merker (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember og Find a Grave), kan du alltid kontakte oss hos det relaterte merket og, for noen tjenester, kan de også ha et onlineforespørselsskjema tilgjengelige fra kontoinnstillingsmenyen til den tjenesten (kontaktinformasjon og kobling til onlineforespørselsskjema, hvis tilgjengelig, er her).

For å sende en e-post med din forespørsel om å slette, send oss en e-post på usprivacyrequests@ancestry.com. Vi er påkrevd å verifisere identiteten din før vi sletter opplysningene dine. Vi vil kreve at du oppgir bevis på identitet og gjeldende adresse (dvs. du kan være påkrevd å oppgi en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Hvis du er en «autorisert agent» i samsvar med CCPA/CPRA og sender inn en forespørsel om å vite på vegne av én av våre brukere, se del 16.6.3.

16.6.3  Autoriserte agenter. I aktuelle jurisidksjoner kan bosatte i USA kan bruke autoriserte agenter for å gjøre forespørsler om å vite og forespørsler om sletting. For å bruke en autorisert agent, send oss en e-post på [email protected]. Selv om en du velger å bruke en autorisert agent for en forespørsel, kan du fortsatt måtte jobbe direkte med oss for å oppgi:

 • Signert tillatelse fra forbrukeren som tillater den autoriserte agenten å handle på forbrukerens vegne.
 • Verifikasjon av forbrukerens identitet (må gjøres direkte av forbrukeren til oss). Vi vil kreve bevis på identitet og adresse (f.eks. en kopi av din myndighetsutstedte-ID, som kun vil bli brukt til å verifisere din identitet og adresse).

Rapporten vil leveres til deg via din Ancestry-konto. Rapporten inkluderer ikke en kopi av forbrukerens DNA-opplysninger eller familietrær. Hvis du vil laste ned dine familietrær eller DNA-opplysninger se del 16.6.1.

16.6.4 Rett til anke. Avhengig av hvor du bor, hvis forespørselen din om å vite eller slette opplysningene dine blir avvist, kan du ha retten til å anke. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på [email protected]. Vennligst inkludert setningen «Forespørsel om anke» i emnelinjen og gi tydelig uttrykk for de spesifikke ankegrunnene dine. Forespørselen din vil gjennomgås og du vil bli informert om beslutningen.

16.6.5 Rett til å korrigere. Du har retten til å korrigere unøyaktige personlige opplysninger som vi opprettholder om deg. Du kan gjøre dette ved å gå til kontoinnstillinger eller kontakte oss på [email protected].

16.7  Salg. For å melde deg av målrettet annonsering, se Del 16.5.

16.8  Sensitive personlige opplysninger. Vi behandler sensitiev personlige opplysninger innhentet om deg kun for å levere tjenestene, inkludert for å:

 • Opprettholde kvaliteten og sikkerheten på tjenestene;
 • Forbedre tjenestene;
 • Oppdage sikkerhetshendelser;
 • Motstå og saksøke ondsinnede, bedragerske, falske eller ulovlige handlinger rettet mot Ancestry; og
 • Opprettholde eller reparere kontoer, levere kundeservice, behandle eller fullføre ordrer og transaksjoner, verifisere kundeinformasjon, behandle betalinger, levere analysetjenester og levere oppbevaring.

Vi kan også behandle disse sensitive opplysningene etter behov for å bidra til å sikre personers fysiske sikkerhet og som påkrevd av gjeldende lov.

16.9  Ikke-diskriminering. Vi vil ikke diskriminere mot deg for å utøve noen av dine rettigheter under gjeldende amerikanske personvernforskrifter.

16.10  Californias Shine the Light-lov. California Civil Code del 1798.83 , kjent som «Shine the Light»-loven, tillater brukere som er bosatt i California å be om og innhente fra oss en liste over hvilke personlige opplysninger (hvis noen) vi offentliggjorde til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderåret og navnene og adressene til disse tredjepartene. Forespørsler kan kun gjøres én gang per år og er gratis. Under del 1798.83 deler Ancestry for øyeblikket ingen personlige opplysninger med tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål.

16.11  Årlig rapportering. Klikk her for å se våre årlige, globale Rett til å vite- / Tilgang for registrert- og Rett til å slette-forespørsler.

16.12  Kontakt oss. Hvis du har spørsmål om våre USA-relaterte retningslinjer eller praksis for personvern, kontakt oss på usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13.  Rettsmiddelstiltak. Diverse føderale, statlige og lokale lover kan beskytte dine personlige opplysninger.

Bosatte i California som ønsker å påstå et brudd på California Genetic Information Privacy Act (GIPA) kan fremme en klage med statsadvokaten i Califorina eller sin distriktsadvokat. Bosatte i byer med mer enn 750 000 innbyggere kan fremme en klage med sin byadvokat og bosatte i byer med fulltidsansatte byanklagere kan fremme en klage med deres byanklager. Hvis du ønsker å fremme en klage med distriktsadvokaten, byadvokaten eller byanklageren din, ta kontakt med deres lokale kontor for mer informasjon. Bosatte i California som mener at deres personlige opplysninger ble brukt på upassende måte kan fremme en klage med statsadvokaten i California eller California Privacy Protection Agency (CPPA).

Bosatte i Minnesota som ønsker å påstå et brudd på Minnesota Genetic Information Privacy Act (GIPA) kan fremme en klage med Minnesota Department of Commerce, i henhold til Minn. Stat. §45.027.

Bosatte i Virginia som ønsker å påstå et brudd på Va. Code Ann. §59.1-593 til og med §59.1-602 av 2023 (relativt til personvern for genetiske opplysninger) kan fremme en kalge med statsadvokaten i Virginia.

Bosatte i andre delstater som mener at deres personlige opplysninger ble brukt på en upassende måte, kan fremme en klage med deres statsadvokat eller gjeldende regulatoriske organ.

 

17.  Ytterligere personvernerklæring for bosatte i Australia

Hvis Australian Privacy Act 1988 (Ctj) (Privacy Act) gjelder for håndteringen av dine personlige opplysninger, vil følgende klausulene også gjelde.

Genetiske opplysninger anses som «sensitive opplysninger» som fremlagt under Privacy Act. Vi vil innhente, bruke eller offentliggjøre sensitive opplysninger om deg kun som tillatt ved lov, for eksempel der vi har mottatt ditt samtykke til å gjøre dette eller innhentingen er påkrevd eller autorisert ved lov.

I henhold til Del 8 (Dine rettigheter og valg angående dine personlige opplysninger), kan du ha retten til å fremme en klage til den relevante personverns- eller datavernmyndigheten i din jurisdiksjon. Hvis du imidlertid har spørsmål eller bekymrer om vår håndtering av dine personlige opplysninger, eller hvis du tror at vi ikke har overholdt denne personvernerklæringen eller den relevante personvernlovgivningen i din jurisdiksjon, vil vi sette pris på om du kontakter oss i første omgng ved å bruke detaljene i Del 15. Vi vil undersøke klagen og beslutte hvilket tiltak, hvis noe, som skal iverksettes.

 

18.  Ytterligere personvernerklæring for bosatte i Brasil

Denne delen tar for seg rettene og forpliktelsene etablert av Lov 13.709/2018 – Brazilian General Data Protection Regulations ("LGPD") som gjelder når:

 • Driften av behandling av personlige opplysninger forekommer i Brasil;
 • Du tilbyr produkter og tjenester i Brasil; eller
 • Når personlige opplysninger innhentes i Brasil.

Loven gir brukere visse rettigheter, som beskrevet i Del 8. I tillegg til rettighetene gitt i Del 8, gir LGPD andre rettigheter:

 • Informasjon om enheter som den behandlingsansvarlige har delt opplysninger med. Du kan be Ancestry om å oppgi informasjon angående deling av personlige opplysninger med tredjeparter.
 • Anynymisering, blokkering eller sletting av unødvendige, overflødige eller ulovlig behandlede opplysninger. På grunn av prinsippene ved tilstrekkelighet og nødvendighet kan du be om at Ancestry anonymiserer, blokkerer eller sletter unødvendige, urmelige eller ulovlig behandlede personlige opplysninger;
 • Tilbakekalling av samtykke. Du kan be om tilbakekallingen av samtykket gitt til Ancestry for å behandle personlige opplysninger når som helst; og
 • Protest mot behandling hvis upassende. Du kan protestere mot upassende behandling av personlige opplysninger.
 • For å utøve noen av disse rettighetene, se Del 8.