Dikjarazzjoni ta' Privatezza ta’ Ancestry

Effettiva: 17 ta' Jannar 2024

Sommarju tal-Bidliet

Is-sommarju ta’ hawn isfel iqassar l-aktar bidliet riċenti fid-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza ta’ Ancestry u x’impatt jista’ jkollhom il-bidliet fuqek.

 • Żidna lingwaġġ biex nispjegaw aħjar kif il-kontenut li ttella' jintuża fuq is-Servizzi ta' Ancestry® u r-responsabbiltajiet tiegħek għal tali kontenut sabiex il-pjattaforma tagħna tibqa' sigura.
 • Żidna lingwaġġ biex nindirizzaw karatteristiċi ġodda fis-servizz ta’ tqabbil ta’ AncestryDNA® u karatteristiċi jew servizzi AncestryDNA® li jistgħu jiġu jinħarġu fil-futur.
 • Żidna lingwaġġ biex niċċaraw it-termini rigward l-Użu tas-Servizzi tiegħek.
 • Żidna informazzjoni dwar għażliet ibbażati fuq il-kont biex teskludi ruħek minn reklamar immirat.

F’Ancestry®, il-privatezza tiegħek hija prijorità ewlenija. Ancestry hija impenjata li tkun amministratur tajjeb tal-Informazzjoni Personali tiegħek (definita hawn taħt), li timmaniġġjaha b’mod responsabbli, u li żżomha sigura b’salvagwardji amministrattivi, tekniċi, organizzattivi u fiżiċi.

Aħna nemmnu li għandna nkunu onesti, diretti u trasparenti fejn tidħol id-data tiegħek. F’dak ir-rigward, Ancestry issegwi tliet prinċipji ta’ gwida:

 • Trasparenza. Nagħmlu l-almu tagħna biex inkunu trasparenti dwar liema Informazzjoni Personali niġbru u nipproċessaw;
 • Sempliċità. Nippruvaw nużaw lingwaġġ faċli biex jifthiehem biex niddeskrivu l-prattiki tal-privatezza tagħna biex ngħinuk tagħmel għażliet infurmati; u
 • Kontroll. Aħna nagħtuk kontroll fuq l-Informazzjoni Personali li tipprovdilna, inkluża d-Data tad-DNA tiegħek (definita hawn isfel), u kif tintuża, tinqasam, u tinżamm.

 

Meta Tuża s-Servizzi Tagħna

Inti żżomm kontroll tal-Kampjuni Bijoloġiċi u tad-Data tad-DNA tiegħek, u tista' timmaniġġjahom, tħassarhom jew teqridhom kif deskritt f'din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza. Tista’ tiskopri fatti mhux mistennija dwarek innifsek jew dwar il-familja tiegħek meta tuża s-servizzi tagħna. Ladarba jsiru l-iskoperti, ma nistgħux inneħħuhom.

Din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tkopri l-websajts, is-servizzi, u l-apps mobbli ta' Ancestry li jorbtu ma' din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza, inkluż Ancestry®; AncestryDNA®; Fold3®; Newspapers.com™; Archives®; We Remember®; Forces War Records™; u Find a Grave®. F'din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza, nirreferu għal dawn is-siti elettroniċi, servizzi, u apps tal-mowbajl bħala "Ancestry".

Klijenti tal-Istati Uniti. Id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali għar-Residenti tal-Istati Uniti fiha dettalji addizzjonali għar-residenti tal-Istati Uniti f’California, Colorado, Connecticut, u Virginia.

Klijenti mhux fl-Istati Uniti. Ancestry Ireland Unlimited Company hija l-kontrollur tal-Informazzjoni Personali tiegħek u t-Taqsima 8 fiha informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek.

 

Werrej

 
1.   Introduzzjoni
2.   Ħolqien ta’ Kont u l-Interazzjoni Tiegħek mas-Servizzi ta’ Ancestry
3.   X’Informazzjoni Personali Tiġbor Ancestry mingħandek?
4.   X’Informazzjoni Tiġbor Ancestry Permezz tal-Użu Tiegħek tas-Servizzi?
5.   Informazzjoni li Niġbru minn Sorsi Oħra
6.   Ancestry Kif Tuża l-Informazzjoni Personali Tiegħek?
7.   Liema Informazzjoni Naqsmu, Meta Naqsmuha, u Min Huma Dawk li Jirċevuha?
8.   Id-Drittijiet u l-Għażliet Tiegħek Rigward l-Informazzjoni Personali Tiegħek
9.   X’inhuma l-Prattiki taż-Żamma Tagħna?
10.   Kif Nista’ Nħassar l-Informazzjoni Personali Tiegħi?
11.   Sigurtà
12.   Trasferimenti Internazzjonali tad-Data
13.   Bidliet għal Din id-Dikjarazzjoni
14.   Bażijiet Legali Taħt ir-Regolament Ġenerali tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-Ipproċessar ta’ Informazzjoni Personali ta’ Residenti tal-UE.
15.   Identità u Dettalji ta’ Kuntatt tal-Kontrollur tad-Data
16.   Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali ta’ Residenti tal-Istati Uniti (klijenti ta’ California, Colorado, Connecticut, u Virginia biss)
17.    Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali Awstraljana
18.   Dikjarazzjoni ta' Privatezza Addizzjonali Brażiljana

 

1.  Introduzzjoni

Biex nipprovdu u ntejbu l-websajts, l-applikazzjonijiet mobbli, u s-servizzi (kollettivament is-“Servizzi”), aħna niġbru, naħżnu, u nipproċessaw b’xi mod ieħor “Informazzjoni Personali”, li hija informazzjoni li tista’ tidentifikek, direttament jew indirettament, kif deskritt aktar f’Taqsima 3. Informazzjoni Personali tinkludi ismek, indirizz, email, u kwalunkwe informazzjoni li tista' raġonevolment tkun marbuta miegħek, inkluż l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek. Informazzjoni dwar persuni mejtin mhijiex Informazzjoni Personali taħt din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza. Din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tiddeskrivi l-prattiki tagħna għall-ġbir, il-ħażna, u b'xi mod ieħor l-ipproċessar tal-Informazzjoni Personali tiegħek u l-kontrolli li nipprovdulek biex timmaniġġjaha fis-Servizzi tagħna inkluż id-dritt li toġġezzjona għal ċerti tipi ta' pproċessar. Din id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza tinkludi l-Politika tal-Cookies tagħna li tiddeskrivi l-użu tagħna tal-cookies tal-browser u teknoloġiji ta’ intraċċar simili.

 

2.  Ħolqien tal-Kont u l-Użu Tiegħek tas-Servizzi ta’ Ancestry

Meta toħloq kont ta’ Ancestry, aħna niġbru, nipproċessaw, u naqsmu l-Informazzjoni Personali tiegħek (inkluża l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek jekk tkun għamilt test AncestryDNA jew tellajt id-Data tad-DNA tiegħek) kif deskritt f’din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza.

 

3.  X’Informazzjoni Personali Tiġbor Ancestry Mingħandek?

It-tipi ta’ Informazzjoni Personali li nirċievu u niġbru mingħandek jiddependu fuq kif tuża s-Servizzi, u dawn il-kategoriji ta’ informazzjoni huma deskritti hawn taħt. Aħna neħtieġu ċerta Informazzjoni tal-Kont biex inwasslu s-Servizzi skont it-Termini u l-Kundizzjonijiet tagħna ta’ Ancestry u mingħajr dan ma nkunux nistgħu nipprovdu s-Servizzi tagħna lilek.

Kategorija ta’ Informazzjoni Deskrizzjoni
Informazzjoni dwar il-Kont
 • Ismek (meħtieġ);
 • Indirizz tal-email (meħtieġ);
 • Password li inti toħloq (meħtieġa);
 • Ċerti marki ta’ Ancestry jappoġġjaw servizzi ta’ reġistrazzjoni ta’ partijiet terzi bħal Facebook, Google u Apple. Dawn is-servizzi jistgħu jipprovdu lil Ancestry Informazzjoni Personali bħal ismek, indirizz elettroniku, u ritratt tal-profil; u
 • Tista' tipprovdi numru tat-telefown sabiex inkunu nistgħu (i) ninnotifikawk dwar l-istatus tar-riżultat tat-test ta’ AncestryDNA; (ii) ngħinuk meta tikkuntattja s-Servizzi tal-Membri ta' Ancestry (“Servizzi tal-Membri”), (iii) nippermettulek li jkollok awtentikazzjoni b'ħafna fatturi.
Informazzjoni tal-Karta tal-Kreditu/Ħlas

Informazzjoni dwar il-ħlas u l-kontijiet, bħan-numru tal-karta ta' kreditu tiegħek, u l-indirizz(i) tal-kontijiet u tal-posta tiegħek, meta tirreġistra għal prova b'xejn jew tagħmel xirja, bħal abbonament ta' Ancestry jew kit tat-test ta’ AncestryDNA.

Informazzjoni dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Kit tat-Test ta’ AncestryDNA Meta tirreġistra kit tat-test AncestryDNA jew ittella' d-Data tad-DNA tiegħek, aħna niġbru:
 • Il-kodiċi tar-reġistrazzjoni assoċjat mal-kit tat-test AncestryDNA tiegħek (jekk applikabbli);
 • Is-sess assenjat tiegħek mat-twelid; u,
 • Id-data tat-twelid tiegħek.
Informazzjoni tal-Profil

Aħna niġbru l-informazzjoni li tipprovdi meta toħloq profil tal-utent. Din l-informazzjoni tinkludi immaġni tal-profil, ismek, username, bijografija, età, post, u usernames tal-kont konnessi. L-informazzjoni tal-profil tal-utent ta’ Ancestry tiegħek hija viżibbli għal utenti oħra (definiti fit-Termini u Kundizzjonijiet), għalhekk jekk jogħġbok ikkunsidra li tillimita din l-informazzjoni u tuża isem tal-utent li huwa differenti mill-isem reali tiegħek biex tipproteġi l-privatezza tiegħek.

Il-Kontenut Tiegħek

Aħna niġbru informazzjoni minn kontenut li tikkontribwixxi volontarjament għas-Servizzi, inklużi (i) arbli tar-razza; (ii) memorji tal-familja bħal ritratti, reġistrazzjonijiet awdjo/vidjo, u stejjer; (iii) nirreġistraw annotazzjonijiet, messaġġi; u (iv) feedback ipprovdut lil Ancestry.

Informazzjoni Ġenetika Meta tieħu test ta' AncestryDNA, aħna niġbdu d-DNA mill-kampjun tiegħek fil-laboratorji msieħba tagħna u naqilbuh f'data tad-DNA li tinqara mill-magni (“Data tad-DNA”). Kwalunkwe fajl li fih id-Data tad-DNA tiegħek imtella' minn servizz ieħor ta' ttestjar tad-DNA huwa wkoll Data tad-DNA taħt din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza. Aħna nipproċessaw id-Data tad-DNA tiegħek biex nipprovdulek stima tal-etniċità u suġġerimenti tal-Komunitajiet Ġenetiċi®. Nipproċessaw ukoll id-Data tad-DNA tiegħek biex nipprovdulek informazzjoni dwar il-grad ta’ rabta tiegħek ma’ utenti oħrajn fil-bażi tad-data tad-DNA tagħna u kwalunkwe markatur ġenetiku assoċjat ma’ ċerti karatteristiċi bijoloġiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba, bħall-ħxuna tax-xagħar u l-kulur tal-għajnejn jew karatteristiċi assoċjati mal-preferenzi u mal-benessere. Kif deskritt aktar fit-Taqsima 7 tista' tagħżel li taqsam xi ftit minn din l-informazzjoni ma' utenti oħra ta' Ancestry.

Id-Data tad-DNA tiegħek u kwalunkwe informazzjoni derivata minnha, bħall-istimi tal-etniċità, is-suġġerimenti tal-Komunitajiet Ġenetiċi, il-karatteristiċi, it-taqbil relattivi ġenetiċi, l-informazzjoni tad-DNA li tintiret, u l-għarfien relatat huma Informazzjoni Personali msejħa "Informazzjoni Ġenetika".

Il-Kampjun tiegħek u d-DNA Estratt. La l-kampjun li tipprovdi bl-użu ta’ kit tat-test ta’ AncestryDNA u lanqas id-DNA estratt mill-kampjun tiegħek (imsejħa flimkien bħala “Kampjuni Bijoloġiċi”) ma huma Informazzjoni Personali taħt din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza. Tista' tagħti l-kunsens tiegħek biex il-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek jinħażnu fil-bijobank tagħna għall-ittestjar fil-futur bl-għażla tiegħek. L-ittestjar u r-riċerka futuri jistgħu jsiru jekk taqbel mal-Kunsens Informat għar-Riċerka jew jekk tagħti l-kunsens għal testijiet oħra tal-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek. Jekk ma tagħtix il-kunsens għall-ħażna tal-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek, aħna se neqirduhom.  It-Taqsimiet 8 u 10 jiddeskrivu kif tista' tikkontrolla l-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek. Tista' titlob li Ancestry teqred il-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek billi tikkuntattja lis-Servizzi tal-Membri jew billi tħassar il-kont tiegħek ta' Ancestry. Innota li nistgħu neqirdu Kampjuni Bijoloġiċi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tal-kwalità tagħna skont kif jidhrilna.

Stħarriġ tad-DNA Jekk taqbel li tagħmel stħarriġ tad-DNA, aħna niġbru l-informazzjoni mill-mistoqsijiet tal-istħarriġ li twieġeb u nużawha għall-iżvilupp kontinwu u t-titjib tal-karatteristiċi ta’ AncestryDNA, bħal karatteristiċi. Jekk taqbel mal-Kunsens Informat tagħna għar-Riċerka, it-tweġibiet tal-istħarriġ tiegħek jistgħu jintużaw ukoll għar-riċerka.
Informazzjoni Relatata mas-Saħħa Ancestry mhijiex entità koperta taħt l-Att dwar il-Portabbiltà u r-Responsabbiltà tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (“HIPAA”), u l-ebda data pprovduta minnek mhi suġġetta għal jew protetta mill-HIPAA.
Il-Komunikazzjonijiet Tiegħek Aħna nospitaw u nżommu l-komunikazzjonijiet tiegħek ma' utenti oħra permezz tal-karatteristiċi ta' komunikazzjoni fuq il-pjattaforma tagħna. Aħna niġbru wkoll l-informazzjoni tiegħek meta tikkomunika mas-Servizzi tal-Membri u timijiet ta' appoġġ għas-Servizzi l-oħra tagħna, inkluż permezz ta' informazzjoni awdjo u viżiva (bħal reġistrazzjonijiet ta' sejħiet mas-Servizzi tal-Membri jew informazzjoni kondiviża volontarjament meta tipparteċipa f'riċerka dwar l-għarfien tal-konsumatur).
Kompetizzjonijiet u Promozzjonijiet Aħna niġbru Informazzjoni Personali meta tipparteċipa volontarjament f’kompetizzjonijiet u promozzjonijiet speċjali li nmexxu jew nisponsorjaw, li d-dettalji tagħhom huma pprovduti mad-dħul.
Ritratti u Voluntiera tar-Ritratti għal Find a Grave Permezz ta’ Find a Grave, aħna niġbru metadata assoċjata ma’ ritratti diġitali mtellgħin fis-servizz Find a Grave, inklużi l-post, id-data u l-ħin li fih ittieħet ir-ritratt. Jekk tagħżel li tkun voluntier tar-ritratti għal Find a Grave, tipprovdilna l-post tiegħek, li tista’ tibdlu jew tneħħih fi kwalunkwe ħin.
Klassifikazzjonijiet Protetti u Data Sensittiva Skont kif tuża s-Servizzi, aħna niġbru informazzjoni relatata ma’ ċerti klassifikazzjonijiet protetti bħalma huma s-sess jew l-oriġini razzjali jew etnika. Pereżempju, jekk tuża s-servizzi ta' AncestryDNA, aħna nużaw id-Data tad-DNA tiegħek biex nistmaw l-etniċità. Informazzjoni sensittiva oħra tista' tiġi dedotta mill-kontenut li volontarjament tikkontribwixxi lis-Servizzi.

Għal informazzjoni dwar Informazzjoni Personali pproċessata minn Ancestry relatata ma’ utenti li mhumiex ta’ Ancestry, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.

 

4.  X’Informazzjoni Tiġbor Ancestry Permezz tal-Użu Tiegħek tas-Servizzi?

Kategorija ta’ Informazzjoni Deskrizzjoni
Informazzjoni dwar il-Kompjuter u lt-Tagħmir tal-Mowbajl

Ancestry tiġbor informazzjoni dwar kif taċċessa s-Servizzi tagħna, inkluż is-sit elettroniku li żort qabel u wara s-sit ta’ Ancestry.

Aħna niġbru wkoll l-indirizz tal-IP fejn il-kompjuter, it-tagħmir tal-mowbajl jew is-server proxy li tuża biex taċċessa l-Internet, apparti informazzjoni teknika oħra, bħal:

 • Is-sistema operattiva tal-kompjuter tiegħek;
 • Il-web browser tiegħek;
 • L-identifikatur tat-tagħmir tal-mowbajl tiegħek ipprovdut mis-sistema operattiva tat-tagħmir tal-mowbajl tiegħek u s-sistema operattiva tal-mowbajl tiegħek; u
 • L-isem tal-fornitur tas-servizz tal-internet jew il-fornitur tas-servizz tal-mowbajl tiegħek.

Ancestry jiġbor informazzjoni dwar il-ġeolokalizzazzjoni mit-tagħmir tiegħek bil-permess tiegħek.

Informazzjoni minn Cookies u Teknoloġiji Simili Ancestry tuża l-cookies u teknoloġiji simili kif ukoll integrazzjonijiet tekniċi mal-imsieħba tal-marketing u tar-reklamar kif deskritt fil-Politika tal-Cookies tagħna, li tifforma parti minn din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza. Jekk jogħġbok irreferi għall-Politika tal-Cookies tagħna biex titgħallem dwar il-prattiki tagħna u l-kontrolli li nipprovdulek.
Informazzjoni Maqsuma Permezz ta’ Karatteristiċi tal-Midja Soċjali

Jekk tinteraġixxi mal-midja soċjali permezz tas-Servizzi, pereżempju bil-links “Share”, “Post”, “Tweet”, “Pin,” jew “Follow Us” links għal siti bħal Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, u YouTube, Ancestry tiġbor dawn l-interazzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni dwar il-kont li dawn is-servizzi jagħmlu disponibbli għalina skont is-settings tal-privatezza tiegħek ma’ dik il-parti terza.

L-interazzjonijiet tiegħek ma’ dawn il-karatteristiċi huma rregolati mid-dikjarazzjoni tal-privatezza tal-kumpanija terza applikabbli.

Jista’ jkollok l-għażla li tidħol fis-servizzi ta’ Ancestry billi tuża l-kont ta’ network soċjali tiegħek, bħall-kont ta’ Google jew Apple. Fejn tagħti permessi xierqa, aħna nirċievu informazzjoni dwarek mill-kont tan-network soċjali tiegħek li Ancestry tuża biex toħloq il-kont tiegħek u timla l-profil tiegħek, bħal ismek, l-indirizz tal-email, u r-ritratt tal-profil.

Informazzjoni mill-Użu Tiegħek tas-Servizzi Aħna niġbru informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Servizzi, bħal meta tfittex jew taċċessa rekords jew arbli tar-razza pubbliċi, liema paġni tara, links li tikklikkja, jew meta żżid in-nies mal-arblu tar-razza tiegħek, eċċ., li nistgħu nużaw biex niddeduċu dettalji dwarek bħala klijent u l-interessi tiegħek biex nipprovdu esperjenza aħjar permezz ta’, pereżempju, suġġerimenti ta’ tfittxija.

 

5.  Informazzjoni li Niġbru minn Sorsi Oħra

Kategorija ta’ Informazzjoni Deskrizzjoni tal-Użu
Informazzjoni minn Rekords Pubbliċi u Storiċi Ancestry tiġbor rekords minn diversi sorsi, ġeneralment minn sorsi ta’ rekords uffiċjali, inkluż gazzetti, kif ukoll rekords ta’ twelid, mewt, żwieġ, u ċensiment, li jista’ jkun fihom Informazzjoni Personali relatata miegħek. Ir-rekords pubbliċi u storiċi jista’ jkun fihom ukoll Informazzjoni Personali relatata ma’ utenti li mhumiex ta’ Ancestry. Dawn ir-rekords huma ġeneralment disponibbli għall-Utenti bħala parti mis-Servizzi ta’ abbonament ta’ Ancestry.
Informazzjoni minn Partijiet Terzi

Aħna nirċievu wkoll informazzjoni dwarek minn partijiet terzi. Pereżempju, kultant nissupplimentaw id-data li niġbru b'informazzjoni liċenzjata minn partijiet terzi biex nippersonalizzaw is-Servizzi u l-offerti tagħna lilek.

Jekk tixtri abbonament bħala rigal jew kit tat-test ta’ AncestryDNA, aħna niġbru Informazzjoni Personali, bħall-isem tar-riċevitur, l-indirizz tal-posta, l-indirizz tal-email, u l-informazzjoni tax-xiri meħtieġa biex inlestu r-rigal u ninnotifikaw lir-riċevitur.

 

6.  Ancestry Kif Tuża l-Informazzjoni Personali Tiegħek?

Kategorija ta’ Informazzjoni Deskrizzjoni tal-Użu
Informazzjoni Personali Ġeneralment Aħna nużaw l-Informazzjoni Personali tiegħek biex nipprovdu, nippersonalizzaw, intejbu, naġġornaw u nespandu s-Servizzi tagħna. Dan jinkludi:
 • L-awtentikazzjoni tal-aċċess tiegħek għas-Servizzi u t-titjib tas-sigurtà tal-informazzjoni ta’ Ancestry;
 • L-ipproċessar tal-pagamenti tiegħek għal abbonamenti, servizzi ta’ AncestryDNA, u prodotti u karatteristiċi oħra;
 • Il-bini ta’ Servizzi ġodda u t-titjib ta’ dawk eżistenti;
 • Il-klassifikazzjoni, il-ħolqien ta' mudelli ta' immaġini, u l-indiċjar tal-Kontenut Tiegħek (li jista' jinkludi Informazzjoni Personali) biex torganizza l-midja tiegħek; jgħin biex inżżommu il-pjattaforma tagħna sigur; u indentifikaw l-antenati tiegħek, postijiet ta' interess, u memorji oħra;
 • Ngħaqqdu il-Kontenut Tiegħek mad-data fid-databases ta’ Ancestry biex nipprovdu għarfien biex ngħinu lill-utenti jibnu l-arblu tar-razza tal-familja tagħhom;
 • Il-ħruġ ta’ stħarriġ u kwestjonarji għall-użu fis-Servizzi, kif ukoll l-iffaċilitar tal-iżvilupp ta’ prodotti u inizjattivi ta’ riċerka;
 • It-twettiq ta’ riċerka xjentifika, statistika u storika;
 • L-iskoperta u l-protezzjoni kontra żbalji, frodi, jew attività kriminali jew malizzjuża oħra; u,
 • L-infurzar tat-Termini u Kundizzjonijiet tagħna.
Komunikazzjonijiet Aħna nużaw l-Informazzjoni Personali tiegħek biex nikkomunikaw miegħek dwar is-Servizzi, bħal meta aħna:
 • Nirrispondu għall-mistoqsijiet tiegħek lis-Servizzi tal-Membri;
 • Aħna nwissuk dwar qraba ġenetiċi potenzjali identifikati bit-tqabbil tad-DNA, jew permezz tas-servizzi tagħna tal-istorja tal-familja (pereżempju, “Ancestry Hints®” dwar antenati potenzjali fil-bażi tad-data tagħna, jew aġġornamenti għar-riżultati tat-test AncestryDNA tiegħek (pereżempju, l-istima tal-etniċità u tal-Komunitajiet Ġenetiċi tiegħek;
 • Aħna nwissuk dwar rekords jew "ħjiel" fil-bażi tad-data tagħna li għandhom x'jaqsmu ma' nies fl-arblu tal-razza tiegħek jew li magħhom tista' tkun relatat;
 • Ninfurmawk dwar bidliet fis-Servizzi jew dwar Servizzi ġodda;
 • Nitolbuk tipparteċipa fi produzzjonijiet tal-midja ta’ Ancestry, reklami, riċerka dwar l-għarfien tal-konsumaturi, jew testimonjanzi; u
 • Nipprovdulek informazzjoni jew nitolbu azzjoni bi tweġiba għal kwistjonijiet tekniċi, ta’ sigurtà u operattivi oħra.
Marketing ta’ Prodotti u Offerti Mingħandna jew l-Imsieħba fin-Negozju tagħna

Nistgħu nużaw xi Informazzjoni Personali (pereżempju, informazzjoni demografika disponibbli minn sorsi ta’ partijiet terzi jew minn partijiet ta’ Ancestry (profil, arbli tar-razza, eċċ.)) biex nikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħna u l-offerti mingħandna jew mill-imsieħba kummerċjali tagħna. Dan il-marketing jinkludi reklamar ibbażat fuq l-interessi tiegħek.

Ancestry ma taqsamx l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek ma’ negozjanti, kumpaniji tal-assigurazzjoni, jew entitajiet li jħaddmu terzi, u mhux se nużaw l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek għall-kummerċjalizzazzjoni jew għar-reklamar personalizzat mingħajr ma niksbu l-kunsens separat, espliċitu tiegħek.

Għall-marketing li tajt il-kunsens li tirċievi b’email jew b’SMS, tista’ tikkontrolla kif aħna nikkummerċjalizzaw fil-konfront tiegħek billi tuża l-link biex tħassar l-abbonament fi kwalunkwe email ta’ marketing li tirċievi, billi tibdel is-settings tal-komunikazzjoni tiegħek, jew billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-komunikazzjonijiet tal-marketing li tirċievi. Il-kontrolli għad-ditti relatati ta’ Ancestry huma disponibbli permezz tas-settings tagħhom u huma elenkati hawn. Għal reklamar fuq pjattaformi ta’ partijiet terzi, aħna niddependu fuq l-interessi leġittimi tagħna stess bħala l-bażi legali (jekk jogħġbok ara Taqsima 7) u għandek tikkontrolla l-preferenzi tal-kummerċjalizzazzjoni tiegħek direttament fuq dawk il-pjattaformi.

Informazzjoni Ġenetika Ancestry tuża l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek għall-għanijiet primarji li ġejjin:
 • Twassil ta' riżultati ta' etniċità, taqbiliet tad-DNA (eż., familja qrib jew estiża jew oħrajn li inti tista' tkun relatat magħhom) mill-bażi tad-data tagħna, u informazzjoni oħra biex tgħin lilek u lil utenti oħra jitgħallmu aktar dwarek innifsek, dwarkom, dwar il-membri potenzjali tal-familja, u dwar il-qraba tal-ġenetika tiegħek u gruppi tal-familja;
 • Ngħaqqduk u ngħinuk titgħallem dwar il-qraba ġenetiċi tiegħek fid-database tagħna permezz ta’ karatteristiċi bħal tqabbil tad-DNA jew karatteristiċi oħra tal-prodott;
 • Nipprovdulek, permezz tal-portal tagħna, għarfien ieħor dwar dak li d-DNA tiegħek jista’ jiżvela dwar il-karatteristiċi u l-benessri;
 • Nipprovdu riżultati rilevanti biex ngħinuk tiskopri antenati komuni u dettalji oħra dwar l-istorja tal-familja tiegħek, kif ukoll ngħinuk tibni l-arblu tar-razza tiegħek jew tikkonnettja mal-ħbieb u l-familja;
 • Nistudjaw l-Informazzjoni Ġenetika aggregata biex nifhmu aħjar is-saħħa, il-benessri, it-tixjiħ, jew il-kundizzjonijiet fiżiċi relatati mal-popolazzjoni u l-etniċità jekk aċċettajt li tipparteċipa permezz tal-Kunsens Informat għar-Riċerka tagħna;
 • Inwettqu riċerka xjentifika, statistika u storika; u,
 • Intejbu l-karatteristiċi u l-funzjonalità fil-prodotti eżistenti tagħna relatati mad-DNA, intejbu l-esperjenza tal-klijent fis-Servizzi ta’ Ancestry, intejbu l-kwalità tal-proċessi u t-teknoloġija tal-laboratorju tagħna, u nibnu prodotti u servizzi ġodda.

 

7.  Liema Informazzjoni Naqsmu, Meta Naqsmuha, u Min Huma r-Riċevituri?

Ancestry ma taqsamx l-Informazzjoni Personali individwali tiegħek (inkluża l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek) ma’ partijiet terzi ħlief kif deskritt f’din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza jew bil-kunsens addizzjonali tiegħek. Aħna ma naqsmux volontarjament l-informazzjoni tiegħek mal-awtoritajiet tal-liġi. Aħna wkoll mhux se naqsmu l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek ma’ kumpaniji tal-assigurazzjoni, entitajiet li jħaddmu, jew negozjanti ta’ partijiet terzi mingħajr il-kunsens espliċitu tiegħek.

Id-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-Istati Uniti ta’ Ancestry jistgħu jinstabu hawn. Iċ-ċirkostanzi deskritti hawn taħt jispjegaw meta sseħħ il-kondiviżjoni.

 
Dawk li Magħhom Tista’ Tkun Kondiviża l-Informazzjoni Tiegħek / Ċirkostanzi li Fihom Isseħħ il-Kondiviżjoni Deskrizzjoni
Kumpaniji ta’ Ancestry

Aħna naqsmu l-informazzjoni tiegħek fi ħdan il-grupp ta' kumpaniji Ancestry inklużi, Ancestry.com Operations Inc u l-kumpaniji elenkati hawn (il-"Kumpaniji Ancestry") biex nipprovdu u ntejbu s-Servizzi tagħna.

Aħna nittrasferixxu l-Informazzjoni Personali u Ġenetika tiegħek bejn il-kumpanija bbażata fl-Irlanda ta’ Ancestry u l-kumpaniji bbażati fl-Istati Uniti ta’ Ancestry. Għal aktar informazzjoni dwar dan ara Taqsima 12.

Utenti Oħrajn jew Persuni Oħrajn li Tista’ Tagħżel li Taqsam Magħhom

Bħala parti mill-użu tiegħek tas-Servizzi, għandek l-għażla li żżid jew taqsam l-informazzjoni mal-utenti kollha tas-Servizz jew, permezz ta’ qsim ta’ karatteristiċi ma’ utenti partikolari ta’ Ancestry u anke utenti li mhumiex ta’ Ancestry. Jista’ jkollok għażliet ta’ kondiviżjoni addizzjonali f’xi Servizzi, pereżempju AncestryDNA (ara hawn taħt).

L-informazzjoni fil-profil(i) pubbliku(pubbliċi) tiegħek se tidher mill-utenti l-oħra kollha, kif ukoll id-dettalji pubbliċi tal-arblu tar-razza. B'mod awtomatiku, il-profili ta' nies ħajjin fl-arblu tiegħek huma viżibbli biss għalik u għal nies li magħhom taqsam l-arblu tiegħek bħala "editur" jew li tawtorizza li jaraw in-nies ħajjin tal-arblu tiegħek. Informazzjoni oħra dwar nies ħajjin tista' tkun viżibbli jekk inkluża f'gallerija pubblika tal-midja, jew jekk tagħżel li tippubblika l-informazzjoni barra l-arblu tiegħek.

Tista' taqsam l-attività tiegħek skont kif jinteraġixxi mar-rekords ta' Ancestry jew mal-kontenut ta' utent ieħor, pereżempju, jekk tikkontribwixxi fl-arblu tar-razza tal-familja ta' utent ieħor, jew tikkummenta fuq rekord jew kontenut ta' utent ieħor. Jekk il-karatteristika Recent Viewers hija mixgħula fis-settings tal-kont tiegħek, nistgħu nuru lis-sidien tal–arblu li int żort l-arblu tagħhom. Jekk inti tagħżel li tara u li tidher mit-taqbil tad-DNA tiegħek, int u t-taqbil tad-DNA tiegħek tistgħu taraw ċerta Informazzjoni Personali dwar xulxin, inkluż:

 • L-ismijiet tal-utenti tagħkom;
 • Kif int u t-tagħqid tiegħek jistgħu jkunu relatati inkluż kif tistgħu tidħlu fl-arblu tar-razza tal-familji rispettivi tagħkom;
 • Jekk għaqqadtux arblu tar-razza tal-familja mad-DNA tiegħek;
 • Jew ir-reġjuni kollha jew in-komuni biss (fuq l-għażla tiegħek), u Komunitajiet Ġenetiċi; u
 • Il-karatteristiċi tagħomk (sakemm ma tagħżlux li taqsmu il-karatteristiċi).

Soġġett għall-għażliet tal-privatezza tiegħek deskritti hawn fuq, it-taqbil tad-DNA jinkludu kemm utenti li għamlu test AncestryDNA kif ukoll utenti li tellgħu Data tad-DNA

Jekk taqsam dettalji tal-istorja tal-familja tiegħek jew l-esperjenza tad-DNA barra s-Servizzi, tagħmel dan għar-riskju tiegħek stess.

Fornituri tas-Servizz

Aħna naħdmu ma’ kumpaniji oħra meta nipprovdu u nikkummerċjalizzaw is-Servizzi. Bħala riżultat, dawn il-kumpaniji se jkollhom aċċess għad-data tiegħek jew b’xi mod ieħor jipproċessaw id-data tiegħek, inkluż xi wħud mill-Informazzjoni Personali tiegħek, fis-sistemi tagħhom. Dawn il-kumpaniji huma soġġetti għal obbligi kuntrattwali li jirregolaw il-privatezza, is-sigurtà tad-data, u l-kunfidenzjalità b’mod konsistenti mal-liġijiet applikabbli. Dawn il-kumpaniji u l-Informazzjoni Personali li jista’ jkollhom aċċess għaliha jinkludu, fir-rigward tagħna:

 • Imsieħba tal-laboratorju (bħal Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek);
 • Fornituri tal-posta tat-testijiet ta’ AncestryDNA (bħall-isem, l-indirizz postali, u n-numru tat-telefon);
 • Proċessuri tal-ħlas (bħall-Informazzjoni dwar il-Ħlas);
 • Fornituri tal-infrastruttura tas-servizzi tal-cloud (is-servizzi tal-web u tal-mowbajl ta’ Ancestry huma servizzi bbażati fuq il-cloud; id-data kollha tiegħek tkun mal-bejjiegħa tagħna tas-servizzi tal-cloud);
 • Bejjiegħa li jgħinuna fl-analiżi tal-kummerċjalizzazzjoni u r-riċerka tal-konsumatur, il-prevenzjoni tal-frodi, u s-sigurtà (bħal indirizz tal-email);
 • Fornituri tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni (bħall-isem u l-indirizz tal-email); u,
 • Bejjiegħa li jgħinuna nipprovdu xi funzjonijiet tas-Servizzi tal-Membri, bħal appoġġ bit-telefon jew għodod ta’ stħarriġ (bħall-Informazzjoni dwar il-Kont jew l-isem jew l-indirizz tal-email)
Imsieħba Analitiċi u Reklamar Aħna naħdmu ma’ msieħba terzi għal skopijiet analitiċi u ta’ reklamar. Billi niġbru u naqsmu ċerta Informazzjoni Personali, dawn il-bejjiegħa jgħinuna nippersonalizzaw ir-reklami aħjar biex jaqblu mal-interessi tiegħek. Jgħinuna wkoll inkejlu l-effettività tal-kampanji tar-reklami u jintużaw biex iservuk b’reklamar li huwa aktar rilevanti għalik.
Imsieħba fir-Riċerka u Data Mingħajr Identifikazzjoni Aħna naqsmu l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek mingħajr identifikazzjoni mal-imsieħba tar-riċerka biss meta tagħtina l-kunsens espliċitu tiegħek biex nagħmlu dan permezz tal-Kunsens Informat għar-Riċerka tagħna. Sakemm ma taqbilx mal-Kunsens Informat għar-Riċerka, id-data tiegħek mhux se tinqasam ma’ dawn ir-riċerkaturi. Kwalunkwe informazzjoni ġenetika mingħajr identifikazzjoni u informazzjoni fenotipika bħal din li naqsmu ma' partijiet terzi għal skopijiet ta' riċerka ssir skont il-Parti 46 (li tibda bit-Taqsima 46.101) tat-Titolu 45 tal-Kodiċi tar-Regolamenti Federali.

L-imsieħba tar-riċerka jinkludu organizzazzjonijiet kummerċjali jew mingħajr skop ta’ qligħ li jwettqu jew jappoġġjaw riċerka xjentifika, l-iżvilupp ta’ terapewtika, apparat mediku jew materjal relatat biex jikkura, jiddijanjostika jew ibassar kundizzjonijiet tas-saħħa. F’xi ċirkostanzi, sieħeb tar-riċerka jew Ancestry jista’ jkollhom interess finanzjarju fl-arranġament tar-riċerka. Lista tal-imsieħba tagħna fir-riċerka tista’ tinstab hawn.

Infurzar tal-Liġi

Ancestry ma tipprovdix volontarjament data ta’ kwalunkwe tip lil korpi governattivi jew ġudizzjarji jew lil aġenziji tal-infurzar tal-liġi. Biex nipprovdu lill-utenti tagħna l-akbar protezzjoni taħt il-liġi, aħna neħtieġu li l-aġenziji kollha tal-gvern li qed ifittxu aċċess għad-data tal-klijenti ta’ Ancestry isegwu proċess legali validu. Aħna ma nħallux lill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi jużaw is-servizzi biex jinvestigaw reati jew biex jidentifikaw fdalijiet umani.

Jekk aħna nkunu kostretti li niżvelaw l-Informazzjoni Personali tiegħek lill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, aħna nagħmlu l-almu tagħna biex navżawk bil-quddiem, sakemm ma nkunux ipprojbiti bil-liġi milli nagħmlu dan. Ancestry tipproduċi Rapport ta’ Trasparenza fejn aħna nelenkaw in-numru ta’ talbiet validi mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi għad-data tal-utenti fis-siti kollha tagħna.

Proċess Legali jew Regolatorju ieħor Nistgħu naqsmu l-Informazzjoni Personali tiegħek jekk nemmnu li dawn huwa raġonevolment meħtieġ biex:
 • Nikkonformaw mal-proċessi legali validi (eż., ċitazzjonijiet, mandati);
 • Ninforzaw jew napplikaw it-Termini u Kundizzjonijiet;
 • Nipproteġu s-sigurtà jew l-integrità tas-Servizzi; jew
 • Nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà, jew is-sigurtà ta’ Ancestry, l-impjegati tagħna, jew l-utenti.
Jekk Ancestry tiġi Akkwistata Jekk Ancestry jew in-negozji tagħha jiġu akkwistati jew ittrasferiti (inkluż b’rabta ma’ falliment jew proċeduri simili), nistgħu naqsmu l-Informazzjoni Personali tiegħek mal-entità li qed takkwista jew li tirċievi. Il-wegħdiet f’din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza se jkomplu japplikaw għall-Informazzjoni Personali tiegħek trasferita lill-entità l-ġdida.
Data Aggregata Ancestry tista’ tiżvela informazzjoni tal-utent f’forma aggregata bħala parti mis-Servizzi jew mill-kummerċjalizzazzjoni tagħna, jew f’pubblikazzjonijiet xjentifiċi ppubblikati minna jew mill-imsieħba tar-riċerka tagħna. Pereżempju, nistgħu ninnotaw il-persentaġġ ta’ immigranti fi Stat li huma minn reġjun jew pajjiż ġeografiku partikolari. Dan l-iżvelar qatt mhu se jinkludi Informazzjoni Personali, u mhux se nerġgħu nidentifikawha.

 

8.  Id-Drittijiet u l-Għażliet Tiegħek Rigward l-Informazzjoni Personali Tiegħek

L-Utenti kollha (kif definiti fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tagħna) jistgħu jużaw l-għodod online tagħna biex 1) jitolbu rapport ta’ liema Informazzjoni Personali pprovdewlna, 2) iniżżlu kopja tad-Data tad-DNA tagħhom jew iniżżlu kopja tal-arbli tar-razza tagħhom, u 3) iħassru l-arbli tar-razza tagħhom, ir-riżultati tat-testijiet tad-DNA jew il-kont.

Barra minn hekk, xi liġijiet dwar il-privatezza tad-data, bħall-GDPR tal-EUEEA, il-GDPR tar-Renju Unit u l-LGPD tal-Brażil, jipprovdu lin-nies bi drittijiet speċifiċi rigward l-Informazzjoni Personali tagħhom. Pereżempju:

Id-Dritt ta’ Aċċess/Li Tkun Taf. Jista’ jkollok dritt li titlob aċċess għall-Informazzjoni Personali tiegħek u li tingħata kopja ta’ ċerta informazzjoni inkluża l-kategoriji tal-Informazzjoni Personali tiegħek li aħna niġbru u niżvelaw. Biex titlob kopja, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass. Jekk trid kopja tad-Data tad-DNA tiegħek, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass. Jekk trid kopja tal-arbli tar-razza tiegħek, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass.

Id-Dritt ta’ Rettifika/Korrezzjoni. Jista’ jkollok id-dritt li titlob li aħna nirrettifikaw jew nikkoreġu Informazzjoni Personali mhux eżatta dwarek.

Id-Dritt tat-Tħassir/Tneħħija. Int għandek id-dritt, f’ċerti każijiet, li titlob li nirrestrinġu (inwaqqfu kwalunkwe ipproċessar attiv) jew inħassru l-Informazzjoni Personali tiegħek, sakemm ikun hemm raġunijiet validi biex tagħmel dan u soġġett għal-liġi applikabbli. Ara Taqsima 10 għal informazzjoni dwar kif tħassar l-Informazzjoni Personali tiegħek.

Id-Dritt li Toġġezzjona. Jista' jkollok id-dritt li toġġezzjona għal attivitajiet ta' pproċessar fl-interessi leġittimi tagħna fejn attivitajiet bħal dawn ikollhom impatt fuq id-drittijiet u l-libertajiet tiegħek bħala individwu. Ukoll, meta tagħti l-kunsens għall-ipproċessar tal-Informazzjoni Personali tiegħek għal skop speċifikat, tista’ tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin mingħajr ma taffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Aħna se nwaqqfu kwalunkwe proċessar ulterjuri tad-data tiegħek għal dak il-għan.

Dritt għal Restrizzjoni. Għandek id-dritt li titlob restrizzjoni fuq l-ipproċessar tagħna tal-Informazzjoni Personali tiegħek, pereżempju, fejn temmen li l-ipproċessar huwa bbażat fuq data li mhix preċiża jew li ma ġietx ipproċessata b’mod legali.

Dritt għall-Portabilità tad-Data. Jista’ jkollok id-dritt li tirċievi ċerta Informazzjoni Personali tiegħek f’format li jista’ jiġi trażmess lil kontrollur tad-data ieħor.

Id-Dritt ta' Ilment. Għandek id-dritt li tagħmel ilment lill-Kummissjoni Irlandiża għall-Protezzjoni tad-Data (Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data għall-Immaniġġjar tal-Ilmenti, | Investigazzjonijiet u Infurzar Għall-Individwi) jew kwalunkwe awtorità superviżorja kompetenti oħra fil-pajjiż ta’ residenza.


Tista’ teżerċita dawn id-drittijiet billi tuża l-għodod deskritti hawn taħt jew billi tikkuntattja lil Ancestry. Id-dettalji u l-għażliet għall-aċċess għal din l-informazzjoni huma elenkati f’Sezzjoni 15.

Tip Għażliet
Ancestry Tista’ taċċessa u taġġorna l-Informazzjoni Personali (bħall-indirizz tal-email tiegħek, l-isem tal-utent, l-informazzjoni tal-profil, eċċ.) li tipprovdi lil Ancestry fi kwalunkwe ħin fit-taqsimiet li ġejjin tas-settings tal-privatezza: Biex titgħallem kif timmaniġġja s-settings tal-privatezza għal kwalunkwe arblu tar-razza li ħloqt fuq Ancestry, tista’ żżur is-Settings tal-Arblu tar-Razza jew tikklikkja hawn.
Ditti Relatati Ancestry tistinka biex tagħmilha sempliċi għalik biex timmaniġġja l-privatezza tiegħek fis-Servizzi. Tista’ timmaniġġja s-settings tal-privatezza tiegħek għad-ditti relatati tagħna hawn.
Apps tal-Mowbajl Tista’ wkoll tikkontrolla l-informazzjoni tiegħek billi tuża s-settings disponibbli fl-applikazzjonijiet tal-mowbajl tagħna, bħall-apps Ancestry, u Find a Grave.
Reklamar Aħna nużaw cookies u teknoloġiji ta’ traċċar simili u integrazzjonijiet ma’ sħab terzi fil-marketing u r-reklamar biex niġbru data dwar l-interessi jew l-imġiba tiegħek biex nuruk reklami mmirati lejk. Tista’ tibdel is-settings tiegħek kif deskritt fil-Politika tal-Cookies tagħna. Għal informazzjoni dwar “Tittraċċax” jekk jogħġbok ara l-Politika tal-Cookies tagħna.
Niżżel l-Informazzjoni tal-Arblu tar-Razza Ancestry tippermettilek tniżżel l-informazzjoni tal-arblu tar-razza tiegħek fil-format standard tal-fajls tal-arbli tar-razza GEDCOM fis- Settings tal-Arblu tar-Razza tiegħek. Tgħallem kif hawn.
Niżżel id-Data tad-DNA Tista' tniżżel fajl bid-Data tad-DNA tiegħek. Jekk tniżżel id-Data tad-DNA tiegħek, tagħmel dan għar-riskju tiegħek. Biex titgħallem kif, u għal aktar informazzjoni dwar dak li hu inkluż fit-tniżżil tad-Data tad-DNA tiegħek, mur hawn.

 

9.  X'inhuma l-Prattiċi taż-Żamma Tagħna?

Is-Servizzi ta’ Ancestry huma fundamentalment ibbażati fuq il-kunċett li l-vjaġġ personali ta’ skoperta personali mhuwiex avveniment ta’ darba u jkompli fuq perjodi twil ta’ żmien—possibilment tul ħajtek kollha. Barra minn hekk, u b’mod partikolari fir-rigward tal-abbonati tagħna u l-klijenti tad-DNA li jħallsu tariffi jew jixtru abbonamenti, it-titjib kontinwu tal-kollezzjonijiet tagħna ta’ rekords storiċi u karatteristiċi tad-DNA jipprovdu benefiċċji u għarfien lill-utenti tagħna matul iż-żmien. Bħala riżultat, il-prattiki tagħna ta’ żamma jirriflettu dan il-valur kontinwu billi jżommu l-kontijiet tal-utent fis-sistema tagħna sakemm l-utenti tagħna jinfurmawna bix-xewqa tagħhom li jħassru d-data tagħhom jew jagħlqu l-kontijiet tagħhom.

Kategorija ta’ Informazzjoni Perjodu ta’ Żamma
Kont u Profil Ancestry se żżomm l-Informazzjoni Personali li tipprovdi waqt li toħloq il-kont tiegħek u l-profil tiegħek sakemm tħassar il-kont tiegħek.
Arblu tar-Razza Minħabba s-sinifikat multiġenerazzjonali tal-arbli tar-razza, Ancestry se żżomm id-data tal-arblu tar-razza tiegħek biex tipprovdilek aċċess kontinwu, karatteristiċi aġġornati, u l-abbiltà li ttejjeb l-arblu tar-razza tiegħek. Id-data tal-arblu tar-razza tiegħek tinżamm sakemm tħassar l-arblu tar-razza tiegħek jew il-kont tiegħek.
DNA

Ancestry iżżomm id-Data tad-DNA tiegħek biex tipprovdilek il-karatteristiċi u l-funzjonalità li xtrajt (jew li ngħatajt bħala rigal), inkluż karatteristiċi li jibqgħu jiġu aġġornati, stimi tal-etniċità dejjem aktar granulari u reġjuni u komunitajiet imtejba, kif ukoll karatteristiċi oħra ġodda bbażati fuq id-Data tad-DNA. Id-Data tad-DNA tiegħek tinżamm sakemm tħassar ir-riżultati tat-testijiet tad-DNA jew il-kont tiegħek.

Jekk kont klijent ta’ AncestryHealth, il-laboratorji sħab ta’ AncestryHealth huma meħtieġa li jżommu d-Data tad-DNA u r-riżultat tat-test tiegħek għal perjodu ta’ mill-inqas seba’ snin, jew kif meħtieġ mil-liġi tal-istat u l-Att dwar it-Titjib tal-Laboratorju Kliniku (CLIA) u l-linji gwida li japplikaw għal-laboratorji ċċertifikati mill-Kulleġġ tal-Patologi Amerikani (CAP).

Ditti Relatati Uħud mid-ditti relatati tagħna (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, u Find a Grave) għandhom il-logins tal-kont tagħhom stess u se jżommu l-Informazzjoni Personali li tipprovdi waqt li toħloq il-kont tiegħek u l-profil tiegħek, kif meħtieġ, biex nipprovdulek Servizzi kontinwi u aġġornati sa dak iż-żmien li titlobna nħassruh.
Informazzjoni dwar l-Użu Aħna nżommu informazzjoni dwar l-użu (eż., żjarat f’siti) f’forma depersonalizzata jew aggregata. Ladarba tiġi aggregata, din l-informazzjoni ma tibqax Informazzjoni Personali u mhux se tkun soġġetta għal talbiet għat-tħassir mill-utenti.

 

10.  Kif Nista’ Nħassar l-Informazzjoni Personali Tiegħi?

Tista’ tħassar l-Informazzjoni Personali tiegħek minn Ancestry fi kwalunkwe ħin.

Kategorija ta’ Informazzjoni Kif Tħassar
Informazzjoni personali

Tista’ tħassar l-Informazzjoni Personali tiegħek minn Ancestry billi ssegwi dawn l-istruzzjonijiet.

Jekk qsamt informazzjoni ma’ utenti oħra (pereżempju, billi għamilt l-arbli tar-razza tiegħek pubbliċi jew billi qsamt ir-Riżultati tad-DNA tiegħek direttament ma’ utenti oħra), Ancestry ma tkunx tista’ tneħħi l-ebda kopja ta’ informazzjoni li utenti oħra setgħu żammew, li tista’ titneħħa biss billi tikkuntattja lill-utent l-ieħor u titolbu jħassarha.

Jekk jogħġbok idderieġi kwalunkwe talba biex titneħħa l-informazzjoni mir-rekords tal-arkivji konnessi lill-entità tal-arkivji responsabbli.

Aħna se nikkunsidraw talbiet għat-tneħħija ta’ Informazzjoni Personali mill-indiċijiet li jistgħu jitfittxu tar-rekords li nżommu fuq bażi ta’ każ b’każ skont il-liġi.

Għal informazzjoni dwar Informazzjoni Personali pproċessata minn Ancestry relatata ma’ utenti li mhumiex ta’ Ancestry, jekk jogħġbok ikklikkja hawn.

Ġenetika

Jekk titlob li Ancestry tħassar id-Data tad-DNA tiegħek, aħna nħassru l-Informazzjoni Ġenetika kollha, inkluż kwalunkwe Informazzjoni Ġenetika derivata (stimi tal-etniċità, tqabbil ġenetiku ma’ qraba, eċċ.) mis-sistemi ta’ produzzjoni, żvilupp, analitika u riċerka tagħna fi żmien 30 jum.

Biex titlob il-qerda tal-Kampjuni Bijoloġiċi tiegħek, trid tikkuntattja lis-Servizzi tal-Membri. Jekk jogħġbok innota li jekk aċċettajt il-Kunsens Informat għar-Riċerka tagħna, mhux se nkunu nistgħu nneħħu l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek minn proġetti ta’ riċerka attivi jew lesti, iżda mhux se nużawha għal xi proġetti ġodda ta’ riċerka.

Ġenerali Jista’ jkun hemm xi dewmien fit-tħassir tal-Informazzjoni Personali tiegħek mis-sistemi ta’ backup tagħna wara li tkun tħassret mis-sistemi ta’ produzzjoni, żvilupp, analitiċi u riċerka tagħna. Il-laboratorji sħab tagħna jistgħu jżommu l-informazzjoni li jirċievu mingħandna sabiex jikkonformaw mal-liġijiet jew mar-regolamenti li jeħtieġu ż-żamma ta’ ċerta data, bħar-regolamenti tal-Emendi għat-Titjib tal-Laboratorju Kliniku amministrati mill-Amministrazzjoni għall-Ikel u għall-Mediċini tal-Istati Uniti. Ancestry tista’ wkoll iżżomm ċerta informazzjoni kif raġonevolment meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi legali tagħna (inklużi talbiet mill-infurzar tal-liġi), issolvi tilwim, iżżomm is-sigurtà, tipprevjeni frodi u abbuż, kif ukoll biex tikkonforma mar-rekwiżiti tat-taxxa, l-industrija tal-ħlas, it-titoli u l-konformità regolatorja klinika.
Ditti Relatati Biex tħassar informazzjoni mid-ditti relatati tagħna (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Arkivji, We Remember, u Find a Grave), tista’ tikkuntattjana fid-ditta relatata u titlob li l-Informazzjoni Personali tiegħek titħassar minn dak is-servizz. Xi Servizzi jista’ jkollhom ukoll formola ta’ talba online aċċessibbli mill-menu tas-settings tal-kont ta’ dak is-servizz u tista’ taraha hawn.

 

11.  Sigurtà

Ancestry iżżomm programm komprensiv ta’ sigurtà tal-informazzjoni ddisinjat biex jipproteġi l-Informazzjoni Personali tal-klijenti tagħna billi juża salvagwardji amministrattivi, fiżiċi u tekniċi.

Il-miżuri ta’ sigurtà speċifiċi użati huma bbażati fuq is-sensittività tal-Informazzjoni Personali miġbura. Għandna miżuri fis-seħħ biex nipproteġu kontra aċċess mhux xieraq, telf, użu ħażin, jew alterazzjoni ta’ Informazzjoni Personali (inkluża Informazzjoni Ġenetika) taħt il-kontroll tagħna.

It-Tim tas-Sigurtà ta’ Ancestry jirrevedi regolarment il-prattiki tagħna ta’ sigurtà u privatezza u jtejjibhom kif meħtieġ biex jgħin jiżgura l-integrità tas-sistemi tagħna u l-Informazzjoni Personali tiegħek.

Aħna nużaw software tas-server sikur biex nikkriptaw l-Informazzjoni Personali (inkluża l-Informazzjoni Ġenetika), u aħna nissieħbu biss ma’ kumpaniji tas-sigurtà li jissodisfaw u jimpenjaw ruħhom mal-istandards tas-sigurtà tagħna. Filwaqt li ma nistgħux niggarantixxu li t-telf, l-użu ħażin jew it-tibdil tad-data mhux se jseħħ, aħna nużaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex nipprevjenu dan.

Huwa importanti wkoll għalik li tħares kontra aċċess mhux awtorizzat għall-Informazzjoni Personali tiegħek billi żżomm passwords b’saħħithom u tipproteġi kontra l-użu mhux awtorizzat tal-kompjuter jew tagħmir tiegħek stess.

 

12.  Trasferimenti ta’ Data Internazzjonali

Aħna negozju globali u se nittrasferixxu l-Informazzjoni Personali tiegħek lil pajjiżi oħra għajr pajjiżek stess, inkluż lejn l-Istati Uniti, l-Irlanda, ir-Renju Unit, u Franza. Dawn il-pajjiżi, li huma barra miż-ŻEE, l-Isvizzera jew ir-Renju Unit jistgħu ma joffrux l-istess livell ta’ protezzjoni tad-data bħal f’pajjiżek. Meta nittrasferixxu l-Informazzjoni Personali tiegħek (inkluża l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek) bejn il-kumpanija Ancestry ibbażata fl-Irlanda u l-kumpaniji Ancestry ibbażati fl-Istati Uniti għall-ipproċessar fl-Istati Uniti, aħna niddependu fuq mekkaniżmi ta’ trasferiment stabbiliti bħal Klawżoli Kuntrattwali Standard jew il-Qafas ta’ Privatezza tad-Dejta. Ancestry tibqa' responsabbli għal kwalunkwe Informazzjoni Personali tiegħek li tinqasam ma' partijiet terzi għall-ipproċessar estern f'isimna taħt il-Prinċipju ta' Responsabbiltà għal Trasferiment 'il quddiem tal-Qafas ta' Privatezza tad-Dejta.

Ancestry u s-sussidjarji tagħha (jiġifieri Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P. Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc u iArchives Inc.) jikkonformaw mal-Qafas ta’ Privatezza tad-Data tal-UE-Stati Uniti (EU-U.S. DPF), l-Estensjoni tar-Renju Unit għad-DPF tal-UE-Stati Uniti, u l-Qafas ta’ Privatezza tad-Data tal-Iżvizzera-Stati Uniti (Swiss-U.S. DPF) kif stabbilit mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. Ancestry iċċertifikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li taderixxi mal-Prinċipji tal-Qafas ta’ Privatezza tad-Dejta tal-UE-Stati Uniti (Prinċipji tad-DPF tal-UE-Stati Uniti) fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali riċevuta mill-Unjoni Ewropea b’dipendenza fuq id-DPF tal-UE-Stati Uniti u mir-Renju Unit (u Ġibiltà) b'dipendenza fuq l-Estensjoni tar-Renju Unit għad-DPF tal-UE-Stati Uniti. Ancestry iċċertifikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li taderixxi mal-Prinċipji tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta tal-Iżvizzera-Stati Uniti (Prinċipji tad-DPF tal-Iżvizzera-Stati Uniti) fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali riċevuta mill-Iżvizzera b’dipendenza fuq il-Prinċipji tad-DPF tal-Iżvizzera-Stati Uniti. Jekk ikun hemm xi kunflitt bejn it-termini f'din id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza u l-UE-U.S. Prinċipji tad-DPF u/jew l-Isvizzera-U.S. Prinċipji DPF, il-Prinċipji għandhom jirregolaw. Biex issir taf aktar dwar il-programm tal-Qafas ta’ Privatezza tad-Dejta (DPF), u biex tara ċ-ċertifikazzjoni tagħna, jekk jogħġbok żur is-sit https://www.dataprivacyframework.gov/.

F'konformità mal-UE-U.S. DPF, l-Estensjoni tar-Renju Unit għall-UE-U.S. DPF, u l-Isvizzera-U.S. DPF, Ancestry timpenja ruħha li ssolvi lmenti relatati mal-Prinċipji DPF dwar il-ġbir u l-użu tagħna tal-Informazzjoni Personali tiegħek. Individwi tal-UE, tar-Renju Unit, u Żvizzeri b'mistoqsijiet jew ilmenti dwar it-trattament tagħna tal-Informazzjoni Personali li waslu b'dipendenza fuq l-UE-U.S. DPF, l-Estensjoni tar-Renju Unit għall-UE-U.S. DPF, u l-Iżvizzera-U.S. DPF għandu l-ewwel jikkuntattja lil Ancestry fuq: [email protected].

F'konformità mal-UE-U.S. DPF, l-Estensjoni tar-Renju Unit għall-UE-U.S. DPF, u l-Iżvizzera-U.S. DPF, Ancestry timpenja ruħha li tikkoopera u tikkonforma rispettivament mal-parir tal-panel stabbilit mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data tal-UE (DPAs), l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni tar-Renju Unit (ICO), l-Awtorità Regolatorja ta’ Ġibiltà (GRA), u l-Protezzjoni tad-Data Federali Żvizzera u Kummissarju għall-Informazzjoni (FDPIC) fir-rigward ta' ilmenti mhux solvuti dwar it-trattament tagħna ta' data personali li waslet b'dipendenza fuq l-UE-U.S. DPF, l-Estensjoni tar-Renju Unit għall-UE-U.S. DPF, u l-Isvizzera-U.S. DPF.

Kif stabbilit fl-Anness I tal-Prinċipji tad-DPF, f'ċerti ċirkostanzi, individwu għandu d-dritt li jinvoka arbitraġġ vinkolanti biex isolvi lmenti mhux solvuti b'mezzi oħra. Il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ għandha ġurisdizzjoni fuq il-konformità ta’ Ancestry mal-UE-U.S. DPF, l-Estensjoni tar-Renju Unit għall-UE-U.S. DPF, u l-Isvizzera-U.S. DPF.

 

13.  Bidliet f’Din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza

Nistgħu nimmodifikaw din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza fi kwalunkwe ħin, iżda aħna se nipprovdu avviż prominenti minn qabel ta’ kwalunkwe tibdil materjali f’din id-Dikjarazzjoni, bħall-pubblikazzjoni ta’ avviż permezz tas-Servizzi, fuq is-siti elettroniċi tagħna, jew billi nibagħtulek email, biex nipprovdulek l-opportunità li tirrevedi l-bidliet u tagħżel jekk tkomplix tuża s-Servizzi.

Aħna ninnotifikawk ukoll dwar bidliet mhux materjali f’din id-Dikjarazzjoni mid-data effettiva tagħhom billi nibagħtu avviż permezz tas-Servizzi, fuq is-siti elettroniċi tagħna, jew billi nibagħtulek email.

Jekk toġġezzjona għal xi tibdil, tista’ tħassar il-kont tiegħek kif deskritt f’Taqsima 10.

 

14.  Bażijiet Legali Taħt ir-Regolament Ġenerali tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-Ipproċessar ta’ Informazzjoni Personali ta’ Residenti tal-UE.

Skont il-liġi tal-UE u tar-Renju Unit, aħna mitluba nispeċifikaw l-għanijiet li għalihom nipproċessaw l-Informazzjoni Personali tiegħek u l-bażijiet legali li niddependu fuqhom biex nagħmlu dan. Ancestry tiddependi fuq numru ta’ bażijiet legali biex tiġbor u tipproċessa l-Informazzjoni Personali u l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek. Tista’ tara d-dettalji tal-bażijiet legali tagħna hawn.

 

15.  L-Identità u d-Dettalji ta’ Kuntatt tal-Kontrollur tad-Data

Klijenti fl-Istati Uniti

Jekk tgħix fl-Istati Uniti, Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc., u Ancestry.com DNA, LLC, huma responsabbli għall-użu tad-data tiegħek u biex iwieġbu għal kwalunkwe talba relatata mal-Informazzjoni Personali tiegħek.

 

  Email Indirizz Postali
Għall-Utenti Li Jinsabu fl-Istati Uniti [email protected] Ancestry.com Operations Inc.
Attn: Uffiċċju ta’ Privatezza
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Talbiet għall-Privatezza tal-Istati Uniti [email protected] N/A
Appoġġ ta’ Aġent Awtorizzat [email protected] N/A

 

Klijenti Barra l-Istati Uniti

Jekk tgħix barra l-Istati Uniti, Ancestry Ireland Unlimited Company hija l-kontrollur tad-data tiegħek.

Utenti barra mill-Istati Uniti jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Irlandiża għall-Protezzjoni tad-Data, jew lill-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Data lokali tiegħek.

 

  Email Indirizz Postali
Għal Utenti li Jinsabu Barra mill-Istati Uniti [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attenzjoni: Uffiċċju tal-Privatezza
10 sular, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road Dublin 1
l-Irlanda

 

Għall-Klijenti ta’ Ancestry: Għal dettalji dwar kif tikkuntattjana, tista’ tikklikkja hawn, jew tista’ tissottometti mistoqsijiet permezz taċ-chat.

Talbiet għall-Infurzar tal-Liġi. Talbiet għal informazzjoni minn korpi tal-infurzar tal-liġi għandhom isegwu l-Gwida ta’ Ancestry għall-Infurzar tal-Liġi.

 

16.  Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali għar-Residenti tal-Istati Uniti

Ancestry tipprovdi din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali tar-Residenti tal-Istati Uniti (“Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti”), applikabbli għal California, Colorado, Connecticut, Utah, Virginia, u residenti oħra tal-Istati Uniti, bħala suppliment għad-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħna, biex tipprovdi informazzjoni dwar kif tista’ teżerċita tiegħek drittijiet taħt l-Att dwar il-Privatezza tal-Konsumatur ta’ California tal-2018 (“CCPA”), l-Att dwar il-Privatezza ta’ Colorado (“CPA”), l-Att dwar il-Privatezza tad-Data ta’ Connecticut (“CTDPA”), l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data tal-Konsumatur ta’ Virginia (“VCDPA”) u l-Att dwar il-Privatezza tal-Konsumatur ta’ Utah (“UCPA”). Din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti tkopri l-websajts, is-servizzi, u l-apps mobbli kollha ta’ Ancestry li jorbtu ma’ din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti, inklużi AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, u Find a Grave (kollettivament, tul dan id-dokument, imsejħa “Ancestry” “aħna” jew “tagħna”). Tapplika għall-Informazzjoni Personali (definita hawn fuq) li niġbru mill-użu tiegħek tas-Servizzi tagħna u permezz ta’ kwalunkwe mezz ieħor li bih tinteraġixxi magħna.

16.1  Kategoriji ta’ Informazzjoni Personali

Ancestry tiġbor, u ġabret fit-12-il xahar qabel id-data effettiva ta’ din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti, il-kategoriji ta’ Informazzjoni Personali li ġejjin:

 • Identifikaturi, bħall-isem, l-isem tal-utent, l-indirizz postali, l-identifikatur personali uniku, l-identifikatur online, l-indirizz IP, l-identifikatur tal-apparat tal-mowbajl tiegħek, l-indirizz tal-email, l-isem tal-kont, il-liċenzja tas-sewwieq;
 • Informazzjoni personali deskritta fis-subdiviżjoni (e) tat-Taqsima 1798.80 mhux koperta minn kategorija eżistenti (karatteristiċi fiżiċi jew deskrizzjonijiet);
 • Karatteristiċi ta’ klassifikazzjonijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali applikabbli, bħas-sess assenjat mat-twelid u mad-data tat-twelid irrappurtat minnek. Dan jinkludi wkoll il-Kontenut Tiegħek (kif definit fit-Termini u Kundizzjonijiet tagħna) li tagħżel li taqsam magħna u li hija meqjusa bħala klassi protetta legalment taħt il-liġi statali jew federali applikabbli;
 • Informazzjoni kummerċjali, bħal prodotti jew servizzi mixtrija, miksuba, jew ikkunsidrati jew storja jew tendenzi oħra ta’ xiri jew konsum;
 • Informazzjoni dwar l-użu tal-Internet, bħall-istorja tal-ibbrawżjar tiegħek, l-istorja tat-tfittxija, u informazzjoni dwar l-interazzjoni tiegħek mas-siti u r-reklami tagħna;
 • Data dwar il-ġeolokazzjoni, bħall-post tat-tagħmir jew tal-kompjuter tiegħek u kwalunkwe metadata assoċjata ma’ ritratti diġitali li ttellgħu f’Find a Grave, inklużi l-post, id-data u l-ħin li fih ittieħed ir-ritratt;
 • Data sensorja, bħal informazzjoni awdjo, elettronika u viżiva (eż., reġistrazzjonijiet awdjo jew vidjo li ttella’, reġistrazzjonijiet ta’ sejħiet mas-Servizzi għall-Membri ta’ Ancestry jew informazzjoni li volontarjament tiżvela meta tagħmel riċerka dwar l-għarfien tal-konsumatur magħna);
 • Inferenzi derivati​minn Informazzjoni Personali, bħal biex jissuġġerixxu relazzjonijiet ta’ qrubija u biex jinħolqu profili tal-konsumatur għall-finijiet ta’ riċerka, żvilupp tal-prodotti u kummerċjalizzazzjoni; u
 • Informazzjoni Personali Sensittiva, bħal liċenzja tas-sewqan, informazzjoni dwar il-login fil-kont, oriġini razzjali jew etnika, u data ġenetika, skont kif tuża s-servizzi tagħna. Aħna ma nużawx jew ma niżvelawx Informazzjoni Personali Sensittiva biex niddeduċu karatteristiċi dwarek, minbarra dawk l-inferenzi li huma parti inerenti mis-servizzi ta’ Ancestry, bħall-istima tal-etniċità, il-karatteristiċi, u l-Komunitajiet Ġenetiċi tiegħek.

Xi kategoriji ta’ informazzjoni jinġabru biss jekk tuża ċerti Servizzi tagħna.

16.2  Għanijiet tan-Negozju

Ancestry tuża l-kategoriji ta’ Informazzjoni Personali deskritti f’Taqsima 16.1 għall-għanijiet kummerċjali li ġejjin:

 • Il-provvista, l-personalizzazzjoni, it-titjib, l-aġġornament u l-espansjoni tas-Servizzi ta’ Ancestry;
 • Biex nikkomunikaw miegħek dwar is-Servizzi;
 • Biex ngħinu biex niżguraw s-sigurtà u l-integrità tas-Servizzi; u
 • Il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u offerti ġodda minna jew mill-imsieħba kummerċjali tagħna bbażati fuq l-interessi tiegħek.

16.3  Kategoriji ta’ Sorsi ta’ Informazzjoni Personali

Ancestry tiġbor, u ġabret fit-12-il xahar qabel id-data effettiva ta’ din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti, kategoriji ta’ Informazzjoni Personali deskritti f’Taqsima 16.1 mill-kategoriji ta’ sorsi li ġejjin:

 • Int, l-utent/viżitatur tagħna—dan is-sors ta’ Informazzjoni Personali jiddependi fuq l-użu tiegħek tas-Servizzi, inkluż meta tissottometti l-Kontenut Tiegħek (kif definit fit-Termini u Kundizzjonijiet tagħna);
 • Il-Kumpaniji ta’ Ancestry (definiti f’Taqsima 7);
 • Rekords pubbliċi;
 • Rekords storiċi; u
 • Partijiet terzi.

16.4  Żvelar ta’ Informazzjoni Personali għal Skopijiet ta’ Negozju

Ancestry tiżvela, u żvelat fit-12-il xahar qabel id-data effettiva ta’ din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti, il-kategoriji korrelatanti ta’ Informazzjoni Personali għal skop ta’ negozju mal-kategoriji ta’ partijiet terzi li ġejjin:

Kategoriji ta’ Partijiet Terzi  Il-Kategoriji ta’ Informazzjoni Personali Li Aħna Niżvelaw
Utenti oħra ta’ Ancestry (jekk qsamt l-Informazzjoni Personali tiegħek fuq Ancestry)
 • Identifikaturi;
 • Kategoriji ta’ informazzjoni personali deskritta fit-Taqsima 1798.80(e) tal-Kodiċi Ċivili ta’ California; u
 • Karatteristiċi ta’ klassijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali applikabbli.
Kumpaniji ta’ Ancestry
 • Identifikaturi;
 • Kategoriji ta’ informazzjoni personali deskritta fit-Taqsima 1798.80(e) tal-Kodiċi Ċivili ta’ California;
 • Karatteristiċi ta’ klassijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali applikabbli;
 • Informazzjoni kummerċjali;
 • Data tad-DNA li tinqara mill-magni (bejn Ancestry u AncestryDNA biss);
 • Informazzjoni dwar l-użu tal-Internet;
 • Data dwar il-ġeolokalizzazzjoni;
 • Data sensorja; u,
 • Inferenzi.
Fornituri tas-Servizz
 • Identifikaturi u kategoriji ta’ informazzjoni personali deskritti fit-Taqsima 1798.80(e) tal-Kodiċi Ċivili ta’ California bħal indirizz elettroniku u identifikaturi personali uniċi ġġenerati minn Ancestry (kodiċi tat-tubu);
 • Kampjuni Bijoloġiċi;
 • Il-karatteristiċi tal-klassijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali applikabbli (sess awto-rapportat assenjat mat-twelid, data tat-twelid) huma żvelati lill-laboratorji msieħba tagħna;
 • Informazzjoni kummerċjali;
 • Informazzjoni dwar l-użu tal-Internet;
 • Data dwar il-ġeolokalizzazzjoni;
 • Data sensorja; u,
 • Inferenzi.
Imsieħba fir-Riċerka Irreferi għall-Kunsens Informat għar-Riċerka għal informazzjoni dwar dak li huwa żvelat mal-imsieħba tar-riċerka, li jinkludi:
 • Identifikaturi;
 • Kategoriji ta’ informazzjoni personali deskritta fit-Taqsima 1798.80(e) tal-Kodiċi Ċivili ta’ California;
 • Karatteristiċi ta’ klassijiet protetti taħt il-liġi statali jew federali applikabbli;
 • Informazzjoni kummerċjali;
 • Data tad-DNA li tinqara mill-magni;
 • Informazzjoni dwar l-użu tal-Internet;
 • Data sensorja; u,
 • Inferenzi.
Infurzar tal-Liġi jew Korpi Regolatorji Oħra Aħna ma naqsmux l-Informazzjoni Personali tiegħek b’mod volontarju ma’ korpi tal-infurzar tal-liġi jew regolatorji. Aħna neħtieġu proċess legali validu kif deskritt f’Taqsima 7 qabel ma nipprovdu kwalunkwe data lill-infurzar tal-liġi. Għal informazzjoni dwar liema data ġiet żvelata, ara r-Rapport ta’ Trasparenza biannwali tagħna.

16.5  Preferenzi ta' Żvelar u Reklamar

Ancestry taqsam,u qasmet fit-12-il xahar qabel id-data effettiva ta’ din id-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti, mal-kategoriji ta’ partijiet terzi li ġejjin il-kategoriji korrelatanti ta’ Informazzjoni Personali għal reklamar immirat:

Kategoriji ta’ Partijiet Terzi  Il-Kategoriji ta’ Informazzjoni Personali Li Aħna Niżvelaw
Imsieħba fil-Marketing u r-Reklamar
 • Identifikaturi;
 • Informazzjoni kummerċjali;
 • Informazzjoni dwar l-użu tal-Internet;
 • Inferenzi.

Aħna nużaw cookies u teknoloġiji ta’ traċċar simili biex niżvelaw informazzjoni mal-fornituri tas-servizz tagħna u ma’ imsieħba terzi għal diversi raġunijiet, inkluż biex inkejlu, nimmiraw, u nservu reklami kif deskritt aktar f’din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza.

Skont il-liġijiet f'xi ġurisdizzjonijiet tal-Istati Uniti, għandek id-dritt li tagħżel li ma naqsmux l-Informazzjoni Personali tiegħek għal reklamar immirat onlajn. Ancestry ma tbigħx jew taqsam l-Informazzjoni Personali tiegħek għal skopijiet oħra. Tista’ titgħallem aktar dwar il-prattiki tagħna u l-kontrolli li nipprovdulek jew tagħżel li ma tipparteċipax f’ċerti tipi ta’ kondiviżjoni bħal dawn billi żżur il-Politika tal-Cookies tagħna. Biex tibdel il-preferenzi tiegħek dwar ir-reklamar immirat, jekk jogħġbok żur il-paġna M'għandekx Tbigħ jew Aqsam l-Informazzjoni Personali tiegħi/Oħroġ mir-Reklamar Immirat jew il-link "Tbigħx jew Taqsamx l-Informazzjoni Personali Tiegħi" fil-footer ta' xi wħud mis-siti tagħna.

Għal utenti li mhux illoggjati dawn l-għażliet huma speċifiċi għall-brawżer u għall-apparat. Jekk tuża diversi apparati bħall-ismartphone, il-laptop jew it-tablet tiegħek meta tidħol mas-Servizzi ta' Ancestry, ikollok bżonn tispeċifika l-għażliet tiegħek għal kull apparat. Jekk tneħħi l-cookies mill-cache fil-browser tiegħek, il-preferenza tiegħek "M'għandekx Tbigħ jew Taqsam" titħassar, u jkollok bżonn terġa' tispeċifika l-għażla tiegħek.

Għall-utenti li illoggjaw, Ancestry se jaħżen l-għażliet tiegħek kemm lokalment fuq l-apparat kif ukoll ċentralment fis-servizzi ta' Ancestry permezz tal-kont tiegħek. Aħna se naġġornaw l-għażla tal-kunsens lokali tiegħek mill-għażla tal-kunsens l-aktar riċenti maħżuna ċentralment. Jekk int mintix illoggjat u mbagħad tilloggja aktar tard, l-għażla li għamilt waqt li tkun illoggjat tittella’ fis-servizz ta’ Ancestry u tapplika fil-kont tiegħek. F'każ ta' kunflitt bejn l-għażliet, l-aktar għażla riċenti tipprevali.

Xi browsers jew plug-ins jużaw Kontroll Globali tal-Privatezza (GPC), li tista' titgħallem aktar dwaru fuq https://globalprivacycontrol.org. Jekk is-sit tagħna jirċievi sinjal GPC mit-tagħmir tiegħek, aħna se ninterpretawh bħala talba biex nagħżlu li ma nbiegħux jew ma nikkondividux l-Informazzjoni Personali tiegħek u biex nagħżlu li ma jsirx reklamar immirat. Jekk tagħżel li ma tagħmilx reklamar immirat permezz tal-GPC jew tal-preferenza ta' opt-out fuq il-paġna M'għandekx Tbigħ jew Taqsam l-Informazzjoni Personali tiegħi/Agħżel li ma tagħmilx reklamar immirat, aħna xorta nistgħu nwasslulek reklamar li mhuwiex imfassal apposta skont l-Informazzjoni Personali tiegħek.

Ancestry ma tbigħx jew ma taqsamx l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek ma’ negozjanti terzi, kumpaniji tal-assigurazzjoni jew min iħaddem, u mhux se nużaw l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek għall-kummerċjalizzazzjoni jew reklamar personalizzat mingħajr il-kunsens espliċitu tiegħek.

16.6  L-Eżerċizzju tad-Drittijiet Tiegħek

16.6.1  Dritt li Tkun Taf. Jista’ jkollok id-dritt li titlob li aħna niżvelaw liema Informazzjoni Personali niġbru, nużaw, niżvelaw, jew nikkondividu. Dan jinkludi d-dritt li titlob il-kategoriji ta’ Informazzjoni Personali li ġbarna dwarek, il-kategoriji ta’ sorsi ta’ Informazzjoni Personali, l-iskop tan-negozju għall-ġbir, l-iżvelar jew il-qsim ta’ Informazzjoni Personali, il-kategoriji ta’ partijiet terzi li magħhom niżvelaw jew naqsmu kategoriji. ta’ Informazzjoni Personali, u l-biċċiet speċifiċi ta’ Informazzjoni Personali li ġbarna dwarek.

Jekk qed tissottometti talba biex tkun taf f'ismek, tista' tagħmel it-talba tiegħek online jew b’email.

Biex tissottometti t-talba tiegħek biex tkun taf għal Ancestry online, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass dwar kif tniżżel id-data tal-kont tiegħek. Dan ir-rapport mhux se jinkludi kopja tad-Data tad-DNA jew l-arbli tar-razza tiegħek. Jekk trid kopja tal-arbli tar-razza tiegħek, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass. Jekk trid kopja tad-Data tad-DNA tiegħek, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass. Jekk jogħġbok innota li jekk tniżżel id-Data tad-DNA tiegħek, tagħmel dan għar-riskju tiegħek.

Biex tissottometti t-talba tiegħek biex tkun taf id-ditti relatati tagħna (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, u Find a Grave), tista' dejjem tikkuntattjana fid-ditta relatata u, għal xi Servizzi, jista' jkollhom ukoll formola ta' talba online aċċessibbli mill-menu tas-settings tal-kont ta' dak is-servizz (informazzjoni ta' kuntatt u link għal formola ta' talba online, jekk disponibbli, jinsabu hawn).

Biex tagħmel it-talba tiegħek biex tkun taf bl-email, ibgħatilna email fuq usprivacyrequests@ancestry.com. Aħna mitluba nivverifikaw l-identità tiegħek qabel nipprovdulek kopja tad-data tiegħek. Aħna se neħtieġu li tipprovdi prova tal-identità u l-indirizz attwali (eż., jista’ jkun meħtieġ li tipprovdi kopja tal-ID maħruġa mill-gvern tiegħek, li se tintuża biss biex tivverifika l-identità u l-indirizz tiegħek).

Jekk inti “Aġent Awtorizzat” skont is-CCPA/CPRA u qed tissottometti talba biex tkun taf f’isem wieħed mill-utenti tagħna, ara Taqsima 16.6.3.

16.6.2 Dritt għat-Tħassir. Jista’ jkollok id-dritt li titlob li nħassru l-Informazzjoni Personali tiegħek.

Tista' tissottometti talba biex tħassar l-informazzjoni tiegħek stess jew online jew permezz ta’ email. Biex tħassar l-Informazzjoni Personali tiegħek, trid tħassar il-kont tiegħek u ladarba titlesta t-talba għat-tħassir tal-kont, dan il-proċess huwa irriversibbli. L-informazzjoni tiegħek (inkluża, iżda mhux limitati għal arbli tar-razza, rekords, ritratti, u Data tad-DNA) se titħassar b’mod permanenti.

Biex tissottometti t-talba tiegħek għat-tħassir minn Ancestry online, segwi dawn l-istruzzjonijiet pass pass dwar kif tħassar il-kont tiegħek. Biex tissottometti t-talba tiegħek għat-tħassir mid-ditti relatati tagħna (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, and Find a Grave), tista' dejjem tikkuntattjana fid-ditta relatata u, għal xi Servizzi, jista' jkollhom ukoll formola ta' talba online aċċessibbli mill-menu tas-settings tal-kont ta' dak is-servizz (informazzjoni ta' kuntatt u link għal formola ta' talba online, jekk disponibbli, jinsabu hawn).

Biex tagħmel it-talba tiegħek għat-tħassir permezz ta’ email, ibgħatilna email fuq usprivacyrequests@ancestry.com. Aħna mitluba nivverifikaw l-identità tiegħek qabel inħassru d-data tiegħek. Aħna se neħtieġu li tipprovdi prova tal-identità u l-indirizz attwali (eż., jista’ jkun meħtieġ li tipprovdi kopja tal-ID maħruġa mill-gvern tiegħek, li se tintuża biss biex tivverifika l-identità u l-indirizz tiegħek).

Jekk inti “Aġent Awtorizzat” skont is-CCPA/CPRA u qed tissottometti talba biex tkun taf f’isem wieħed mill-utenti tagħna, ara Taqsima 16.6.3.

16.6.3  Aġenti Awtorizzati. Fil-ġurisdizzjonijiet applikabbli, ir-residenti tal-Istati Uniti jistgħu jużaw aġenti awtorizzati biex jagħmlu talbiet għal informazzjoni u talbiet għat-tħassir. Biex tuża aġent awtorizzat, ibgħatilna email fuq [email protected]. Innota li anki jekk tagħżel li tuża aġent awtorizzat għal talba, xorta jista’ jkollok bżonn taħdem direttament magħna biex tipprovdi:

 • Permess iffirmat mill-konsumatur li jippermetti lill-aġent awtorizzat jaġixxi f’isem il-konsumatur.
 • Verifika tal-identità tal-konsumatur (li trid issir direttament mill-konsumatur lilna). Aħna se neħtieġu prova tal-identità u l-indirizz (eż., kopja tal-ID maħruġa mill-gvern tiegħek, li se tintuża biss biex tivverifika l-identità u l-indirizz tiegħek).

Ir-rapport jitwassal lilek permezz tal-kont Ancestry tiegħek. Ir-rapport ma jinkludix kopja tad-Data tad-DNA tal-konsumatur jew tal-arbli tar-razza. Jekk trid tniżżel l-arbli tar-razza tagħhom jew id-Data tad-DNA, ara Taqsima 16.6.1.

16.6.4 Dritt għall-Appell. Skont fejn tgħix, jekk it-talba tiegħek biex tkun taf jew tħassar id-data tiegħek tiġi miċħuda, jista' jkollok id-dritt li tappella. Tista’ tagħmel dan billi tikkuntattjana fuq [email protected]. Jekk jogħġbok inkorpora l-frażi, "talba għal appell" fil-linja tas-suġġett u ddikjara b'mod ċar ir-raġunijiet speċifiċi għall-appell tiegħek. It-talba tiegħek imbagħad tiġi riveduta, u inti tkun infurmat bid-deċiżjoni tagħna.

16.6.5 Id-Dritt li Tikkoreġi.Għandek id-dritt li tikkoreġi Informazzjoni Personali mhux eżatta li nżommu dwarek. Tista’ tagħmel dan billi tikkuntattjana fuq [email protected].

16.7  Bejgħ. Biex toħroġ minn reklamar immirat, jekk jogħġbok ara Taqsima 16.5.

16.8  Informazzjoni Personali Sensittiva. Aħna nipproċessaw informazzjoni personali sensittiva miġbura dwarek biss biex nipprovdu s-Servizzi, inkluż biex:

 • Inżommu l-kwalità u s-sigurtà tas-Servizzi;
 • Intejbu s-Servizzi;
 • Insibu inċidenti tas-sigurtà;
 • Nirreżistu u nipproċessaw azzjonijiet malizzjużi, qarrieqa, frawdolenti, jew illegali diretti lejn Ancestry; u
 • Inżommu jew inservu kontijiet, nipprovdu servizz tal-konsumatur, nipproċessaw jew nwettqu ordnijiet u tranżazzjonijiet, nivverifikaw l-informazzjoni tal-klijent, nipproċessaw ħlasijiet, nipprovdu servizzi analitiċi, u nipprovdu ħażna.

Nistgħu wkoll nipproċessaw din l-informazzjoni personali sensittiva kif meħtieġ biex ngħinu niżguraw is-sigurtà fiżika tan-nies u kif meħtieġ mil-liġi applikabbli.

16.9  Nondiskriminazzjoni. Aħna mhux se niddiskriminaw kontrik talli teżerċita xi wieħed mid-drittijiet tiegħek taħt ir-regolamenti tal-privatezza applikabbli tal-Istati Uniti.

16.10  Il-Liġi Shine the Light ta’ California. It-Taqsima 1798.83 tal-Kodiċi Ċivili ta’ California, magħrufa bħala l-liġi “Shine the Light”, tippermetti lill-utenti li huma residenti ta’ California biex jitolbu u jiksbu minna lista ta’ liema Informazzjoni Personali (jekk hemm) żvelajna lil partijiet terzi għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta tagħhom fis-sena kalendarja preċedenti u l-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawk il-partijiet terzi. It-talbiet jistgħu jsiru darba biss fis-sena u huma mingħajr ħlas. Taħt it-Taqsima 1798.83, Ancestry bħalissa ma taqsam l-ebda Informazzjoni Personali ma’ partijiet terzi għall-iskopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta tagħhom stess.

16.11  Rappurtar Annwali. Ikklikkja hawn biex tara t-talbiet annwali u globali tagħna tad-Dritt li Tkun Taf/Aċċess għas-Suġġett u tad-Dritt għat-Tħassir.

16.12  Ikkuntattjana. Jekk għandek mistoqsijiet dwar il-politiki jew il-prattiki tal-privatezza tagħna relatati mal-Istati Uniti, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Azzjonijiet għal Ħelsien.Diversi liġijiet federali, statali u lokali jistgħu jipproteġu l-Informazzjoni Personali tiegħek.

Ir-residenti tal-Kalifornja li jixtiequ jallegaw ksur tal-Att dwar il-Privatezza tal-Informazzjoni Ġenetika tal-Kalifornja (GIPA) jistgħu jressqu ilment lill-Avukat Ġenerali tal-Kalifornja jew lill-avukat tad-distrett tagħhom. Residenti ta' bliet b'aktar minn 750,000 resident jistgħu jressqu ilment mal-avukat tal-belt tagħhom, u residenti ta' bliet bi prosekuturi tal-belt full-time jistgħu jressqu ilment mal-prosekutur tal-belt tagħhom. Jekk tixtieq tressaq ilment mal-avukat tad-distrett, avukat tal-belt, jew prosekutur tal-belt tiegħek, ikkuntattja l-uffiċċju lokali tagħhom għal aktar informazzjoni. Ir-residenti tal-California li jemmnu li l-Informazzjoni Personali tagħhom intużat b'mod mhux xieraq jistgħu jressqu ilment mal-Avukat Ġenerali tal-California jew mal-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Privatezza tal-California (CPPA).

Ir-residenti ta’ Minnesota li jixtiequ jallegaw ksur tal-Att dwar il-Privatezza tal-Informazzjoni Ġenetika ta’ Minnesota (GIPA) jistgħu jressqu ilment lid-Dipartiment tal-Kummerċ ta’ Minnesota, skont Minn. Stat. §45.027.

Ir-residenti ta’ Virginia li jixtiequ jallegaw ksur ta’ Va. Kodiċi Ann. §59.1-593 sa §59.1-602 tal-2023 (relattivament għall-privatezza tad-data ġenetika) jistgħu jressaq ilment mal-Avukat Ġenerali ta' Virginia.

Residenti ta’ stati oħra li jemmnu li l-informazzjoni personali tagħhom intużat b’mod mhux xieraq jistgħu jressqu ilment lill-avukat ġenerali tagħhom jew lill-korp regolatorju applikabbli.

 

17.  Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali għar-Residenti Awstraljani

Jekk l-Att dwar il-Privatezza Awstraljana tal-1988 (Cth) (l-Att dwar il-Privatezza) japplika għall-immaniġġjar tal-Informazzjoni Personali tiegħek, il-klawżoli sussegwenti japplikaw ukoll

Informazzjoni Ġenetika hija meqjusa bħala “Informazzjoni Sensittiva” kif stabbilit fl-Att dwar il-Privatezza. Aħna se niġbru, nużaw jew niżvelaw informazzjoni sensittiva dwarek biss kif permess mil-liġi, pereżempju fejn irċevejna l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew fejn il-ġbir ikun meħtieġ jew awtorizzat mil-liġi.

B’rabta ma’ Taqsima 8 (Id-Drittijiet u l-Għażliet Tiegħek Rigward l-Informazzjoni Personali Tiegħek), jista’ jkollok id-dritt li tagħmel ilment lir-regolatur rilevanti tal-privatezza jew tal-protezzjoni tad-data fil-ġurisdizzjoni tiegħek. Madankollu, jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib dwar it-trattament tagħna tal-Informazzjoni Personali tiegħek, jew jekk temmen li ma kkonformajnix ma’ din id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza jew il-liġi tal-privatezza rilevanti fil-ġurisdizzjoni tiegħek, napprezzaw jekk tikkuntattjana fl-ewwel istanza billi tuża d-dettalji f’Taqsima 15. Aħna se ninvestigaw l-ilment u niddeterminaw x’azzjoni nieħdu, jekk ikun hemm bżonn.

 

18.  Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Addizzjonali għar-Residenti Brażiljani

Din it-taqsima tindirizza d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti mil-Liġi 13.709/2018 – Regolamenti Ġenerali Brażiljani dwar il-Protezzjoni tad-Data (LGPD) li japplikaw meta:

 • It-tħaddim tal-ipproċessar tal-Informazzjoni Personali jseħħ fil-Brażil;
 • Inti toffri prodotti u servizzi fil-Brażil; jew
 • Meta l-Informazzjoni Personali tinġabar fil-Brażil.

Il-liġi tagħti lill-utenti ċerti drittijiet, kif deskritt fit-Taqsima 8. Minbarra d-drittijiet provduti fit-Taqsima 8, l-LGPD tipprovdi drittijiet oħra:

 • Informazzjoni ta' entitajiet li magħhom il-kontrollur jaqsam id-data. Tista' titlob lil Ancestry biex tipprovdi informazzjoni dwar il-qsim ta' Informazzjoni Personali ma' partijiet terzi;
 • L-anonimizzazzjoni, l-imblukkar jew it-tħassir ta' data mhux meħtieġa, eċċessiva jew ipproċessata illegalment. Minħabba l-prinċipji ta’ adegwatezza u neċessità, tista’ titlob li Ancestry tanonimizza, timblokka jew tħassar Informazzjoni Personali mhux meħtieġa, mhux raġonevoli jew ipproċessata illegalment;
 • Revoka ta' Kunsens. Tista' titlob ir-revoka tal-Kunsens mogħti lil Ancestry biex tipproċessa Informazzjoni Personali fi kwalunkwe ħin; u
 • Oppożizzjoni għal Trattament jekk Mhux Xieraq. Tista' toġġezzjona għal ipproċessar mhux xieraq ta' Informazzjoni Personali.
 • Biex teżerċita xi wieħed minn dawn id-drittijiet, jekk jogħġbok ara Taqsima 8.