Ancestry-ի Գաղտնիության մասին հայտարարություն

Ուժի մեջ է 2024 թվականի հունվարի 17-ից

Փոփոխությունների ամփոփ նկարագրություն

Ստորև ներկայացվածն ամփոփում է Ancestry-ի Գաղտնիության մասին հայտարարության ամենավերջին փոփոխությունները, և թե ինչպես այդ փոփոխությունները կարող են ազդել Ձեզ վրա:

 • Մենք ավելացրել ենք լեզու՝ ավելի լավ բացատրելու, թե ինչպես է Ձեր վերբեռնած բովանդակությունն օգտագործվում Ancestry®-ի ծառայություններում և ձեր պարտականությունները նման բովանդակության համար՝ մեր հարթակն անվտանգ պահելու նպատակով:
 • Մենք ավելացրել ենք լեզու՝ AncestryDNA® համընկնումների ծառայության և AncestryDNA® գործառույթների կամ ծառայությունների նոր առանձնահատկությունների համար, որոնք կարող են թողարկվել ապագայում:
 • Մենք ավելացրել ենք լեզու՝ պարզաբանելու Ծառայություններից օգտվելու պայմանները:
 • Մենք տեղեկատվություն ենք ավելացրել հաշվի վրա հիմնված ընտրության մասին՝ թիրախային գովազդից հրաժարվելու համար:

Ancestry-ում Ձեր գաղտնիությունն առաջնահերթություն է: Ancestry-ն պարտավորվում է լավ տնօրինել Ձեր անձնական տեղեկությունները (սահմանված են ստորև), պատասխանատու կերպով վարվել դրանց հետ և ապահովել դրանք վարչական, տեխնիկական, կազմակերպչական և ֆիզիկական երաշխիքներով:

Մենք վստահ ենք, որ Ձեր տեղեկությունների հետ գործ ունենալիս կլինենք ազնիվ, անմիջական և թափանցիկ: Այդ առումով, Ancestry-ն հետևում է երեք առաջնորդող սկզբունքների՝

 • Թափանցիկություն: Մենք ամեն ջանք գործադրում ենք՝ թափանցիկ լինելու անձնական տեղեկությունների հավաքման և մշակման հարցում,
 • Պարզություն: Մենք փորձում ենք մեր գաղտնիության ապահովման մեթոդները նկարագրելու համար օգտագործել հեշտ և հասկանալի լեզու, որպեսզի օգնենք Ձեզ իրազեկված ընտրություններ կատարել, և
 • Վերահսկողություն: Մենք Ձեզ թույլ ենք տալիս վերահսկել այն անձնական տեղեկությունները, որոնք տրամադրում եք մեզ՝ ներառյալ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները (սահմանված ստորև), ինչպես նաև, թե ինչպես են դրանք օգտագործվում, փոխանցվում և պահպանվում:

 

Երբ օգտվում եք մեր ծառայություններից

Դուք վերահսկում եք Ձեր կենսաբանական նմուշները և ԴՆԹ-ի տվյալները և կարող եք կառավարել, ջնջել կամ ոչնչացնել դրանք, ինչպես նկարագրված է Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունում: Մեր ծառայություններից օգտվելիս՝ Դուք կարող եք անսպասելի փաստեր բացահայտել Ձեր կամ Ձեր ընտանիքի մասին: Բացահայտումներից հետո մենք դրանք չենք կարող հետարկել:

Գաղտնիության այս հայտարարությունը ներառում է Ancestry-ի կայքերը, ծառայությունները և բջջային հավելվածները, որոնք հղում են կատարում այս Գաղտնիության հայտարարությանը՝ ներառյալ Ancestry®-ը, AncestryDNA®-ը, Fold3®-ը, Newspapers.com™-ը, Archives®-ը, We Remember®-ը, Forces War Records™-ը, և Find a Grave®-ը: Գաղտնիության մասին սույն հայտարարության շրջանակներում մենք այս կայքերը, ծառայությունները և բջջային հավելվածներն անվանում ենք «Ancestry»։

ԱՄՆ հաճախորդներ։ ԱՄՆ-ի ռեզիդենտի Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարությունը պարունակում է լրացուցիչ մանրամասներ ԱՄՆ-ի բնակիչների համար, մասնավորապես՝ Կալիֆորնիայի, Կոլորադոյի, Կոնեկտիկուտի, Յուտայի և Վիրջինիա նահանգների բնակիչների համար:

Ոչ ԱՄՆ հաճախորդներ։ Ancestry Ireland Unlimited Company-ն հանդիսանում է Ձեր Անձնական տեղեկությունների վերահսկիչը, և Բաժին 8-ը պարունակում է տեղեկություններ Ձեր իրավունքների մասին:

 

Բովանդակություն

 
1.   Ներածություն
2.   Օգտատիրոջ հաշվի բացումը և Ձեր մասնակցությունն Ancestry-ի Ծառայություններին
3.   Ի՞նչ Անձնական տեղեկություններ է Ancestry-ն հավաքում Ձեզնից:
4.   Ի՞նչ տեղեկություններ է Ancestry-ն հավաքում Ձեր կողմից Ծառայություններն օգտագործելու միջոցով:
5.   Տեղեկություններ, որոնք մենք հավաքում ենք այլ աղբյուրներից
6.   Ինչպե՞ս է Ancestry-ն օգտագործում Ձեր Անձնական տեղեկությունները:
7.   Ի՞նչ տեղեկություններ ենք մենք տրամադրում, երբ ենք դրանք տրամադրում, և ովքե՞ր են դրանց ստացողները:
8.   Ձեր իրավունքները և Ձեր Անձնական տեղեկությունների վերաբերյալ Ձեր ընտրությունները
9.   Որո՞նք են մեր պահպանման մեթոդները:
10.   Ինչպե՞ս կարող եմ ջնջել իմ Անձնական տեղեկությունները:
11.   Անվտանգությունը
12.   Տվյալների միջազգային փոխանցումները
13.   Սույն հայտարարության փոփոխությունները
14.   ԵՄ ռեզիդենտների Անձնական տեղեկությունների մշակման իրավական հիմքերը` համաձայն ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի
15.   Տվյալների վերահսկչի ինքնությունը և կոնտակտային տվյալները
16.   Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն ԱՄՆ ռեզիդենտի համար (միայն Կալիֆոռնիա, Կոլորադո, Կոնեկտիկուտ և Վիրջինիա նահանգների հաճախորդներ)
17.   Գաղտնիության մասին  լրացուցիչ հայտարարություն Ավստրալիայի համար
18.   Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն Բրազիլիայի համար

 

1.  Ներածություն

Կայքէջերը, բջջային հավելվածները և ծառայությունները (միասնաբար «Ծառայություններ») տրամադրելու և բարելավելու համար՝ մենք հավաքում, մշակում և պահում ենք Անձնական տեղեկությունները, որոնք տեղեկություններ են, որ կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացնել Ձեզ, ինչպես նկարագրված է Բաժին 3-ում: Անձնական տեղեկությունները ներառում են Ձեր անունը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն և ցանկացած տեղեկություն, որը կարող է հիմնավոր կերպով կապված լինել Ձեզ հետ՝ ներառյալ Ձեր Գենետիկ տվյալները։ Գաղտնիության մասին սույն հայտարարության համաձայն՝ մահացած մարդկանց մասին տեղեկությունները Անձնական տեղեկություններ չեն: Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունը նկարագրում է Ձեր Անձնական տեղեկությունների հավաքման, պահպանման և մշակման մեր մեթոդները, ինչպես նաև այն վերահսկողության տարրերը, որոնք Ձեզ ենք տրամադրում՝ մեր ծառայությունների շրջանակում դրանք կառավարելու համար՝ ներառյալ վերամշակման որոշ տեսակների դեմ առարկելու իրավունքը։ Սույն գաղտնիության մասին հայտարարությունը ներառում է մեր Քուքիների քաղաքականությունը, որը նկարագրում է մեր կողմից զննարկչի քուքիների և հետագծման նմանատիպ տեխնոլոգիաների օգտագործումը:

 

2.  Օգտագիրոջ հաշվի բացում և Ancestry Services-ից Ձեր ծառայությունների օգտագործումը

Երբ Ancestry-ի հաշիվ բացեք, մենք կհավաքենք, կմշակենք և կկիսենք Ձեր անձնական տեղեկությունները (ներառյալ Ձեր Գենետիկ տվյալները, եթե AncestryDNA թեստ եք անցել կամ ներբեռնել եք Ձեր ԴՆԹ տվյալները), ինչպես նկարագրված է Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունում:

 

3.  Ի՞նչ անձնական տվյալներ է Ancestry-ն հավաքում Ձեզանից։

Անձնական տեղեկությունների տեսակները, որոնք մենք ստանում և հավաքում ենք Ձեզանից, կախված են նրանից, թե ինչպես եք օգտագործում Ծառայությունները, և տեղեկատվության այս կատեգորիաները նկարագրված են ստորև։ Մենք պահանջում ենք Օգտատիրոջ հաշվի մասին որոշակի տեղեկություններ՝ ծառայություններ մատուցելու համար՝ համաձայն մեր Ancestry-ի Պայմանների և դրույթների, և առանց դրա մենք չենք կարողանա Ձեզ տրամադրել մեր Ծառայությունները։

Տեղեկությունների կատեգորիա Նկարագրություն
Օգտատիրոջ հաշվի մասին տեղեկություններ
 • Ձեր անունը (պարտադիր է),
 • Էլ․ փոստի հասցե (պարտադիր է),
 • Ձեր ստեղծած գաղտնաբառը (պարտադիր է),
 • Ancestry-ի որոշ ապրանքանիշներ կարող են աջակցել երրորդ կողմերի մուտքի ծառայությունները, ինչպիսիք են` Facebook-ը, Google-ը և Apple-ը: Այս ծառայությունները կարող են Ancestry-ին տրամադրել Ձեր Անձնական տվյալները, ինչպիսիք են ձեր անունը, էլփոստի հասցեն և պրոֆիլի նկարը, և
 • Դուք կարող եք հեռախոսահամար տրամադրել, որպեսզի մենք կարողանանք (i) տեղեկացնել Ձեզ AncestryDNA-ի թեստի արդյունքների կարգավիճակի մասին, (ii) օգնել Ձեզ, երբ կապվում եք Ancestry-ի Անդամների ծառայություններինԱնդամների ծառայություններ»), (iii) թույլ է տալիս Ձեզ միացնել բազմագործոն նույնականացումը:
Վարկային քարտ/վճարային տվյալներ

Վճարային և հաշվի դուրս գրման տվյալները, ինչպիսիք են Ձեր վարկային քարտի համարը և հաշվի դուրս գրման ու առաքման հասցեն(երը), երբ գրանցվում եք անվճար փորձնական տարբերակի համար կամ կատարում եք գնում, օրինակ՝ Ancestry-ի բաժանորդագրությունը կամ AncestryDNA թեստի հավաքածուն:

Տեղեկություններ AncestryDNA թեստի հավաքածուի գրանցման մասին Երբ գրանցում եք AncestryDNA թեստի հավաքածու կամ ներբեռնում եք ԴՆԹ տվյալները, մենք հավաքում ենք՝
 • Ձեր AncestryDNA թեստի հավաքածուի հետ կապված գրանցման կոդը (եթե կիրառելի է),
 • Ձեր կենսաբանական սեռը ծնվելու պահին, և
 • Ձեր ծննդյան տարեթիվը։
Պրոֆիլի տեղեկություններ

Մենք հավաքում ենք ձեր տրամադրած տեղեկությունները, երբ Դուք ստեղծում եք օգտվողի պրոֆիլ: Այս տեղեկատվությունը ներառում է պրոֆիլի պատկերը, ձեր անունը, օգտվողի անունը, կենսագրությունը, տարիքը, գտնվելու վայրը և կապակցված հաշվի օգտանունները: Ձեր՝ Ancestry-ի օգտատիրոջ պրոֆիլի տեղեկությունները տեսանելի են այլ օգտատերերի (սահմանված է մեր Պայմաններում և դրույթներում), այնպես որ խնդրում ենք դիտարկել այս տեղեկությունները սահմանափակելու և Ձեր իրական անունից տարբերվող օգտանուն օգտագործելու հնարավորությունը՝ Ձեր գաղտնիությունը պաշտպանելու համար:

Ձեր բովանդակությունը

Մենք հավաքում ենք անձնական տեղեկություններ այն բովանդակության միջոցով, որը Դուք կամավոր կերպով տրամադրում եք ծառայություններին՝ ներառյալ (i) տոհմածառերը, (ii) ընտանեկան հիշողություններ, ինչպիսիք են լուսանկարները, աուդիո/վիդեո ձայնագրությունները և պատմությունները, (iii) գրառումների ծանոթագրությունները, մեկնաբանությունները, հաղորդագրությունները, և (iv) Ancestry-ին տրամադրված արձագանքը։

Գենետիկ տվյալներ Երբ դուք կատարում եք AncestryDNA թեստը, մենք մեր գործընկեր լաբորատորիաներում ձեր նմուշից դուրս ենք հանում ԴՆԹ-ն և այն վերածում սարքավորման կողմից ընթեռնելի ԴՆԹ տվյալների («ԴՆԹ տվյալներ»): Ցանկացած ֆայլ, որը պարունակում է ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները, որոնք վերբեռնված են ԴՆԹ-ի փորձարկման մեկ այլ ծառայությունից, նույնպես համարվում են ԴՆԹ տվյալներ՝ սույն Գաղտնիության հայտարարագրի ներքո: Մենք մշակում ենք ձեր ԴՆԹ տվյալները, որպեսզի ձեզ տրամադրենք էթնիկ պատկանելության և Գենետիկ տվյալների® գնահատումներ: Մենք նաև մշակում ենք Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները՝ մեր ԴՆԹ-ի տվյալների բազայում այլ օգտատերերի հետ Ձեր բարեկամության աստիճանի և գենետիկ մարկերների մասին Ձեզ տեղեկություններ տրամադրելու համար՝ կապված որոշակի կենսաբանական, ֆիզիոլոգիական կամ վարքային հատկանիշների հետ, կամ այլ հատկանիշների, ինչպիսիք են` մազերի հաստությունը և աչքերի գույնը կամ նախասիրությունների և առողջության հետ կապված հատկանիշները: Ինչպես հետագայում նկարագրված է Բաժին 7-ում, Դուք կարող եք ընտրել այս տեղեկությունների մի մասով կիսվել Ancestry-ի այլ օգտվողների հետ:

Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները և դրանցից ստացված ցանկացած տեղեկություն, ինչպիսիք են էթնիկ պատկանելության գնահատումները, գենետիկ համայնքների առաջարկները, հատկանիշները, գենետիկական հարազատների համընկնումները, ժառանգական ԴՆԹ-ի վերաբերյալ տեղեկությունները և համապատասխան տեղեկությունները Անձնական տեղեկություններ են և կոչվում են «Գենետիկ տվյալներ»:

Ձեր նմուշը և դուրս հանված ԴՆԹ-ն։ Ո՛չ Ձեր նմուշը, որը տրամադրում եք՝ օգտագործելով AncestryDNA թեստի հավաքածուն, ո՛չ էլ Ձեր նմուշից ստացված ԴՆԹ-ն (միասին կոչվում են «Կենսաբանական նմուշներ») Գաղտնիության մասին սույն հայտարարության համաձայն չեն հանդիսանում Անձնական տեղեկություններ: Դուք կարող եք համաձայնել, որ Ձեր կենսաբանական նմուշները պահվեն մեր բիոբանկում՝ Ձեր ընտրությամբ ապագա փորձարկման համար: Հետագա թեստավորումը և հետազոտությունը կարող է իրականացվել, եթե ընդունեք մեր Հետազոտության իրազեկված համաձայնությունը, կամ եթե համաձայնեք Ձեր Կենսաբանական նմուշների այլ թեստավորումներին: Եթե համաձայն չեք Ձեր կենսաբանական նմուշների պահպանմանը, մենք կոչնչացնենք դրանք։ Բաժին 8-ը և 10-ը նկարագրում են, թե ինչպես կարող եք վերահսկել Ձեր կենսաբանական նմուշները։ Դուք կարող եք պահանջել, որ Ancestry-ն ոչնչացնի Ձեր կենսաբանական նմուշները՝ կապվելով Անդամների սպասարկման բաժնի հետ կամ ոչնչացնելով Ձեր Ancestry հաշիվը: Մեր հայեցողությամբ մենք կարող ենք ոչնչացնել այն կենսաբանական նմուշները, որոնք չեն համապատասխանում որակի ապահովման մեր պահանջներին:

ԴՆԹ հետազոտություններ Եթե համաձայն եք կատարել ԴՆԹ հետազոտություններ, մենք կհավաքենք ձեր պատասխանած հարցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը և կօգտագործենք այն AncestryDNA-ի հատկությունների շարունակական զարգացման և կատարելագործման համար, ինչպիսիք են հատկանիշները: Եթե համաձայն եք հետազոտության վերաբերյալ մեր իրազեկված համաձայնությանը, ձեր հարցման պատասխանները կարող են օգտագործվել նաև հետազոտության համար:
Առողջության հետ կապված տեղեկություններ Ancestry-ն չի հանդիսանում ապահովագրված կազմակերպություն՝ Բժշկական ապահովագրության տվյալների տեղափոխելիության և հաշվետվողականության մասին օրենքի («HIPAA») համաձայն, և արդյունքում Ձեր կողմից տրամադրված ոչ մի տվյալ չի ենթարկվում HIPAA-ին կամ պաշտպանված չէ HIPAA-ով:
Ձեր հաղորդակցումը Մենք ընդունում և պահպանում ենք Ձեր հաղորդակցություններն այլ օգտատերերի հետ՝ մեր հարթակի հաղորդակցման գործառույթների միջոցով։ Մենք նաև հավաքում ենք Ձեր տեղեկությունները, երբ Դուք հաղորդակցվում եք Անդամների սպասարկման բաժնի և մեր այլ Ծառայությունների աջակցող թիմերի հետ՝ ներառյալ աուդիո և վիզուալ տեղեկությունները (օրինակ՝ Անդամների սպասարկման բաժին կատարված զանգերի ձայնագրությունները կամ սպառողների կարծիքի հետազոտությանը մասնակցելու ժամանակ կամավոր տրամադրած տեղեկությունները):
Մրցույթներ և պրոմո-ակցիաներ Մենք Անձնական տեղեկություններ ենք հավաքում, երբ Դուք կամավոր մասնակցում եք մեր կողմից կազմակերպվող կամ հովանավորվող մրցույթներին և հատուկ պրոմո-ակցիաներին, որոնց մանրամասները ներկայացվում են մասնակցություն ունենալիս:
Find a Grave-ի լուսանկարներ և լուսանկարող կամավորներ Find a Grave-ի միջոցով մենք հավաքում ենք մետատվյալներ, որոնք կապված են Find a Grave ծառայությունում վերբեռնված թվային լուսանկարների հետ՝ ներառյալ լուսանկարի նկարահանման վայրը, ամսաթիվը և ժամը: Եթե որոշում եք Find a Grave-ի կամավոր դառնալ, մեզ հայտնում եք Ձեր գտնվելու վայրը, որը ցանկացած ժամանակ կարող եք փոխել կամ հեռացնել:
Պաշտպանված դասակարգումներ և գաղտնի տվյալներ Կախված այն բանից, թե ինչպես եք օգտագործում Ծառայությունները, մենք տեղեկություններ ենք հավաքում որոշակի պաշտպանված դասակարգումների հետ կապված, ինչպիսիք են սեռը, կամ ռասայական կամ էթնիկ ծագումը։ Օրինակ, եթե օգտագործում եք AncestryDNA ծառայություններ, ապա մենք օգտագործում ենք Ձեր ԴՆԹ տվյալները՝ ազգությունը գնահատելու համար։ Այլ գաղտնի տեղեկություններ կարող են ենթադրվել այն բովանդակությունից, որը կամավոր կերպով տրամադրում եք Ծառայություններին։

Ոչ Ancestry-ի օգտատերերին վերաբերող՝ Ancestry-ի կողմից մշակված Անձնական տեղեկությունների մասին իմանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ։

 

4.  Ի՞նչ տեղեկություններ է Ancestry-ն հավաքում Ձեր ծառայություններից օգտվելու միջոցով։

Տեղեկությունների կատեգորիա Նկարագրություն
Տեղեկություններ համակարգչի և շարժական սարքերի վերաբերյալ

Ancestry-ն տեղեկություններ է հավաքում այն մասին, թե ինչպես եք մուտք գործում մեր Ծառայություններ՝ ներառյալ այն կայքը, որն այցելել եք Ancestry-ի կայք այցելելուց առաջ և հետո:

Մենք նաև հավաքում ենք այն IP հասցեն, որից Ձեր համակարգիչը, շարժական սարքը կամ Ձեր օգտագործած պրոքսի սերվերը մուտք է գործում համացանց՝ ի հավելումն այլ տեխնիկական տեղեկությունների, ինչպիսիք են.

 • Ձեր համակարգչի գործավար համակարգը,
 • Ձեր վեբ զննարկիչը,
 • Ձեր բջջային սարքի նույնացուցիչը, որը տրամադրվում է Ձեր բջջային սարքի գործավար համակարգի և Ձեր շարժական գործավար համակարգի կողմից, և
 • Ձեր համացանցային ծառայությունների մատակարարի կամ բջջային օպերատորի անվանումը:

Ancestry-ն Ձեր թույլտվությամբ Ձեր սարքից աշխարհագրական տեղակայման մասին տեղեկություններ է հավաքում:

Տեղեկություններ քուքիներից և նմանատիպ տեխնոլոգիաներից Ancestry-ն օգտագործում է քուքիներ և նմանատիպ տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև տեխնիկական ինտեգրում կատարում մարքեթինգային և գովազդային գործընկերների հետ, ինչպես նկարագրված է մեր Քուքիների քաղաքականությունում, որը կազմում է սույն Գաղտնիության մասին հայտարարության մի մասը։ Խնդրում ենք ծանոթանալ մեր Քուքիների քաղաքականությանը՝ իմանալու մեր գործելաոճի և այն վերահսկման մեթոդների մասին, որոնք մենք Ձեզ տրամադրում ենք:
Սոցիալական ցանցերի գործառույթների միջոցով տարածվող տեղեկությունները

Եթե Դուք Ծառայությունների միջոցով առնչվում եք սոցիալական ցանցերի հետ, օրինակ՝ «Share», «Post», «Tweet», «Pin» կամ «Follow us» հղումներով դիմում եք այնպիսի կայքերին, ինչպիսիք են Facebook-ը, Twitter-ը, Pinterest-ը, Instagram-ը և YouTube-ը, Ancestry-ն կհավաքի այդ շփումների մասին տվյալները և օգտատիրոջ հաշվի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն, որոնք այս ծառայությունները մեզ են տրամադրում՝ կախված այդ երրորդ կողմերի հետ Ձեր գաղտնիության կարգավորումներից:

Այս գործառույթների հետ Ձեր շփումները կարգավորվում են համապատասխան երրորդ կողմի գաղտնիության մասին հայտարարությամբ:

Դուք գուցե ունենաք տարբերակ գրանցվելու Ancestry-ի Ծառայություններին՝ օգտագործելով սոցիալական ցանցերում Ձեր ունեցած հաշիվը, օրինակ՝ Google-ի կամ Apple-ի հաշիվը: Այն դեպքերում, երբ տաք համապատասխան թույլտվություններ, սոցիալական ցանցում Ձեր ունեցած հաշվից մենք կստանանք Ձեր մասին տեղեկություններ, որոնք Ancestry-ն կօգտագործի Ձեր հաշիվն ստեղծելու և Ձեր պրոֆիլը կազմելու համար, ինչպիսիք են՝ Ձեր անունը, էլ.փոստի հասցեն և պրոֆիլի լուսանկարը:

Տեղեկություններ Ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ Մենք տեղեկություններ ենք հավաքում Ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ՝ օրինակ, երբ որոնում եք գրառումներ կամ հանրորեն հասանելի տոհմածառեր կամ մուտք եք ունենում դրանց, ինչպիսի էջեր եք դիտում, ինչ հղումների եք սեղմում, կամ երբ մարդկանց ավելացնում եք Ձեր տոհմածառին և այլն, այս տեղեկությունները մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր՝ որպես հաճախորդի և Ձեր հետաքրքրությունների մասին պատկերացումներ կազմելու համար, ինչը թույլ կտա Ձեզ համար ավելի լավ փորձառություն ապահովել, օրինակ՝ որոնման առաջարկությունների միջոցով:

 

5.  Տեղեկություններ, որոնք մենք հավաքում ենք այլ աղբյուրներից

Տեղեկությունների կատեգորիա Օգտագործման նկարագրություն
Տեղեկություններ հանրային և պատմական աղբյուրներից Ancestry-ն գրառումներ է հավաքում տարբեր աղբյուրներից, սովորաբար պաշտոնական աղբյուրներից՝ ներառյալ թերթերը, ինչպես նաև ծննդյան, մահվան, ամուսնության մասին և մարդահամարի գրառումները, որոնք կարող են Ձեզ վերաբերող Անձնական տեղեկություններ պարունակել: Հանրային և պատմական գրառումները կարող են նաև Ancestry-ի օգտատեր չհանդիսացողներին վերաբերող Անձնական տեղեկություններ պարունակել: Այս գրառումները սովորաբար տրամադրվում են օգտատերերին՝ որպես Ancestry-ի բաժանորդագրման ծառայությունների մաս:
Տեղեկություններ երրորդ կողմերից

Մենք Ձեր մասին տեղեկություններ ենք ստանում նաև երրորդ կողմերից: Օրինակ՝ երբեմն մենք կարող ենք մեր հավաքած տվյալները համալրել լիցենզիայով երրորդ կողմերից ստացած տեղեկություններով, որպեսզի անհատականացնենք ծառայությունները և Ձեզ արվող մեր առաջարկները:

Եթե Դուք նվեր-բաժանորդագրություն կամ որպես նվեր AncestryDNA-ի թեստի հավաքածու եք գնում, մենք կհավաքենք Անձնական տեղեկություններ, ինչպիսիք են նվեր ստացողի անունը, առաքման հասցեն, էլ. փոստի հասցեն և գնման համար անհրաժեշտ տվյալները՝ նվերի գնումն ավարտելու և նվեր ստացողին ծանուցելու համար:

 

6.  Ինչպե՞ս է Ancestry-ն օգտագործում Ձեր Անձնական տվյալները։

Տեղեկությունների կատեգորիա Օգտագործման նկարագրություն
Անձնական տեղեկություններ Ընդհանուր Մենք Ձեր Անձնական տեղեկություններն օգտագործում ենք մեր Ծառայությունները տրամադրելու, անհատականացնելու, բարելավելու, թարմացնելու և ընդլայնելու համար: Դա ներառում է.
 • Ծառայություններին Ձեր մուտքի իսկորոշումը և Ancestry-ի տեղեկատվական անվտանգության բարելավումը,
 • Բաժանորդագրությունների, AncestryDNA-ի ծառայությունների և այլ պրոդուկտների ու գործառույթների համար Ձեր վճարումների մշակումը,
 • Նոր Ծառայությունների ստեղծումը և գոյություն ունեցողների բարելավումը,
 • Պատկերների մոդելների դասակարգումը, ստեղծումը և Ձեր բովանդակության (որը կարող է ներառել Անձնական տվյալներ) ինդեքսավորումը՝ ձեր լրատվամիջոցները կազմակերպելու համար, օգնելու պահպանել մեր հարթակը անվտանգ և բացահայտելու ձեր նախնիներին, տեսարժան վայրերը և այլ հիշողությունները,
 • Ձեր բովանդակության միավորումը Ancestry-ի տվյալների շտեմարանների տվյալների հետ՝ տրամադրելու պատկերացումներ, որոնք կօգնեն օգտատերերին կառուցել իրենց տոհմածառերը,
 • Ծառայություններում օգտագործելու համար հարցումների և հարցաթերթիկների հրապարակումը, ինչպես նաև օժանդակումը պրոդուկտների մշակմանը և հետազոտական նախաձեռնություններին,
 • Գիտական, վիճակագրական և պատմական հետազոտությունների անցկացումը,
 • Սխալների, խարդախության կամ այլ հանցավոր կամ չարամիտ գործողությունների հայտնաբերումը և դրանցից պաշտպանությունը, և
 • Մեր Պայմանների և դրույթների պահպանման ապահովումը։
Հաղորդակցում Մենք Ձեր Անձնական տեղեկություններն օգտագործում ենք Ծառայությունների վերաբերյալ Ձեզ հետ հաղորդակցվելու համար, օրինակ, երբ մենք.
 • Պատասխանում եք Անդամների սպասարկման բաժնին ուղղված Ձեր հարցումներին,
 • Ձեզ զգուշացնում ենք ԴՆԹ-ի համընկնումով կամ ընտանիքի պատմության մեր ծառայությունների միջոցով հայտնաբերված հավանական գենետիկ հարազատների մասին (օրինակ՝ «Ancestry Hints®»-ը մեր տվյալների շտեմարանում առկա հավանական նախնիների մասին կամ Ձեր ԴՆԹ-ի թեստի արդյունքների թարմացումները (օրինակ՝ Ձեր էթնիկ պատկանելության գնահատականը և գենետիկ համայնքները,
 • Ձեզ ահազանգում ենք մեր տվյալների բազայում առկա գրառումների կամ «ակնարկների» մասին, որոնք վերաբերում են Ձեր տոհմածառի մարդկանց կամ Ձեզ հետ հնարավոր ազգակցական կապ ունեցող անձանց,
 • Ձեզ տեղեկացնում ենք Ծառայություններում փոփոխությունների կամ նոր Ծառայությունների մասին,
 • Ձեզ խնդրում ենք մասնակցել Ancestry-ի մեդիա արտադրանքի ստեղծմանը, գովազդներին, սպառողների պատկերացումների և արձագանքների հետազոտությանը, և
 • Ձեզ տեղեկություններ ենք տրամադրում կամ գործողություն պահանջում՝ ի պատասխան տեխնիկական, անվտանգության և այլ գործառնական խնդիրների:
Ներկայացնում ենք պրոդուկտներ և առաջարկներ մեր կամ մեր բիզնես-գործընկերների կողմից

Մենք որոշ Անձնական տեղեկություններ ենք օգտագործում (օրինակ՝ ժողովրդագրական տեղեկություններ, որոնք հասանելի են երրորդ կողմ հանդիսացող աղբյուրներից կամ Ancestry-ի որոշ մասերից (պրոֆիլ, տոհմածառեր և այլն))՝ մեր պրոդուկտներն ու մեր կամ մեր բիզնես-գործընկերների առաջարկները ներկայացնելու նպատակով: Այս մարքեթինգը ներառում է գովազդ` ըստ Ձեր հետաքրքրությունների:

Ancestry-ն Ձեր Գենետիկ տվյալները չի կիսում երրորդ կողմ հանդիսացող մարքեթինգով զբաղվող սուբյեկտների, ապահովագրական ընկերությունների կամ գործատուների հետ, և մենք չենք օգտագործի Ձեր Գենետիկ տվյալները մարքեթինգի կամ անհատականացված գովազդների համար՝ առանց Ձեր առանձին, հստակ համաձայնության:

Դուք կարող եք կառավարել մեր կողմից ուղարկվող ցանկացած մարքեթինգային նյութ, որը թերևս համաձայնել եք ստանալ էլ. փոստով կամ կարճ հաղորդագրությամբ՝ օգտագործելով Ձեր ստացած մարքեթինգային բովանդակությամբ ցանկացած էլ․ նամակի ապաբաժանորդագրման հղումը, փոխելով Ձեր օգտատիրոջ հաշվի հաղորդակցման կարգավորումները կամ հետևելով Ձեր ստացած մարքեթինգային նյութում ներկայացված հրահանգներին: Ancestry-ի հարակից ապրանքանիշների կառավարման տարրերը հասանելի են դրանց կարգավորումներում և թվարկված են այստեղ: Երրորդ կողմերի հարթակներում գովազդի համար մենք հենվում ենք մեր օրինական շահերի վրա՝ որպես իրավական հիմք (տե՛ս Բաժին 7-ը), և Ձեր մարքեթինգային հաղորդակցման նախապատվությունները պետք է կառավարեք հենց այդ հարթակներում:

Գենետիկ տվյալներ Ancestry-ն Ձեր Գենետիկ տվյալներն օգտագործում է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝
 • Էթնիկ պատկանելության արդյունքների, ԴՆԹ համընկնումների (օրինակ՝ մոտ կամ հեռավոր ազգականներ կամ ուրիշներ, ում հետ կարող եք ազգակցական կապ ունենալ) տրամադրում մեր տվյալների շտեմարանից և այլ տեղեկություններ, որոնք կօգնեն Ձեզ և մյուս օգտատերերին ավելին իմանալ ինքներդ Ձեր, միմյանց, ընտանիքի հնարավոր անդամների, ինչպես նաև Ձեր գենետիկական բարեկամների ու ընտանեկան խմբերի մասին,
 • Մեր տվյալների շտեմարանում առկա Ձեր գենետիկ հարազատների հետ Ձեր կապի ապահովում և օժանդակում ԴՆԹ-ի համընկնման կամ պրոդուկտների այլ առանձնահատկությունների միջոցով նրանց մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում,
 • Մեր պորտալի միջոցով Ձեզ այլ տեղեկությունների տրամադրում այն մասին, թե ինչ են Ձեր ԴՆԹ տվյալները բացահայտում առանձնահատկությունների և առողջության մասին,
 • Համապատասխան արդյունքների տրամադրում, որոնք կօգնեն Ձեզ ընդհանուր նախնիներ և Ձեր ընտանիքի պատմության վերաբերյալ այլ մանրամասներ գտնել, ինչպես նաև կօգնեն կազմել ձեր տոհմածառը կամ կապվել ընկերների ու ընտանիքի հետ,
 • Համախմբված Գենետիկ տեղեկությունների ուսումնասիրում՝ ավելի լավ հասկանալու բնակչությանը և էթնիկ պատկանելության հետ կապված առողջությունը, բարեկեցությունը, ծերացումը կամ ֆիզիկական վիճակը, եթե Դուք համաձայնել եք մասնակցել հետազոտությանը մեր իրազեկված համաձայնության միջոցով,
 • Գիտական, վիճակագրական և պատմական հետազոտությունների անցկացում, և
 • ԴՆԹ-ին առնչվող մեր առկա պրոդուկտների առանձնահատկությունների և գործառականության բարելավում, Ancestry-ի Ծառայությունների հաճախորդների սպասարկման լավացում, մեր լաբորատոր գործընթացների և տեխնոլոգիաների որակի բարելավում և նոր պրոդուկտների ու ծառայությունների ստեղծում:

 

7.  Ի՞նչ տեղեկություններով ենք մենք կիսվում, ե՞րբ ենք դրանք կիսում և ովքե՞ր են դրանք ստացողները։

Ancestry-ն Ձեր անհատական Անձնական տեղեկությունները (ներառյալ Ձեր Գենետիկ տվյալները) չի փոխանցում երրորդ կողմերին՝ բացառությամբ Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունում նկարագրված դեպքերի կամ Ձեր լրացուցիչ համաձայնությամբ: Մենք Ձեր տվյալները կամավորությամբ չենք փոխանցում իրավապահ մարմիններին: Բացի այդ, առանց Ձեր հստակ համաձայնության՝ մենք Ձեր Գենետիկ տվյալները չենք տրամադրի ապահովագրական ընկերություններին, գործատուներին կամ երրորդ կողմ հանդիսացող մարքեթինգային ընկերություններին:

Ancestry-ի հատուկ ԱՄՆ-ի համար նախատեսված բացահայտումները կարելի է գտնել այստեղ: Ստորև նկարագրված հանգամանքները բացատրում են, թե երբ է տեղի ունենում տվյալների փոխանցում:

 
Կողմեր, ում կարող են փոխանցվել Ձեր տեղեկությունները / հանգամանքներ, որոնցում տեղի է ունենում տվյալների փոխանցում Նկարագրություն
Ancestry-ի ընկերություններ

Մենք տարածում ենք Ձեր տեղեկություններն այստեղ թվարկված Ancestry ընկերությունների խմբի ներսում՝ ներառյալ Ancestry.com Operations Inc և ընկերություններ («Ancestry-ի ընկերություններ»)՝ մեր ծառայությունները տրամադրելու և բարելավելու նպատակով:

Մենք Ձեր Անձնական և Գենետիկ տվյալների փոխանցումը կատարում ենք Ancestry-ի՝ Իռլանդիայում գործող ընկերության և Ancestry-ի՝ ԱՄՆ-ում գործող ընկերությունների միջև: Այս մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին 12-ը:

Այլ Օգտատերեր կամ անձինք, ում հետ կարող եք որոշել կիսվել տեղեկություններով

Ծառայություններից օգտվելու շրջանակում Դուք հնարավորություն ունեք տեղեկություններ ավելացնել կամ դրանցով կիսվել Ծառայության բոլոր օգտատերերի հետ կամ փոխանակելով գործառույթներ Ancestry-ի առանձին օգտատերերի և նույնիսկ ոչ Ancestry-ի օգտատերերի հետ: Որոշ Ծառայությունների դեպքում, օրինակ՝ AncestryDNA-ը, կարող եք փոխանակման լրացուցիչ տարբերակներ ունենալ (տե՛ս ստորև):

Ձեր հանրային պրոֆիլ(ներ)ի տեղեկությունները կտեսնեն բոլոր մյուս օգտվողները, ինչպես նաև հանրային տոհմածառի մանրամասները։ Կանխադրված կերպով Ձեր ծառի կենդանի մարդկանց պրոֆիլները տեսանելի են միայն Ձեզ և այն մարդկանց, ում հետ կիսում եք Ձեր ծառը որպես «խմբագիր» կամ ում թույլ եք տալիս դիտել Ձեր ծառի կենդանի մարդկանց։ Կենդանի մարդկանց մասին այլ տեղեկություններ կարող են տեսանելի լինել, եթե ներառվեն հանրային լրատվամիջոցների պատկերասրահում, կամ եթե որոշեք տեղեկատվությունը Ձեր ծառից դուրս հրապարակել:

Կարող եք կիսվել Ձեր գործունեությամբ՝ կախված նրանից, թե ինչպես եք փոխազդում Ancestry-ի գրառումների կամ մեկ այլ օգտատիրոջ բովանդակության հետ, օրինակ՝ երբ նպաստում եք մեկ այլ օգտատիրոջ տոհմածառին, կամ մեկնաբանում եք գրառումը կամ մեկ այլ օգտատիրոջ բովանդակությունը։ Եթե «վերջին դիտողների» գործառույթը միացված է Ձեր հաշվի կարգավորումներում, մենք ծառի սեփականատերերին կարող ենք ցույց տալ, որ այցելել եք իրենց ծառը։ Եթե Դուք ընտրում եք ձեր ԴՆԹ-ի համընկնումները դիտելու և ուրիշների կողմից դիտվելու տարբերակը, Դուք և ձեր ԴՆԹ-ի համապատասխանությունները կարող եք տեսնել միմյանց մասին որոշակի Անձնական տվյալներ, այդ թվում՝

 • Ձեր օգտանունները,
 • Ինչպես կարող եք Դուք և ձեր համընկնումները կապված լինել՝ ներառյալ այն, թե ինչպես կարող եք տեղավորվել ձեր համապատասխան տոհմածառերի մեջ,
 • Արդյոք Դուք կապել եք տոհմածառը ձեր ԴՆԹ-ի հետ,
 • Կամ բոլոր կամ միայն ընդհանուր (ձեր ընտրությամբ) շրջանները և Գենետիկական համայնքները, և
 • Ձեր հատկանիշները (եթե չեք հրաժարվում հատկանիշներով կիսվելուց):

Ելնելով վերը նկարագրված ձեր գաղտնիության ընտրանքներից՝ ԴՆԹ-ի համընկնումներն ընդգրկում են ինչպես AncestryDNA թեստ անցած օգտվողներին, այնպես էլ ԴՆԹ-ի տվյալները վերբեռնած օգտվողներին:

Եթե Ձեր ընտանիքի պատմության կամ ԴՆԹ-ի փորձառության մանրամասներով կիսվում եք Ծառայություններից դուրս, դրա բոլոր ռիսկերը կրում եք Դուք:

Ծառայություն մատուցողներ

Ծառայությունները մատուցելիս և դրանք գովազդելիս մենք աշխատում ենք այլ ընկերությունների հետ: Արդյունքում այդ ընկերությունները կունենան հասանելիություն կամ իրենց համակարգերում այլ կերպ կմշակեն Ձեր որոշ տեղեկություններ, այդ թվում՝ Ձեր Անձնական տեղեկությունների մի մասը: Այս ընկերությունների վրա տարածվում են պայմանագրային պարտավորությունները, որոնք կարգավորում են անձնական տվյալների պաշտպանությունը, տվյալների անվտանգությունը և գաղտնիությունը՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան: Այդ ընկերությունները և Անձնական տեղեկությունները, որոնց նրանք գուցե մուտք ունենան, հետևյալն են.

 • Լաբորատոր գործընկերներ (օրինակ՝ Ձեր կենսաբանական նմուշները),
 • AncestryDNA-ի թեստի հավաքածուի առաքման ծառայությունների մատակարարները (օրինակ՝ անունը, առաքման հասցեն և հեռախոսահամարը),
 • Վճարային օպերատորները (օրինակ՝ վճարային տվյալները),
 • Ամպային ծառայությունների ենթակառուցվածք տրամադրող ընկերությունները (Ancestry-ի համացանցով և բջջային հավելվածով առաջարկվող ծառայությունները ամպային ծառայություններ են, Ձեր բոլոր տվյալները ամպային ծառայությունների մեր մատակարարների մոտ են),
 • Մատակարարները, որոնք մեզ օգնում են մարքեթինգի և սպառողական հետազոտությունների վերլուծության, խարդախության կանխարգելման և անվտանգության ապահովման հարցերում (օրինակ՝ էլ. փոստի հասցեն),
 • Կապի ենթակառուցվածքների մատակարարները (օրինակ՝ անունը և էլ. փոստի հասցեն), և
 • Մատակարարներ, որոնք մեզ օգնում են Անդամների սպասարկման բաժնի որոշ գործառույթներ իրականացնել, ինչպիսիք են հեռախոսով աջակցությունը կամ հարցումների գործիքները (օրինակ՝ օգտատիրոջ հաշվի տեղեկությունները, անունը կամ էլ․ փոստի հասցեն):
Վերլուծությունների և գովազդման գործընկերներ Վերլուծությունների և գովազդի նպատակներով մենք աշխատում ենք երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերների հետ: Հավաքելով և փոխանցելով որոշակի Անձնական տեղեկություններ՝ այս մատակարարներն օգնում են մեզ ավելի լավ անհատականացնել գովազդները՝ դրանք Ձեր հետաքրքրություններին համապատասխանեցնելու համար: Այդ տեղեկություններն օգնում են մեզ նաև չափել գովազդային արշավների արդյունավետությունը և օգտագործվում են Ձեզ այնպիսի գովազդ ցուցադրելու համար, որն առավել համապատասխան է Ձեզ:
Հետազոտական գործընկերներ և չբացահայտված տվյալներ Մենք չբացահայտված Գենետիկ տվյալները փոխանցում ենք հետազոտությունների գծով գործընկերներին միայն այն դեպքում, երբ Դուք մեր Հետազոտությունների իրազեկված համաձայնության միջոցով մեզ տալիս եք դա անելու հստակ համաձայնություն: Եթե չընդունեք Հետազոտության իրազեկված համաձայնությունը, Ձեր տվյալները չեն ներառվի հետազոտողների հետ կիսվող տվյալներում։ Ցանկացած նման չբացահայտված գենետիկ տեղեկատվություն և ֆենոտիպային տեղեկատվություն, որը մենք կիսում ենք երրորդ կողմերի հետ հետազոտական նպատակներով, կատարվում է Դաշնային կանոնակարգի օրենսգրքի Բաժին 45-ի Մաս 46-ի (սկսած 46․101 բաժնից) համաձայն։

Հետազոտությունների գծով գործընկերներ են առևտրային կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում կամ աջակցում են գիտական հետազոտություններին, թերապևտիկ միջոցների, բժշկական սարքերի կամ հարակից նյութերի մշակմանը՝ առողջական խնդիրների բուժման, ախտորոշման կամ կանխատեսման նպատակով: Որոշ դեպքերում հետազոտությունների գծով գործընկերը կամ Ancestry-ն կարող է հետազոտության կազմակերպման մեջ ֆինանսական շահագրգռվածություն ունենալ: Հետազոտությունների գծով մեր գործընկերների ցանկը կարող եք գտնել այստեղ:

Իրավապահ մարմիններ

Ancestry-ն որևէ տեսակի տվյալ կամավոր կերպով չի տրամադրում գործադիր, դատական մարմիններին կամ իրավապահ մարմիններին: Մեր օգտատերերին օրենքով սահմանված առավելագույն պաշտպանություն ապահովելու համար բոլոր պետական մարմիններից, որոնք փորձում են հասանելիություն ստանալ Ancestry-ի հաճախորդների տվյալներին, մենք պահանջում ենք առաջնորդվել օրինական գործընթացով: Մենք թույլ չենք տալիս իրավապահ մարմիններին օգտագործել Ծառայությունները՝ հանցագործություններ հետաքննելու կամ մարդկային մասունքներ նույնականացնելու համար:

Եթե ​​մենք ստիպված լինենք բացահայտել Ձեր Անձնական տեղեկություններն իրավապահ մարմիններին, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Ձեզ նախապես ծանուցենք այդ մասին, եթե օրենքով չարգելվի մեզ դա անել: Ancestry-ն Թափանցիկության մասին հաշվետվություն է պատրաստում, որտեղ մենք թվարկում ենք մեր բոլոր կայքերում օգտատերերի տվյալների վերաբերյալ իրավապահ մարմինների վավեր հարցումների թիվը:

Իրավական կամ կարգավորող այլ գործընթաց Մենք կարող ենք փոխանցել Ձեր Անձնական տեղեկությունները, եթե կարծենք, որ դա ողջամտորեն անհրաժեշտ է հետևյալ նպատակներով.
 • Համապատասխանեցնելու վավեր իրավական գործընթացներին (օրինակ՝ դատական ծանուցումները, օրդերները),
 • Կիրարկելու կամ կիրառելու մերՊայմաններն ու դրույթները,
 • Ծառայությունների անվտանգությունը կամ ամբողջականությունը պաշտպանելու համար կամ
 • Ancestry-ի, մեր աշխատակիցների կամ օգտատերերի իրավունքները, գույքը կամ անվտանգությունը պաշտպանելու համար:
Եթե Ancestry-ն ձեռք բերվի այլ կազմակերպության կողմից Եթե ​​Ancestry-ն կամ նրա բիզնեսները ձեռք բերվեն այլ կազմակերպության կողմից կամ փոխանցվեն այլ կազմակերպության (ներառյալ սնանկության կամ նմանատիպ վարույթների հետ կապված դեպքերը), մենք Ձեր Անձնական տեղեկությունները գուցե տրամադրենք ձեռք բերող կամ ստացող կազմակերպությանը: Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությամբ ստանձնած խոստումները կշարունակեն կիրառվել նոր կազմակերպությանը փոխանցվող Ձեր Անձնական տեղեկությունների նկատմամբ:
Համախմբված տվյալներ Ancestry-ն բացահայտում է օգտատերերի տեղեկատվությունը համախմբված, չբացահայտված ձևով, որպես Ծառայությունների կամ մեր մարքեթինգի մի մաս, կամ մեր կամ մեր հետազոտական ընկերների կողմից հրապարակված գիտական հրապարակումներում։ Օրինակ՝ մենք կարող ենք նշել որոշակի աշխարհագրական տարածաշրջանից կամ երկրից ներգաղթյալների տոկոսը որևէ նահանգում: Նման բացահայտումը երբեք չի ներառի անձնական տվյալներ, և մենք դրանք նորից չենք նույնականացնի։

 

8.  Ձեր իրավունքներն ու ընտրությունները Ձեր Անձնական տվյալների նկատմամբ

Բոլոր օգտատերերը (ինչպես սահմանված է մեր Պայմաններում և դրույթներում) կարող են օգտագործել մեր առցանց գործիքները՝ 1) պահանջելու հաշվետվություն այն մասին, թե ինչ Անձնական տեղեկություններ են նրանք մեզ տրամադրել, 2) ներբեռնելու իրենց ԴՆԹ-ի տվյալների կամ իրենց տոհմածառերի պատճենները և 3) ջնջելու իրենց տոհմածառերը, ԴՆԹ-ի թեստի արդյունքները կամ օգտատիրոջ հաշիվը:

Բացի այդ, տվյալների գաղտնիության մասին որոշ օրենքներ, ինչպիսիք են՝ EUEEA-ը, GDPR-ը, UK GDPR-ը և Բրազիլիայի LGPD-ը, մարդկանց տրամադրում են հատուկ իրավունքներ իրենց անձնական տվյալների նկատմամբ։ Օրինակ՝

Մուտքի/իմանալու իրավունք։ Դուք գուցե իրավունք ունենաք պահանջելու հասանելիություն Ձեր Անձնական տեղեկություններին և ստանալու որոշակի տեղեկությունների, այդ թվում՝ մեր կողմից հավաքվող և բացահայտվող Ձեր Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաների պատճենը: Պատճենը պահանջելու համար հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալների պատճենը, հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ Ձեր տոհմածառերի պատճենը, հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին:

Շտկելու/ուղղելու իրավունք։ Դուք գուցե իրավունք ունենաք պահանջելու, որ մենք շտկենք կամ ուղղենք Ձեր մասին ոչ ճշգրիտ Անձնական տեղեկությունները:

Ջնջելու/հեռացնելու իրավունք։ Որոշ դեպքերում Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք սահմանափակենք (դադարեցնենք ակտիվ մշակումը) կամ ջնջենք Ձեր Անձնական տեղեկությունները՝ պայմանով, որ դրա համար վավեր հիմքեր կան, և դա համապատասխանում է գործող օրենսդրությանը: Տե՛ս Բաժին 10-ը Ձեր Անձնական տեղեկությունները ջնջելու մասին իմանալու համար:

Առարկելու իրավունք։ Դուք կարող եք իրավունք ունենալ մեր օրինական շահերի շրջանակում առարկելու գործողությունների իրականացմանը, եթե նման գործողություններն ազդում են որպես անհատ Ձեր իրավունքների և ազատությունների վրա: Ինչպես նաև, երբ համաձայում եք մշակել Ձեր անձնական տվյալները որոշակի նպատակով, Դուք կարող եք ցանկացած պահի հետ վերցնել Ձեր համաձայնությունը՝ չազդելով դրա ետկանչումից առաջ համաձայնության հիման վրա մշակման օրինականության վրա։ Մենք կդադարեցնենք այդ նպատակով Ձեր տվյալների հետագա մշակումը։

Սահմանափակման իրավունք։ Դուք ունեք իրավունք պահանջելու արգելել Ձեր Անձնական տեղեկությունների մշակումը, օրինակ՝ եթե կարծում եք, որ մշակումը կատարվում է ոչ ճիշտ տվյալներով կամ չի մշակվում օրինական ճանապարհով:

Տվյալների տեղափոխելիության իրավունք։ Դուք գուցե ունենաք իրավունք՝ ստանալու Ձեր որոշ Անձնական տեղեկություններ այն ձևաչափով, որը կարող է փոխանցվել տվյալների այլ վերահսկչի:

Բողոքելու իրավունք։ Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել Իռլանդիայի տվյալների պաշտպանության հանձնաժողով (Բողոքների մշակում, հետաքննություն և կիրարկում անհատների համար | Տվյալների պաշտպանության հանձնակատարը) կամ բնակության երկրի ցանկացած իրավասու վերահսկիչ մարմին:


Դուք կարող եք օգտվել այս իրավունքներից՝ օգտագործելով ստորև նկարագրված գործիքները կամ կապվելով Ancestry-ի հետ: Մանրամասները և այս տեղեկություններին մուտք ունենալու տարբերակները ներկայացված են Բաժին 15-ում։

Տեսակ Ընտրության տարբերակներ
Ancestry Դուք կարող եք ցանկացած պահի մուտք ունենալ Ancestry-ին տրամադրած Ձեր Անձնական տեղեկություններին (օրինակ՝ Ձեր էլ. փոստի հասցեն, օգտատիրոջ անունը, պրոֆիլի տվյալները և այլն) և թարմացնել դրանք գաղտնիության կարգավորումների հետևյալ բաժիններում. Ancestry-ում Ձեր ստեղծած տոհմածառերի գաղտնիության կարգավորումները կառավարելու մասին իմանալու համար կարող եք այցելել Ձեր օգտատիրոջ հաշվի Տոհմածառի կարգավորումներ էջը կամ սեղմել այստեղ:
Հարակից ապրանքանիշներ Ancestry-ն ձգտում է Ձեզ համար հեշտացնել Ծառայություններում Ձեր գաղտնիության կառավարումը: Մեր հարակից ապրանքանիշների համար գաղտնիության կարգավորումները կարող եք կառավարել այստեղ:
Բջջային հավելվածներ Ձեր տեղեկությունները կարող եք կառավարել նաև մեր բջջային հավելվածների կարգավորումների միջոցով, ինչպես, օրինակ՝ Ancestry, և Find a Grave հավելվածները։
Գովազդ Մենք օգտագործում ենք քուքիներ և հետագծման նմանատիպ տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև մարքեթինգի և գովազդի գծով երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերների հետ ինտեգրումներ՝ Ձեր հետաքրքրությունների կամ վարքագծերի վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու, Ձեզ թիրախավորված գովազդներ մատուցելու նպատակով: Դուք կարող եք Ձեր կարգավորումները փոխել, ինչպես նկարագրված է մեր Քուկիների քաղաքականությունում: «Չհետևել»-ու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս մեր Քուքի ֆայլերի վերաբերյալ քաղաքականությունը:
Տոհմածառի մասին տեղեկությունների ներբեռնում Ancestry-ն Ձեզ թույլ է տալիս Ձեր տոհմածառի մասին տեղեկությունները տոհմածառի նիշքի ստանդարտ GEDCOM ձևաչափով ներբեռնել Ձեր Տոհմածառի կարգավորումներում: Դա անելու եղանակն իմացեք այստեղ:
ԴՆԹ-ի տվյալների ներբեռնում Դուք կարող եք ներբեռնել ֆայլ Ձեր ԴՆԹ տվյալներով։ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները ներբեռնելիս Դուք կրում եք դրա բոլոր ռիսկերը: Որպեսզի իմանաք ինչպես դա անել և Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալների ներբեռնման մեջ ներառված տվյալների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար՝ անցեք այստեղ:

 

9.  Որո՞նք են մեր պահպանման մեթոդները։

Ancestry-ի Ծառայությունները հիմնված են այն հասկացության վրա, որ ինքնաբացահայտման անձնական ճանապարհը մեկանգամյա իրադարձություն չէ և շարունակվում է երկար ժամանակահատածների, հնարավոր է՝ ողջ կյանքի ընթացքում: Բացի այդ և հատուկ ուշադրություն դարձնելով վճարներ վճարող և բաժանորդագրություններ գնող մեր բաժանորդներին ու ԴՆԹ-ի հաճախորդներին՝ պատմական գրառումների մեր հավաքածուների և ԴՆԹ-ի գործառույթների շարունակական բարելավումը ժամանակի ընթացքում առավելություններ և տեղեկություններ է տրամադրում մեր օգտատերերին: Արդյունքում մեր պահպանման մեթոդներն արտացոլում են այս մշտական արժեքը՝ մեր համակարգում պահպանելով օգտատերերի հաշիվներն այնքան ժամանակ, մինչև մեր օգտատերերը մեզ տեղեկացնեն իրենց տվյալները ջնջելու կամ իրենց՝ օգտատիրոջ հաշիվները փակելու ցանկության մասին:

Տեղեկությունների կատեգորիա Պահպանման ժամկետ
Օգտատիրոջ հաշիվ և պրոֆիլ Ձեր օգտատիրոջ հաշիվը և պրոֆիլը ստեղծելիս Ancestry-ն Ձեր տրամադրած Անձնական տեղեկությունները կպահի այնքան ժամանակ, մինչև ջնջեք Ձեր օգտատիրոջ հաշիվը:
Տոհմածառ Քանի որ տոհմածառերը կարևորություն ունեն մի քանի սերունդների համար, Ancestry-ն Ձեր կպահի տոհմածառի տվյալները, որպեսզի Ձեզ մշտական հասանելիություն, թարմացված հնարավորություններ և Ձեր տոհմածառը բարելավելու կարողություն ապահովի: Ձեր տոհմածառի տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, մինչև ջնջեք Ձեր տոհմածառը կամ Ձեր՝ օգտատիրոջ հաշիվը:
ԴՆԹ

Ancestry-ն պահպանում է Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները, որպեսզի Ձեզ համար ապահովի Ձեր գնած (կամ ընծայված) գործառույթներն ու գործառնականությունը՝ ներառյալ շարունակ թարմացվող գործառույթները, էթնիկ պատկանելության ավելի մանրամասն գնահատումները և բարելավված տարածաշրջաններն ու համայնքները, ինչպես նաև Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալների վրա հիմնված այլ նոր առանձնահատկություններ։ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները պահվում են այնքան ժամանակ, մինչև ջնջեք Ձեր ԴՆԹ-ի թեստի արդյունքները կամ Ձեր՝ օգտատիրոջ հաշիվը:

Եթե ​​Դուք եղել եք AncestryHealth-ի հաճախորդը, AncestryHealth-ի մեր գործընկեր լաբորատորիան պարտավոր է պահպանել Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները և թեստի արդյունքը առնվազն յոթ տարի ժամկետով կամ նահանգային օրենսդրությամբ և Կլինիկական լաբորատորիաների անալիզների որակի բարձրացմանն ուղղված փոփոխություններով (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) ու Ամերիկայի պաթոլոգների կոլեգիայի (College of American Pathologists, CAP) կողմից հավաստագրված լաբորատորիաների նկատմամբ կիրառվող ուղեցույցներով պահանջվող կարգով:

Հարակից ապրանքանիշներ Մեր հարակից ապրանքանիշներից մի քանիսը (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, և Find a Grave) ունեն սեփական օգտատիրոջ հաշիվներ իրենց մուտքերով և Ձեր տրամադրած Անձնական տեղեկությունները կպահպանեն Ձեր օգտատիրոջ հաշիվը և պրոֆիլն ստեղծելիս, որպեսզի ըստ անհրաժեշտության տրամադրեն Ձեզ շարունակական և թարմացված ծառայություններ մինչև այն պահը, երբ մեզ խնդրեք ջնջել դրանք:
Օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ Մենք պահպանում ենք օգտագործման մասին տեղեկությունները (օրինակ՝ կայքերի այցելությունները) չանձնավորված կամ համախմբված ձևով: Համախմբվելուց հետո այդ տեղեկությունները դադարում են Անձնական տեղեկություններ լինել և ենթակա չեն օգտատերերի՝ ջնջման վերաբերյալ հայցերին:

 

10.  Ինչպե՞ս կարող եմ ջնջել իմ Անձնական տեղեկությունները։

Դուք ցանկացած պահի կարող եք ջնջել Ձեր Անձնական տեղեկություններն Ancestry-ից:

Տեղեկությունների կատեգորիա Ինչպես ջնջել
Անձնական տեղեկություններ

Ձեր Անձնական տեղեկությունները կարող եք ջնջել Ancestry-ից՝ հետևելով այս ցուցումներին:

Եթե ​​տեղեկություններով կիսվել եք այլ օգտատերերի հետ (օրինակ՝ Ձեր տոհմածառերը հանրայնացնելով կամ Ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքներով ուղղակիորեն այլ օգտատերերի հետ կիսվելով), Ancestry-ն չի կարողանա հեռացնել այլ օգտատերերի կողմից պահպանվող տեղեկությունների պատճենները, որոնք կարող են հեռացվել միայն այն դեպքում, եթե Դուք կապվեք տվյալ օգտատիրոջ հետ և նրան խնդրեք ջնջել դրանք:

Կապակցված արխիվային գրառումներից տեղեկություններ հեռացնելու ցանկացած հայտ խնդրում ենք ուղղել պատասխանատու արխիվային կազմակերպությանը:

Մենք կդիտարկենք յուրաքանչյուր առանձին դեպքում օրենքին համապատասխան մեր կողմից պահված գրառումների որոնելի ինդեքսներից Անձնական տեղեկությունների հեռացման հայտերը:

Ոչ Ancestry-ի օգտատերերին վերաբերող՝ Ancestry-ի կողմից մշակված Անձնական տեղեկությունների մասին իմանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ։

Գենետիկական

Եթե ​​պահանջեք, որ Ancestry-ն ջնջի Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները, մենք 30 օրվա ընթացքում մեր արտադրական, մշակման, վերլուծությունների և հետազոտությունների ​​համակարգերից կջնջենք բոլոր Գենետիկ տեղեկությունները:

Ձեր կենսաբանական նմուշները ոչնչացնելու հայտ ներկայացնելու համար պետք է դիմեք Անդամների սպասարկման բաժին: Եթե Դուք տվել եք Հետազոտության իրազեկված համաձայնությունը, մենք Ձեր անանունացված Գենետիկ տվյալները չենք կարողանա հեռացնել ընթացիկ կամ ավարտված հետազոտական ​​նախագծերից, սակայն մենք չենք օգտագործի դրանք որևէ նոր հետազոտական ​​նախագծի համար:

Ընդհանուր դրույթներ Ձեր Անձնական տեղեկությունները մեր արտադրության, մշակման, վերլուծության և հետազոտությունների ​​համակարգերից ջնջելիս, դրանց ջնջումը մեր պահուստային համակարգերից կարող է որոշակի ուշացումով լինել: Բացի այդ, մեր գործընկեր լաբորատորիաները կարող են պահպանել մեզանից ստացած տեղեկությունները՝ որոշակի տվյալների պահպանումը պահանջող օրենքների կամ կանոնակարգերի պահանջները բավարարելու համար, օրինակ՝ ԱՄՆ Սննդի և դեղերի որակի վերահսկողության վարչության կողմից իրականացվող Կլինիկական լաբորատորիաների անալիզների որակի բարձրացմանն ուղղված փոփոխությունների կանոնակարգերը: Ancestry-ն նաև որոշակի տեղեկություններ է պահպանում, եթե դա ողջամտորեն անհրաժեշտ է մեր իրավական պարտավորությունները (ներառյալ իրավապահ մարմինների հարցումները) կատարելու, վեճերը լուծելու, անվտանգությունն ապահովելու, խարդախությունը և չարաշահումները կանխարգելելու, ինչպես նաև հարկային, վճարային պահանջագրերի, արժեթղթերի և կլինիկական նորմատիվային պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու համար:
Հարակից ապրանքանիշներ Մեր հարակից ապրանքանիշների (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, և Find a Grave) տեղեկությունները ջնջելու համար Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ համապատասխան ապրանքանիշով և խնդրել, որ Ձեր Անձնական տեղեկությունները ջնջվեն այդ ծառայությունից: Որոշ Ծառայություններ կարող են նաև առցանց հարցման ձևաթուղթ ունենալ, որը հասանելի է այդ ծառայության օգտատիրոջ հաշվի կարգավորումների ընտրացանկից և կարելի է դիտել այստեղ:

 

11.  Անվտանգությունը

Ancestry-ն տեղեկատվական անվտանգության համապարփակ ծրագիր է շահագործում, որը նախատեսված է պաշտպանելու մեր հաճախորդների Անձնական տեղեկությունները՝ անվտանգության վարչական, ֆիզիկական և տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ:

Օգտագործվող անվտանգության հատուկ միջոցները հիմնված են հավաքված Անձնական տեղեկությունների գաղտնիության վրա: Մենք ունենք միջոցներ՝ պաշտպանելու մեր վերահսկողության տակ գտնվող Անձնական տեղեկությունները (ներառյալ Գենետիկ տվյալները) չարտոնված մուտքից, կորստից, ոչ պատշաճ օգտագործումից կամ փոփոխությունից:

Ancestry-ի անվտանգության ապահովման անձնակազմը պարբերաբար վերանայում է մեր անվտանգության և գաղտնիության ապահովման մեթոդները և անհրաժեշտության դեպքում բարելավում դրանք՝ մեր համակարգերի և Ձեր Անձնական տեղեկությունների ամբողջականությունն ապահովելու նպատակով:

Անձնական տեղեկությունները (ներառյալ Գենետիկ տվյալները) գաղտնագրելու համար մենք օգտագործում ենք սերվերների անվտանգ ծրագրային ապահովում և համագործակցում ենք միայն անվտանգության ապահովման այնպիսի ընկերությունների հետ, որոնք համապատասխանում են մեր անվտանգության չափանիշներին և պահպանում են դրանք: Թեև մենք չենք կարող երաշխավորել, որ տվյալների կորուստ, ոչ պատշաճ օգտագործում կամ փոփոխություն տեղի չի ունենա, մենք գործադրում ենք համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական ջանքեր՝ դա կանխելու համար:

Ձեզ համար նույնպես կարևոր է պաշտպանվել Ձեր անձնական տեղեկություններին չարտոնված մուտքից՝ օգտագործելով ուժեղ գաղտնաբառեր և պաշտպանվելով Ձեր սեփական համակարգչի կամ սարքի չարտոնված օգտագործումից:

 

12.  Տվյալների միջազգային փոխանցումները

Մենք համաշխարհային ընկերություն ենք և Ձեր Անձնական տեղեկությունները կփոխանցենք Ձեր սեփական երկրից բացի այլ երկրներ, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգներ, Իռլանդիա, Միացյալ Թագավորություն և Ֆրանսիա: ԵՏՏ-ից դուրս գտնվող անպիսի երկրները, ինչպիսիք են Շվեյցարիան կամ Մեծ Բրիտանիան, գուցե, չառաջարկեն տվյալների պաշտպանության նույն մակարդակը, ինչ Ձեր հայրենի երկրում: Երբ մենք Ձեր Անձնական տեղեկությունները (ներառյալ Ձեր գենետիկ տեղեկությունները) փոխանցում ենք Ancestry-ի՝ Իռլանդիայում գտնվող ընկերության և Ancestry-ի՝ ԱՄՆ-ում գտնվող ընկերություններին՝ Միացյալ Նահանգներում մշակման համար, մենք հիմնվում ենք փոխանցման հաստատված մեխանիզմների վրա, ինչպիսիք են Ստանդարտ պայմանագրային դրույթները կամ Տվյալների գաղտնիության շրջանակը: Ancestry-ն պատասխանատու է երրորդ կողմերին փոխանցվող Ձեր ցանկացած Անձնական տեղեկատվության համար՝ մեր անունից արտաքին մշակման նպատակով՝ Տվյալների գաղտնիության շրջանակի «Հաշվետվություն հետագա փոխանցման սկզբունքի» ներքո:

Ancestry-ն և նրա դուստր ձեռնարկությունները (այսինքն՝ Ancestry.com Operations Inc, Ancestry.com Operations L.P., Ancestry.com DNA LLC, Ancestry International DNA LLC, FindAGrave Inc. և iArchives Inc.) համապատասխանում են ԵՄ-ԱՄՆ Տվյալների գաղտնիության շրջանակին (ԵՄ-ԱՄՆ DPF) Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Շվեյցարիա-ԱՄՆ Տվյալների գաղտնիության շրջանակի (Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF) ընդլայնվելուն, ինչպես սահմանված է ԱՄՆ Առևտրի նախարարության կողմից: Ancestry-ն հավաստել է ԱՄՆ Առևտրի նախարարությանը, որ հավատարիմ է ԵՄ-ԱՄՆ Տվյալների գաղտնիության շրջանակի սկզբունքներին (ԵՄ-ԱՄՆ DPF սկզբունքներ)՝ կապված Եվրոպական Միությունից, Միացյալ Թագավորությունից (և Ջիբրալթարից) ստացված անձնական տվյալների մշակման հետ՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի ընդլայնվելու առնչությամբ: Ancestry-ն ԱՄՆ-ի Առևտրի նախարարությանը հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Շվեյցարիա-ԱՄՆ Տվյալների գաղտնիության շրջանակի սկզբունքներին (Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF սկզբունքներ)՝ կապված Շվեյցարիայից ստացված անձնական տվյալների մշակման հետ՝ Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ի հիման վրա: Այս Գաղտնիության մասին հայտարարության պայմանների և ԵՄ-ԱՄՆ DPF սկզբունքների և/կամ Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF սկզբունքների միջև հակասության դեպքում գերակայում են Սզբունքները: Տվյալների գաղտնիության շրջանակի (DPF) ծրագրի մասին ավելին իմանալու և մեր հավաստագրումը դիտելու համար խնդրում ենք այցելել https://www.dataprivacyframework.gov/:

Համաձայն ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի, Միացյալ Թագավորության ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ի ընդլայնման՝ Ancestry-ն պարտավորվում է լուծել DPF սկզբունքներին առնչվող բողոքները՝ կապված Ձեր անձնական տվյալների հավաքագրման և օգտագործման հետ: ԵՄ-ի, Միացյալ Թագավորության և Շվեյցարիայի անհատները, ովքեր հարցումներ կամ բողոքներ ունեն մեր կողմից Անձնական տեղեկատվության մշակման վերաբերյալ, որոնք ստացվել են ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի առնչությամբ և Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ին և Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ին միանալու հետ կապված, նախ և առաջ պետք է կապ հաստատեն Ancestry-ի հետ [email protected] հասցեով:

Համաձայն ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ին և Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ի ընդլայնման հետ կապված, Ancestry-ն պարտավորվում է համագործակցել և համապատասխանաբար գործել ԵՄ տվյալների պաշտպանության մարմինների (DPA-ներ) և Միացյալ Թագավորության Տեղեկատվության հարցերով հանձնակատարի գրասենյակի (ICO) և Ջիբրալթարի կանոնակարգող մարմնի (GRA) և Շվեյցարիայի տվյալների պաշտպանության և տեղեկատվության հարցերով դաշնային հանձնակատարի (FDPIC) խորհրդի համաձայն՝ կապված մեր կողմից անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ չլուծված բողոքների հետ՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ին, Միացյալ Թագավորության ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ի ընդլայնման առնչությամբ:

Ինչպես նշված է DPF-ի սկզբունքների Հավելված I-ում, որոշ դեպքերում անհատն իրավունք ունի դիմելու պարտադիր արբիտրաժին՝ այլ եղանակներով չլուծված բողոքները լուծելու համար: Առևտրի դաշնային հանձնաժողովն իրավասու է հետևել Ancestry-ի համապատասխանությանը՝ ԵՄ-ԱՄՆ Տվյալների գաղտնիության շրջանակին (DPF), ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի և Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ԱՄՆ DPF-ի, ինչպես նաև Շվեյցարիա-ԱՄՆ DPF-ի ընդլայնվելուն:

 

13.  Սույն Գաղտնիության վերաբերյալ հայտարարության փոփոխությունները

Մենք ցանկացած պահի կարող ենք փոփոխել Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունը, բայց մենք նախապես կտեղեկացնենք սույն հայտարարության ցանկացած էական փոփոխության մասին, ինչպիսիք են Ծառայությունների միջոցով, մեր կայքերում ծանուցագիր տեղադրելը կամ էլ. նամակ ուղարկելը, որպեսզի Ձեզ հնարավորություն տանք ծանոթանալ փոփոխություններին և որոշել, թե արդյոք ցանկանում եք շարունակել օգտվել Ծառայություններից:

Մենք Ձեզ նաև կտեղեկացնենք սույն հայտարարությունում ոչ էական փոփոխությունների մասին դրանց ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ Ծառայությունների միջոցով, մեր կայքէջերում ծանուցագիր տեղադրելով կամ էլ. նամակ ուղարկելով:

Եթե Դուք դեմ եք որևէ փոփոխության, կարող եք ջնջել Ձեր օգտատիրոջ հաշիվը, ինչպես նկարագրված է Բաժին 10-ում:

 

14.  ԵՄ ռեզիդենտների Անձնական տեղեկությունների մշակման համար տվյալների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ԵՄ ընդհանուր կանոնակարգի համաձայն:

ԵՄ/ԵՏՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրության համաձայն՝ մենք պարտավոր ենք մասնավորեցնել, թե ինչ նպատակների համար ենք մշակում Ձեր Անձնական տեղեկությունները, և նշել իրավական հիմքերը, որոնց վրա մենք հիմնվում ենք դա անելիս: Ձեր Անձնական տեղեկությունները և Գենետիկ տվյալները հավաքելու և մշակելու համար Ancestry-ն ընդունում է մի շարք իրավական հիմքեր: Մեր իրավական հիմքերի մանրամասները կարող եք դիտելայստեղ:

 

15.  Տվյալների վերահսկչի ինքնությունը և կոնտակտային տվյալները

Միացյալ Նահանգներում գտնվող հաճախորդներ

Եթե Դուք Միացյալ Նահանգներում եք բնակվում, Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc., և Ancestry.com DNA, LLC ընկերությունները պատասխանատու են Ձեր տվյալների օգտագործման և Ձեր Անձնական տեղեկությունների հետ կապված ցանկացած հարցմանը պատասխանելու համար:

 

  Էլ․ փոստի հասցե Փոստային հասցե
Միացյալ Նահանգներում գտնվող օգտատերերի համար [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
ԱՄՆ Անձնական տվյալների պաշտպանության նահանգային հայտեր [email protected] Կիրառելի չէ
Լիազորված գործակալի աջակցություն [email protected] Կիրառելի չէ

 

Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող հաճախորդներ

Եթե Դուք Միացյալ Նահանգներից դուրս եք բնակվում, Ձեր տվյալների վերահսկիչը Ancestry Ireland Unlimited Company ընկերությունն է:

ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող օգտատերերը կարող են կապվել Իռլանդիայի Տվյալների պաշտպանության հանձնաժողովի հետ կամ Տվյալների պաշտպանության Ձեր տեղական մարմնի հետ:

 

  Էլ․ փոստի հասցե Փոստային հասցե
Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող օգտատերերի համար [email protected] Ancestry-ի Իռլանդիայի անսահմանափակ ընկերություն
Attn: Privacy Office
10th floor, EXO Building
Point Square Plaza
East Wall Road
Dublin 1
Ireland

 

Ancestry-ի հաճախորդների համար։ Մանրամասների համար, թե ինչպես կարելի է մեզ հետ կապվել, կարող եք սեղմել այստեղ, կամ կարող եք հարցեր ուղղել զրուցարանի միջոցով։

Իրավապահ մարմինների հարցումներ։ Իրավապահ մարմիններից տեղեկությունների հարցումները պետք է համապատասխանեն Ancestry-ի՝ իրավապահների վերաբերյալ ուղեցույցին։

 

16.  ԱՄՆ ռեզիդենտների՝ Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն

Ի լրումն մեր գաղտնիության մասին հայտարարության՝ Ancestry-ն ԱՄՆ ռեզիդենտներին տրամադրում է Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն («ԱՄՆ հայտարարություն»), որը կիրառելի է Կալիֆոռնիայի, Կոլորադոյի, Կոնեկտիկուտի, Յուտայի, Վիրջինիայի և ԱՄՆ այլ բնակիչների համար, և տեղեկացնում է, թե ինչպես կարող եք օգտվել 2018թ.-ի Կալիֆոռնիայի Սպառողների տվյալների գաղտնիության մասին օրենքով («CCPA»), Կոլորադոյի Անձնական տվյալների գաղտնիության մասին օրենքով («CPA»), Կոնեկտիկուտի Տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով («CTDPA») և Վիրջինիա նահանգի Սպառողների տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով («VCDPA») և Յուտայի Սպառողների Գաղտնիության ակտը («UCPA») սահմանվող Ձեր իրավունքներից: Այս ԱՄՆ հայտարարությունն ընդգրկում է Ancestry-ի բոլոր վեբկայքերը, ծառայությունները և բջջային հավելվածները, որոնք կապում են սա ԱՄՆ հայտարարությանը՝ ներառյալ Ancestry-ն, AncestryDNA-ը, Fold3-ը, Forces War Records-ը, , Newspapers.com™-ը, Archives-ը, We Remember-ը և Find a Grave-ը , ինչպես կիրառելի է բոլոր նշվածներում միասնաբար՝ «Ancestry», «մենք» կամ «մեր»): Այն վերաբերում է Անձնական տեղեկություններին (վերևում նշված), որոնք մենք հավաքում ենք Ձեր կողմից մեր Ծառայությունների օգտագործումից և ցանկացած այլ եղանակով, որով Դուք համագործակցում եք մեզ հետ:

16.1  Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաները

Ancestry-ն հավաքում և ԱՄՆ-ի համար նախատեսված սույն հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց առաջ 12 ամիսների ընթացքում հավաքել է Անձնական տեղեկությունների հետևյալ կատեգորիաները.

 • Նույնացուցիչներ, ինչպիսիք են անուն-ազգանունը, փոստային հասցեն, եզակի անձնական նույնացուցիչը, առցանց նույնացուցիչը, IP հասցեն, Ձեր բջջային սարքի նույնացուցիչը, էլ․ փոստի հասցեն, օգտատիրոջ հաշվի անունը, վարորդական վկայականը,
 • Անձնական տեղեկություններ, որոնք նկարագրված են 1798.80 բաժնի (e) ենթաբաժնում և ընդգրկված չեն առկա որևէ կատեգորիայում (ֆիզիկական բնութագրեր կամ նկարագրություններ),
 • Կիրառելի նահանգային կամ դաշնային օրենքով սահմանվող պաշտպանված դասակարգումների առանձնհատկություններ, ինչպիսիք են ծառայությունների շահառուի կողմից մուտքագրած կենսաբանական սեռը ծննդյան պահին և ծննդյան օրը: Դա ներառում է նաև Ձեր բովանդակությունը (ինչպես սահմանված է մեր Պայմաններում և դրույթներում), որը Ձեր ցանկությամբ տրամադրում եք մեզ, և որը կիրառելի նահանգային կամ դաշնային օրենքի համաձայն համարվում է օրենքով պաշտպանված դաս,
 • Կոմերցիոն տեղեկություններ, ինչպիսիք են գնված, ձեռք բերված կամ դիտարկվող պրոդուկտները կամ ծառայությունները, կամ գնման կամ սպառման այլ պատմությունները կամ միտումները,
 • Համացանցի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր զննարկման պատմությունը, որոնման պատմությունը և մեր կայքերի ու գովազդների հետ Ձեր փոխգործակցության մասին տեղեկությունները,
 • Աշխարհագրական տեղակայման մասին տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր սարքի կամ համակարգչի տեղադրությունը և Find a Grave-ում վերբեռնված թվային լուսանկարներին առնչվող ցանկացած մետատվյալ՝ ներառյալ լուսանկարման վայրի, ամսաթվի և ժամի մասին տվյալը,
 • Զգայական տվյալները, ինչպիսիք են` աուդիո, էլեկտրոնային և վիզուալ տեղեկությունները (օրինակ՝ Ձեր վերբեռնած աուդիո ձայնագրությունները կամ տեսագրությունները, Ancestry-ի՝ Անդամների սպասարկման բաժին զանգերի ձայնագրությունները կամ տեղեկությունները, որոնք կամավոր բացահայտում եք մեզ սպառողների պատկերացումների ուսումնասիրություն կատարելիս),
 • Անձնական տեղեկություններից ստացված եզրակացություններ, օրինակ՝ ընտանեկան հարաբերություններ առաջարկելու և սպառողների պրոֆիլներ ստեղծել հետազոտության, պրոդուկտների մշակման և մարքեթինգի նպատակներով, և
 • Գաղտնի անձնական տեղեկություններ, օրինակ՝ վարորդական վկայականը, օգտատիրոջ հաշվի մուտքի տվյալները, ռասայի կամ էթնիկ պատկանելության և գենետիկ տվյալները՝ կախված այն բանից, թե ինչպես եք օգտագործում ծառայությունները։ Մենք չենք օգտագործում կամ բացահայտում գաղտնի անձնական տվյալները Ձեր մասին բնութագրեր եզրակացնելու համար, բացառությամբ այն եզրակացությունների, որոնք հանդիսանում են Ancestry-ի ծառայությունների հատուկ մաս, ինչպես օրինակ Ձեր էթնիկ պատկանելության գնահատումը, հատկությունները և Գենետիկ համայնքները։

Տեղեկությունների որոշ կատեգորիաներ հավաքվում են միայն այն դեպքում, եթե օգտագործում եք մեր Ծառայություններից որոշները:

16.2  Բիզնես նպատակներ

Ancestry-ն օգտագործում է Բաժին 16.1-ում նկարագրված Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաները հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

 • Ancestry-ի Ծառայությունների տրամադրում, անհատականացում, բարելավում, թարմացում և ընդլայնում,
 • Ձեզ հետ հաղորդակցում Ծառայությունների վերաբերյալ
 • Ծառայությունների անվտանգությունը և ամբողջականությունն ապահովելու օգնություն և
 • Մեր և մեր գործընկերների նոր պրոդուկտների և առաջարկների մարքեթինգ՝ Ձեր հետաքրքրությունների հիման վրա:

16.3  Անձնական տեղեկությունների աղբյուրների կատեգորիաները

Ancestry-ն հավաքում և ԱՄՆ-ի համար նախատեսված սույն հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց առաջ 12 ամսվա ընթացքում հավաքել է Բաժին 16.1-ում նկարագրված Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաները՝ աղբյուրների հետևյալ կատեգորիաներից.

 • Դուք որպես մեր օգտատեր/այցելու — Անձնական տեղեկությունների այս աղբյուրը կախված է Ծառայությունների Ձեր օգտագործումից՝ ներառյալ Ձեր՝ Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված բովանդակությունը (ինչպես սահմանված է մեր Պայմաններում և դրույթներում),
 • Ancestry-ի ընկերություններից (սահմանված է Բաժին 7-ում),
 • Հանրային գրառումներից,
 • Պատմական գրառումներից, և
 • Երրորդ կողմերից։

16.4  Անձնական տեղեկությունների բացահայտումը գործարար նպատակներով

Ancestry-ն բացահայտում և բացահայտել է ԱՄՆ-ի սույն հայտարարության ուժի մեջ մտնելուն նախորդող 12 ամիսների ընթացքում երրորդ կողմերի հետևյալ կատեգորիաների հետ անձնական տեղեկությունների փոխկապակցված կատեգորիաները բիզնես նպատակներով.

Երրորդ կողմերի կատեգորիաներ  Մեր կողմից բացահայտվող Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաներ
Ancestry-ի այլ օգտատերեր (եթե Դուք Ancestry-ում բացահայտել եք Ձեր Անձնական տեղեկությունները)
 • Նույնացուցիչներ,
 • Կալիֆոռնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1798.80(e) Բաժնում նկարագրված անձնական տեղեկությունների կատեգորիաներ, և
 • Կիրառելի նահանգային կամ դաշնային օրենսդրությամբ պաշտպանված դասերի բնութագրեր։
Ancestry-ի ընկերություններ
 • Նույնացուցիչներ,
 • Կալիֆոռնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1798.80(e) Բաժնում նկարագրված անձնական տեղեկությունների կատեգորիաներ,
 • Կիրառելի նահանգային կամ դաշնային օրենսդրությամբ պաշտպանված դասերի բնութագրեր,
 • Կոմերցիոն տեղեկություններ,
 • Մեքենայով ընթեռնելի ԴՆԹ-ի տվյալներ (միայն Ancestry և AncestryDNA-ի միջև),
 • Համացանցի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ,
 • Աշխարհագրական տեղադրության տվյալներ,
 • Զգայական տվյալներ, և
 • Եզրակացություններ։
Ծառայություն մատուցողներ
 • Կալիֆոռնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1798.80(e) Բաժնում նկարագրված անձնական տեղեկությունների նույնացուցիչները և կատեգորիաները, ինչպիսիք են էլ. փոստի հասցեն և եզակի անհատական նույնացուցիչները, որոնք ստեղծվել են Ancestry-ի կողմից (խողովակի կոդ),
 • Կենսաբանական նմուշներ,
 • Պաշտպանված դասերի բնութագրերը գործող նահանգային կամ դաշնային օրենսդրության համաձայն (ծառայությունների շահառուի կողմից նշած սեռը՝ նշանակված ծննդյան պահին, ծննդյան ամսաթիվը), բացահայտվում են մեր գործընկեր լաբորատորիաներին,
 • Կոմերցիոն տեղեկություններ,
 • Համացանցի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ,
 • Աշխարհագրական տեղադրության տվյալներ,
 • Զգայական տվյալներ, և
 • Եզրակացություններ։
Հետազոտությունների գծով գործընկերներ Տե՛ս Հետազոտության իրազեկված համաձայնությունը հետազոտության գործընկերներին փոխանցվող տեղեկությունների համար, որոնք հետևյալն են.
 • Նույնացուցիչներ,
 • Կալիֆոռնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1798.80(e) Բաժնում նկարագրված անձնական տեղեկությունների կատեգորիաներ,
 • Կիրառելի նահանգային կամ դաշնային օրենսդրությամբ պաշտպանված դասերի բնութագրեր,
 • Կոմերցիոն տեղեկություններ,
 • Մեքենայով ընթեռնելի ԴՆԹ տվյալներ,
 • Համացանցի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ,
 • Զգայական տվյալներ, և
 • Եզրակացություններ։
Իրավապահ մարմիններ կամ այլ վերահսկող մարմիններ Մենք կամավոր կերպով չենք փոխանցում Ձեր Անձնական տեղեկություններն իրավապահ մարմիններին կամ վերահսկող մարմիններին: Նախքան իրավապահ մարմիններին որևէ տվյալ տրամադրելը՝ մենք պահանջում ենք գործող իրավական գործընթաց, ինչպես նկարագրված է վերոնշյալ Բաժին 7-ում: Բացահայտված տվյալների մասին տեղեկություններ ստանալու համար տե՛ս Թափանցիկության մասին հաշվետվությունը, որը մենք կազմում ենք տարին երկու անգամ։

16.5  Բացահայտում և գովազդի նախապատվություններ

ԱՄՆ-ի համար նախատեսված սույն հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց առաջ 12 ամիսների ընթացքում Ancestry-ն երրորդ կողմերի հետևյալ կատեգորիաներին է փոխանցում և փոխանցել Անձնական տեղեկությունների փոխկապակցված կատեգորիաներ՝ նպատակաուղղված գովազդի համար.

Երրորդ կողմերի կատեգորիաներ  Մեր կողմից բացահայտվող Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաներ
Մարքեթինգի և գովազդի գործընկերներ
 • Նույնացուցիչներ,
 • Կոմերցիոն տեղեկություններ,
 • Համացանցի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ,
 • Եզրակացություններ։

Մենք օգտագործում ենք քուքիներ և հետագծման նմանատիպ տեխնոլոգիաներ, որպեսզի մեր ծառայությունների մատակարարներին և երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերներին փոխանցենք տեղեկություններ բազմաթիվ պատճառներով, այդ թվում՝ գովազդների արդյունավետությունը չափելու, գովազդները թիրախավորելու և սպասարկելու համար, ինչպես մանրամասն նկարագրվում է Գաղտնիության մասին սույն հայտարարությունում:

Համաձայն ԱՄՆ որոշ իրավասությունների օրենսդրության՝ Դուք իրավունք ունեք հրաժարվելու Ձեր անձնական տեղեկատվության տարածումից՝ առցանց հասցեական գովազդի նպատակներով։ Ancestry-ն չի վաճառում կամ կիսում Ձեր անձնական տվյալներն այլ նպատակներով։ Մեր մեթոդների և Ձեզ համար նախատեսված վերահսկման միջոցների կամ տեղեկությունների նման ձևով փոխանցման որոշակի տեսակներից հրաժարվելու մասին ավելին կարող եք իմանալ՝ այցելելով մեր Քուքիների քաղաքականության էջը: Հասցեական գովազդի շուրջ Ձեր նախապատվությունները փոխելու համար այցելեք մեր Մի՛ վաճառեք կամ տարածեք իմ անձնական տվյալները/հրաժարվեք հասցեական գովազդից էջից կամ «Մի՛ վաճառեք և մի՛ տարածեք իմ անձնական տեղեկությունները» հղումը մեր որոշ կայքերի Էջատակ:

Դուրս եկած օգտատերերի համար այս ընտրանքները հատուկ են զննարկչին և ներհատուկ են սարքին: Եթե օգտագործում եք բազմաթիվ սարքեր, ինչպիսիք են Ձեր սմարթֆոնը, նոութբուքը կամ պլանշետը Ancestry Services-ով զբաղվելիս, ապա դուք պետք է նշեք ձեր ընտրությունը՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Եթե Ձեր զննարկչի քեշից մաքրեք քուքիները, ապա Ձեր «Մի՛ վաճառեք կամ տարածեք» նախապատվությունը կջնջվի, և ստիպված կլինեք վերականգնել ձեր ընտրանքը։

Մուտք գործած օգտատերերի համար Ancestry-ն կպահի ձեր ընտրանքներն ինչպես տեղական սարքում, այնպես էլ կենտրոնական մասում՝ Ancestry-ի ծառայություններում՝ ձեր հաշվի միջոցով: Մենք կթարմացնենք ձեր տեղական համաձայնության ընտրությունը՝ կենտրոնական պահված համաձայնության ամենավերջին ընտրությունից հետո: Եթե դուրս գաք, հետո ավելի ուշ մուտք գործեք, դուրս գալուց հետո կատարած ընտրությունը կվերբեռնվի Ancestry ծառայության մեջ և կկիրառվի ձեր հաշվում: Ընտրությունների միջև հակասության դեպքում կհաղթի ամենավերջին ընտրությունը:

Որոշ զննարկիչներ կամ փլագիններ օգտագործում են Գաղտնիության գլոբալ վերահսկողություն (GPC), որի մասին կարող եք ավելին իմանալ https://globalprivacycontrol.org կայքէջում: Եթե մեր կայքը Ձեր սարքից GPC ազդանշան հայտնաբերի, մենք դա կմեկնաբանենք որպես Ձեր անձնական տվյալների վաճառքից կամ տարածումից հրաժարվելու, ինչպես նաև հասցեական գովազդից հրաժարվելու հարցում։ Եթե հրաժարվում եք GPC-ի միջոցով հասցեական գովազդից կամ Մի՛ վաճառեք կամ տարածեք իմ անձնական տվյալները/հրաժարվեք հասցեական գովազդից էջի վրա, մենք դեռ կարող ենք Ձեզ տրամադրել գովազդ, որը հարմարեցված չէ՝ ըստ Ձեր անձնական տվյալների։

Ancestry-ն Ձեր Գենետիկ տվյալները չի վաճառում կամ փոխանցում երրորդ կողմ հանդիսացող մարքեթինգով զբաղվող սուբյեկտների, ապահովագրական ընկերությունների կամ գործատուների, և մենք չենք օգտագործի Ձեր Գենետիկ տվյալները մարքեթինգի կամ անհատականացված գովազդների համար՝ առանց Ձեր հստակ համաձայնության:

16.6  Ձեր իրավունքներից օգտվելը

16.6.1  Իմանալու իրավունքը: Դուք կարող եք իրավունք ունենալ՝ պահանջելու, որ մենք ներկայացնենք, թե ինչ Անձնական տեղեկություններ ենք հավաքում, օգտագործում, բացահայտում, տարածում։ Դա ներառում է իրավունք՝ պահանջելու մեր կողմից հավաքված Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաները, Անձնական տեղեկությունների աղբյուրների կատեգորիաները, Անձնական տեղեկությունների հավաքման, բացահայտման կամ տարածման գործարար նպատակը, երրորդ կողմերի կատեգորիաները, որոնց մենք տրամադրում կամ տարածում ենք Անձնական տեղեկությունների կատեգորիաները և Անձնական տեղեկությունների կոնկրետ մասերը, որոնք հավաքել ենք Ձեր մասին:

Եթե տեղեկություններ ստանալու հայտ եք ներկայացնում Ձեր անունից, դա կարող եք անել երկու եղանակով՝ առցանց կամ էլփոստով։

Ancestry-ին առցանց հայտ ներկայացնելու համար հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին, որոնք կտան տեղեկություններ Ձեր՝ օգտատիրոջ հաշվի տվյալները ներբեռնելու մասին: Այս հաշվետվությունը չի ներառելու Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալների կամ տոհմածառերի պատճենը: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ Ձեր տոհմածառերի պատճենը, հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին: Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալների պատճենը, հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները ներբեռնելիս դրա բոլոր ռիսկերը կրում եք Դուք:

Մեր հարակից ապրանքանիշների (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, և Find a Grave) հետ կապված տեղեկություններ ստանալու հայտ ներկայացնելու համար Դուք մշտապես կարող եք կապվել մեզ հետ համապատասխան ապրանքանիշով, և որոշ Ծառայությունների համար նրանք գուցե նաև առցանց հայտի ձևաթուղթ ունենան, որը հասանելի կլինի այդ ծառայության օգտատիրոջ հաշվի կարգավորումների ընտրացանկից (կոնտակտային տվյալները և առցանց հայտի ձևաթղթի հղումը, եթե առկա է, այստեղ են):

Տեղեկություններ ստանալու Ձեր հայտն էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար այն ուղարկեք մեր usprivacyrequests@ancestry.com էլ. փոստի հասցեին: Մեզնից պարտավոր ենք հաստատել Ձեր ինքնությունը՝ նախքան Ձեր տվյալների պատճենը Ձեզ տրամադրելը: Մենք Ձեզնից կպահանջենք ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ և ներկա հասցեի տրամադրում (օրինակ՝ Ձեզնից կարող է պահանջվել տրամադրել Ձեր անձը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը, որը կօգտագործվի բացառապես Ձեր ինքնությունը և հասցեն հաստատելու համար):

Եթե Դուք CCPA/CPRA-ի համաձայն «Լիազորված գործակալ» եք և մեր օգտատերերից մեկի անունից տեղեկություն ստանալու հայտ եք ներկայացնում, ծանոթացեք ստորև Բաժին 16.6.3-ին:

16.6.2 Ջնջելու իրավունքը: Դուք կարող եք իրավունք ունենալ՝ պահանջելու, որոնք մենք ջնջենք Անձնական տեղեկությունները:

Դուք կարող եք Ձեր սեփական տեղեկությունները ջնջելու հարցում ներկայացնել առցանց կամ էլ. փոստով։ Ձեր Անձնական տեղեկությունները ջնջելու համար Դուք պետք է ջնջեք Ձեր՝ օգտատիրոջ հաշիվը, և օգտատիրոջ հաշիվը ջնջելու հայտը կատարելուց հետո այս գործընթացն անդարձելի է: Ձեր տվյալները (ներառյալ տոհմածառերը, գրառումները, լուսանկարները և ԴՆԹ-ի տվյալները,) ընդմիշտ կջնջվեն:

Ancestry-ից Ձեր՝ օգտատիրոջ հաշիվը ջնջելու առցանց հայտ ներկայացնելու համար հետևեք այս քայլ առ քայլ ցուցումներին: Մեր հարակից ապրանքանիշներից (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, և Find a Grave) տեղեկությունները ջնջելու Ձեր հայտը ներկայացնելու համար Դուք մշտապես կարող եք կապվել մեզ հետ համապատասխան ապրանքանիշով, և որոշ Ծառայությունների համար նրանք գուցե նաև առցանց հայտի ձևաթուղթ ունենան, որը հասանելի կլինի այդ ծառայության օգտատիրոջ հաշվի կարգավորումների ընտրացանկից (կոնտակտային տվյալները և առցանց հայցի ձևաթղթի հղումը, եթե առկա է, այստեղ են):

Ջնջելու Ձեր հայտն էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար այն ուղարկեք մեր usprivacyrequests@ancestry.com էլ. փոստի հասցեին: Մենք պարտավոր ենք հաստատել Ձեր ինքնությունը՝ նախքան Ձեր տվյալները ջնջելը: Մենք Ձեզնից կպահանջենք ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ և ներկա հասցեի տրամադրում (օրինակ՝ Ձեզնից կարող է պահանջվել տրամադրել Ձեր անձը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը, որը կօգտագործվի բացառապես Ձեր ինքնությունը և հասցեն հաստատելու համար):

Եթե Դուք CCPA/CPRA-ի համաձայն «Լիազորված գործակալ» եք և մեր օգտատերերից մեկի անունից տեղեկություն ստանալու հայտ եք ներկայացնում, ծանոթացեք ստորև Բաժին 16.6.3-ին:

16.6.3  Լիազորված գործակալները: Կիրառելի իրավասություններում ԱՄՆ-ի բնակիչները կարող են օգտվել լիազորված գործակալներից՝ հարցումներ իմանալու և ջնջման հարցումներ կատարելու համար։ Լիազորված գործակալի ծառայություններից օգտվելու համար մեզ էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք [email protected] հասցեով: Նույնիսկ, եթե հայտ ներկայացնելու համար որոշեք լիազորված գործակալի ծառայությունից օգտվել, ամեն դեպքում պետք է ուղիղ մեզ հետ աշխատեք՝ ապահովելու ստորև բերվածը՝

 • Ստորագրված թույլտվություն սպառողից, որը լիազորված գործակալին թույլ է տալիս հանդես գալ իր անունից:
 • Սպառողի ինքնության ստուգում (որը պետք է կատարվի անմիջապես սպառողի կողմից մեզ հետ): Մենք Ձեզանից կպահանջենք ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ և հասցեի տրամադրում (օրինակ՝ Ձեր անձը հաստատող պետական նմուշի փաստաթղթի պատճենը, որը կօգտագործվի բացառապես Ձեր ինքնությունը և հասցեն հաստատելու համար):

Հաշվետվությունը Ձեզ կփոխանցվի Ancestry-ում Ձեր օգտատիրոջ հաշվի միջոցով: Հաշվետվությունը չի ներառում սպառողի ԴՆԹ-ի տվյալների կամ տոհմածառերի պատճենը: Եթե ​​ցանկանում եք ներբեռնել տոհմածառերը կամ ԴՆԹ-ի տվյալները, տե՛ս  Բաժին 16.6.1-ը:

16.6.4 Բողոքարկելու իրավունքը: Կախված Ձեր բնակության վայրից, եթե Ձեր տվյալները իմանալու կամ ջնջելու Ձեր խնդրանքը մերժվի, կարող եք բողոքարկելու իրավունք ունենալ: Բողոքարկել կարող եք՝ կապվելով մեզ հետ [email protected] էլ. փոստի հասցեով: Խնդրում ենք վերնագրի տողում ներառել «բողոքարկման հարցում» արտահայտությունը և հստակ նշել ձեր բողոքարկման կոնկրետ պատճառները: Ձեր հարցումն այնուհետև կվերանայվի, և դուք կտեղեկացվեք մեր որոշման մասին:

16.6.5 Ուղղելու իրավունք։ Դուք իրավունք ունեք ուղղելու ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալները, որոնք մենք պահպանում ենք Ձեր մասին։ Բողոքարկել կարող եք՝ այցելելով հաշվի կարգավորումներ կամ կապվելով մեզ հետ [email protected] էլ. փոստի հասցեով:

16.7  Վաճառելը: Հասցեական գովազդից հրաժարվելու համար տե՛սԲաժին 16.5։

16.8  Գաղտնի անձնական տեղեկություններ: Ձեր մասին հավաքված գաղտնի անձնական տեղեկությունները մենք մշակում ենք միայն Ծառայությունները մատուցելու նպատակով, այդ թվում՝

 • Պահպանելու Ծառայությունների որակը և անվտանգությունը,
 • Կատարելագործելու Ծառայությունները,
 • Հայտնաբերելու անվտանգության խախտման դեպքերը,
 • Դիմադրելու և դատական կարգով հետապնդելու Ancestry-ին ուղղված վնասարար, մոլորեցնող, խարդախ կամ անօրինական գործողությունները, և
 • Սպասարկելու օգտատերերի հաշիվները, հաճախորդներին, պատվերները, մշակելու և կատարելու գործարքները, ստուգելու հաճախորդի տեղեկությունները, կատարելու վճարումներ, մատուցելու վերլուծական ծառայություններ և տրամադրելու պահուստ:

Այս գաղտնի անձնական տեղեկությունները մենք գուցե ըստ անհրաժեշտության մշակենք նաև մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության ապահովմանն օժանդակելու նպատակով և կիրառելի օրենքով սահմանված կարգով:

16.9  Խտրականության արգելում: Անձնական տեղեկությունների գաղտնիության ԱՄՆ կիրառելի կարգավորումների համաձայն՝ Ձեր իրավունքները կիրառելու հարցում մենք Ձեր նկատմամբ խտրականություն չենք կիրառի:

16.10  Կալիֆոռնիայի «Լույս սփռելու մասին» օրենքը: Կալիֆոռնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1798.83 Բաժինը, որը հայտնի է որպես «Լույս սփռելու մասին» օրենք, Կալիֆոռնիայում բնակվող օգտատերերին թույլ է տալիս մեզնից պահանջել և ստանալ այն Անձնական տեղեկությունների ցանկը (եթե այդպիսիք կան), որոնք մենք նախորդող օրացուցային տարում հայտնել ենք երրորդ կողմերին նրանց ուղիղ մարքեթինգային նպատակների համար, ինչպես նաև այդ երրորդ անձանց անուններն ու հասցեները: Հայտերը կարող են ներկայացվել միայն տարին մեկ անգամ և անվճար են: 1798.83 բաժնի hամաձայն՝ Ancestry-ն ներկայումս որևէ Անձնական տեղեկություն չի փոխանցում երրորդ անձանց՝ նրանց ուղիղ մարքեթինգի նպատակներով:

16.11  Տարեկան հաշվետվություն: Սեղմեք այստեղ ՝ տեսնելու իմանալու/անձնական տեղեկություններին սուբյեկտի հասանելիության իրավունքի և ջնջելու իրավունքի մասով մեր տարեկան, գլոբալ հարցումները:

16.12  Կապը մեզ հետ: Եթե ունեք հարցեր ԱՄՆ-ին առնչվող մեր գաղտնիության քաղաքականությունների կամ գործելակերպերի վերաբերյալ, կապվեք մեզ հետ usprivacyrequests@ancestry.com էլփոստի հասցեով:

16.13  Օգնության գործողություններ։ Տարբեր դաշնային, նահանգային և տեղական օրենքներ կարող են պաշտպանել Ձեր անձնական տվյալները։

Կալիֆոռնիայի բնակիչները, ովքեր ցանկանում են հայտնել Կալիֆոռնիայի գենետիկ տեղեկատվության մասին գաղտնիության օրենքի խախտման վերաբերյալ (GIPA), կարող են բողոք ներկայացնել Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազին կամ իրենց շրջանային դատախազին։ 750,000-ից ավել բնակչություն ունեցող քաղաքի բնակիչները կարող են բողոք ներկայացնել իրենց քաղաքային դատախազին, իսկ այն քաղաքի բնակիչները, որտեղ քաղաքային դատախազներն աշխատում են լրիվ դրույքով, կարող են բողոք ներկայացնել իրենց քաղաքային դատախազին։ Եթե ցանկանում եք բողոք ներկայացնել Ձեր շրջանային դատախազին, կամ քաղաքային դատախազին, դիմեք նրանց տեղական գրասենյակ լրացուցիչ տեղեկատվության համար։ Կալիֆոռնիայի բնակիչները, ովքեր կարծում են, որ իրենց անձնական տվյալները սխալ են օգտագործվել, կարող են բողոք ներկայացնել Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազին կամ Կալիֆոռնիայի գաղտնիության պաշտպանության գործակալությանը (CPPA)։

Մինեսոտայի բնակիչները, ովքեր ցանկանում են հայտնել Մինեսոտայի Գենետիկական տեղեկատվության գաղտնիության մասին օրենքի խախտման վերաբերյալ (GIPA), կարող են բողոք ներկայացնել Մինեսոտայի առևտրի դեպարտամենտին՝, ըստ Մինեսոտայի Օրենսգրքի §45.027-ի:

Վիրջինիայի բնակիչները, ովքեր ցանկանում են հայտնել խախտման մասին։ Օրենքի մեկնաբանություն §59.1-593-ից մինչև 2023 թվականի §59.1-602 (գենետիկ տվյալների գաղտնիության հետ կապված) կարող են բողոք ներկայացնել Վիրջինիայի գլխավոր դատախազին:

Այլ նահանգների բնակիչները, ովքեր կարծում են, որ իրենց անձնական տվյալները սխալ են օգտագործվել, կարող են բողոք ներկայացնել իրենց գլխավոր դատախազին կամ կանոնակարգող մարմնին։

 

17.  Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն Ավստրալիայի բնակիչների համար

Եթե Ձեր Անձնական տեղեկությունների մշակման համար կիրառվում է Ավստրալիայի 1988թ. ընդունված Գաղտնիության մասին օրենքը (Cth) (Գաղտնիության մասին օրենք), ապա հետևյալ դրույթները նույնպես կիրառվում են:

Գենետիկ տվյալները համարվում են «գաղտնի տեղեկություններ», ինչպես սահմանվում է Գաղտնիության մասին օրենքով: Մենք Ձեր մասին գաղտնի տեղեկությունները հավաքելու, օգտագործելու կամ բացահայտելու ենք միայն օրենքով թույլատրված կարգով, օրինակ, երբ ստացել ենք Ձեր համաձայնությունն այդպես վարվելու համար, կամ երբ տեղեկությունների հավաքումը պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով:

Բաժին 8-ի (Ձեր իրավունքները և ընտրությունները Ձեր Անձնական տեղեկությունների նկատմամբ) առումով Դուք կարող եք ունենալ Ձեր երկրի արդարադատության համակարգի գաղտնիության կամ տվյալների պաշտպանության համապատասխան կանոնակարգող մարմնին բողոք ներկայացնելու իրավունք: Սակայն եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ մեր կողմից Ձեր Անձնական տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ, կամ եթե կարծում եք, որ մենք չենք կատարել Գաղտնիության մասին հայտարարության կամ Ձեր երկրի արդարադատության համակարգի գաղտնիության մասին համապատասխան օրենքի պահանջները, կխնդրեինք առաջին հերթին կապվել մեզ հետ վերևում՝ Բաժին 15-ում նշված կոնտակտային տվյալներով: Մենք կուսումնասիրենք բողոքը և կորոշենք, թե ինչ գործողություն ձեռնարկել, եթե անհրաժեշտ լինի:

 

18.  Գաղտնիության մասին լրացուցիչ հայտարարություն Բրազիլիայի բնակիչների համար

Այս բաժինն անդրադառնում է 13.709/2018 Բրազիլիայի ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգերի մասին օրենքով սահմանված իրավունքներին և պարտականություններին "LGPD") որոնք կիրառվում են, երբ՝

 • Անձնական տեղեկատվության մշակման գործողությունը տեղի է ունենում Բրազիլիայում,
 • Դուք առաջարկում եք ապրանքներ և ծառայություններ Բրազիլիայում, կամ
 • Երբ անձնական տեղեկատվությունը հավաքվում է Բրազիլիայում։

Օրենքը օգտվողներին տալիս է որոշակի իրավունքներ, ինչպես նկարագրված է Բաժին 8-ում։ Ի լրումն Բաժին 8-ում տրված իրավունքների՝ LGPD-ն տրամադրում է նաև այլ իրավունքներ.

 • Տեղեկություններ կազմակերպությունների մասին, որոնց հետ վերահսկիչը կիսել է տվյալներ։ Դուք կարող եք խնդրել Ancestry-ին տրամադրել տեղեկատվություն երրորդ կողմերի հետ անձնական տեղեկատվության տարածման մասին։
 • Անանունացում, արգելափակում կամ ոչ անհրաժեշտ, ավելորդ կամ ապօրինի մշակված տվյալների ջնջում։ Համապատասխանության և անհրաժեշտության սկզբունքներից ելնելով՝ կարող եք պահանջել, որ Ancestry-ն անանուն դարձնի, արգելափակի կամ ջնջի ոչ անհրաժեշտ, անհիմն կամ ապօրինի մշակված անձնական տվյալները։
 • Համաձայնության չեղարկում: Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք պահանջել Ancestry-ին տրված անձնական տվյալների մշակման համաձայնության չեղարկում, և
 • Ընդդիմանալ բուժմանը, եթե դա տեղին չէ։ Կարող եք առարկել անձնական տեղեկատվության ոչ պատշաճ մշակմանը։
 • Այս իրավունքներից որևէ մեկն իրացնելու համար՝ այցելեք Բաժին 8։