Vilkår og betingelser for Ancestry

Ikrafttredelsesdato: 15. august 2022

 

Sammendrag av endringer

Dette sammendraget er ment å hjelpe deg til bedre å forstå nylige endringer i Ancestrys vilkår og hvordan endringene kan påvirke deg. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vilkårene i sin helhet, sammen med personvernerklæringen.

De nyeste endringene:

 • I delene 2 og 3, klargjøring av språk angående tilgang til og bruk av Ancestry-innhold og ditt innhold;
 • I del 10, oppdatering av avtalen vår om å mekle tvister som ikke kan løses uformelt; og
 • Forbedret lesbarhet og på andre måter forenkling av Vilkårene

Velkommen til Ancestry®, verdens største nettbaserte familiehistorieressurs for å bygge et familietre, finne nye forfedre og dele oppdagelser med familie. Les følgende vilkår grundig, da de styrer din bruk av produkter og tjenester tilbudt av Ancestry og våre tilknyttede selskaper. For å hjelpe deg med å lese disse vilkårene, har vi brutt dem ned i følgende deler:

 

1.   Introduksjon til tjenester
2.   Ancestry-innhold
3.   Ditt innhold
4.   Fornyelser og kanselleringer for Ancestry-tjenester
5.   Avslutning eller suspendering av kontoen din
6.   Ingen garantier eller erklæringer
7.   Ancestrys begrensede ansvar
8.   Din skadesløsholdelse
9.   Tjenester tilbudt av andre selskaper
10.   Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål
11.   Diverse

1.  Introduksjon og tjenester:

Ved å bruke noen av Ancestrys nettsteder, tjenester og mobilapper som kobler til disse begrepene – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives®, og WeRemember® – samt andre relaterte merker («tjenestene") samtykker du til disse vilkårene og betingelsene («vilkårene»). Alle nye funksjoner inkludert i tjenestene i fremtiden vil også være underlagt disse vilkårene.

Vær oppmerksom på at disse vilkårene inkorporerer ved henvisning ytterligere retningslinjer og veiledninger, inkludert Regler for fellesskapRetningslinjer for informasjonskapsler, Retningslinjer for opphavsrettVilkår for fornyelse og kansellering  samt vår Personvernerklæring, som forklarer hvordan vi innhenter og bruker dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese alle disse dokumentene grundig for å forstå hvilke rettigheter og ansvar du har når du bruker tjenestene.

Ytterligere tjenester kan gjelde når du registrerer deg for en ny tjeneste eller drar nytte av en ny kampanje eller et spesialtilbud. Disse vilkårene vil bli offentliggjort til deg og bli del av avtalen din med oss hvis du bruker disse tjenestene, kampanjene eller tilbudene. Hvis noen ytterligere vilkår er i konflikt med disse vilkårene, vil de ytterligere vilkårene råde. 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller våre tjenester, kontakt oss.

1.1 Uventede resultater. Når du bruker tjenestene våre kan du oppdage uventede fakta om deg selv eller familien din i offentlige arkiver, Ancestry-innhold, DNA-resultater eller innholdet til en annen bruker. Du anerkjenner at slike oppdagelser kan ha en sterk følelsesmessig innvirkning på deg og andre du deler disse oppdagelsene med. Du godtar uttrykkelig å påta deg all risiko forbundet med din bruk av tjenestene og at Ancestry ikke skal være ansvarlige for noen sosiale, følelsesmessige eller juridiske konsekvenser av slike oppdagelser.

1.2  Kvalifisering for å bruke tjenestene. Alle som bruker tjenestene, enten som en uregistrert gjest, en gratis registrert gjest, en betalende abonnent eller en kjøper eller aktivator av et DNA-sett, er en «bruker». Brukere kan måtte opprette en konto for å bruke visse tjenester. Brukere må oppgi nøyaktig, fullstendig og gjeldende informasjon når de registrerer seg.

Tjenestene er ment for de som har nådd myndighetsalder der de blir tilbudt. Hvis du er mellom 13 år og myndighetsalderen der du bor, kan du bruke tjenestene (med unntak av tjenester som krever en DNA-test) med tillatelse fra din forelder eller verge. Barn under 13 år tillates ikke å opprette kontoer, men de kan bruke AncestryClassroom™ gjennom skolen sin og med tillatelse fra deres forelder eller verge.

1.3. Bruk av tjenestene. I bytte for din tilgang til tjenestene, forplikter du deg til:

 • Å overholde Ancestrys regler for fellesskap, retningslinjer for informasjonskapsler, retningslinjer for opphavsrett og vilkår for fornyelse og kansellering;
 • Å overholde alle gjeldende lover;
 • Å være ansvarlig for all bruk og aktivitet på tjenestene gjort via din konto eller med din påloggingsinformasjon;
 • Å kontakte oss hvis du mistenker at kontoen din har blitt brukt uten din autorisasjon eller du tror at brukernavnet og passordet ditt har blitt stjålet;
 • Å ikke selge tjenestene videre eller selge videre, reprodusere eller publisere noe innhold eller informasjon funnet på tjenestene, unntatt som uttrykkelig beskrevet i disse vilkårene;
 • Å ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på tjenestene; og
 • Å ikke få tilgang til eller innhente opplysninger i bunter eller bruke automatiserte metoder, eller forsøke å få tilgang til opplysninger uten tillatelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alle pots, kravlere, edderkopper, data-minere eller skrapere.

1.4. Ytterligere vilkår gjeldende for bruk av DNA-tjenester. Formålet med DNA-tjenestene er å levere genetiske og geneologiresultater og relaterte rapporter for din informasjons-, fritids-, utdannings- og forskningsbruk. Som brukt i disse vilkårene, refererer «DNA-tjenester» til bruken av vårt DNA-testsett, behandling og håndtering av din DNA-prøve, genetisk testing av din DNA-prøve og våre nett- eller mobilapp-baserte verktøy som gir deg etnisitet og andre genetisk relaterte resultater og tilknyttede tjenester.

1.4.1 Kvalifisering for å bruke DNA-tjenestene Du må være minst 18 år gammel for å kjøpe eller aktivere et DNA-testsett. For å hjelpe oss med å sikre integriteten og kvaliteten på databasen vår og for å beskytte ditt personvern, må hver voksen som sender inn en spyttprøve for en DNA-test opprette sin egen konto og aktivere sin egen test. DNA-testaktiverere må også uttrykkelig samtykke til behandlingen av sensitive personlige opplysninger. En forelder eller juridisk verge kan aktivere en DNA-test, gi oss personlige opplysninger og sende oss spyttprøven til deres egne mindreårige barn for behandling ved å bruke sin konto. Ved å aktivere en DNA-test for eller sende inn noen personlige opplysninger om en mindreårig, erklærer du at du er den mindreåriges forelder eller juridiske verge. Du samtykker også til at du har diskutert DNA-testen med den mindreårige og at den mindreårige har samtykket til innhentingen og behandlingen av spyttet deres.

1.4.2 Din bruk av DNA-tjenester. I tillegg til kravene i del 1.3 overfor, forplikter du deg også til:

 • Å ikke videreselge DNA-testsett;
 • At enhver spyttprøve du oppgir er enten din egen eller spyttet til en person du er forelder eller juridisk verge til;
 • Å ikke sende oss en prøve som er brudd på et eksportforbud eller annen lov;
 • Ved å oppgi en spyttprøve eller brukeroppgitt innhold til oss, får du ingen rettigheter i noen forskning eller kommersielle produkter utviklet av oss eller våre samarbeidspartnere og vil ikke motta noen kompensasjon relatert til noe slik forskning eller produktutvikling; og
 • Du vil ikke bruke informasjonen innhentet fra DNA-tjenestene (inkludert noen nedlastede DNA-opplysninger (definert i personvernerklæringen)) helt, delvis og/eller i kombinasjon med noen annen database, for noen medisinske, diagnostikk- eller farskapstestingsformål, i noen juridisk prosedyre eller for noe diskriminerende formål eller ulovlig aktivitet.

1.4.3 Ancestrys levering av DNA-tjenester. Du godtar at vi for å kunne tilrettelegge din bruk at DNA-tjenester, direkte eller gjennom andre selskaper som hjelper oss med å levere DNA-tjenestene, kan:

 • Oppgi din spyttprøve og DNA til andre selskaper som hjelper oss å levere tjenestene, så som laboratorier;
 • Uthente ditt DNA fra spyttet ditt;
 • Utføre genetiske tester i USA (eller, i fremtiden, i andre land) på det resulterende DNA-et ved bruk av testmetoder tilgjengelige nå eller utviklet;
 • Sammenligne dine DNA-resultater med andre DNA-opplysninger i Ancestry-databasen for å levere tjenestene, inkludert å matche deg til andre i vår database som du deler DNA med (du har kontroll over hvorvidt du vil se og bli sett av dine DNA-matcher eller ikke);
 • Offentliggjøre for deg, og andre som du autoriserer, resultatene av testene utført;
 • Lagre dine DNA-resultater;
 • Lagre spyttet ditt og alt utvunnet DNA i USA eller ødelegge eventuell gjenværende spytt- eller DNA-prøve etter at prøven din har blitt behandlet; når sendt inn til oss kan spyttet ditt og DNA-prøven ikke bli returnert til deg (merk, imidlertid, at du kan be om at vi ødelegger prøven din og, i visse tilfeller kan vi ødelegge biologiske prøver for å opprettholde biobank-kvalitetsnivåer);
 • Tillate visse av våre laboratoriumpartnere å bruke en del av aktiverte eller ikke-aktiverte spyttprøver for å kalibrere eller validere instrumenter, utstyr eller laboratoriemetoder brukt for å levere DNA-tjenester; og
 • Bruke dine genetiske opplysninger og andre personlige opplysninger som beskrevet i disse vilkårene og i personvernerklæringen.

1.4.4 Nedlastning av dine DNA-opplysninger. Vi beskytter informasjonen din som beskrevet i vår personvernerklæring. Hvis du velger å laste ned en kopi av dine DNA-opplysninger er den kopien ikke beskyttet av våre sikkerhetstiltak og du har eneansvar for å lagre, sikre og beskytte disse nedlastede opplysningene. Ancestry har ikke noe ansvar hvis du velger å dele eller overføre dine nedlastede DNA-opplysninger med/til andre, enten med vilje eller av vanvare. Dine DNA-opplysninger er kun tiltenkt for din personlige bruk.

1.4.5 Merknad til brukere som har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon. Hvis du har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon, kan din AncestryDNA-test gi uventede resultater fordi spyttet ditt kan inneholde celler med ditt DNA samt celler med DNA-et til din donor. DNA for testen uthentes fra cellene, og kombinasjonen av DNA-kilder kan resultere i en mislykket test eller en test som gir resultater basert på DNA-et til donoren din. Vi anbefaler derfor at de som har mottatt en beinmargs- eller stamcelletransplantasjon ikke tar AncestryDNA-testen. Hvis du allerede har tatt testen, kontakt oss for ytterligere assistanse.

2. Ancestry-innhold

Tjenestene inneholder bilder, videoer, dokumenter, registre, indekser av innhold og annet innhold levert til deg av Ancestry («Ancestry-innhold») som kan variere avhengig av abonnementet ditt. Med unntak av WebSearch-registre, som styres av vilkårene til tredjepartene som er vert for registrene, kan alt Ancestry-innhold kun brukes i samsvar med disse vilkårene, inkludert Ancestry-innhold som kan være i det offentlige domenet («offentlig domeneinnhold»).

2.1 Immaterielle rettigheter til Ancestry-innhold. Alle elementer av tjenestene som er opprettet av oss eller under vår instruksjon, eller der opphavsrett er tildelt eller lisensiert til oss, er underlagt landsspesifikke opphavsrettsbeskyttelser rundt om i verden og internasjonale konvensjoner. For ytterligere informasjon om våre retningslinjer for opphavsrett, klikk her. Tjenestene inkluderer også varemerker som er eid av oss og beskyttes under lands- og regionsspesifikke varemerkelover og -traktater. All bruk av våre varemerker og all goodwill som er resultat derfra styrke mot vår fordel. Tjenestene og produktene tilknyttet tjenestene våre er også beskyttet av patenter i USA og andre land rundt om i verden. For mer informasjon om Ancestry-patenter, klikk her. Vi og våre lisensgivere beholder eierskap og alle rettigheter i utnyttelsen av tjenestene og deres komponentdeler.

2.2 Din bruk av Ancestry-innhold.

Når du får tilgang til Ancestry-innhold, forplikter du deg til:

 • Å bruke Ancestry-innholdet kun i forbindelse med din personlige bruk av tjenestene eller din profesjonelle familiehistorieforskning;
 • Å laste ned Ancestry-innhold kun i sammenheng med din familiehistorieforskning eller når det er uttrykkelig tillatt av Ancestry;
 • Å ikke fjerne noen opphavsretts- eller annen rettighetsbeskyttet merknad på noe Ancestry-innhold;
 • Å ikke bruke vesentlige deler av Ancestry-innhold utenfor tjenestene eller på en måte som ikke er i samsvar med abonnementet ditt; og
 • Åkontakte oss for å innhente skriftlig tillatelse til å bruke mer enn en liten del av bilder og dokumenter som er offentlig domeneinnhold

3. Ditt innhold

Visse tjenester kan tillate deg å bidra med innhold, inkludert, men ikke begrenset til familietrær, bilder, lyd/videopptak, historier, registermerkander, kommentarer, meldinger og tilbakemelding gitt til Ancestry om tjenestene («ditt innhold»). Ditt innhold som inneholder personlige opplysninger vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring.

3.1 Du kontrollerer ditt innhold. Ancestry krever ingen eierskapsrettigheter til ditt innhold, og vil heller ikke kontrollere hvordan du velger å dele ditt innhold internt i tjenestene eller begrense hvordan du deler ditt innhold utenfor Ancestrys tjenester. Du kan slette ditt innhold ved enten å følge instruksjoner gitt internt i tjenestene eller ved å logge inn på dine kontoinnstillinger og slette kontoen din. Hvis du imidlertid sender inn tilbakemelding, registermerknader eller forslag om Ancestry eller tjenestene våre, anerkjenner du at det anses å være ikke-konfidensielt og ikke-rettighetsbeskyttet og vi kan bruke din tilbakemelding, registermerknader eller forslag for ethvert formål uten noen forpliktelse overfor eller kompensasjon til deg.

3.2 Bruk av ditt innhold. Ved å sende inn ditt innhold gir du Ancestry en ikke-eksklusiv, viderelisensvar, verdensomspennende, royalty-fri lisens til å være vert for, lagre, indeksere, kopiere, publisere, distribuere, gi tilgang til, skape avledende verker av og på annen måte bruke ditt innhold til å levere, fremme eller forbedre tjenestene, i samsvar med dine personverns- og delingsinnstillinger. Du kan avslutte Ancestrys lisens ved å slette ditt innhold, med unntak av i den grad du delte ditt innhold med andre og de har brukt ditt innhold. Du godtar også at Ancestry eier eventuelle indekser som inkluderer ditt innhold og kan bruke dem etter at ditt innhold er slettet.

3.3 Ditt ansvar for ditt innhold. Du er ansvarlig for avgjørelsen å opprette, laste opp, legge ut eller dele ditt innhold. Ved å bidra med eller få tilgang til ditt innhold forplikter du deg til:

 • At du har alle nødvendige juridiske rettigheter til å laste opp, legge ut eller dele ditt innhold;
 • At ditt innhold ikke vil inkludere en levende person uten deres samtykke. I tilfelle av levende mindreårige vil du få samtykke fra deres forelder eller verge;
 • At alt ditt innhold vil overholde reglene for fellesskap;
 • Hvis du deler innholdet ditt offentlig kan andre brukere få tilgang til og bruke ditt innhold som del av eller sammen med tjenestene. Vi er ikke forpliktet til å fjerne noe av ditt innhold når det har blitt delt offentlig.
 • At du vil bruke andre brukeres innhold kun internt i Ancestry-tjenestene og i samsvar med disse vilkårene og de andre retningslinjene inkorporert ved henvisning; 
 • Ancestry forbeholder seg retten til å overvåke ditt innhold for brudd på disse vilkårene, inkludert reglene for fellesskap og til å fjerne eller deaktivere tilgang til ditt innhold etter vårt eget skjønn; og
 • Alvorlige eller gjentatte brudd eller forseelser kan medføre at den ansvarlige brukeren kan få sin konto sagt opp, etter Ancestrys eget skjønn.

3.4  Rapportere brudd på disse vilkårene. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du har bekymringer om at noe innhold bryter reglene for fellesskap, krenker dine rettigheter, inneholder ulovlig materiale eller bryter disse vilkårene, kontakt oss. For klager angående krenkelse av opphavsrett eller for å sende inn et varsel om krenkelse av opphavsrett og forespørsel om fjerning, inkludert de som er gjort i henhold til U.S Digital Millennium Copyright Act, klikk her.

4. Fornyelser og kanselleringer for Ancestry-tjenester

Ditt/dine kjøp av og abonnement(er) på noen av tjenestene er underlagt vilkårene for fornyelse og kansellering.

5. Avslutning eller suspendering av kontoen din

Vi forbeholder oss retten til å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til tjenestene hvis du bryter mot eller handler i strid med disse vilkårene, inkludert reglene for fellesskap. I så fall vil du ikke ha rett til en refusjon av abonnementsgebyrer eller kjøpsprisen på et DNA-testsett.

6. Ingen garantier

Med unntak av det som uttrykkelig fastsettes i disse vilkårene, leverer vi tjenestene og Ancestry-innholdet til deg på et «SOM-DET-ER»-grunnlag, som betyr uten noen garanti. I den største utstrekning tillatt av lov, frasier vi oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert de underforståtte garantiene om ikke-krenking, salgbarhet og egnethet for et spesifikt formål. Vi gir ingen løfter om (a) Ancestry-innholdet, (b) ditt innhold, (c) den spesifikke funksjonaliteten til tjenestene, (d) kvaliteten på, nøyaktigheten, påliteligheten eller tilgjengeligheten av Ancestry-innholdet eller tjenestene eller (e) at tjenestene vil være frie for virus eller andre skadelige komponenter.

Vi endrer og forbedrer tjenestene våre kontinuerlig. Som sådan kan Ancestry legge til eller fjerne funksjonalitet eller funksjoner fra tjenestene eller til og med suspendere eller stoppe en tjeneste i sin helhet.

7. Ancestrys begrensede ansvar

Ved å bruke tjenestene godtar du at Ancestrys ansvar er begrenset så langt loven tillater det. Vi vil ikke være ansvarlige for noe utilsiktet skade, noen faktisk, tilfeldig eller følgeskade eller for noe tap eller krav av noe slag. Hvis du bor i en jurisdiksjon som ikke tillater omfattende begrensning av vårt ansvar, kan det være at enkelte av disse begrensingene ikke vil gjelde for deg.

Hvis du er misfornøyd med noen del av tjenestene eller med noen uttalelse i disse vilkårene, er ditt eneste botemiddel å slutte å bruke tjenestene og, hvis du bruker noen av våre abonnentstjenester, å kansellere abonnementet ditt som beskrevet her. Vårt samlede ansvar i noen sak relatert til tjenestene eller disse vilkårene er begrenset til det samlede beløpet du betalte til oss under 12-måneders perioden forut for hendelsen som ga opphav til ansvaret. Denne begrensningen av ansvar gjelder i sin helhet for beboere i New Jersey.

8. Din skadesløsholdelse

Du forplikter deg til å holde Ancestry og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, deres respektive tillitsmenn, direktører, ansatte, agenter, etterfølgere og utstedte («Ancestry-partene») skadesløse mot alle krav, erstatninger eller andre utgifter (inkludert advokatgebyrer) som følger av din bruk av tjenestene og (a) ditt brudd på disse vilkårene eller andre dokumenter eller retningslinjer inkorporert heri ved henvisning; (b) ditt brudd på en annen persons rettigheter; eller (c) noe krav relatert til ditt innhold, inkludert et krav om at ditt innhold forårsaket skade på en annen person. Denne skadesløsholdelsesforpliktelsen vil fortsette etter at du slutter å bruke tjenestene. I tillegg frigjør du Ancestry-partene fra alle krav, handlinger eller søksmål i tilknytning til ditt  innhold, inkludert ethvert ansvar relatert til vår bruk eller mangel på bruk av ditt innhold, krav om ærekrenkelse, invasjon av personvern, rett til publisitet, følelsesmessig ubehag eller økonomisk tap.

9. Tjenester tilbudt av andre selskaper

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til nettsteder driftet av tredjeparter, men det utgjør ikke sponsing, anbefaling, godkjenning eller ansvar. Ancestry tilbyr ingen garantier eller gjør noen erklæringer om tredjeparts nettsteder, deres innhold, produkter eller tjenester. Les vilkårene og betingelsene og personverndokumentasjon for alle tredjepartsettsteder grundig, da de kan være vesentlig forskjellige fra Ancestrys.

10. Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål

LES DENNE DELEN NØYE. DEN PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHETER, INKLUDERT DIN RETT TIL Å FREMME ET SØKSMÅL I DOMSTOLEN.

Vi jobber hardt for å holde kundene våre tilfredse. Hvis en tvist oppstår mellom deg og Ancestry, er vårt mål å tilby en kostnadseffektiv metode for å raskt løse tvisten. Hvis du har noen bekymring om eller en tvist angående tjeneste, samtykker du til å først forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss.

10.1 For kunder i USA. Du og Ancestry samtykker i at disse vilkårene påvirker interstatlig handel og at Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av disse voldgiftsbestemmelsene.

Som brukt i denne avtalen er begrepet «tvist» ment å være så bredt som juridisk tillatt og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle tvister mellom deg og noen annen person som du har samhandlet på vegne av med Ancestry, på den ene side, og Ancestry, inkludert alle deres morselskaper, datterselskaper, forgjengere, etterfølgere, tilordnede eller tilknyttede selskapet, på den andre, som oppstår fra eller på noen måte relaterer til vilkårene, denne voldgiftsavtalen eller dine samhandlinger eller ditt forhold til Ancestry. Videre, hvis du har eller vil bruke Ancestrys tjenester eller på annen måte samhandle med Ancestry på vegne av en mindreårig eller en annen enkeltperson som du er forelderen eller den juridiske vergen til, samtykker du, på den mindreårige eller den andre personens vegne, til at enhver tvist som oppstår fra eller relaterer til slik bruk av Ancestrys tjenester eller annen samhandling med Ancestry skal være underlagt voldgift, som fremsatt heri og underlagt de andre avtalene fremsatt heri (inkludert, men ikke begrenset til frasigelse av gruppesøksmål); du erklærer videre at du har fullmakt til å inngå slik avtale på den mindreåriges eller andre personens vegne. Enhver tvist mellom oss vil løses gjennom endelig og bindende voldgift i samsvar med vilkårene i denne avtalen, med følgende tre unntak:

 • Hver part til denne avtalen skal ha muligheten å løse enhver tvist, hvis den kvalifiserer for det, i domstolen for småkrav med jurisdiksjon over ditt bosted. Hvis en tvist involverer krav om både (1) erstatning i form av penger og (2) en midlertidig forføyning, skal hver av partene, i den grad domstolen for småkrav med jurisdiksjon ikke vil løse krav om midlertidig forføyning, ha muligheten til å få avgjort kravet om pengeerstatning i domstolen for småkrav, og et eventuelt krav om midlertidig forføyning skal løses ved voldgift i samsvar med denne avtalen. Hvis kravene i noen forespørsel eller krav for voldgift kan ha blitt fremsatt i domstolen for småkrav, kan enhver part velge å la kravene bli hørt i domstolen for småkrav heller enn i voldgift, på ethvert tidspunkt før voldgiftsmannen er utnevnt, ved å varsle den andre parten (eller partene) om det valget skriftlig. Hvis denne bestemmelsen eller begrensingen på å bringe søksmål til domstolen for småkrav blir funnet å være ugyldig, skal denne bestemmelsen kunne adskilles og saken vil fortsette i voldgift; denne bestemmelsen vil på ingen måte tillate at et søksmål kan fremmes som gruppesøksmål eller på samordnet basis.
 • Hver part kan fremlegge et søksmål i domstolen i delstaten Utah kun for et krav om krenkelse av patent eller opphavsrett. I dette tilfellet frasier begge partene seg retten til en juryrettssak.
 • Hvis det er kvalifisert, kan du fremme et krav for oppmerksomheten til en relevant føderal stat, eller et lokalt byrå som kan søke lettelse mot oss på dine vegne.

Hvis du har et abonnement og du sier opp på grunn av vårt brudd etter å ha gitt oss en 30-dagers opprettingsperiode hvor vi ikke er i stand til å avhjelpe, vil vi refundere alle forhåndsbetalte gebyrer på forhåndspriset basis til deg.

10.1.1 Voldgiftsregler. Denne voldgiftsavtalen styres av Federal Arbitration Act (9 U.S.C § 1 et seq.) Voldgift vil utføres av JAMS i samsvar med JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules for krav som ikke overstiger 250 000 USD og JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures for krav som overstiger 250 000 USD i effekt på det tidspunktet voldgiften innledes, ekskludert eventuelle regler eller prosedyrer som styrer eller tillater gruppesøksmål. Der ingen offentliggjorte krav eller motkrav overstiger 25 000 USD (ekskludert eventuelle krav for advokatgebyrer), skal tvisten løses kun ved innsendelser av dokumenter/skrankevoldgift med mindre voldgiftsdommeren finner god grunn for en direkte høring. Hver av partene kan fremsette disposisjonsbegjæringer for voldgift, inkludert uten begrensning en avvisningsbegjæring og/eller en begjæring om summarisk kjennelse, og voldgiftsdommeren vil anvende de standarder som styrer slike begjæringer i henhold til de føderale sivilprosessreglene. Voldgiftsdommeren og ikke noen føderal, delstatlig eller lokal domstol eller instans, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister som oppstår fra eller relatert til tolkningen, gyldigheten, håndhevbarheten eller dannelsen av denne voldgiftsavtalen, vilkårene eller personvernerklæringen, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert krav om at alle eller noen del av vilkårene eller personvernerklæringen er ugyldig eller kan ugyldiggjøres, om et krav er underlagt voldgift, eller spørsmålet om frasigelse gjennom rettssak. Voldgiftsmannen skal ha rett til å gi enhver lettelse som ville være tilgjengelig i en domstol under lov eller i egenkapital. Voldgiftsdommerens kjennelse skal være skriftlig og skal være bindende for partene og kan oppgis som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis noen part har til hensikt å søke voldgift etter denne avtalen, må parten som søker voldgift først varsle den andre parten i tvisten skriftlig minst 60 dager før innledning av voldgiften.  Varsel til Ancestry skal sendes til Ancestry attn. Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA.  Varsel til deg vil bli levert ved bruk av kontaktinformasjonen du har registrert hos Ancestry eller, hvis slik informasjon ikke er tilgjengelig eller ikke er oppdatert, gjennom personlig forkynnelse. Varselet som gis av hver av partene må inkludere nok informasjon til å tillate mottakerparten å identifisere kontoen din (inkludert navnet og e-postadressen brukt for kontoen), samt til å vurdere og forsøke å løse kravet, inkludert en beskrivelse av kravet, de spesifikke støttende fakta for kravet, erstatningen som søkes og avhjelp som søkes.  Varselkravet er utformet for å la hver av partene komme med et rettferdig, faktabasert tilbud om forlik hvis parten velger å gjøre dette.  Ingen av partene kan innlede en voldgift med mindre parten først oppgir denne informasjonen.  I den grad det er en tvist med hensyn til tilstrekkeligheten av dette varselet, må saken avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon før noe krav om voldgift sendes inn.  Hvis en part oppgir denne informasjonen og tvisten ikke løses innen 60 dager, kan hver av partene gå videre med å fremsette et krav om voldgift.

For å starte voldgift må du gjøre følgende: (a) skrive et krav om voldgift som inkluderer en beskrivelse av kravet og erstatningsbeløpet du søker å innhente (du kan finne en kopi av et krav om voldgift på www.jamsadr.com); (b) sende tre kopier av kravet om voldgift, samt det passende registreringsgebyret, til JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, USA; og (c) sende én kopi av kravet om voldgift til Ancestry attn. Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Voldgift kan finne sted i landet du bor på tidspunktet for registrering. Du og Ancestry samtykker videre i å underlegge seg den personlige jurisdiksjonen til enhver føderal eller statlig domstol i San Francisco County, California, USA for å fremtvinge voldgift, for å stoppeprosedyrer i påvente av voldgift eller for å bekrefte, modifisere, oppheve eller gå inn i dom av dommen gitt av voldgiftsmannen.

Partene skal velge voldgiftsdommeren ved felles enighet. Hvis partene ikke er i stand til i fellesskap å velge en voldgiftsdommer, skal voldgiftsdommeren bli valgt som følger: JAMS vil gi hver av partene en liste over ni (9) voldgiftsdommere trukket ut fra deres panel over voldgiftsdommere. Hver part vil ha ti (10) kalenderdager til å stryke alle navn de anser som uakseptable av listen. Hvis kun ett felles navn gjenstår på listen til alle parter, skal denne enkeltpersonen bli utnevnt som voldgiftssommeren. Hvis mer enn ett felles navn gjenstår på listene til alle parter, vil partene stryke navn hver sin gang fra listen over felles navn ved telefonkonferanse administrert av JAMS, der saksøker skal stryke først inntil bare ett gjenstår. Hvis ingen felles navn gjenstår på listene til alle parter vil JAMS levere en ytterligere liste over ni (9) voldgiftsdommere hvor partene vil stryke vekselvis over telefonkonferanse administrert av JAMS, slik at saksøker stryker først, inntil bare ett navn gjenstår. Denne personen vil bli utnevnt til voldgiftsdommer. Hvis den valgte enkeltpersonen ikke kan gjøre tjeneste, vil JAM utferdige en ny liste over ni (9) voldgiftsdommere og gjenta utvelgelsesprosessen med alternerende stryking av navn.

10.1.2 Gebyrer. Du må betale 250 USD – eller det beløpet som ellers kreves i henhold til de til enhver tid gjeldende JAMS-reglene – for å innlede en voldgift mot oss. Hvis voldgiftsmannen finner at voldgiften er ikke-overfladisk, vil Ancestry betale alle andre gebyrer fakturert av JAMS, inkludert registreringsgebyrer og voldgiftsmann- og høringsutgifter. Du er ansvarlig for dine egne advokatgebyrer med mindre voldgiften dømmer og/eller gjeldende lov tilsier noe annet.

10.1.3 Ingen gruppesøksmål. Denne bestemmelsen skal refereres til som «Fraskrivelse av gruppesøksmål». Partene er hver for seg enige om at hver part kun kan løse tvister med den andre på individuelt grunnlag og ikke som deltaker i noen form for gruppesøksmål. Denne bestemmelser gjelder både for tvister løst i voldgift og for eventuelle tvister som løses i domstol, i den grad slike tvister oppstår. Hvis noen domstol eller voldgiftsdommer avgjør at fraskrivelsen av gruppesøksmål fremsatt i denne paragrafen er ugyldig eller ikke kan håndheves av noen grunn, eller at en voldgift kan fortsette på gruppebasis, skal voldgiftsbestemelsene fremsatt ovenfor anses som ugyldige i sin helhet og partene skal anses ikke å ha blitt enige om å voldgiftsbehandle tvister. I slike tilfeller må tvisten føres i den føderale eller statlige domstolen med kompetent jurisdiksjon beliggende i delstaten Utah – ikke med voldgift.

10.1.4 Flere krav. Hvis 25 eller flere enkeltpersoner som innleder varsler om tvist med Ancestry fremmer lignende krav og advokaten for enkeltpersonene som fremmer kravene er den samme eller koordinert for disse enkeltpersonene, skal kravene, i den grad de fortsetter i voldgift, fortsette i en koordinert prosess. Advokat for Ancestry og advokat for de andre partene skal hver velge fem saker som først skal fremmes for voldgift og som skal danne rettesnor for de andre sakene. De gjenværende sakene skal ikke sendes til voldgift før de første ti har blitt løst. Hvis partene er ute av stand til å løse de gjenværende sakene etter gjennomføring av prosessen med rettesnorsakene, kan hver side velge fem nye saker å fremlegge for voldgift for en rettesnorprosess nummer to. Denne prosessen skal fortsette inntil partene er i stand til å løse alle kravene, enten gjennom forlik eller voldgift. En domstol med kompetent jurisdiksjon skal ha myndighet til å håndheve denne klausulen og, om nødvendig, samle masseinnsendelsen av voldgiftskrav mot Ancestry.

En voldgiftskjennelse og en dom som bekrefter den, gjelder kun for den spesifikke saken. Den kan ikke brukes i noen annen sak unntatt for å håndheve selve kjennelsen.

10.1.5 Atskillelse. Hvis noen bestemmelse i denne voldgiftsavtalen helt eller delvis bedømmes å være ugyldig, umulig å håndheve, uforholdsmessig, annullert eller som kan annulleres, skal en slik bedømmelse ikke påvirke gyldigheten av resten av voldgiftsavtalen, med mindre noe annet er fastsatt i frasigelsen av gruppesøksmål. Alle gjenværende bestemmelser vil forbli effektive.

10.1.6 Endringer til denne delen. Ancestry vil gi trette (30) dagers varsel om noen endringer som påvirker substansen av denne delen ved å legge ut varsel om endringer til vilkårene på tjenestene, sende deg en melding eller på annen måte varsle deg når du er logget inn på kontoen din. Endringer vil bli effektive tretti (30) dager etter at de er lagt ut på tjenestene eller sendt til deg.

Endringer til denne delen vil ellers gjelde fremtidig kun for krav som oppstår etter den trettiende (30.) dagen. Hvis en domstol eller voldgiftsdommer avgjør at denne underdelen om "Endringer til denne delen" ikke er håndhevbar eller gyldig, skal denne underdelen skilles fra delen med tittel «Tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål» og domstolen eller voldgiftsdommeren skal bruke den første voldgifts- og frasigelse av gruppesøksmål-delen som eksisterte etter at du begynte å bruke tjenestene.

10.1.7 Overlevelse. Denne delen om tvisteløsning, voldgift og frasigelse av gruppesøksmål skal overleve enhver avslutning av din konto eller tjenestene.

10.2 For kunder utenfor USA. Hvis du er en ikke-forbrukerkunde hjemmehørende i EU eller du bor et annet sted utenfor USA, godtar du at de irske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) relatert til denne avtalen.

10.2.1 Forbrukere i Den europeiske union. Hvis du er en forbruker i Den europeiske union, vil du nyte fordel av alle obligatoriske lovbestemmelser i landet der du er bosatt og ingenting i denne avtalen påvirker dine rettigheter som forbruker til å støtte deg på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov. Du har rett til å fremme alle saksanlegg relatert til denne avtalen for den kompetente domstolen på ditt bosted eller den kompetente domstolen på Ancestrys forretningssted i Irland. Hvis Ancestry søker å håndheve noen av sine rettigheter mot deg som en forbruker, kan vi gjøre dette kun i domstolene i jurisdiksjonen der du er bosatt. Med forbehold for det foregående skal ingenting i denne klausulen begrense våre rettigheter til å fremme håndhevelsesprosedyrer i en annen jurisdiksjon eller å søke midlertidig beskyttende eller midlertidig avhjelp i domstolene i en annen jurisdiksjon.

Informasjon samsvarende med Forordning 524/2013: Europakommisjonen bestemmer at du, hvis du er en forbruker i EU, har rett til å henvise en tvist til EUs plattform for tvisteløsning på nett (ODR), tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Kontrollerende lovgivning. Hvis du får tilgang til tjenestene i USA, er det lovene i delstaten Utah og eventuelt i USA, som er styrende for disse vilkårene og bruken av tjenestene. Du godtar at alle krav som ikke er underlagt voldgift og som fremmes i USA vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene med kompetent jurisdiksjon i delstaten Utah. Med forbehold for 10.2.1, hvis du får tilgang til tjenestene noe annet sted enn i USA, er det irsk lov som regulerer disse vilkårene.

11. Diverse

11.1 Ancestry-selskaper. Du inngår disse Vilkårene med en spesifikk Ancestry-enhet avhengig av hvilken tjeneste du bruker og hvor du er. Se en liste over Ancestry-enheter etter tjeneste og geografi her. Alle referanser til «Ancestry», «oss», «vi» eller «vår/vårt/våre» i disse vilkårene refererer til den relevante Ancestry-enheten på den listen. Vi forbeholder oss retten til å endre hvilken Ancestry-enhet som er part til disse vilkårene til enhver tid.

11.2 Modifikasjoner. Vi kan modifisere disse vilkårene til enhver tid og forplikter oss til å varsle deg om alle vesentlige endringer ved å legge ut informasjon gjennom tjenestene eller sende deg en e-post. Vesentlige endringer trer i kraft tretti dager etter at de er lagt ut, med unntak av endringer som tar for seg nye tjenester eller juridiske krav, som vil tre i kraft umiddelbart. Din fortsatte bruk av tjenestene betyr at du aksepterer de modifiserte vilkårene. Hvis du ikke samtykker til endringene, bør du slutte å bruke tjenestene og, hvis aktuelt, kansellere abonnementet ditt.

11.3 Hele avtalen. Disse vilkårene og andre dokumenter som inkorporeres gjennom henvsning, stadfester hele avtalen mellom deg og Ancestry angående din bruk av tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler.

11.4 Overføring av rettigheter og forpliktelser. Vi forbeholder oss retten til å tildele eller overføre våre rettigheter og forpliktelser under denne avtalen. Hvis Ancestry eller noen tjenesteleverandrør blir kjøpt opp eller overført til en annen enhet (i sin helhet eller delvis og inkludert i tilknytning til konkurs eller lignende prosedyrer), samtykker du til at Ancestry har rett til å dele dine personlige opplysninger og ditt innhold med den enheten. Disse vilkårene vil fortsette å gjelde for tjenestene inntil du mottar varsel om noe annet. Du kan ikke tildele eller overføre noen av rettighetene eller forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene uten skriftlig samtykke fra Ancestry. Det er ingen tredjeparts begunstigede til disse vilkårene.

11.5 Atskillelse. Med unntak av som uttrykkelig gitt heri, vil mangelen på håndhevbarhet av noen del eller klausul i disse vilkårene ikke påvirke håndhevbarheten til de gjenværende vilkårene.

11.6 Ingen fraskrivelse. Vår unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene er ikke en fraskrivelse av våre rettigheter under den bestemmelsen og vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig gitt til deg heri.

11.7 Mindreårige under tretten år. Ancestry søker eller innhenter ikke med viten og vilje noen personlige opplysninger direkte fra noen under 13 år og vil iverksette kommersielt rimelige tiltak for å slette slike opplysninger fra systemet vårt.

11.8 Fair Credit Reporting Act. Ancestry er ikke et forbrukerrapporterende byrå som definert i Fair Credit Reporting Act («FCRA») og informasjonen du kan få tilgang til på tjenestene har ikke blitt innhentet i sin helhet eller delvis for formålet å opprette forbrukerrapporter, som definert i FCRA. DU SKAL IKKE BRUKE TJENESTENE SOM EN FAKTOR I (1) Å ETABLERE EN ENKELTPERSONS KVALIFIKASJON FOR PERSONLIG KREDITT ELLER FORSIKRING ELLER VURDERE RISIKOER TILKNYTTET EKSISTERENDE FORBRUKERKREDITTFORPLIKTELSER, (2) EVALUERING AV EN ENKELTPERSON FOR ANSETTELSE, FORFREMMELSE, FORFLYTTING ELLER BEVARING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSETTELSE AV HUSHOLDNINGSARBEIDERE SOM BARNEVAKTER, RENGJØRINGSPERSONALE, BARNEPIKER, KONTRAKTØRER OG ANDRE ENKELTPERSONER) ELLER (3) NOEN ANNEN PERSONLIG FORRETNINGSTRANSAKSJON MED EN ANNEN ENKELTPERSON (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LEIE AV EN LEILIGHET).

11.9 Retningslinjer for innsending av uoppfordrede ideer. Ancestry verken aksepterer, gjennomgår eller vurderer uoppfordrede ideer eller materialer (inkludert, uten begrensning, nye reklamekampanjer, nye kampanjer, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn) utenom slike som Ancestry spesifikt har bedt om. Ikke send dine uoppfordrede ideer eller materialer til Ancestry eller noen hos Ancestry. Hvis du sender dem forstår og godtar du at Ancestry vil vurdere de uoppfordrede ideene og materialene du sender inn som ikke-konfidensielle og ikke-rettighetsbeskyttede og Ancestry vil ha rett til ubegrenset bruk av disse ideene og materialene, uten forpliktelser, kontraktsmessige eller på annen måte og uten noen kompensasjon til deg.

 

Disse vilkårene og betingelsene ble konsolidert fra separate tidligere versjoner. For tidligere versjoner av vilkårene og betingelsene gjeldende for tjenestene, klikk her.