Ancestry Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumi

Jūsu Pakalpojumu (kā noteikts Ancestry Noteikumos un nosacījumos) abonēšanai un AncestryDNA® iegādei tiek piemēroti šie Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumi. Termini, kas lietoti šajos Pagarināšanas un atcelšanas nosacījumos un rakstīti ar lielo sākuma burtu un nav izklāstīti šeit, ir definēti Noteikumos un nosacījumos.

Abonēšana

Pakalpojumu izmantošanai ir pieejamas dažādas maksājumu un abonēšanas iespējas. Šīs iespējas iespējams atrast individuālajos Pakalpojumos, un tās laiku pa laikam var mainīties. Reģistrējoties bezmaksas izmēģinājumam, vai pēc Jūsu sākotnējā maksājuma apstrādes, tiek sākts Jūsu abonements un Jūs varat nekavējoties piekļūt attiecīgajam Pakalpojumam.

1. Automātiska abonēšanas pagarināšana. Ja vien Jums izteiktā piedāvājuma noteikumos nav noteikts citādi, abonēšana tiek automātiski pagarināta, izņemot abonementus, kas ir dāvināti vai ir maksas abonementi. Tas nozīmē, ka tad, kad piesakāties bezmaksas izmēģinājumam vai kļūstat par abonentu, Jūsu abonēšana tiks automātiski atjaunota, pamatojoties uz Jūsu izvēlēto abonēšanas programmu (piemēram, divreiz gadā, ikmēneša, utt.). Ja vien Jums nav paziņots citādi, iegādes brīdī norādītās likmes apmaksa (plus piemērojamie nodokļi, piemēram, pievienotās vērtības nodoklis, kad norādītā likme neietver PVN) no Jums tiks ieturēta Jūsu abonēšanas norēķinu termiņa sākumā, izmantojot apmaksas veidu, kuru Jūsu mums norādījāt. Lūdzu, nodrošiniet, ka Jūsu maksājumu informācija ir pareiza, lai novērstu Jūsu abonēšanas pārtraukumus.

Abonēšanas cena un nosacījumi var mainīties jebkurā brīdī. Cena un nosacījumi, kas ir spēkā brīdī, kad Jūs veicāt sākotnējo pirkumu vai pēdējo reizi atjauninājāt abonēšanu, paliks spēkā līdz attiecīgā abonēšanas perioda beigām, bet jaunās cenas un nosacījumi var tikt piemēroti abonēšanas pagarināšanai vai jaunai abonēšanai. Ancestry sniegs savlaicīgu paziņojumu par izmaiņām cenās vai nosacījumos pirms to stāšanās spēkā. Ja nevēlaties pagarināt savu abonementu atbilstoši jaunajām cenām vai nosacījumiem, Jums jāatceļ savs abonements, rīkojoties, kā izklāstīts turpmāk.

2. Abonēšanas atcelšana un naudas atmaksa. Jūs varat atcelt Jūsu Ancestry abonementu, pierakstoties savā lapā Konta iestatījumi vai sazinoties ar mums. Uzziniet vairāk par to, kā atcelt Jūsu Ancestry abonēšanu šeit. Ja piekļūstat Fold3® un Newspapers.com, izmantojot Ancestry Pilnas piekļuves abonēšanu, Jūs varat atcelt savu abonēšanu, pierakstoties savā lapā Konta iestatījumi vai sazinoties ar mums. Ja abonējat Ancestry Pro Tools, Fold3, Forces War Records vai Newspapers.com atsevišķi, tostarp Newspapers.com Publisher Extra® papildinājumu, skatiet tālāk sniegto informāciju par atcelšanu. Jebkura naudas atmaksa tiks kreditēta uz apmaksas veidu, kas saistīts ar Jūsu kontu. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā atcelt abonēšanu, kas iegādāta, izmantojot Ancestry lietotni, skatiet šeit.

Ja izmantojat Pakalpojumus ES vai Apvienotajā Karalistē, varat arī anulēt savu Ancestry abonementu, aizpildot šo saziņas veidlapu savam Newspapers.com abonementam, aizpildot šo saziņas veidlapu, vai savu Forces War Records abonementu, aizpildot šo saziņas veidlapu.

Jūs varat atcelt savu Fold3® abonementu, pierakstoties savā lapā Konta informācija vietnē Fold3.com vai sazinoties ar mums šeit. Jūs varat atcelt savu Newspapers.com abonementu, pierakstoties savā lapā Konta informācija vietnē Newspapers.com vai sazinoties ar mums šeit. Jūs varat atcelt savu Archives® abonementu, pierakstoties savā lapā Konta profils vietnē Archives.com vai sazinoties ar mums šeit. Jūs varat atcelt savu Forces War Records abonementu, pierakstoties savā lapā Konta informācija vietnē ForcesWarRecords.com vai sazinoties ar mums šeit.

Ja vien Jūsu abonēšanas nosacījumos nav norādīts citādi, tiks piemēroti šādi nosacījumi:

Bezmaksas izmēģināšana. Daži pakalpojumi ļauj Jums pieteikties bezmaksas izmēģināšanai, lai Jūs varētu izmēģināt Pakalpojumus, pirms sākat maksas abonēšanu. Ja reģistrējaties bezmaksas izmēģināšanai, Jūs varat bez maksas atcelt abonēšanu jebkurā laikā, ne vēlāk kā divas dienas līdz bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām. Ja neatceļat abonēšanu līdz šim laikam, Jūsu maksas abonements tiks uzsākts, tikko kā bezmaksas izmēģināšanas periods būs beidzies. Katram lietotājam pieejams tikai viens bezmaksas izmēģinājums. Pēc bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām no Jums tiks ieturēta maksa par Jūsu abonementu, atmaksa netiks veikta, izņemot gadījumus, kas norādīti tālāk. Tas neietekmē Jūsu likumīgās tiesības. Lietotājiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, Jūsu bezmaksas izmēģinājumā ir iekļautas Jūsu atteikšanās tiesības un tiesības atteikties no līguma.

Mēneša abonementi (tostarp Preserve My Tree un Ancestry Pro Tools, ja pieejams). Mēneša abonementi var tikt atcelti jebkurā laikā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms atjaunināšanas datuma, bet tām netiek veikta atmaksa, izņemot gadījumus, kas norādīti tālāk. Ja atceļat ikmēneša abonementu, Jūs saglabāsiet piekļuvi saviem Pakalpojumiem atlikušajā abonēšanas periodā, par kuru esat samaksājis. Ja Jūs neatcelsiet abonementu abonēšanas perioda laikā, mēs atjaunosim Jūsu abonementu katru mēnesi, līdz atcelsiet abonementu. Ancestry Pro Tools nepieciešams aktīvs Ancestry ģimenes vēstures abonements. Ja Jūsu Ancestry ģimenes vēstures abonements beigsies, Jūsu Pro Tools abonements tiks automātiski atcelts attiecīgā apmaksātā mēneša beigās.

Abonēšana, kas ilgāka par mēnesi, ar priekšapmaksu:

  • Ancestry abonementiem (tostarp AncestryDNA Plus): Izņemot gadījumus, kas norādīti tālāk, ja atcelsit šā veida abonēšanu pirms Jūsu abonēšanas perioda beigām, Jums nav tiesību saņemt atmaksu (tas neietekmē Jūsu likumīgās tiesības), bet Jūs saglabāsit piekļuvi attiecīgajiem Pakalpojumiem līdz Jūsu attiecīgā abonēšanas perioda beigām, pēc tam Jūsu abonements tiks atcelts. Ja Jūsu abonements nesākās ar bezmaksas izmēģinājumu, Jūsu pirmā abonēšanas termiņa pirmo 14 dienu laikā Jūs varat vai nu (1) atcelt abonēšanu uzreiz, saņemot pilnu naudas atmaksu un nekavējoties zaudējot piekļuvi; vai (2) faktiski atcelt abonementu Jūsu pašreizējā abonēšanas termiņa beigās un nesaņemt atmaksu. Ja neatceļat abonementu sava abonēšanas perioda laikā, mēs pagarināsim Jūsu abonementu uz nākamo periodu, kas vienāds ar Jūsu pašreizējā abonementa periodu (ja vien Jums nav paziņots citādi), līdz Jūs to atcelsit. Pēc Jūsu abonēšanas pagarināšanas Jums nav tiesību saņemt atmaksu. Atmaksa netiek balstīta uz konta lietošanu.
  • Fold3, Newspapers.com, Forces War Records un Archives abonēšanām. Priekšapmaksas abonēšanas, kas ir garākas par vienu mēnesi, var atcelt pirmo 30 dienu laikā un saņemt pilnu atmaksu. Ja šī abonēšana sākas ar bezmaksas izmēģinājuma periodu, 30 dienu periods sākas pēc bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām. Ja atceļat šī veida abonēšanu pēc pirmajām 30 dienām, Jūs nesaņemsit atmaksu, bet saglabāsit piekļuvi attiecīgajiem Pakalpojumiem uz atlikušo sava abonementa periodu, pēc kura beigām Jūsu abonēšana tiks atcelta. Tas neietekmē Jūsu likumīgās tiesības. Ja neatceļat abonementu sava abonēšanas perioda laikā, mēs pagarināsim Jūsu abonementu uz nākamo periodu, kas vienāds ar Jūsu pašreizējā abonementa periodu (ja vien Jums nav paziņots citādi), līdz Jūs to atcelsit. Atmaksa netiek balstīta uz konta lietošanu.

Abonēšanas, kas ilgākas par vienu mēnesi un apmaksu reizi mēnesī. Ja tādas tiek piedāvātas, dažām abonēšanām, kas garākas par mēnesi, var būt piemērojama apmaksa reizi mēnesī. Lai gan veicat apmaksu reizi mēnesī, Jūs piekrītat abonēšanai uz visu abonēšanas periodu (piemēram, 6 mēneši vai 12 mēneši). Izņemot gadījumus, kas norādīti tālāk, ja atcelsit šā veida abonementu pirms sava abonēšanas perioda beigām, Jums nav tiesību saņemt atmaksu, bet Jūs saglabāsit piekļuvi attiecīgajiem Pakalpojumiem līdz visu apmaksāto mēnešu beigām (pēc tam Jūsu abonements tiks atcelts), un no Jums var ieturēt atcelšanas maksu. Tas neietekmē Jūsu likumīgās tiesības. Ja Jūsu abonements nesākās ar bezmaksas izmēģinājumu, Jūsu pirmā abonēšanas termiņa pirmo 14 dienu laikā Jūs varat vai nu (1) atcelt abonēšanu uzreiz, saņemot pilnu naudas atmaksu par pirmo mēnesi un nekavējoties zaudējot piekļuvi, vai (2) faktiski atcelt abonēšanu ar pirmā mēneša beigām, tiek piemērota atcelšanas maksa. Ja mainīsiet šī veida abonementu uz cita veida abonementu pirms Jūsu abonēšanas termiņa beigām, Jūs saņemsiet tarifam atbilstošu atmaksu par apmaksāto mēnesi, un no Jums var ieturēt atcelšanas maksu. Abonementiem, kas iegādāti tīmekļa vietnē www.ancestry.com, atcelšanas maksa ir mazākā par (i) 25 USD sešu (6) mēnešu abonēšanai vai 50 USD 12 mēnešu abonēšanai (plus jebkādi piemērojamie nodokļi) vai (ii) Jūsu abonēšanas atlikusī maksa. Abonementiem, kas iegādāti tīmekļa vietnē www.ancestry.co.uk, atcelšanas maksa ir mazākā par 20 GBP/eiro vai Jūsu abonēšanas atlikusī maksa. Abonementiem, kas iegādāti tīmekļa vietnē www.ancestry.com.au, atcelšanas maksa ir mazākā par 25 AUD/NZD vai Jūsu abonēšanas atlikusī maksa. Abonementiem, kas iegādāti tīmekļa vietnē www.ancestry.ca, un tādā apjomā, kādā to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atcelšanas maksa ir mazākā par 25 CAD vai Jūsu abonēšanas atlikusī maksa. Abonementiem, kas iegādāti tīmekļa vietnē www.ancestry.de, atcelšanas maksa ir mazākā par 20 GBP/eiro vai Jūsu abonēšanas atlikusī maksa. Ja neatceļat abonementu sava abonēšanas perioda laikā, mēs pagarināsim Jūsu abonementu uz nākamo periodu, kas vienāds ar Jūsu pašreizējā abonementa periodu, līdz Jūs to atcelsit. Pēc Jūsu abonēšanas pagarināšanas Jums nav tiesību saņemt atmaksu.

Dāvināta dalība. Dāvinātas dalības pircējs var atcelt, saņemot pilnu atmaksu pirms agrākā no šādiem gadījumiem: (a) 30 dienas pēc dāvanas iegādes; vai (b) pircēja izvēlētā dāvanas sākuma datuma. Pēc dāvanas sākuma datuma atmaksa netiek veikta. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Īpašos noteikumus un nosacījumus dāvinātai dalībai.

Ģimenes abonēšana. Ja attiecināms, ģimenes abonēšanas plāni ļauj pircējam piešķirt papildu lietotājiem piekļuvi attiecīgajiem pakalpojumiem. Pircējs jebkurā laikā var pievienot vai noņemt lietotājus no ģimenes abonēšanas plāna, un lietotāji var jebkurā laikā izstāties no ģimenes abonēšanas plāna, apmeklējot Jūsu lapu Konta iestatījumu. Visas pircēja veiktās izmaiņas ģimenes plānā attieksies uz papildu kontiem. Ja pircējs atceļ ģimenes abonēšanas plānu, visi ģimenes abonēšanas plāna lietotāji saglabās piekļuvi attiecīgajiem Pakalpojumiem atlikušajā abonēšanas periodā, pēc kura abonements tiks atcelts.

Jūsu abonēšanas apturēšana. Ja attiecināmi, Ancestry abonēšanai ar automātisko pagarināšanu Jūs varat izvēlēties apturēt savu abonementu, atliekot pagarināšanas maksājumu Jūsu pašreizējā abonēšanas cikla beigās, uz laiku līdz diviem (2) mēnešiem. Jūs varat apturēt savu abonementu vienu reizi apmaksas cikla laikā, un pēc apturēšanas sākuma Jūs vairs nevarēsit mainīt apturēšanas ilgumu. Jūsu apturēšanas laikā Jūs zaudēsit piekļuvi visam maksas saturam. Jūsu abonēšana atkal tiks automātiski aktivizēta pēc norādītā apturēšanas laika posma par cenu, kāda būtu spēkā pagarināšanai pirms apturēšanas, un Jūs piekrītat cikliskai maksas ieturēšanai no sava maksājuma veida pēc atkārtotās aktivizēšanas. Ja izvēlaties atcelt savu abonementu, kamēr tas tiek apturēts, maksa netiks ieturēta.

Kredīti. Dažus pakalpojumus iespējams iegādāties kā kredītus ar dažādu daudzumu, kas jāizmanto noteiktā laika posmā. Iegādātie kredīti ir derīgi laika posmam, kas norādīts iegādes brīdī. Jebkuri kredīti, kas nav izmantoti atļautās lietošanas periodā, zaudēs vērtību pēc derīguma termiņa beigām, izņemot, ja to aizliedz tiesību akti.

Nodokļi un maksas. Jūs uzņemsities atbildību par visiem nodokļiem un maksām, kuras ietur citi uzņēmumi, piemēram, sūtīšanas, mobilo sakaru operatoru izmaksām, mobilo datu plānu maksām, overdrafta izmaksām, kredītkaršu maksām un maksām par ārzemju pārskaitījumiem.

Atlīdzība. Ja esat patērētājs Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, Jūs gūsiet labumu no jebkurām tiesību aktu obligātajām prasībām valstī, kurā dzīvojat, un Jums var būt tiesības uz atlīdzību saskaņā ar Jūsu vietējiem tiesību aktiem, ja Pakalpojums vai kāda tā daļa neatbilst tā aprakstam.

AncestryDNA® komplekti

1. Jūsu AncestryDNA komplekta laboratorijas apstrādes atcelšana.

Jūs varat atcelt sava AncestryDNA komplekta laboratorijas apstrādi, sazinoties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu.. Ja esat jau iesniedzis savu paraugu, Jums vajadzēs norādīt Dalībnieku apkalpošanas dienestam sava parauga stobriņa kodu, lai mēs varētu identificēt un dzēst Jūsu paraugu. Stobriņa kods ir iekļauts Jūsu AncestryDNA testa komplektā. Mēs iesakām glabāt šo kodu drošā vietā.

Ja laboratorija jau ir apstrādājusi Jūsu paraugu, Jūs varat pieprasīt sava parauga iznīcināšanu, sazinoties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu. Jūs varat arī dzēst savus testa rezultātus, izpildot norādes Jūsu DNS testa iestatījumos.

2. Tiesības uz atmaksas saņemšanu.

Amerikas Savienotās Valstis

  • AncestryDNA komplektu pirkumiem ir iespējama atmaksa, ja Jūs pieprasāt atmaksu un atgriežat komplektu 60 dienu laikā no komplekta pasūtīšanas brīža. Tiek ieturēta 15 USD apstrādes maksa. Lai saņemtu atmaksu, Jums ir jāatgriež komplekts. Ancestry neatmaksā sūtīšanas un apstrādes maksas vai jebkurus piemērojamos nodokļus, kas apmaksāti par neatmaksājamo pirkuma daļu komplektiem, kas iegādāti Amerikas Savienotajās Valstīs. Jebkura naudas atmaksa tiks kreditēta uz apmaksas veidu, kas saistīts ar Jūsu kontu. Ja iegādājāties AncestryDNA komplektu Amazon vai Walmart (tiešsaistē vai veikalā), Legacy.com vai Target.com, Jums jāsazinās ar šiem pārdevējiem tieši, lai pieprasītu atmaksu.
  • Īpašības. Ja Jūs iegādājāties īpašības Jūsu eksistējošam DNS testam pēc tam, kad Jūsu DNS testa rezultāti kļuvuši pieejami Pakalpojumos, Jums būs piekļuve savām īpašībām tūlīt pēc Jūsu maksājuma apstrādes un Jums nav tiesību saņemt atmaksu par Jūsu īpašību pirkumu. Ja iegādājāties īpašības Jūsu esošam DNS testam, kuru esat aktivizējis, bet Jūsu DNS rezultāti vēl nav pieejami Pakalpojumos, Jūs varat atcelt savu īpašību pirkumu, sazinoties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu, un Jums ir tiesības saņemt atmaksu līdz brīdim, kad Jūsu DNS rezultāti kļūst pieejami. Kad Jūsu DNS rezultāti kļūst pieejami, Jums nav tiesību saņemt atmaksu par savu īpašību pirkumu. Jūsu AncestryDNA komplekta, kas ietver īpašības, pirkumam tiek piemēroti iepriekš norādītie atcelšanas un atmaksas nosacījumi, kas piemērojami AncestryDNA komplektiem, kuri neietver īpašības. Ja atrodaties Eiropas Savienībā, Jums ir tiesības atsaukt un pārdomāt un atcelt savu īpašību pasūtījumu un saņemt pilnu atmaksu, ieskaitot piegādes izmaksas, jebkurā laikā 14 dienas pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas.
  • Papildinājumu iespējas. Ja attiecināms, ja iegādājāties dāvanas iesaiņošanas iespēju, Jūs varat atcelt šo dāvanas iesaiņošanas pirkumu, sazinoties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu, un Jums ir tiesības saņemt atmaksu par savu dāvanas iesaiņošanas pirkumu, līdz Jūsu AncestryDNA komplekts nav ticis izsūtīts. Ja tas iespējams, ja iegādājāties prioritārās apstrādes iespēju, Jūs varat atcelt šo prioritārās apstrādes pirkumu, sazinoties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu, un Jums ir tiesības saņemt atmaksu par savu prioritārās apstrādes pirkumu, līdz būsim saņēmuši jūsu paraugu. Uz Jūsu AncestryDNA komplekta iegādi, kurā iekļauta dāvanas iesaiņošanas un/vai prioritārās apstrādes iespēja, attiecas iepriekš minētie atcelšanas un atmaksas noteikumi, kas piemērojami AncestryDNA komplektiem, kuros nav iekļauta dāvanas iesaiņošanas un/vai prioritārās apstrādes iespēja.
  • DNS augšupielādes: Ja samaksāsiet konkrētu maksu, lai augšupielādētu savus DNS datus no cita DNS testēšanas pakalpojumu sniedzēja, Jūs nesaņemsiet sava pirkuma atmaksu pēc tam, kad Jūsu DNS rezultāti būs pieejami Pakalpojumos.

 

Atmaksas process.

Lai pieprasītu atmaksu par savu AncestryDNA komplektu, Jums (1) jāsniedz tā pati informācija, kādu Jūs mums norādījāt, kad iesniedzāt komplekta pasūtījumu; un (2) jāatgriež mums savs AncestryDNA komplekts. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar Dalībnieku apkalpošanas dienestu.

Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm: Jums ir tiesības atsaukt un pārdomāt un atcelt savu DNS komplekta pasūtījumu un saņemt pilnu atmaksu, ieskaitot piegādes izmaksas, jebkurā laikā 14 dienas pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas. Ņemiet vērā, ka Jums nebūs tiesības uz pilnu nosūtīšanas izmaksu atmaksu, ja Jūs izvēlēsieties piegādes iespēju, kas maksā vairāk par lētāko piegādes veidu. Šādā gadījumā Jums būs tiesības tikai uz tādu nosūtīšanas izmaksu atmaksu, kas līdzvērtīgas lētākajai Ancestry piedāvātajai piegādes iespējai. Jūs varat zvanīt mums, lai atceltu savu pasūtījumu un pieprasītu atmaksu. Veicot zvanu pasūtījuma atcelšanai, Jums vajadzēs zināt sava pasūtījuma numuru. Jūsu pasūtījuma numurs ir pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā, kuru Jūs saņēmāt pēc sava pasūtījuma veikšanas. Jūsu tiesības atcelt beidzas 14 dienas pēc datuma, kad Jūs saņēmāt savu pasūtījumu. Ja atceļat savu DNS testu pēc tam, kad esat nodevis savu paraugu, Jūs nevarēsit piekļūt nekādiem DNS rezultātiem. Jūsu atmaksa tiks veikta vienīgi uz to kredītkarti, kuru izmantojāt, lai iegādātos AncestryDNA komplektu. Lūdzu, gaidiet kādu laiku, līdz kreditētā summa nonāk pie Jums.

3. Aizstāšanas testēšanas komplekti.

Ja Jums ir nepieciešams aizstāšanas AncestryDNA testēšanas komplekts ASV, Jūs varat zvanīt AncestryDNA pa tālruni 1-800-958-9124 un sniegt to pašu informāciju, kuru norādījāt, kad pasūtījāt AncestryDNA komplektu. Atkarībā no iemesla komplekta aizstāšanai mēs varam iekasēt maksu 25 USD apmērā par komplektu (plus piemērojamās nosūtīšanas un apstrādes izmaksas) ASV teritorijā. Ja Jums nepieciešams aizstāšanas AncestryDNA testēšanas komplekts ārpus ASV, Jūs varat sazināties ar AncestryDNA pa tālruni vai e-pastu. Ārpus ASV nav papildu maksas par aizstāšanas komplektiem.

4. Produktu komplekti.

Laiku pa laikam, ja tiek piedāvāti, Ancestry var piedāvāt vairāku produktu (piemēram, AncestryDNA komplektu un ģimenes vēstures abonementa) kombinācijas jeb „Produktu komplektus”. Jūs varat atgriezt Produktu komplektu un saņemt atmaksu 60 dienu laikā no iegādes datuma. Produktu komplektus var atgriezt tikai kā pilnus komplektus. Mēs nepieņemam nekāda(-u) produkta(-u) atgriešanu, kas tika pārdots(-i) kā Produktu komplekta daļa, ja vien Produktu komplekts netiek atgriezts viss. Ja Jūsu Produktu komplekts ietver AncestryDNA komplektu, Jums jāatgriež komplekts, lai varētu saņemt atmaksu un no Jūsu atmaksas summas tiks ieturēta 15 USD apstrādes maksa (par katru AncestryDNA komplektu). Lietotājiem Eiropas Savienībā no atmaksas summas netiks ieturētas apstrādes maksas.