Ancestry-ի բաժանորդագրության երկարաձգման և չեղարկման պայմանները

Ծառայություններին Ձեր բաժանորդագրությունը (ինչպես սահմանված է Ancestry-ի Պայմաններում և դրույթներում) և AncestryDNA®-ի գնումը կարգավորվում են Երկարաձգման և չեղարկման սույն պայմաններով: Նորացման և չեղարկման սույն պայմաններում օգտագործված մեծատառով տերմինները համապատասխանում են Պայմաններում և դրույթներում ներառված սահմանումներին, եթե սահմանված չեն այստեղ:

Բաժանորդագրություններ

Ծառայություններից օգտվելու համար հասանելի են վճարման և բաժանորդագրության տարբեր տարբերակներ: Այդ տարբերակները կարելի է գտնել առանձին Ծառայություններում, և դրանք ժամանակ առ ժամանակ կարող են փոխվել: Անվճար փորձաշրջանի համար գրանցվելուց կամ նախնական վճարումը կատարելուց հետո Ձեր բաժանորդագրությունը սկսված է, և կարող եք անմիջապես հասանելիություն ստանալ համապատասխան Ծառայությանը:

1. Բաժանորդագրությունների ինքնաբար նորացում: Եթե ​​այլ բան նշված չէ Ձեր առաջարկի պայմաններում, բաժանորդագրություններն ինքնաբար երկարաձգվում են՝ բացառությամբ «Նվեր» և «Վճարում դիտման դիմաց» տեսակի բաժանորդագրությունների: Սա նշանակում է, որ երբ գրանցվեք անվճար փորձաշրջանի համար կամ բաժանորդագրված անդամ դառնաք, Ձեր բաժանորդագրությունն ինքնաբար կերկարաձգվի՝ ըստ Ձեր ընտրած բաժանորդագրության ծրագրի (օրինակ՝ կիսամյակային, ամսական և այլն): Եթե Ձեզ այլ բան չծանուցվի, Ձեր բաժանորդագրության հաշվարկային ժամկետի սկզբում Ձեզանից կգանձվի գնման պահին նշված սակագինը (գումարած կիրառելի հարկերը, օրինակ՝ ավելացված արժեքի հարկը, երբ նշված սակագինը չի ներառում ԱԱՀ)՝ Ձեր կողմից մեզ տրամադրված հաշիվների դուրս գրման եղանակով: Խնդրում ենք համոզվել, որ Ձեր վճարային տվյալները ճիշտ են՝ Ձեր բաժանորդագրության ընդհատումը կանխելու նպատակով:

Բաժանորդագրությունների գները և պայմանները կարող են փոխվել ցանկացած պահի: Սկզբնական գնումը կատարելիս կամ Ձեր բաժանորդագրությունը վերջին անգամ երկարաձգելիս գործող գինը և պայմաններն ուժի մեջ կմնան այդ բաժանորդագրության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, սակայն երկարաձգումների կամ նոր բաժանորդագրությունների նկատմամբ նոր գներ և պայմաններ կարող են կիրառվել: Ancestry-ն Ձեզ ողջամիտ ժամկետներում կտեղեկացնի գների կամ պայմանների բոլոր փոփոխությունների մասին՝ նախքան դրանց ուժի մեջ մտնելը: Եթե ​​չեք ցանկանում երկարաձգել Ձեր բաժանորդագրությունն այդ նոր գներով կամ պայմաններով, պետք է չեղարկեք Ձեր բաժանորդագրությունը, ինչպես նկարագրված է ստորև:

2. Բաժանորդագրության չեղարկում և փոխհատուցում: Դուք կարող եք չեղարկել Ancestry-ի Ձեր բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր «Հաշվի կարգավորումներ» էջը կամ կապվելով մեզ հետ: Ancestry-ի Ձեր բաժանորդագրությունը չեղարկելու մասին ավելին իմացեք այստեղ: Եթե մուտք եք գործում Fold3®, Newspapers.com, կամ Forces War Ancestry All Access բաժանորդագրության միջոցով, կարող եք չեղարկել Ձեր բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր Հաշվի կարգավորումներ էջը կամ կապվելով մեզ հետ: Եթե ​​առանձին բաժանորդագրվում եք Ancestry Pro Tools-ին, Fold3-ին, Forces War Records-ին, կամ Newspapers.com-ին, այդ թվում՝ Newspapers.com Publisher Extra® հավելվածքներին, չեղարկման մանրամասներին ծանոթացեք ստորև: Բոլոր փոխհատուցումները կվճարվեն Ձեր օգտատիրոջ հաշվին կապված՝ հաշիվների դուրս գրման եղանակին: Ancestry հավելվածի միջոցով գնված բաժանորդագրությունը չեղարկելու մասին տեղեկությունների համար այցելեք այստեղ:

Եթե Ծառայություններից օգտվում եք ԵՄ-ում կամ ՄԹ-ում, կարող եք նաև չեղարկել Ancestry-ի Ձեր բաժանորդագրությունը՝ լրացնելով կապ հաստատելու այս ձևը,   Newspapers.com-ի Ձեր բաժանորդագրությունը՝ լրացնելով կապ հաստատելու այս ձևը, կամ Forces War Records-ի բաժանորդագրությունը՝ լրացնելով կապ հաստատելու այս ձևը։

Կարող եք չեղարկել Ձեր Fold3®-ի բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր Օգտատիրոջ հաշվի մանրամասներ էջը Fold3.com կայքէջում կամ կապվելով մեզ հետ այստեղ: Կարող եք չեղարկել Newspapers.com-ի բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր՝ Օգտատիրոջ հաշվի մանրամասներ էջը՝ Newspapers.com կայքէջում կամ կապվելով մեզ հետ՝ այստեղ: Կարող եք չեղարկել Ձեր Archives®-ի բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր Օգտատիրոջ հաշվի պրոֆիլի էջը Archives.com կայքէջում կամ կապվելով մեզ հետ այստեղ: Կարող եք չեղարկել Ձեր Forces War Records-ի բաժանորդագրությունը՝ մուտք գործելով Ձեր Օգտատիրոջ հաշվի մանրամասներ էջը Forces War Records.com կայքէջում կամ կապվելով մեզ հետ այստեղ:

Եթե ​​այլ բան նշված չէ Ձեր բաժանորդագրության պայմաններում, կկիրառվեն հետևյալ պայմանները.

Անվճար փորձաշրջաններ. Որոշ Ծառայություններ թույլ են տալիս գրանցվել անվճար փորձաշրջանով, որպեսզի կարողանաք փորձարկել Ծառայությունները նախքան վճարովի բաժանորդագրություն սկսելը: Եթե ​​գրանցվեք անվճար փորձաշրջանի համար, ցանկացած պահի կարող եք չեղարկել այն անվճար փորձաշրջանի ավարտից երկու օր առաջ՝ առանց որևէ վճարի: Եթե ​​մինչ այդ չչեղարկեք, Ձեր վճարովի բաժանորդագրությունը կսկսվի Ձեր անվճար փորձաշրջանի ավարտից հետո: Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հասանելի է մեկ անվճար փորձաշրջան: Անվճար փորձաշրջանի ավարտից և Ձեր բաժանորդագրության համար Ձեզանից գումար գանձելուց հետո գումարի վերադարձ չի լինելու՝ բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի։ Սա չի ազդի օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքների վրա։ Եվրոպական Միությունում գտնվող օգտատերերի համար անվճար փորձաշրջանը ներառում է սառեցման Ձեր իրավունքները և պայմանագրից հրաժարվելու Ձեր իրավունքը:

Ամսական բաժանորդագրություններ (ներառյալ Preserve My Tree-ն և Ancestry Pro Tools-ը՝ ըստ հասանելիության). Ամսական վճարվող բաժանորդագրությունները ցանկացած պահի կարող են չեղարկվել Ձեր բաժանորդագրության երկարաձգման ամսաթվից երկու աշխատանքային օր առաջ՝ առանց գումարի վերադարձի՝ բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի։ Եթե չեղարկեք Ձեր ամսական բաժանորդագրությունը, կպահպանեք Ձեր հասանելիությունը Ծառայություններին բաժանորդագրության մնացած ժամանակահատվածի համար, որի համար վճարել եք։ Եթե Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ընթացքում չչեղարկեք այն, մենք ամեն ամիս կերկարաձգենք Ձեր բաժանորդագրությունը մինչև Ձեր չեղարկելը: Ancestry Pro Tools-ը պահանջում է ակտիվ Ancestry ընտանեկան պատմության բաժանորդագրություն: Եթե ձեր Ancestry-ի ընտանեկան պատմության բաժանորդագրության ժամկետը լրանա, ձեր Pro Tools-ի բաժանորդագրությունն ավտոմատ կերպով կչեղարկվի ընթացիկ վճարված ամսվա վերջում:

Մեկ ամսից ավել տևողությամբ կանխավճարային բաժանորդագրություններ.

  • Ancestry-ի բաժանորդագրությունների համար (ներառյալ AncestryDNA Plus). Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի՝ եթե այս տեսակի բաժանորդագրությունը չեղարկեք մինչև Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ավարտը, Դուք փոխհատուցում ստանալու իրավունակություն չեք ունենա, (սա չի ազդի օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքների վրա), սակայն կպահպանեք հասանելիությունը համապատասխան Ծառայություններին մինչև Ձեր բաժանորդագրության մնացած ժամանակահատվածի ավարտը, որից հետո Ձեր բաժանորդագրությունը կչեղարկվի: Եթե ​​Ձեր բաժանորդագրությունը չի սկսվել անվճար փորձնական տարբերակով, ապա Ձեր առաջին բաժանորդագրության ժամկետի առաջին 14 օրվա ընթացքում կարող եք կա՛մ 1) անմիջապես չեղարկել՝ ամբողջ գումարի վերադարձով և անմիջապես կորցնելով հասանելիությունը, կա՛մ 2) չեղարկել Ձեր ընթացիկ բաժանորդագրության ժամկետի ավարտին գործողն՝ առանց փոխհատուցման: Եթե ​​չեք չեղարկում Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ընթացքում, մենք կերկարաձգենք Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր ընթացիկ բաժանորդագրությանը համարժեք լրացուցիչ ժամկետով՝ (եթե այլ կերպ չեք ծանուցվել) մինչև Ձեր կողմից չեղարկումը: Ձեր բաժանորդագրությունը երկարաձգելուց հետո Դուք որևէ փոխհատուցման իրավունակություն չունեք: Գումարի վերադարձը հիմնված չէ օգտատիրոջ հաշվի օգտագործման վրա:
  • Fold3-ի, Newspapers.com-ի, Forces War Records-ի և Archives-ի բաժանորդագրությունների համար։ Մեկ ամսից երկար ժամկետով բաժանորդագրությունները, որոնք կանխավճարային են, կարող են չեղարկվել առաջին 30 օրվա ընթացքում՝ ամբողջ գումարի վերադարձով: Եթե ​​այս բաժանորդագրությունը սկսվում է անվճար փորձաշրջանով, ապա 30-օրյա ժամկետը սկսվում է անվճար փորձաշրջանի ավարտից հետո: Եթե ​​չեղարկեք այս տեսակի բաժանորդագրությունն առաջին 30 օրվա ընթացքում, փոխհատուցում չեք ստանա, սակայն կպահպանեք հասանելիությունը համապատասխան Ծառայություններին Ձեր բաժանորդագրության մնացած ժամանակահատվածի ընթացքում, որից հետո Ձեր բաժանորդագրությունը կչեղարկվի: Սա չի ազդի օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքների վրա։ Եթե ​​չեք չեղարկում Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ընթացքում, մենք կերկարաձգենք Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր ընթացիկ բաժանորդագրությանը համարժեք լրացուցիչ ժամկետով՝ (եթե այլ կերպ չեք ծանուցվել) մինչև Ձեր կողմից չեղարկումը: Գումարի վերադարձը հիմնված չէ օգտատիրոջ հաշվի օգտագործման վրա:

Մեկ ամսից ավել տևողությամբ բաժանորդագրություններ՝ ամսական վճարումներով. Առաջարկվելու դեպքում մեկ ամսից ավել տևողությամբ որոշ բաժանորդագրություններ կարող են լինել ամսական վճարմամբ: Չնայած Ձեզ հաշիվները կներկայացվեն ամսական կտրվածքով, Դուք պարտավորվում եք վճարել Ձեր բաժանորդագրության ամբողջ տևողության համար (օրինակ՝ 6 կամ 12 ամիս): Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, եթե չեղարկեք այս տեսակի բաժանորդագրությունը մինչև Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ավարտը, Դուք իրավասու չեք լինի փոխհատուցում ստանալու, սակայն կպահպանեք հասանելիությունը համապատասխան Ծառայություններին մինչև Ձեր վճարած ամիսների ավարտը (որից հետո Ձեր բաժանորդագրությունը կչեղարկվի), և Ձեզանից կարող է չեղարկման վճար գանձվել: Սա չի ազդի օրենքով սահմանված Ձեր իրավունքների վրա։ Եթե ​​Ձեր բաժանորդագրությունը չի սկսվել անվճար փորձաշրջանով, Ձեր առաջին բաժանորդագրության ժամկետի առաջին 14 օրվա ընթացքում Դուք կարող եք կա՛մ 1) անմիջապես չեղարկել՝ առաջին ամսվա վճարի ամբողջ գումարի վերադարձով և անմիջապես կորցնելով հասանելիությունը, կա՛մ 2) չեղարկել առաջին ամսվա ավարտին գործողը՝ չեղարկման վճարի գանձմամբ: Եթե մինչև Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ավարտը բաժանորդագրության այս տեսակից անցնեք բաժանորդագրության այլ տեսակի, ապա կստանաք համաչափ փոխհատուցում ընթացիկ վճարովի ամսվա մնացած մասի համար, և Ձեզանից կարող է գանձվել չեղարկման վճար։ www.ancestry.com կայքում գնված բաժանորդագրությունների համար չեղարկման վճարները հետևյալ արժեքներից նվազագույնն են՝ (i) 25 ԱՄՆ դոլար 6-ամսյա բաժանորդագրությունների համար կամ 50 ԱՄՆ դոլար 12-ամսյա բաժանորդագրությունների համար (գումարած բոլոր կիրառելի հարկերը) կամ (ii) Ձեր բաժանորդագրության մնացած արժեքը: www.ancestry.co.uk կայքում գնված բաժանորդագրությունների համար չեղարկման վճարները 20 ֆունտ ստերլինգ / եվրո արժեքի նվազագույնն են կամ Ձեր բաժանորդագրության մնացած արժեքը: www.ancestry.com.au կայքում գնված բաժանորդագրությունների համար չեղարկման վճարները 25 ավստրալական / նորզելանդական դոլար արժեքի նվազագույնն են կամ Ձեր բաժանորդագրության մնացած արժեքը: www.ancestry.ca կայքէջում գնված բաժանորդագրությունների համար և այն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենքով, չեղարկման վճարները կանադական 25 դոլարի արժեքից կամ Ձեր բաժանորդագրության մնացած արժեքից ցածր են։ www.ancestry.de կայքում գնված բաժանորդագրությունների համար չեղարկման վճարները 20 եվրո արժեքի նվազագույնն են կամ Ձեր բաժանորդագրության մնացած արժեքը: Եթե ​​չչեղարկեք Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր բաժանորդագրության ժամկետի ընթացքում, մենք կերկարաձգենք Ձեր բաժանորդագրությունը Ձեր ընթացիկ բաժանորդագրությանը համարժեք լրացուցիչ ժամկետով՝ մինչև Ձեր կողմից չեղարկումը: Ձեր բաժանորդագրությունը երկարաձգելուց հետո Դուք որևէ փոխհատուցման իրավունակություն չունեք:

Նվեր-անդամակցություններ․ Նվեր-անդամակցությունները գնորդի կողմից կարող են չեղարկվել ամբողջ գումարի վերադարձով մինչև ա) նվերի գնման օրվանից 30 օրը լրանալը և բ) գնորդի կողմից ընտրված նվերի մեկնարկի ամսաթիվը: Նվերի մեկնարկի ամսաթվից հետո գումարի վերադարձ չի կատարվում: Մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Նվեր-անդամակցությունների հատուկ պայմաններն ու դրույթները:

Ընտանեկան պլանի բաժանորդագրություններ։ Ըստ հնարավորության՝ ընտանեկան պլանները գնողին թույլ են տալիս լրացուցիչ օգտատերերի շնորհել համապատասխան Ծառայություններից օգտվելու իրավունք: Գնորդը կարող է ցանկացած պահի ընտանեկան պլանին ավելացնել կամ ընտանեկան պլանից հեռացնել օգտատերեր, իսկ օգտատերերը կարող են ցանկացած պահի դուրս գալ ընտանեկան պլանից՝ այցելելով Ձեր Հաշվի կարգավորումներ էջը: Գնորդի կողմից ընտանեկան պլանում կատարված բոլոր փոփոխությունները կկիրառվեն ենթակա հաշիվներում: Եթե գնորդը չեղարկում է ընտանեկան պլանը, ընտանեկան պլանում ընդգրկված բոլոր օգտատերերը բաժանորդագրության մնացած ժամկետի ընթացքում պահպանում են հասանելիությունը համապատասխան Ծառայություններին, որից հետո բաժանորդագրությունը կչեղարկի:

Ձեր բաժանորդագրության դադարեցումը․ Ըստ հնարավորության ինքնաբար երկարաձգվող Ancestry բաժանորդագրությունների դեպքում կարող եք դադարեցնել Ձեր բաժանորդագրությունը՝ Ձեր ընթացիկ հաշվարկային ցիկլի ավարտին հետաձգելով երկարաձգման վճարումը մինչև 2 ամիս: Վճարային ցիկլի ընթացքում կարող եք միայն մեկ անգամ դադարեցնել Ձեր բաժանորդագրությունը, և դադարն սկսվելուն պես չեք կարողանա փոխել դադարի տևողությունը: Ձեր դադարի տևողության ընթացքում կկորցնեք հասանելիությունը ամբողջ վճարովի բովանդակությանը: Ձեր բաժանորդագրությունը նշված տևողությունից հետո ինքնաբերաբար նորից կակտիվացվի այն գնով, որով այն կերկարաձգվեր մինչև դադարեցման ժամկետը, և Դուք թույլատրում եք, որ Ձեր բաժանորդագրության վճարը պարբերաբար գանձվի Ձեր վճարման եղանակի միջոցով՝ բաժանորդագրությունը նորից ակտիվացնելուց հետո: Եթե ​​որոշեք չեղարկել բաժանորդագրությունը դրա դադարեցման ընթացքում, Ձեզանից գումար չի գանձվի:

Կրեդիտների տրամադրումը․ Որոշ Ծառայություններ կարող են ձեռք բերվել որպես կրեդիտներ, տարբեր քանակությամբ՝ որոշակի ժամանակահատվածում օգտագործվելու համար: Գնված կրեդիտները վավեր են գնման պահին նշված ժամանակահատվածում: Օգտագործման թույլատրված ժամկետում չօգտագործված ցանկացած կրեդիտի ժամկետը կավարտվի օգտագործման ժամկետի ավարտից հետո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արգելված է օրենքով։

Հարկերը և վճարները․ Դուք պատասխանատու եք այլ ընկերությունների կողմից գանձվող բոլոր հարկերի և վճարների համար, ինչպիսիք են առաքման վճարը, բջջային օպերատորի վճարները, սակագնային պլանի վճարները, օվերդրաֆտի վճարները, վարկային քարտերի վճարները և արտասահմանյան գործարքների համար կատարվող վճարները:

Իրավական պաշտպանության իրավունք՝ Եթե Դուք Եվրոպական Միության կամ Միացյալ Թագավորության սպառող եք, Դուք կօգտվեք այն երկրի պարտադիր դրույթներից, որտեղ բնակվում եք և կարող եք իրավական պաշտպանության իրավունք ունենալ՝ Ձեր տեղական օրենքների համաձայն, եթե ծառայությունը կամ դրա որևէ մասը չի համապատասխանում նկարագրվածին։

AncestryDNA®-ի հավաքածուներ

1. Ձեր AncestryDNA-ի հավաքածուի լաբորատոր մշակման չեղարկումը:

Դուք կարող եք չեղարկել Ձեր AncestryDNA-ի հավաքածուի լաբորատոր մշակումը՝ կապվելով Անդամների սպասարկման բաժնի հետ: Եթե ​​արդեն ուղարկել եք Ձեր նմուշը, Դուք պետք է Անդամների սպասարկման բաժնին տրամադրեք Ձեր նմուշը վերցնելու փորձասրվակի կոդը, որպեսզի մենք նույնականացնենք և ոչնչացնենք Ձեր նմուշը: Նմուշը վերցնելու փորձասրվակի կոդը ներառված է Ձեր AncestryDNA-ի թեստի հավաքածուի մեջ: Խորհուրդ ենք տալիս կոդն ապահով տեղում պահել:

Եթե ​​լաբորատորիան արդեն մշակել է Ձեր նմուշը, կարող եք պահանջել ոչնչացնել Ձեր նմուշը՝ կապվելով Անդամների սպասարկման բաժնի հետ: Կարող եք նաև ջնջել Ձեր թեստի արդյունքները՝ հետևելով Ձեր ԴՆԹ թեստի կարգավորումների հրահանգներին:

2. Փոխհատուցում ստանալու իրավունակությունը:

Միացյալ Նահանգներ

  • AncestryDNA-ի հավաքածուի գնումներն ունեն գումարի վերադարձի իրավունակություն, եթե Դուք գումարի վերադարձ եք պահանջում և հավաքածուն վերադարձնում եք հավաքածուի պատվերը տեղադրելուց հետո 60 օրվա ընթացքում՝ հանած 15 ԱՄՆ դոլար սպասարկման վճարը: Գումարը հետ ստանալու համար Դուք պետք է վերադարձնեք հավաքածուն: Ancestry-ն չի վերադարձնում առաքման և սպասարկման վճարները կամ որևէ կիրառելի հարկ, որը վճարվել է Միացյալ Նահանգներում գնված հավաքածուների չվերադարձվող մասնաբաժնի համար: Բոլոր փոխհատուցումները կվճարվեն Ձեր օգտատիրոջ հաշվին կապված՝ հաշիվների դուրս գրման եղանակին: Եթե Ձեր AncestryDNA-ի հավաքածուն գնել եք Amazon, Walmart (առցանց կամ խանութում), Legacy.com կամ Target.com կայքէջերից, գումարի վերադարձ պահանջելու համար պետք է կապվեք անմիջապես այդ վաճառողների հետ:
  • Հատկանիշներ․ Եթե ​​Ձեր գոյություն ունեցող ԴՆԹ թեստի համար հատկանիշներ եք գնել այն բանից հետո, երբ Ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքները հասանելի են դարձել Ծառայություններում, Ձեր հատկանիշները Ձեզ հասանելի կլինեն Ձեր վճարման ձևակերպումից անմիջապես հետո, և Դուք չունեք Ձեր հատկանիշների գնման գումարի վերադարձի իրավունակություն: Եթե ​​գնում եք հատկանիշներ Ձեր գոյություն ունեցող ԴՆԹ թեստի համար, որն ակտիվացրել եք, բայց Ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքները հասանելի չեն դարձել Ծառայություններում, կարող եք չեղարկել Ձեր հատկանիշների գնումը՝ կապվելով Անդամների սպասարկման բաժնի հետ և իրավունակ եք հետ ստանալու գումարը, քանի դեռ Ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքները հասանելի չեն դարձել։ Ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքները հասանելի լինելուն պես Դուք այլևս իրավասու չեք լինի հետ ստանալու Ձեր հատկանիշների գնման գումարը: Հատկանիշներ պարունակող AncestryDNA-ի թեստի Ձեր գնումը կարգավորվում է վերը նշված չեղարկման և փոխհատուցման պայմաններով, որոնք կիրառելի են հատկանիշներ չպարունակող AncestryDNAի թեստերի համար: Եթե Դուք Եվրոպական Միությունում եք, Դուք իրավունք ունեք հրաժարվել և փոխել Ձեր կարծիքը և չեղարկել Ձեր պատվերը հատկանիշների համար և ստանալ ամբողջական փոխհատուցում՝ ներառյալ առաքման ծախսերը, ցանկացած պահի՝ Ձեր պատվերն ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում:
  • Հավելյալ ընտրանքներ՝ Հնարավորության դեպքում, եթե գնել եք նվերների փաթեթավորման հավելվածքը, կարող եք չեղարկել Ձեր նվեր փաթեթավորման գնումը՝ կապվելով Անդամների սպասարկման ծառայության հետ և իրավասու եք հետ ստանալ Ձեր նվեր փաթեթավորման գնման գումարը, մինչև Ձեր AncestryDNA հավաքածուի առաքումը։ Հնարավորության դեպքում, եթե գնել եք առաջնահերթ մշակման հավելվածք, կարող եք չեղարկել Ձեր առաջնահերթ մշակման գնումը՝ կապվելով Անդամների սպասարկման ծառայության հետ և իրավասու եք հետ ստանալ Ձեր առաջնահերթ մշակման գնման գումարը քանի դեռ չենք ստացել ձեր նմուշը։ AncestryDNA-ի հավաքածուի ՁԵր գնումը, որը ներառում է նվերների փաթեթավորում և/կամ առաջնահերթ մշակման հավելվածք, այլ կերպ կարգավորվում է վերը նշված չեղարկման և փոխհատուցման պայմաններով, որոնք կիրառելի են AncestryDNA հավաքածուների համար, որոնք չեն ներառում նվերների փաթեթավորում և/կամ առաջնահերթ մշակման հավելվածքներ։
  • DNA Վերբեռնումներ. Եթե դուք վճարում եք մեկ այլ ԴՆԹ թեստավորման մատակարարից ձեր ԴՆԹ-ի տվյալները վերբեռնելու համար, դուք իրավասու չեք ձեր գնման գումարի վերադարձին այն բանից հետո, երբ ձեր ԴՆԹ-ի արդյունքները հասանելի կլինեն Ծառայություններում:

 

Փոխհատուցման գործընթացը:

Ձեր AncestryDNA հավաքածուի գումարի վերադարձ պահանջելու համար Դուք պետք է 1) տրամադրեք նույն տեղեկությունները, որոնք մեզ տրամադրել եք Ձեր հավաքածուն պատվիրելիս, և 2) մեզ վերադարձնեք Ձեր AncestryDNA հավաքածուն: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել Անդամների սպասարկման բաժնի հետ:

Միացյալ Նահանգներից դուրս. Դուք ունեք հրաժարվելու, մտափոխվելու և AncestryDNA հավաքածուի Ձեր պատվերը չեղարկելու ու ամբողջ գումարը հետ ստանալու իրավունք՝ ներառյալ առաքման ծախսերը, Ձեր պատվերն ստանալուց հետո ցանկացած պահի` 14 օրվա ընթացքում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Դուք իրավունք չեք ունենա հետ ստանալու առաքման ծախսերը, եթե ուղղակիորեն ընտրում եք առաքման տարբերակ, որն ավելի թանկ է, քան առաքման ամենաէժան տեսակը։ Այս դեպքում Դուք իրավունք կունենաք հետ ստանալու առաքման ծախսերը միայն մինչև Ancestry-ի կողմից առաջարկվող ամենաէժան առաքման տեսակը։ Խնդրում ենք զանգահարել մեզ՝ Ձեր պատվերը չեղարկելու և գումարի վերադարձ պահանջելու համար: Չեղարկելու համար զանգահարելիս պետք է իմանաք Ձեր պատվերի համարը: Ձեր պատվերի համարը նշված է պատվերի հաստատման էլ. նամակում, որն ստացել եք Ձեր պատվերը տեղադրելուց հետո: Չեղարկելու Ձեր իրավունքը կավարտվի Ձեր պատվերը ստանալու օրվանից 14 օր անց: Եթե Ձեր ԴՆԹ թեստը չեղարկեք Ձեր նմուշն ուղարկելուց հետո, ԴՆԹ-ի որևէ արդյունք Ձեզ հասանելի չի լինի: Ձեր գումարի վերադարձը կկատարվի միայն այն վարկային քարտին, որն օգտագործել եք AncestryDNA հավաքածուն գնելիս: Խնդրում ենք սպասել ողջամիտ ժամանակ, մինչև հետ վերադարձվող գումարն ստանաք:

3. Թեստավորման հավաքածուների փոխարինում:

Եթե AncestryDNA թեստավորման հավաքածուի փոխարինում պահանջվի ​​ԱՄՆ-ում, կարող եք զանգահարել AncestryDNA-ին 1-800-958-9124 հեռախոսահամարով և տրամադրել նույն տեղեկությունները, որոնք տրամադրել եք Ձեր AncestryDNA հավաքածուն պատվիրելիս: Կախված փոխարինման հավաքածուի պատճառներից՝ մենք կարող ենք գանձել 25 ԱՄՆ դոլար մեկ փաթեթի համար (գումարած կիրառելի առաքում և հանձնում) ԱՄՆ-ում։ Եթե AncestryDNA թեստավորման հավաքածուի փոխարինում պահանջվի ​​ԱՄՆ-ից դուրս, կարող եք կապվել AncestryDNA-ի հետ հեռախոսով կամ էլ. փոստով։ ԱՄՆ-ից դուրս փոխարինման հավաքածուների համար լրացուցիչ վճար չկա:

4. Փաթեթներ:

Ժամանակ առ ժամանակ, ըստ առաջարկի, Ancestry-ն կարող է համակցված փաթեթներով կամ «Փաթեթներով» մի քանի ապրանք առաջարկել (օրինակ՝ AncestryDNA հավաքածուն և ընտանիքի պատմության բաժանորդագրությունը): Գումարը հետ ստանալու համար Դուք կարող եք վերադարձնել Փաթեթը՝ գնման օրվանից հետո 60 օրվա ընթացքում: Փաթեթները կարող են վերադարձվել միայն որպես ամբողջական փաթեթ: Մենք չենք ընդունում այն ապրանք(ներ)ի վերադարձը, որը վաճառվել է որպես Փաթեթի մաս՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Փաթեթը վերադարձվում է ամբողջությամբ: Եթե Ձեր Փաթեթը ներառում է AncestryDNA հավաքածու, պետք է վերադարձնեք հավաքածուն, որպեսզի գումարի վերադարձի իրավունակություն ունենաք, և Ձեզ վերադարձվող գումարից կնվազեցվի 15 ԱՄՆ դոլար սպասարկման վճար (մեկ AncestryDNA հավաքածուի համար): Եվրոպական Միության օգտատերերի համար վերադարձվող գումարից նվազեցվող սպասարկման վճարներ չկան: