Communityregler

Oavsett om din resa påbörjas med DNA eller släktens historia vill vi att alla ska känna sig välkomna i vår community. I syfte att hålla vår community engagerande, säker och lämplig för alla användare har vi upprättat följande regler som förklarar vad som är tillåtet och förbjudet på Ancestry. Om du påträffar något som bryter mot dessa regler ber vi att du informerar oss så att vi kan åtgärda situationen på bästa sätt. Vi uppskattar alltid våra användares feedback som hjälper oss att göra Ancestry till en säker och trevlig miljö för alla.

Webbplatsåtkomst och säkerhet

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster ska du komma ihåg att du:

 • Måste efterleva alla tillämpliga lagar.
 • Måste ha ett eget Ancestry-konto och välja ett unikt användarnamn och lösenord.
 • Får inte dela lösenordet till ditt Ancestry-konto med någon annan.
 • Får inte tillåta att ett barn under 13 års ålder publicerar information eller lägger upp innehåll via ditt Ancestry-konto.
 • Måste tillhandahålla giltig och fullständig kontaktinformation, inklusive en giltig e-postadress.
 • Får inte välja ett användarnamn som är hatfullt, obscent eller olämpligt på annat sätt, så som fastställs av Ancestry enligt Ancestrys eget gottfinnande.
 • Får aldrig framställa din identitet på missvisande sätt, vare sig för Ancestry eller för andra användare.
 • Får inte störa eller försöka störa tjänsterna, inklusive med hjälp av någon programvara, virus eller rutin, i syfte att blockera, dölja eller modifiera Ancestrys innehåll eller webbsidor eller för att förstöra någon annan persons programvara, maskinvara eller utrustning för telekommunikation.

Säkerhet i vår community

När du använder ditt Ancestry-konto eller några Ancestry-tjänster får du inte:

 • Publicera eller dela något innehåll som är olagligt, hotande, skadligt, oegentligt eller anstötligt på annat sätt, inklusive innehåll eller kommunikation som är förnedrande, nedvärderande, vulgärt, hatfullt, ärekränkande, bedrägligt, obscent, pornografiskt, sexuellt tydligt, rasistiskt eller gör intrång i någon annans integritet.
 • Förfölja, trakassera, hota eller muntligt angripa någon användare eller Ancestry-medarbetare eller missbruka Ancestrys resurser, exempelvis genom att missbruka en Ancestry-medarbetares tid.
 • Publicera någon information eller meddelanden som du vet är falsk eller vilseledande, inklusive genom att uppträda som någon annan person, ge en vilseledande bild av din anknytning till någon fysisk eller juridisk person (inklusive Ancestry), göra falskt anspråk på en rekommendation som du inte har eller ge ett vilseledande intryck av att du är en medarbetare eller representant hos Ancestry eller dess företagsgrupp.
 • Publicera eller dela innehåll med någon persons personliga, privatägda eller konfidentiella uppgifter som exempelvis bilder på levande personer, domstolshandlingar som har förseglats, känsliga ekonomiska uppgifter eller en persons adress, telefonnummer eller e-postadress utan personens medgivande. I situationer med minderåriga måste du ha ett medgivande från en förälder eller vårdnadshavare.

Respekt för immateriella rättigheter

När du använder ditt Ancestry-konto och Ancestry-tjänsterna får du inte:

 • Lägga upp eller dela innehåll som skyddas av upphovsrätt eller varumärke eller som inte tillhör dig, inklusive bilder och historiska som läggs upp av andra användare, om du inte har uttryckligt medgivande från innehavaren av upphovsrätt i eller varumärket för sådant innehåll. Läs vår upphovsrättspolicy om du behöver mer information.
 • Reproducera, bakåtkompilera eller sälja någon del av Ancestrys tjänster (inklusive AncestryDNA-testsatser) eller Ancestrys innehåll eller systematiskt hämta data från Ancestrys databaser för att skapa eller fylla en annan databas för något annat ändamål.
 • ”Djuplänka” eller inrama, länka i text eller spegla någon del av Ancestrys tjänster utan skriftligt medgivande från Ancestry.

Spam är inte tillåtet

Du får inte använda ditt Ancestry-konto eller Ancestrys tjänster (eller någon information som erhålls via tjänsterna) för att lägga upp eller sprida någon typ av annonser, reklammaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller andra typer av erbjudanden.

Find a Grave

När du använder Find a Grave ska du hålla dessa ytterligare regler i åtanke:

 • Missbruka inte verktygen för att förslå korrigeringar eller kompletteringar eller för att skicka meddelanden till andra Find a Grave-medlemmar om monument som de hanterar.
 • Var medveten om olika kulturella seder och bruk avseende gravplatser, kyrkogårdar och avlidna. Vi förstår att vissa ursprungsbefolkningsgrupper vill hedra och markera sina gravar, medan andra inte vill att deras gravar ska hittas, fotograferas eller visas offentligt. Kom ihåg att inte publicera, överföra eller visa innehåll som har tagits från eller är förknippat med federalt och/eller delstatligt erkända områden som tillhör och/eller medlemmar av USA:s ursprungsbefolkning utan uttryckligt medgivande och tillstånd från respektive och närstående community, människor eller stamnation eller såvida du inte är en medborgare i eller en behörig representant för en sådan stamnation.

Juridisk information

Ancestrys communityregler gäller för alla användare av Ancestrys tjänster (inklusive Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave och andra Ancestry-webbplatser och -mobilappar) och är avsedda att skydda dig och hela Ancestry-communityn. Alla definierade termer som används i dessa regler ska ha samma betydelse som framställs i Ancestrys villkor och integritetsmeddelande.

Denna förteckning över förbjudet uppförande är inte fullständig. Ancestry förbjuder användarna av tjänsterna att delta i någon aktivitet som Ancestry efter eget gottfinnande anser vara stötande, som stör andra användares rättigheter eller som orsakar skada på någon fysisk eller juridisk person. Ancestry kan inte hållas ansvarigt för innehåll som våra användare skapar och delar i vår community, men vi förbehåller oss rätten att avlägsna alla inlägg eller kommentarer som bryter mot dessa regler eller våra villkor.

Allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att leda till att den ansvariga användarens konto sägs upp enligt Ancestrys gottfinnande.